Dergi Yazıları

Makale Kapak Resmi
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ve Maneviyat İzi

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.), sırat-ı müstakîm üzere manevîyat çizgisinde hakîkate ulaşmayı hedef kılmıştır. O; zikir çekmenin, râbıta uygulamalarının, murâkebe hâlinde bulunmanın ve halvet uy...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Seher vaktinde güller açılıp bülbül figân eyler

1. Seher vaktinde güller açılıp bülbül figân eylerBu hâli anlara bâd-ı sabâ-yı câvidân eyler2. Gözün görmez velî yoksa o vech-i bî-nihânın kimO mahbûbun cemâlin kangı şeydir ki nihân eyler3. Gönül mih...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Kültür Dünyamızdaki Kur’ân Motifleri

Bu başlık, bizim yıllar önce yaptığımız bir kitap çalışmasının başlığıdır. Bu çalışmamızda biz kültür dünyamıza damgasına vurmuş dinî motifleri ve bunların başında da Kur’ân izlerini tesbit etmeye çal...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Osman Hulûsi Efendi’nin Tasavvufî Tecrübesinde Vuslatın Yeri

Osman Hulûsi Efendi’nin tasavvuf anlayışının merkezini vuslat arzusu oluşturmaktadır. Onun seyr u sülûk eğitiminde merasim, şekil, sûret ve gösterişe yer yoktur. Yaraları sarmak, sıkıntıları gidermek,...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Gazze'de Yaşanan İnsanlık Dışı Saldırılar

İsrail güçleri, uzun yıllardır Filistin'de gerçekleştirdikleri katliamları artık alenen ve dünyanın gözleri önünde sürdürmeye devam etmektedir. Filistinlilere tahammül edemeyen İsrail, aslında hedefin...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Saçıldı Misk ü Amber

Ey bizleri var eden!Kul Sen’in, kurban Sen’in.Resûl’üne yâr eden,Gül Sen’in, gülşen Sen’in.Ümidimiz batmasın,Hüsran ile bitmesin,Sahralarda yitmesin,Çöl Sen’in, umman Sen’in.Gafletten uyanmışız,Kapına...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Can Sermâyesini Fedâ Edenler

Allah’a yakın olabilmek için iyilik yolunda yürümek, iyiliğe gönül vermek, gerekirse can vermek gerekir. Sahâbe-i kirâm bütün hayatını, malını, canını Allah’ın dinine ve Rasûlullah’ın emri üzere fedâ ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Süleymanlar Kapında Karıncadır

(Buhûrîzâde Mustafa)  Itrî (1640-1712)Sâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i Tûr’sunMihr-i âlem-gîrsin başdan ayağa nûrsunTarîk-i gülzâr-ı âlem, mâlik-i mülk-i âdemMünkîrine mahz-ı mâtem mü’minine s...

Yazar: Vedat Ali TOK

Aile Eki Yazıları

Çocuk Eki Yazıları

Yeni sayıda olan

Süleymanlar Kapında Karıncadır

(Buhûrîzâde Mustafa)  Itrî (1640-1712)Sâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i Tûr’sunMihr-i âlem-gîrsin başdan ayağa nûrsunTarîk-i gülzâr-ı âlem, mâlik-i mülk-i âdemMünkîrine mahz-ı mâtem mü’minine sûrsunSensin ol şâh kim Süleymanlar kapında mûrdurOnsekiz bin âleme hük...

Devamını Oku

Gazze'de Yaşanan İnsanlık Dışı Saldırılar

İsrail güçleri, uzun yıllardır Filistin'de gerçekleştirdikleri katliamları artık alenen ve dünyanın gözleri önünde sürdürmeye devam etmektedir. Filistinlilere tahammül edemeyen İsrail, aslında hedefinde tüm Müslümanları yok etmeyi amaçlamıştır.Bu saldırılar s...

Devamını Oku

Kitaplık: Osmanlıca Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî Osmanlı Türkçesiyle basıldıÂlim, mutasavvıf ve dîvân şairi Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Dîvân-ı Hulûsî-î Dârendevî adlı eseri, 40 yıl sonra yeniden orijinal diliyle yayımlandı. 20. yüzyıl mutasavvıf ve dîvân şairi Hulûsi E...

Devamını Oku

Anadolu’nun Özge Yazarı: Şevket Bulut

İlk okunan kitaplar unutulmaz. Tanışılan ilk yazarlar da. İyi bir edebiyat okuyucusu olmak için yazarlarla, şairlerle bizzat görüşmek gerekmiyor tabii ki… Zira kitaplarını okudunuz mu zaten vicâhı bir dostluğunuz başlıyor ama bir fuarda veya bir sohbet toplantısı...

Devamını Oku

Şiir: Kâinat Sana Der Ki

Kâinat sana der ki:“Dünya senin içinde.Sen Mecnun ol yeter kiLeyla senin içinde.Her daim Hakka dayan,Aşkın ateşiyle yan.Lügatlere sığmayanMânâ senin içinde.Hak yolunda yanık ol,Gül cemale tanık ol,Uyurken uyanık ol,Rüya senin içinde.Ten kafese can verenRuha heyecan verenÖnüne...

Devamını Oku

Hayatın Dönüm Noktası Üniversite Okumak

Ülkemizde insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri adına tarım ve hayvancılık geçmişten bu yana önemli bir iş kolu olarak karşımızda idi. Şehirleşmenin hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte köylerde neredeyse insan kalmadı diyebiliriz. Bunun sonucunda da tarı...

Devamını Oku

Şiir: Gitme Yanlış Yöne

Gitme kardeş yanlış yöne,En son Hak din İslâmiyet...Bundan sonra başka dîne,Olur mu hiç teslîmiyet?Hakaretler hobi oldu,Saldırılar tabiî oldu,Sözde İslâmfobi oldu,Uyanınca câhiliyet...Şakıyan dillerde kılçık,Kurumuş göllere dal-çık!Nerde güneş, nerde balçık?Nerde kaldı «masumi...

Devamını Oku

Şiir: Kabul Eyle Allah’ım

Beşiklerden mezarlara giderken,Günden güne katlanıyor günahım,Ömrümüze yıllar vedâ ederken,Kulluğunla gönenir mi sabahım?Tövbemizi kabul eyle Allâh’ım!..Yâ Rab bizi, kenetlenmiş saf eyle,Affa lâyık olmasak da af eyle!Bahşettiğin bin bir türlü süreyle,Silinir mi alnımdaki siy...

Devamını Oku

Şiir: Hulûsi Efendi

Hulûsi kalp ile kapına geldim,Hakk’ın has kulusun inandım bildim,Ben ki uzaklarda bir garip güldüm,Hulûsi Efendi şeyhim efendim.Darende’ye doğan aysın, güneşsin,İlim ocağında sevgiye eşsin,Ulaştır sevgini bağrımı deşsin,Hulûsi Efendi yoluna bendim.Kurulmuşsun şelalenin bendine,Kar...

Devamını Oku

Selim Kalp Sahibi Olmak

Birkaç gündür iki ablamla birlikte Afyon Kaplıcalarındayız. Bu seyahat, hayatın yoğun temposu içinde, bir nefes alma gibi oldu. Çarşıyı gezerken, bir dükkânda çalışan bir çocuk, bizim uzaktan geldiğimizi anlamış olmalı ki “Abla, Afyon’u beğendiniz mi?” diye sorunca ben “Ülkemi...

Devamını Oku

Editör: Osman Hulusi Efendi ve Ardında Bıraktığı Güzel Eserler

Mutasavvıflar, Kur’an ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'in öğretilerine titizlikle uyarak nasihatlerde bulunmuşlardır. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi de bu geleneği devam ettiren önemli bir sufidir. Dîvân ve mektuplarında yer alan şiirleriyle, tal...

Devamını Oku

Editörden: Örnek İnsan Osman Hulûsi Efendi

İnsan, kendini ve başkalarını tanıdıkça, Allah’ın yarattığı dünyaya uygun şekilde davranır. Kendisi için istediği iyi şeyleri, başkaları için de istemesi gerektiğini bilir. Dünyada çok sayıda insan ve millet yaşamıştır; bazıları bilgili olmuş, bazıları ise b...

Devamını Oku

İllerimizi Tanıyalım: Sakarya

Marmara Bölgesinde Karadeniz’e sahili ve kıyısı olan, Sapanca Gölüne sahip, dere ve akarsuların merkezi ve yeşilin cenneti olan Sakarya, coğrafi konumu, güzel lezzetleri ve muhteşem doğasıyla ülkemizin en çok turist çeken illerindendir.Akyazı, Arifiye, Erenler,  Fer...

Devamını Oku

Şehid ve Sahabe Türbelerini Tamir Eden Vakıf

Vakfın Adı: Gümrük-i Kebir Emini Osman Ağa VakfıKurucunun Lakabı: Hacı, Ömer OğluKurulduğu Yer: KayseriKuruluş Tarihi: 1241 H. / 1832 M.Büyük Gümrük Emini'ydi Hacı Ömer oğlu Osman Ağa. Yani bugünkü anlamıyla “Gümrük Muhafaza Müdürü”. O gün, yapılması gerek...

Devamını Oku

Ankara’ya Taşınınca

Kudüs’ün tarih kokan sokaklarında, taşlar arasına sıkışmış bir hikâye vardı. İrem ve Harun, babalarının işleri sebebiyle Ankara’ya taşınmışlardı. Değişim, hayatlarının her alanına yayılmıştı. Okulları, evleri, arkadaşları, hatta sabahları lokum, şeker ve çikolata aldıkları bakkal ...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin