Dergi Yazıları

Makale Kapak Resmi
Batı Trakya ile İman ve Kültür Kardeşliğimiz

Balkan coğrafyası, Osmanlı'nın bu topraklara ayak basmasıyla köklü bir değişim ve dönüşüme şahitlik etmiştir. Akıncılar, alperenler, dervişler ve erenler gibi Osmanlı'nın mânevî gücünü temsil eden kiş...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Gönül sevdâ-yı yârda

1. Gönül sevdâ-yı yârda her zamân bir kâra koymazlarMetâ-ı sûdu yok bîgâneyi pâzâra koymazlar2. Akıl bir müddeîdir kim erişmez aşka idrâkiVelî aşksız olan âkılleri bu kâra koymazlar3. Muhabbetden dem ...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Batı Trakya’da Kur’ân Hizmetleri

Müslümanlar, Allah’ın kelimesini yüceltmek (i’lâ-yı kelimetu’llah), İlâhî mesajı tüm insanlığa ulaştırmak için tarih boyunca hiçbir engeli/sınırı bahane etmeden dünyanın dört bir yanına koşturmuşlardı...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ben

Ebedî kurtuluş fermânıyım benNefsle rûhun güreş meydanıyım benSevginin, saygının mekânıyım benBilâl-i Habeşî ezânıyım benZulüm görenlerin kalkanıyım benEbrehe ordusu düşmanıyım benŞehit düşenlerin al ...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Evlâd-ı Fâtihân

Helal lokma yedim, mayam bozulmaz;Serapa bir iman bendedir bende.Gönül coğrafyama sınır çizilmez,Şühedaya meydan bendedir bende.Mostar Köprüsü’nde kadim bir taşım,Tarihlere sorma, bilinmez yaşım.Neler...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Evlâd-ı Fâtihân’ın Bulgaristan’daki İzleri

Türk devletleri arasında İslâmiyet’i devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti, kuzey Kafkasya’da İtil (Volga) nehrinin orta havzasında kurulan İdil Bulgar Devleti’dir. Bulgar topraklarından Abbâ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Kudüs Dâvâmız

Bizim ecdâdımız Osmanlı’da işgal kelimesi yoktur. İslâm’da ve ecdâdımız Osmanlı’da “fetih” kelimesi vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun ecdâdımız fethettiği yerde ezan seslerini yeryüzüne yayar ve...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Nefis Tezkiyesi ve Kalp Tasfiyesi

Bu makalemizde tezkiye kavramı ve bu kavramın mâhiyeti üzerinde duracağız. Sözlükte tezkiye; “, temizlemek, geliştirmek, feyizlendirip büyütmek, arıtmak, temize çıkarmak” gibi anlamlara gelir.[1] Dinî...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Aile Eki Yazıları

Çocuk Eki Yazıları

Yeni sayıda olan

Zor Zamanlarda Kenetlenmek

Müslüman için ibâdet kavramı hayatın bütün alanını kuşatır. İbâdet sadece namaz kılmak, oruç tutmak veya hacca gitmek değildir. Yoldan karşıya geçmekte zorlanan yaşlıya yardım etmek, otobüste engelli, yaşlı veya çocuklu birine yer vermek, ağlayan çocuğunu zaptetmekte zorlan...

Devamını Oku

Batı Trakya'da Tarihî ve Kültürel Miraslarımız

Türkiye, Türkiye'den ibâret değildir. Bizim Türkiye dışında kalan Türk Dünyası coğrafyamız da var. Bu hüzünlü coğrafyanın önemli duraklarından biri de Batı Trakya'dır. Osmanlı ruhunun sindiği bu kadim topraklar her dem gözümüzde ve gönlümüzdedir.  &...

Devamını Oku

Vefâsız Dünyadan Ümidi Kesmek

Dünya, “ev ednâ” sırrına erenler için Allah’a yakın olma yeri, yücelerin yücesi; “denî/alçak”, değersizliği seçenler için ise aşağıların aşağısıdır. Burada mahâret kulun dünyayı nasıl algılayıp, imkânları ne şekilde değerlendirdiğiyle orantılıdır. Dünya dostu bulmak için...

Devamını Oku

Şiir: Olsam

Nefesimle sînende dâimâ bahâr olsamÂhının âhengiyle tek ben bahtiyâr olsamGözlerinde yaşasam sekiz cennet sırrınıÂlemde sen bana yâr ben de sana yâr olsamZülfün esse sînemde bâd-ı sabâ misâliHuzurda yok olarak ebediyen vâr olsamOkusan ve’l leyli’yi seheri karşılarkenAşkını hep şiddetle tu...

Devamını Oku

Hakîkat ve Mecaz Arasında Aşk

Allah, bir gizli hazine olan varlığını tanıyacak göz, sevecek gönül; sanat eserlerini takdir ‎edecek bir akıl bulunmasını dilemiş, evreni ve içindeki bütün güzellikleri idrak edebilme ‎melekesiyle donatmış olduğu insanı yaratmıştır. Kâinatı, bütün güzellikleriyle insanın...

Devamını Oku

Vefâtının 30. Yılında Tarık Buğra

Tarık Buğra Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının en çok konuşulan, hakkında değerlendirmeler yapılan ve özellikle güçlü romancılığı vurgulanan bir yazarımız. Küçük Ağa, İbişin Rüyası, Dönemeçte ve Yağmur Beklerken gibi romanlarıyla eleştirmenlerin haklı övgüsünü alan,...

Devamını Oku

Değerlerimize Sahip Çıkalım

Güzel bir atasözümüz var; “Ne ekersen onu biçersin.” Biz büyüklerimizden gördüklerimizi uygularsak, çocuklarımız da bunları görecek onlar da bayramları bizim gibi kutlayacaklardır. Geleneklerimize sahip çıkacaklar. Bizler eğer ki bayramları tatil gibi görür sahillere kaçar...

Devamını Oku

Esmâ-i Nebî: Mes'ûd

Mes'ûd / Mutlu Mutluluk Asrının Ve Bütün Zamanların Sultanı (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz’in mübarek isimlerinden biri de “Mes'ûd/Mutlu” idi. Peygamberimiz’in yaşadığı dönemi tanımlamak için kullanılan Asr-ı Saadet, “Mutluluk Çağı” anlamına gelir. Bu kavram, İslâm kültüründe özel ...

Devamını Oku

Editör: Geçmişten Günümüze Mahalle Kültürü

Mahalle; bir kentin, bir kasabanın veya büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü, çeşitli yapı birimleri ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçası olarak tanımlanır. Bu tanım, mahalleyi komşuluk birimiyle eş anlamlı kılar ve mahalle yaşamını, ...

Devamını Oku

Şiir: Bayram Olsun

Bırakalım nefret kiniGül gönülden bayram olsunYasaklamış İslam diniSil gönülden bayram olsunYaradan yaratmış biziNe güzel donatmış biziKürdü Lazı ve ÇerkeziGel gönülden bayram olsunGözü yaşlı olana gitGam gasavet dolana gitTek başına kalana gitBul gönülden bayram olsunHem baharı he...

Devamını Oku

Mahalle Baskısı

Evet, yanlış duymadınız: mahalle baskısı.Olumsuz mu? Değil. Çok baskı yapsın bu söylem. Mahalle kültürüne vurgu yapalım altını çizerek. Baskının iki anlamı da güçlendirsin mahalleyi.Gerek en çok satılan kitap kadar olumlu okunsun adı, gerekse baskı dediğimiz şey bu alanda hizmet görsü...

Devamını Oku

Değerli Komşularımız

Birbirine bitişik ya da yakın yerlerde yaşayan, yakın dükkânlarda çalışan kişilerdir komşularımız. Aramızda oluşan saygı, sevgi, hak ve görevleri, sosyal ilişkileri komşuluk olarak nitelendiririz. Komşuluk ilişkileri toplumun huzur ve barış içinde yaşamasını sağlar. Dayanışma ve ...

Devamını Oku

Bayram Olur

Bir ekmeği, bir tas aşıBöldüğünde bayram olur.Garip gözden akan yaşıSildiğinde bayram olur.Düşüp nasibin izine,Dalıp şükür denizine,Kanaati bir hazineBildiğinde bayram olur.Giyin takva libasını,Gözet Hakk'ın rızasını.Anne baba duasınıAldığında bayram olur.Ne bir atlas ne de bir çul,Orda g...

Devamını Oku

Hayvanları Tanıyalım: Mirketler

Afrika’da yaşayan mirketleri neredeyse hiç yalnız göremezsin. Bu şirin hayvanlar sayıları 40’ı bulan gruplar halinde yaşar. Yiyecek bulmaktan yavru bakımına kadar birçok konuda birbirlerine yardım ederler. Ayrıca aralarında iş bölümü yaparlar ve yuvalarının güvenliğini...

Devamını Oku

Hayvanlara Mera Açan Vakıf

Vakfın Adı: Pîrî Paşa Bin Halil Bey VakfıKurucunun Lakabı: Adana Beylerbeyi, RamazanoğluKurulduğu Yer: AdanaKuruluş Tarihi: M. 1538 – H. 944Pîrî Paşa, ulağın getirdiği haberle heyecanların en yükseğini yaşadı. Sultan Süleyman Adana'ya geliyordu; nasıl heyecanlanmazdı?Cihan ...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin