Yazılar

Makale Kapak Resmi
KİTAPLARLA DOST OLMAK

Yüce dinimiz İslam okumaya büyük önem vermiştir.  Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin, ilk emrinin “Oku” olması bize bunu öğütlüyor. Sevgili Peygamberimiz, Bedir savaşında almış olduğu esirler içerisi...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
ÖRGÜSÜNÜ BOZUP DURAN KADIN

Hayat düsturumuz Kur’ân, verilen sözlerin yerine getirilmesini anlatırken ipliğini eğirip ören ve örgüsünü bozan bir kadından bahseder: “Ahidleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı k...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
YAZAR DURSUN GÜRLEK İLE KİTAP OKUMA SEVGİSİ VE KÜTÜPHANELEREDE GEÇEN ÖMÜRLER ÜZERİNE

ÖZGEÇMİŞ: 1952 yılında Tokat'ın Pazar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini memleketinde tamamladı. Ardından İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Y...

Yazar: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
ALLAH’I BİLMEDE İLAHİ İSİMLERİN ÖNEMİ

İslâm öncesi Mekke Dönemi’nde çok tanrılı bir ulûhiyet anlayışı vardı. İslâm’ın doğuşundan önce Mekkeliler putperesttiler. Fakat onlarda, daha o zaman tekâmül etmiş, yüce, tek ve her şeye gücü yeten b...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
MÜRŞİDİ ZİYÂRET ETMEK GÜL YÜZÜNÜ GÖRMEK

Tasavvuf yolunda yürüyen bir mürid, edeb ve âdâba riâyet ederek mürşidini örnek alır ve şerîata uymayan her türlü fiilden kaçınır. Bu irfânî bilgiyi en güzel şekilde görerek, mürşidinin huzûrunda, işt...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
DARENDELİ SÜLEYMAN PENÂHÎ VE NASÎHATNÂMESİ

“Nasihatnnâmeler” veya bir diğer adıyla “Pendnâmeler”, kişisel ve toplumsal anlamda ahlakî olgunluğu yakalayabilmek amacıyla kaleme alınan didaktik eserlerdir. Bu eserlerde müellifler, ahlâkî çözülmel...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
İLAHİ FERMAN/KUR’AN

Allah bize sunmuş kurtulun diyeAlıp da duvara asma, gardaşım.Rasûle  göndermiş kutlu hediyeN’olur bana kızıp küsme gardaşım. Bu kitap, bu mesaj, ayet ve sureÖmür gelip geçer bakma kusuraHer ...

Yazar: RAMAZAN PAMUK

Makale Kapak Resmi
EN DOĞRU PUSULAMIZ OLAN KİTAPLAR VE OKUMA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE EĞİTİMCİ-YAZAR M. NİHAT MALKOÇ’LA RÖPORTAJ

ÖZGEÇMİŞ: 1 Haziran 1970 tarihinde Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Gündoğan Köyü’nde doğdu. İlkokulu komşu köy olan Güneşli Köyü’nde okudu. Orta ve lise öğrenimini Köprübaşı Lisesi’nde tamamladı....

Yazar: Ş . HAMİDEDDİN TEKTAŞ

Yeni sayıda olan

HAC/MUKADDES YOLCULUK

Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail, Allah’ın emrine uyarak, yıkılan Kâbe’yi, Cebrail (a.s.)’in gösterdiği temeller üzerine yeniden inşa ettiler.  Baba oğul bir yandan Kâbe’nin duvarlarını yükseltirken bir yandan da şöyle dua ediyorlardı: “Ey Rabb’imiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphe...

Devamını Oku

II. SÜLEYMAN’IN VALİDESİ SALİHA DİLÂŞUB SULTAN

Haseki Sâliha Dilâşûb (Dil-Âşûb), Sultan II. Süleyman’ın annesi, Sultan I. İbrahim’in ikinci eşiydi. İsmi, Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa’nın Silâhdar Tarihi’nde “Aşûb Sultan” şeklinde geçerken, başka kaynaklarda da “Aşûbe” olarak da zikredilmektedir. ...

Devamını Oku

İLK ÖĞRETMENİM

Kitabın adı: İlk Öğretmenim Yazarı: Cengiz Aytmatov Çeviren: Mehmet Özgül Yayınevi: Nora Kitap Yayın yeri ve yılı: İstanbul/2017 Sayfa Sayısı: 74 Yaş Aralığı: 15 İşlenen Konular: Fedakârlık, sorumluluk, azim, vefa… İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite Türk eği...

Devamını Oku

ÜMMETİN YILLIK BULUŞMA VAKTİ: HAC MEVSİMİ

Hac ibadeti, İslâm’ın beş şartından biridir. Hac, Ümmet-i Muhammed’in yılda bir defa buluşması, görüşüp kaynaşması için de bir vesiledir. Her yıl, dünyanın her yerinden, dili, rengi farklı fakat niyeti, istikameti ve dileği aynı olan Müslümanlar Mekke’de bulu...

Devamını Oku

HAC: ALLAH’A YÖNELİŞ

Yapılan her şey, Allah katında, niyete göre değer kazanır. Niyet, bir şeye yönelmek, kastetmek, bir yere azmetmek demektir. Kalbin kendisiyle mutmain olduğu şeye doğru hareketidir niyet. Hac istek, yönelme, niyet demektir. Bu yöneliş, insanın kendi evinden çıkıp Allah’ın evine...

Devamını Oku

FEYZ-Ü RAHMET

Geçtiğimiz günlerde bir tartışmaya denk geldim. Tartışmanın konusu abdestli iken, makyaj yapıp oje sürdükten sonra namaz kılınır mı kılınmaz mı? Kimi kılınır diyor, kimi ise o şekilde Allah’ın huzuruna çıkılmaz diye iddia ediyordu.  Bu şekilde tartışılan konulardan biri de kadının beş v...

Devamını Oku

BERAT BELGESİ

Eski zamanlarda Bağdat’ta kendi halinde fakir, salih bir dokumacı yaşardı. Kurban Bayramı’nın birkaç hafta öncesiydi. Şehrin ileri gelenleri hac için hazırlık yapmaktaydılar. Onların bu tatlı telaşını gören fakir dokumacının içine bir ateştir düşüverdi. Hacca gitmek istiyordu ama ne par...

Devamını Oku

ÇOCUKLARIN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE “ELEŞTİRİ”

Sözlükte eleştiri; bir insanı, bir eseri ya da bir konuyu doğru ya da yanlışlarını bulmak amacıyla yapılan inceleme olarak tarif edilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere eleştirinin olumlu ve olumsuz iki yönü olsa da aklımıza eleştiri deyince hep olumsuz ...

Devamını Oku

BİTMEZ GÜZELİN VASFI, AĞAÇLAR KALEM OLSA

Bir gün, Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.)’in yanına azılı müşrik Ebu Cehil çıkagelir. Bir nazarıyla kışları bahar eden, varlığıyla el-Emîn olan, sohbetiyle güller derilen, susuşuyla ayrı bir asalet sergileyen İki Cihan Güneşi Efendimiz, her zamanki nezaketiyle...

Devamını Oku

HİKMETLERLE DOLU BİR İBADET: HAC

Allahu Teâlâ bütün insanları kendisini tanıyıp kulluk etmeleri için yaratmıştır. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk/ibadet etmeleri için yarattım.” ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. [1]Kulun vazifesi Rabbine kulluk edip O’nun emrini yerine getirmektir. Onun ...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin