Dergi Yazıları

Makale Kapak Resmi
Fâtih’in Karadeniz’i Türk Gölü Hâline Getirmesi

İstanbul'un fethi, Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Bu zafer, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni dahi geride bırakarak Türk milletinin en şerefli hâdiselerinden biri olarak ...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Bu aşk kim âşıkın varın yok eyler

1. Bu aşk kim âşıkın varın yok eylerDöner var ile her azın çok eyler2. Bir olup birliğin Hakk’a verenlerYok olup varlığın cümle Hak eyler3. Gönül bir genc-i mahfîdir bulursanGedânın dirliğini artuk ey...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
İslâm’la Tanışıp Yoğrulan Anadolu

“Cennet vatan” diye nitelediğimiz Anadolu toprakları, bin yıl kadar önce İslâm ile tanışmıştır. Bu topraklarda önce Selçuklu, ardından Osmanlı unutulmaz izler bırakmışlardır. Bu bölgelerde yaşayan ins...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Gönül Coğrafyamızın En İncisi Kırım

İdil  (Volga) ile Tuna arası on sekizinci yüzyılın sonuna kadar bir Türk ülkesi olarak kalmış ve birbiri ardından gelmiş Türk kavimlerinin ili olmuştur. Söz konusu sahada Hazar, Bulgar, Altınordu...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Filistin Meselesine Sahip Çıkmak Ümmetin Din Bahsidir

Kur’an-ı Kerim’e göre Allahu Teâla, Hz. Nuh (a.s.)’a tabi olup, kendine inananları koruduğu tufanda;  inkârcıların tamamını helak etmiştir. O hadiseden sonra;  insanlık yeniden nasıl başladı...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Rûhânîliğin Doğduğu Yer: Mânevî Kalb

Arapça bir kelime olan “kalb”,  sözlükte, insanın yolunu ve elbisesini değiştirmesi gibi, bir şeyi bulunduğu hâlden bir başka hâle çevirmesi mânâsına gelir.[1] İnsan aklının değiştiriciliği gibi ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Yok Olarak Var’ın Muhabbetine Ulaşabilmek

İslâm tasavvufunda asıl amaç, Allah’a ulaşmaktır. Bu hedefe varabilmek için dünyevî bağlardan, aşırı mal sevgisinden ve en nihâyetinde kendi varlığından geçmek gerekmektedir. Bu süreci gerçekleştirebi...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Seni Allah Övmüş Ben Nice Diyem

Niyâzî-i Mısrî (1618-1694)Yine dil na’tini söyler MuhammedDil ü cân mülkünü söyler MuhammedNe kâdirim seni medhetmeye benKemâl-i medhi Hak söyler MuhammedSen ol sultân-ı kevneynsin ki mahlûkSenin medh...

Yazar: Vedat Ali TOK

Aile Eki Yazıları

Çocuk Eki Yazıları

Yeni sayıda olan

Fâtih’in Karadeniz’i Türk Gölü Hâline Getirmesi

İstanbul'un fethi, Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Bu zafer, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni dahi geride bırakarak Türk milletinin en şerefli hâdiselerinden biri olarak nitelenir. İstanbul'un fethiyle birlikte, Osmanlı İmp...

Devamını Oku

Şiir: Onlar

Ak dergâhta eridiler,Pulat olup yürüdüler;Hakk’a seferber idiler,Azim, engeli tanır mı?Yiğide zor dayanır mı?Ya gazi ya şehittiler,Bizim için ümittiler.Neden bizi terk ettiler?Hâlimizi bilmezler mi?Bir gün çıkıp gelmezler mi?Zulmü yerde sürüdüler,Arş’âlâyı bürüdüler;Hem sadık dost, yâr id...

Devamını Oku

Şiir: Kırım’a Ağıt

Kırım, Kırım, oy Kırım! Kırım, Kırım, oy Kırım!Tarihte görüldü mü, bu sendeki soykırım?İnsanlığın düşmanı çağdaş Firavun bunlarKırım emri verenin gözlerini oy, Kırım!Kırım, Kırım, oy Kırım! Kırım, Kırım, oy Kırım!Tarihte görülmedi senin gibi soykırımHitler ve Musolini, Lenin ve Sta...

Devamını Oku

Yok Olarak Var’ın Muhabbetine Ulaşabilmek

İslâm tasavvufunda asıl amaç, Allah’a ulaşmaktır. Bu hedefe varabilmek için dünyevî bağlardan, aşırı mal sevgisinden ve en nihâyetinde kendi varlığından geçmek gerekmektedir. Bu süreci gerçekleştirebilecek olan şey ise Allah aşkıdır. Bu aşk, Allah’tan başka h...

Devamını Oku

Şiir: Vatan Türküsü

Heybetiyle şâha kalkanKısrak bizim, tay bizimdir.Asırlardır coşkun akanIrmak bizim, çay bizimdir.Nice dağın ardı olmuş,Yiğitlerin yurdu olmuş,Her karışı şanla dolmuşBucak bizim, köy bizimdir.Cenk gününün ZülfikârıBiçip geçerdi rüzgârı.Ataların yadigârıSadak bizim, yay bizimdirBaşl...

Devamını Oku

Karadeniz’de Faaliyet Yürüten Şemsiyye Meşâyihi

Karadenizli Olan Ve Karadeniz’de Faaliyet Yürüten Şemsiyye (Sivâsiyye) Meşâyihi Anadolu’da etkin olan önemli tarîkatlardan biri Halvetiyye’dir.[1] Dört ana şubesi ve birçok alt kolu ile Halvetiyye Tarîkatı, Anadolu irfân geleneğini derinden etkileyen bi...

Devamını Oku

İlim Adamlarının Penceresinden Hakiki Aşk

İnsanı yaratıcısına lâyık bir kul olarak muhâtap eden aşk hususunda Ali Nihat Tarlan mecazla hakîkatin farkını şu veciz sözleriyle ifade eder: “Şeriatte asıl olan akıldır. Tarikatta aşktır. Akıl, mâsivâ yani kesret ‎âleminde yaşamanın yollarını gösterir. Aşk ...

Devamını Oku

Sahabe Albümü: Beşir Bin Sa’d

Hz. Beşir (r.a.), Medineliydi. İkinci Akabe Biatı’na iştirak etmiş, her türlü tehlikeye karşı Allah’ın Rasûlü’nü koruyacağına dair orada söz vermişti. Hayatı boyunca bu sözüne canı gönülden sadakat gösterip bağlı kaldı. Peygamberimiz’le birlikte başta Bedir Savaşı olmak ...

Devamını Oku

Fetih Ruhunu Diri Tutalım

Milletlerin tarihinde, kendisine ışık tutan şevk ve heyecan kaynağı gibi değerleri vardır. Milletler, bu değerlerin etrafında kenetlendikleri zaman gerçek mânâda millet olma şuuruna erer. Toplumu birbirine kaynaştıran bu değerlerden biri de -hiç şüphesiz- millî birlik duygus...

Devamını Oku

Hikaye: Baba

Yaşlı bir baba kuzu etinden yapılmış yaprak döneri çok severmiş. Bir gün canı yaprak döneri çok çekmiş. Babasının isteğini fark eden oğlu, almış babasını ve güzel bir lokantaya götürmüş.Baba, yemeği önce kendisi yemek istemiş. Ancak yaşlılığın verdiği zayıflık sonucu elleri titrediği içi...

Devamını Oku

Esmâü’l-Hüsnâ: El-Mukaddim

El- Mukaddim: Öne Geçiren, Öne AlanYüce Allah’ın en güzel isimlerinden olan el-Mukaddim, “öne geçmek, önde bulunmak” anlamındaki kudûm kökünden türemiş bir sıfat olup “öne geçiren, öne alan” anlamlarına gelir.Bu ilâhî ismin, tabiatın kuruluş ve işleyişinde tecellisi görüleb...

Devamını Oku

Şiir: Anne Gibi

Bir evladın kokusunu,Bilen olmaz anne gibi.Baldan tatlı uykusunu,Bölen olmaz anne gibi.Huzur verir nurlu yüzü,Bahara döndürür güzü.Çocuk kalan gönlümüzü,Alan olmaz anne gibi.Görse bile yüz yaşını,'Kuzum' der, okşar başını.Ağlayınca gözyaşını,Silen olmaz anne gibi.Gitmeden bil değerini...

Devamını Oku

Yaz Günlerinde Soğuk Su Dağıtan Vakıf

Vakfın Adı: Ataullah Efendi bin Semseddin VakfıKurucunun Lakabı: Hoca-yı SultaniKurulduğu Yer: İstanbulKuruluş Tarihi: 979 H. (1571 M.)Ataullah Efendi, ünlü Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin talebesiydi...Ayrıca Sultan II. Selim'e, Manisa'da şehzadeliği sırasında h...

Devamını Oku

Çocuklara İstanbul’u Anlatmak

İstanbul, dünyanın en eski ve en önemli şehirlerinden biridir. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehir, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'un tarihine baktığımızda, farklı kültürlerin bir araya gelerek bu eşsiz şehri oluşturduğunu görüyoruz.İstan...

Devamını Oku

Bir Kitap: Furkan Allah’a İman Ediyor

Kitabın adı: Furkan Allah’a İman EdiyorYazar: HasibeUyarelYayınevi: Mevsimler ÇocukYayın yeri ve yılı: İstanbul/2024Sayfa sayısı: 48Yaş aralığı: 8+İşlenen konular: Allah’a, Meleklere, Kitaplara, Peygamberlere, Ahirete, Kaza ve Kadere İnanmak.Haydi çocuklar kitabı...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin