Yazılar

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMAN USTALARIN ELLERİNDE ŞEKİLLENEN MİMARÎ SANATIMIZ

İnsanoğlu yaşadığı mekânları mamur bir şeklide uzun ömürlü yapılar olarak inşa etmiştir. Binalarla birlikte şehirlerin bir umrana dönüşmesi mimarî sanatın tezahürüdür. Şen ve bayındır binalarda oturan...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
ÂHİRETİ DÜNYAYA TERCİH EDEN HANIMLAR

Yüce Allah, âyetlerinde Peygamberimiz (s.a.v.)’i bize uyulması/izlenmesi gereken en güzel örnek olarak anlatır. Onun ahlakının muhteşem oluşunu söyler. Onun sıradan herhangi bir insan olmadığını, seçk...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
 MİMAR NECİP DİNÇ İLE MİMARLIK SANATIMIZ ÜZERİNE RÖPORTAJ

Özgeçmiş: 1945 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta, yükseköğrenimini İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yaptı (1969). Kısa bir dönem Ba...

Yazar: Ş . HAMİDEDDİN TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’E İTÂATIN DİNDEKİ YERİ

Sahâbeden Zübeyir b. Avvam (r.a.)… O’nun Medine’de muhteşem bir hurma bahçesi vardır. Ensar’dan olan bahçe komşusu ile su yüzünden aralarında anlaşmazlık çıkar. Sorunun dinî açıdan çözümü için meseley...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
NAMAZ KILMAYAN ARKADAŞI TERK EDİP NAMAZLA YÜCELERE ERMEK

Tasavvuf ehlinin nezdinde namaz ibâdetinin önemi, öncelikli olarak namazın kulun doğrudan ilâhî huzûra çıkmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Ebû Tâlib el-Mekkî Hazretleri, namazın kul...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
DERENDE BİR BAŞKA

Seyyidler beldesi, güller diyarıBağında bülbülün ötüşü başka.Çiçekler açınca dolaşır arıMiski amber gibi kokuşu başka.Gül derer elleri naziktir, inceGüller aşka gelir açılır goncaSeven sevdiğini Hakta...

Yazar: RAMAZAN PAMUK

Makale Kapak Resmi
SOMUNCU BABA AHFÂDINDAN HÜSEYİN B. MUHAMMED VE “AMME CÜZÜ” TEFSÎRİ

Kur’ân-ı Kerim, insanlara yol gösterici olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’e indirilmiş son ilâhî kitaptır.[1] Allahu Teâlâ, kelâmını “takva sahiplerine” yol gösterici olarak tavsif etmiştir.[2] Mü’minler,...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
MÜNACAAT

Yâ Rab nice günahım isyanım var bilirim Ammâ beni affeden Rahmân'ım var bilirim   Kendime varmak için nefsimden kaçmaktayım Yaşadıkça hep tövbe imkânım var bilirim   Öyle bir çağa geld...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Yeni sayıda olan

MÜSLÜMAN USTALARIN ELLERİNDE ŞEKİLLENEN MİMARÎ SANATIMIZ

İnsanoğlu yaşadığı mekânları mamur bir şeklide uzun ömürlü yapılar olarak inşa etmiştir. Binalarla birlikte şehirlerin bir umrana dönüşmesi mimarî sanatın tezahürüdür. Şen ve bayındır binalarda oturan Müslümanlar için hayatın merkezi olan cami ...

Devamını Oku

ÂHİRETİ DÜNYAYA TERCİH EDEN HANIMLAR

Yüce Allah, âyetlerinde Peygamberimiz (s.a.v.)’i bize uyulması/izlenmesi gereken en güzel örnek olarak anlatır. Onun ahlakının muhteşem oluşunu söyler. Onun sıradan herhangi bir insan olmadığını, seçkin bir insan oluşunu özellikle belirtir. Aslında onun güzellikle...

Devamını Oku

 MİMAR NECİP DİNÇ İLE MİMARLIK SANATIMIZ ÜZERİNE RÖPORTAJ

Özgeçmiş: 1945 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta, yükseköğrenimini İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yaptı (1969). Kısa bir dönem Bayındırlık Bakanlığı’nda çalıştı. Askerliğin...

Devamını Oku

HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’E İTÂATIN DİNDEKİ YERİ

Sahâbeden Zübeyir b. Avvam (r.a.)… O’nun Medine’de muhteşem bir hurma bahçesi vardır. Ensar’dan olan bahçe komşusu ile su yüzünden aralarında anlaşmazlık çıkar. Sorunun dinî açıdan çözümü için meseleyi Allah Rasûlü’nün hakemliğine götürürler. Mesele detay...

Devamını Oku

NAMAZ KILMAYAN ARKADAŞI TERK EDİP NAMAZLA YÜCELERE ERMEK

Tasavvuf ehlinin nezdinde namaz ibâdetinin önemi, öncelikli olarak namazın kulun doğrudan ilâhî huzûra çıkmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Ebû Tâlib el-Mekkî Hazretleri, namazın kul ile Cenâb-ı Hak arasında bir “sıla/bağ” olm...

Devamını Oku

DERENDE BİR BAŞKA

Seyyidler beldesi, güller diyarıBağında bülbülün ötüşü başka.Çiçekler açınca dolaşır arıMiski amber gibi kokuşu başka.Gül derer elleri naziktir, inceGüller aşka gelir açılır goncaSeven sevdiğini Hakta buluncaYürekten yüreğe yakışı başka.Somuncu Baba’nın mübarek iliHakkı sena etmiş d...

Devamını Oku

SOMUNCU BABA AHFÂDINDAN HÜSEYİN B. MUHAMMED VE “AMME CÜZÜ” TEFSÎRİ

Kur’ân-ı Kerim, insanlara yol gösterici olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’e indirilmiş son ilâhî kitaptır.[1] Allahu Teâlâ, kelâmını “takva sahiplerine” yol gösterici olarak tavsif etmiştir.[2] Mü’minler, Kur’ân-ı Kerim’i anlamak ve onun...

Devamını Oku

SULTAN SENCER: SELÇUKLULARIN İNKIŞAFI VE İKTİDAR MÜCADELESİ

Sultan Sencer 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği bilinmektedir. Adının Sancar olduğu söylenmektedir. Bu kelimenin Türkçe “saplamak” anlamındaki sançmak kelimesinden tü...

Devamını Oku

ŞEHİRLERİMİZİN İMAR VE İHYÂSI

Peygamber Efendimiz Müslümanların cemâat ve cemiyet içerisinde yaşamalarını, bireysellikten kurtulup cemiyet adamı olmalarını, toplumdan uzak ve kopuk yaşamayı değil, insanlarla ünsiyet içerisinde olmayı tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz bedevî halkları medenî bir to...

Devamını Oku

DÜNYAYA KAPILMAMAK

33. Hadis"Dünyada bir garip veya yolcu gibi ol. Kendini kabirdekilerden kabul et.” [1]Somuncu Baba Diyor ki: “Hz. Peygamber (s.a.v.), fânî yurtta yaşayan insanın olup bitenlere aldanmamasını, cereyan eden fesatlara kapılmamasını istemektedir. Allah yolunda yürüme azminde olan kişi,...

Devamını Oku

BİR TAKIM HAYATÎ DÜŞÜNCELER

“Ömür boyu beraberimizde gidecek bir meslek. Aslında dünyanın fıtratına da yanlış; mevsimler değişirken, insanlar değişirken hayatlar değişirken sadece bir meslekte takılıp kalmak ve ömür boyu onu idame ettirecek olmak ne kadar verimlidir bunların da tartışılması ve ciddi ...

Devamını Oku

HÜZÜN GAZELİ

Her eylül ömrümüzden akıp gitmede hüzün,Bıraktığı hazlarla bize yetmede hüzün. İlkbahar aylarında budansa da kökünden,Sonbahar olur olmaz tâze bitmede hüzün. Önce zehrini sunup eylül rengi cefayla,Sonra panzehir üzre caka satmada hüzün. Rûhumuzun yazıyla kışını birleştiren...

Devamını Oku

YAHYA KEMAL’İN GÖZÜNDEN: EZÂN-I MUHAMMEDÎ

Emr-i bülendsin ey Ezân-ı MuhammedîKâfî değil sadâna cihân-ı Muhammedî Sultan Selîm’i Evvel’i râmetmeyüp ecelFethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî Gök, nûra garkolur, nice yüzbin minâredenŞehbâl açınca rûh-ı revân-ı Muhammedî Ervâh cümleten görür...

Devamını Oku

BİRLİKTEN DİRLİĞE UZANAN SELÂMET YOLU

Birlik güneşiyle aydınlandı gönül mahzenlerimiz. Ayrılık zehrine panzehir oldu bizi ortak paydada buluşturan duru hissiyat… Rüyalarda unuttuğumuz kırık dökük umutlar, kuşluk vakitlerinde uyandılar bizimle. Ana arının marifetiyle çift çift oğul verdi dağların ardı...

Devamını Oku

OSMANLI’NIN EN KOLAY ZAFERİ: ŞEBEŞ

Osmanlı-Avusturya ilişkileri her iki devletin de tarihine damgasını vurmuş ve geleceğini belirlemiştir. Osmanlı, Avusturya’ya etkisi yüzyıllarca sürecek olan büyük bir korku ve endişe yaşatmış, tarihinde, toplum ve kültür hayatında silinmez izler bırakmıştır. Buna ...

Devamını Oku

MİMARİMİZİN ZARİF SANATKÂRI AYDIN YÜKSEL

Günümüzde yaşayan sanatkârlar arasında mütevazı duruşuyla ama yaptığı kıymetli eserlerle bilinen bir mimarımız vardır: Dr. İbrahim Aydın Yüksel. Aydın Bey’i mimari ile alakadar olanların büyük çoğunluğu tanır, bilir, hizmetlerini takdir eder. Ama geniş kesimle...

Devamını Oku

ANADOLU’YU MAYALAYAN HACI BAYRAM-I VELÎ HAZRETLERİ

Mürşidinin vefatından sonra Hacı Bayram-ı Velî Ankara’ya yerleşip ilmî ve tasavvufî faaliyetlerine devam etti. Etrafına ümmî halktan insanlar toplandığı gibi Akşemseddin, Germiyenoğlu Şeyhi, Eşrefoğlu Rumî, Ahmed Bican ve Yazıcıoğlu Muhammed gibi âli...

Devamını Oku

ŞEMS-İ SİVÂSÎ MENÂKIBNAMESİ

Şemseddîn-i Sivâsî, Halvetiyye’nin ana kollarından biri olan Şemsiyye yolunun müessisidir. O, dönemindeki devlet erkânı ile özellikle padişahlarla olan münasebetleri sebebiyle siyasî; döneminde yavaş yavaş hararetlenmeye başlayan ve sonraları “Sivâsîler ve Kadızâdeliler” m...

Devamını Oku

RAHMET DİLERSEN AHMEDÎ ZİKREYLE DAİM AHMED’İ

Asıl adı İbrahim, lakabı Tâceddin olan Ahmedî, 14. yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış şairlerden birisidir. Anadolu’nun 14. yüzyılda doğudan ve batıdan maruz kaldığı Moğol ve Haçlı taarruzları, döneme dair tarihi verilen yetersizliğine sebep olmuştur. Dolayısıyl...

Devamını Oku

ÖĞRETMENİN KALBİ, ÇOCUK SEVGİSİYLE DOLUP TAŞMALI

Öğretmenlik mesleği sevgi işidir. Öğretmen adaylarıyla yaptığım sohbetlerde, işini ve çocukları sevmeyen bu mesleği seçmemeli diyorum. Bilindiği gibi eğitimin temel taşları sevgi, bilgi ve ilgidir. Okulu bahçe; öğrencileri bahçenin eşsiz çiçekleri...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin