Dergi Yazıları

Makale Kapak Resmi
Balkanlarda İslâm’ın Sembolü: Camiler ve Tekkeler

Balkanlarda İslâm’ın yayılıp neşvü nema bulması birincisi Kur’ân ve cami merkezli ikinci olarak ise tasavvuf ocakları vasıtasıyla olmuştur. Yüce kitabımız Kur’ân’ın ve hadis-i şeriflerin oluşturduğu a...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Sâkiyâ mest-i gamım bâde-i gülfâmı getir

1. Sâkiyâ mest-i gamım bâde-i gülfâmı getirHicr-âlûde-demim ol câm-ı fercâmı getir2. Öpdürüp sâgarın ağzın sürâhîden mey sunTerk-i yâd-ı gam edip zevk ile eyyâmı getir3. Sana tâ‘at yeter ey sâlik-i me...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Ufuk Peygamberinin Ümmet Şuuru

Yüce Allah’ın son mesajı Kur’ân ve son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) ile bir kez daha yenilediği İslâm dini, bütün zamanları ve bütün coğrafyaları kuşatan evrensel bir dindir. Onun kitabı ve Peygam...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Taşa Düşse Taşı Oyar Bu Feryat

Her saat, her yerde ezilen bizsek,Haince mezarı kazılan bizsek,Kanunu, töresi bozulan bizsek,Günden güne katmerleşen öç bizim,Hesabını soramazsak suç bizim!Taşa düşse taşı oyar bu feryat,Şafağı al kan...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Balkan Tekkelerinde İlmî Hayat

Balkanların fethi sürecini başlatan Osmanlı Devleti, Balkanlarda kalıcı olabilmek için sadece siyasî ve askerî kuvvetlerin yeterli olmayacağını yakından anlamıştır. Fetihlerin kalıcılığını sağlamak, B...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Kültür ve Edebiyatımızda Balkanların Yeri ve Önemi

- “Balkan” kelimesi nereden geliyor, “Balkanlar” deyince aklımıza hangi coğrafya gelir? “Balkan” kelimesi bu coğrafyaya uzun bir tarihî zaman aralığında göç eden Türklerin armağanıdır. “Balkanlar...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Evlilikleri Kolaylaştırın, Zorlaştırmayın!

İslâm’da Evliliğin Hükmüİslâm’da evlilik “nikah” akdiyle yapılır. Nikâh, evliliğe karar vermiş on sekiz yaşından büyük; sağlıklı, fizyolojik, psikolojik, biyolojik açılardan evlenme liyâkat ve ehliyet...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hayâli Güzel Olanın Hâli de Güzel Olur

Hayal, düşüncenin en temel kurucu öğesi olmakla birlikte, aynı zamanda âlemin de bir öğesidir. İslâm düşünürlerinden İbnü’l-Arabî’ye göre hayal, “epistemolojik düzeyde, en sınırlı anlamıyla, duyu­lar ...

Yazar: Ensar SAKİN

Aile Eki Yazıları

Çocuk Eki Yazıları

Yeni sayıda olan

Hâşimî Emîr Osman Efendi ve Kutbiyye Risalesi

Bayrâmî-Melâmî geleneğinin önde gelen isimlerinden olan Hâşimî Emîr Osman, XVI. yüzyılda faaliyet yürütmüş sûfîlerdendir. Hâşimî, döneminin şartları içerisinde görüşlerini bir usûl dâiresince serdetmesi, yetiştirdiği talebeleri, Kasımpaşa’da kendi adını t...

Devamını Oku

Şiir: Balkan ve Evlâd-ı Fâtihân

Yahyā Kemâl Beyatlı, fetihleri, "Her yaz şimāle doğru asırlarca bir koşu..." diye anlatırFetihlerden sonraki geri çekilmeyi dile getirdiği Açık Deniz'de okuru ağlatırKendi hayat hikâyesiyle Devlet-i Aliyye'nin medd ü cezri arasında paralellik görürTarihte, insanların k...

Devamını Oku

Kahraman Bir Sima; Ebû Müslim Horasanî

Ebû Müslim Horasanî; çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, Emevî karşıtı siyasî ve sosyal faaliyetlerin merkezi konumundaki Kûfe’de geçirmiştir. Başarılı, zeki, cesaretli, atılgan, kendine güvenen, istikrarlı ve çalışkan bir kişiliğe sahipti. Ezberi ve hitabeti güç...

Devamını Oku

Şiir: Osmanlının İzinde

Budin de sonbahar bir başka güzel,Mevsimler yüklenir güzün üstüne,Gül babada ağlar ebetle ezel,Tuna'da şiirler hüzün üstüne...Nice civan yaprak olmuş sellere,Tekbir sesi sinmiş esen yellere,Bırakmamış bayrağını ellereNefer düşmüş bazen yüzün üstüne...Resulüne kurban olan Osman...

Devamını Oku

Yıkıntıların Ardında Şehir

Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz Şubat ayında büyük bir deprem yaşamıştık ve içinde olduğumuz Malatya ile beraber Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman çok şiddetli bir şekilde bundan etkilendi. Diğer şehirlerimizde de ciddi etkilenmeler oldu ama bu dört şehirdeki tahribat daha f...

Devamını Oku

Hayâli Güzel Olanın Hâli de Güzel Olur

Hayal, düşüncenin en temel kurucu öğesi olmakla birlikte, aynı zamanda âlemin de bir öğesidir. İslâm düşünürlerinden İbnü’l-Arabî’ye göre hayal, “epistemolojik düzeyde, en sınırlı anlamıyla, duyu­lar ile akıl arasında bir idrak, en geniş anlamda ise metafiziğe a...

Devamını Oku

Dîvân-ı Hulûsi: Sâkiyâ mest-i gamım bâde-i gülfâmı getir

1. Sâkiyâ mest-i gamım bâde-i gülfâmı getirHicr-âlûde-demim ol câm-ı fercâmı getir2. Öpdürüp sâgarın ağzın sürâhîden mey sunTerk-i yâd-ı gam edip zevk ile eyyâmı getir3. Sana tâ‘at yeter ey sâlik-i meyhâne ki buBâdenin zikrin edip subh ile akşa...

Devamını Oku

1. Ahmed’in İzdivaçta Yüzü Gülmeyen Kızı Ayşe Sultan

Sultan I. Ahmed’in ilk kızıdır. II. Osman’ın üvey kardeşi, IV. Murad ve I. İbrahim’in ablaları, IV. Mehmed’in de halasıdır. Doğum tarihi 1605 olarak gösteriliyorsa da doğruluğu şüphelidir. Annesinin Kösem Sultan olması kuvvetle muhtemeldir. Mührünü...

Devamını Oku

Vâ Hasretâ Vâ Firkatâ

Es Seyyid Osman Hulusi Efendi HazretleriEy yârânlar kılın duâ, düşdüm ben yârımdan cüdâKavuşdursun bizi Hudâ, vâ hasretâ vâ firkatâdizeleriyle başlayan şiirinin üçüncü beytinde,Vasl ile gülmedi yüzüm, hasretle kan ağlar gözümDerd ile mahvoldu özüm, vâ hasretâ vâ firkatâ, der.Has...

Devamını Oku

Şiir: Dost Dediğin

Dost dediğin bir ömürde arar bulur dostunu,Bırakırsa o dost değil, şirazeden çıkmıştır.Gerçek bir dost, dost yoluna engin serer postunu,Dostluk o ki dost, dostuna can özünden bakmıştır.Dost dostuna can özünden bakmamışsa dost olmaz,Gönül dosta Allah için varmamışsa yol bulmaz,Rüzgâ...

Devamını Oku

Arkadaşlık ve Dostluğa Dair

Her birimiz, içinde yaşadığımız çevreden anlaşabileceğimiz kimselerle arkadaşlık ilişkisi kurarız. Arkadaşlar birbirini maddî ve manevî yönden etkilerler; duygu, düşünce, kişilik ve ahlâkî gelişimi üzerinde de önemli tesirler bırakırlar. Bu sebeple seçtiğimiz arkadaşlara d...

Devamını Oku

Vefa

Orhan, her yaz olduğu gibi bu yaz da dedesinin köyüne gelmişti. Dedesinin köydeki evi, şirin bir evdi.Evin önünde geniş bir avlu vardı. Avlunun bir tarafında, dedesinin tarlada ve bahçede kullandığı âletleri vardı. Bunlar, pulluk, çapa, kürek gibi âletlerdi.Avlunun diğer bölümünde de koyunlar iç...

Devamını Oku

Konuşmayan Dostlarımız

Arkadaşlarımız, akrabalarımız, yakınlarımız, komşularımız, çevremizdeki pek çok kişiyle hiçbir çıkar gözetmeksizin kurduğumuz bağdır dostluk. İçi boş bir kavram değildir, ağırlığı, sorumluluğu, güzellikleri vardır. Bu bağ bizi biz yapar, insan olduğumuzu hissettirir, güven veri...

Devamını Oku

Oduncuyla Yılanın Dostluğu

Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel bir dostluk hikâyesi paylaşacağım.Zamanın birinde, bir oduncu yaşardı.Bir gün ormanda odun keserken çalılar arasından bir yılan çıkıverdi karşısına.Oduncu, baltasını tam yılana indirmek üzereydi ki yılanın gözlerinin kocaman açıl...

Devamını Oku

Önden Gidenler

Caddede yürüyorlardı. İki dost... Çaldığı şarkıyı yarıda bırakan kemancıyla göz göze geldiler. “Çalmayı neden bıraktı acaba?” dedi biri. “Bilmiyorum ama keşke bırakmasaydı.” dedi diğeri...Okula giderken martıların yine tıka basa dolu çöp kutusuna dadandığını gördüler. “Sence buradaki y...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin