Dergi Yazıları

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Kültürü Açısından Buhârâ Ziyâreti

Dünyanın merkezi Asya’ya doğru kayarken, Türk dünyasına olan ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla birlikte, Kafkaslardan Anadolu’ya kadar bütün Orta Asya ...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Bir demde ki gönül yâr ile gam mı kalır

1. Bir demde ki gönül yâr ile gam mı kalırÎd-i visâlde yâr arz-ı cemâl ede mâtem mi kalır2. Atşân-ı aşkın uyûnuna perde açılaGözler göreler yârını nem mi kalır3. Devlet-i huzûruna erip de vaslın bulan...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Kur’ân Meş’alesiyle Asya’yı Aydınlatan Öncüler

Kur’ân’ın bir adı da Nûr’dur. Zira o, her şeyin, ışığı/aydınlığın yaratıcısı ve sahibi olan Yüce Allah’ın kelâmıdır. O, gönülleri, beyinleri ve insanların yolunu aydınlatan hidâyet rehberi, dosdoğru y...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Sevdamızdır Kudüs Bizim

İlk kıbleye ilk yönelişSevdamızdır Kudüs bizim.Yedi semâya yükselişSevdamızdır Kudüs bizim.Miracın kapısı orda,İmanın yapısı orda,Osmanlı tapusu orda,Sevdamızdır Kudüs bizim.Hazreti Ömer çiçeği,Müslüm...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
İsrail’in Filistin’i İşgali ve Medeni Dünyanın Donan Vicdanı

İslam’ın üç kutsal mabedinden biridir Mescid-i Aksa. Tüm Müslümanların onur ve izzeti mukaddes değerlerine sahip çıktığı oranda izzet ve şeref bulacaktır. Tarih boyunca İslâm’ın haremine yönelik nice ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: Zafer Gelecek

Kudursa da çağın FiravunlarıZulmü talan eden nefer gelecek.Hilâl gölgesinde bir sefer vaktiMescid-i Aksa'ya zafer gelecek.Mazlumların yanan yüreklerineEbedî kurtuluş muştusu yağar.Kudüs'ün hüzünlü ufu...

Şâir: Ahmet Sami BENLİ

Makale Kapak Resmi
Su Kasidesi

Hz. Aişe (r.anhâ) şöyle anlatıyor: “Ey Allah'ın Rasûl’ü! Verilmemesi caiz olmayan şey nedir?” dedim.  “Su, tuz ve ateş!" buyurdular. Ben tekrar: “Ey Allah'ın Rasûl’! Evet, suyu anladık öyledir, a...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Ehl-i Sünnet Akâidini Öğrenmek Neden Önemlidir?

Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah, yeryüzünü maddî-mânevî anlamda imar etme ve yönetme ehliyetiyle insanı ‘halîfe’ makamına getirirken, ruhlar âleminde verdikleri söze sâdık kalmalarını hatırlatıcı peyg...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Aile Eki Yazıları

Çocuk Eki Yazıları

Yeni sayıda olan

Ümitsizlik Sonu Olmayan Dipsiz Kuyu

İnsan, hayatı boyunca sürekli bir mücadele içinde. Bir yerlere varabilmek, bir şeylere ulaşabilmek için sürekli bir çabanın içinde. Tabiî dünyada yaşayabilmenin de kendine göre kuralları var. Dünyanın bir dengesi var. İyi kötü, güzel çirkin dediğimiz bütün kavramla...

Devamını Oku

İsrail’in Filistin’i İşgali ve Medeni Dünyanın Donan Vicdanı

İslam’ın üç kutsal mabedinden biridir Mescid-i Aksa. Tüm Müslümanların onur ve izzeti mukaddes değerlerine sahip çıktığı oranda izzet ve şeref bulacaktır. Tarih boyunca İslâm’ın haremine yönelik nice saldırılar olmuştur. Düşmanın hasmı ve h...

Devamını Oku

Dîvân-ı Hulûsi: Bir demde ki gönül yâr ile gam mı kalır

1. Bir demde ki gönül yâr ile gam mı kalırÎd-i visâlde yâr arz-ı cemâl ede mâtem mi kalır2. Atşân-ı aşkın uyûnuna perde açılaGözler göreler yârını nem mi kalır3. Devlet-i huzûruna erip de vaslın bulanaYeksân olup şeş cihet yahşi kem mi kalır4. S...

Devamını Oku

Hakk’ın Kahr u Lütfunu Bir Bilip Râzı Olmak

Tasavvuf ehli; gayret, nusret ve ilâhî lütufla bazı mertebelere ulaşır.  Bunlardan âbidler, zâhidler ve ârifler kâbiliyet ve mertebeleri yönüyle farklı konumlarda değerlendirilirler. Âbidler çok ibâdet etmekle birlikte zâhirî ibâdetleri ahlâk güzelliği...

Devamını Oku

Buhâra Nam-ı Diğer Kubbetü’l-İslâm

Özbekistan tarihî eserleriyle bir açık hava müzesini andırmaktadır.Yedi bağımsız Türk Cumhuriyeti (Türkiye, Âzerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) arasında şahsına münhasır özellikler taşıyan güzel bir ülkedir Ö...

Devamını Oku

Şiir: Üzülme

Rabbini çok hatırlaEmrine uy sabırlaİsyan etme kahırlaBirgün her çile biter,Üzülme, Allah yeterYolda batsa da dikenYol alır zahmet çekenMevlâ yardımcın ikenNe gam gerek ne kederÜzülme, Allah yeterAğır olunca yükünUmutsuz olma sakınİnan ki zafer yakınMaksûdun Hak'sa eğerÜzülme, Allah yete...

Devamını Oku

Kur’ân Meş’alesiyle Asya’yı Aydınlatan Öncüler

Kur’ân’ın bir adı da Nûr’dur. Zira o, her şeyin, ışığı/aydınlığın yaratıcısı ve sahibi olan Yüce Allah’ın kelâmıdır. O, gönülleri, beyinleri ve insanların yolunu aydınlatan hidâyet rehberi, dosdoğru yolun yolcusunun meş’alesidir. “Bu Peygamber’e inanan, ...

Devamını Oku

İslâm Medeniyeti ve Batı Medeniyeti

Medeniyet; bir milletin ya da milletlerin, kendi bilgi ve kültürleri yanında diğer milletlerin bilgi ve kültürlerinden de istifade ederek, bilgi ve düşüncede, hayatın her alanında, sanat, edebiyat, zanaat ve teknolojide ileri bir seviyeye gelmesidir. Medeniyet, evr...

Devamını Oku

Sahabe Albümü: Âmir Bin Füheyre

Hak dinin ilk günlerinde İslâm safına katılan bahtiyarlardan birisi de Hz. Aişe (r. anha)’nin anne bir kardeşi olan Âmir bin Füheyre (r.a.) idi. Hz. Âmir, Peygamberimiz, Erkam’ın evinde bulunduğu sırada iman etmişti.Âmir bin Füheyre’nin Müslüman olduğunu duyan müşrikle...

Devamını Oku

Kitap: Aziz İstanbul

Kitabın adı: Aziz İstanbulYazar: Yahya Kemal BeyatlıYayınevi: MEB YayınlarıYayın yeri ve yılı: İstanbul/1992Sayfa sayısı: 190Yaş aralığı: 14+İşlenen konular: İstanbul’un tarihî geçmişi, fethi, semtleri, sarayları, kültürü, mimarisi…“Kökü mâzîde olan âtî”nin büyük şairi Yahya Kema...

Devamını Oku

Dervişin Alacağı

Tebriz'de esnafı denetleyen, ticarî hayatın düzenini sağlayan Bedreddin Ömer adında zengin biri vardı. Zenginliğinin yanında, cömertliğiyle de dillere destan olmuştu. Bu kerem sahibi eli açık zatın şöhretini, yakın bir ilde yaşayan garip bir derviş de duymuştu.Bu derviş, Bedreddin Öm...

Devamını Oku

Camgöz ve Masumi

Sevgili çocuk dostlarım;Ülkemizi gezip görmek için gelen Japon bir aile, bizim çiftlikte misafir olarak kalıyor. Yanlarında “Masumi” adında Doberman cinsi bir de köpekleri var.  En az 70 cm boyunda ve kadife gibi siyah parlak renkte tüyleri olan Masumi oldukça arkadaş canlısı. B...

Devamını Oku

Yol ve Yolcu

İnsan, doğum kapısından girip ölüm kapısına doğru giden bir yolcudur, derdi dedem...Asıl amacı, yolu tanımak, yolun sahibini tanımak olan bir yolcudur insan. Selametle ilerleyebilmek için yolun iniş ve çıkışlarını ve istikametini iyi bilmek gerekir. Yoksa etrafımızı saran tehlikelerden e...

Devamını Oku

Güçlü Eğitim, Güvenli Gelecek

Eğitim, bireyleri yetiştirmek ve geliştirmek, toplum içinde yer alabilmelerine, bilgi beceri elde edebilmelerine, kişiliklerini geliştirebilmelerine yardım etmektir. Eğitim değerleri öğretir, inançları şekillendirir, iletişimi kuvvetlendirir, yeni bakış açıları kazandırı...

Devamını Oku

Öğretmenlerimiz

Kültürümüzde öğretmenlik, “Peygamber mesleği “olarak bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, ilmin önemini ve değerini, öğrenmenin ve öğretmenin yüceliğini teşvik eden öğütlerle doludur. Öğretmen, yalnızca okulda görev yapan ve ders veren bir kişi değil, bir önder, bir mode...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin