Dergi Yazıları

Makale Kapak Resmi
Fatih’in Yetiştiği Muhit

Bilindiği üzere büyük ve kahraman şahsiyetler, kökleri kadar çevreleriyle de birlikte değerlendirildiğinde gerçek tespitlere ulaşılır. Abidelerin üzerinde yükseldiği kaideler gibi, binaların sağlam te...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilber

1. Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilberAklını aldı zülfün mecnûnun oldu dilber2. Her nigâhınla câna bin yâreler açarsınÂşıkına cevr etmek kânûnun oldu dilber3. Hicr-i firâkın ile gam-hâne oldu gö...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Aile Hukukuna Örnek Olan Kadınlar: Liân Uygulaması

Evrenin şerefli varlığı insanı yeryüzü halîfesi olarak yaratan Yüce Rabb’imiz, insanı sınav için dünyaya gönderirken başıboş bırakmamış, onun dünya ve âhiretini cennete çevirecek hayat nizamını da ona...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Gençlik Türküsü

Yaşa, Kaybettiğimiz o yurtların yasını,Ulubatlı’yla taşı bayrağımı koşarak.Kays’a bırak en sıcak Leylâ mâcerâsını,Bu delişmen çağında destanlar yazmana bak!Târık gibi arkanda gemi külleri kalsın,Sen y...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
Eğitimci Şair-Yazar Yusuf Dursun İle Gençlik Üzerine Röportaj

Genç ve gençlik deyince ne anlıyoruz?Genç kavramı bütün canlıları içine almakla beraber, öncelikle insanoğlu için kullanılır. Gençlik ise ömrünün bu dönemini yaşayan insanın bizzat yaşadığı duyguların...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol

Yüce Allah, Hûd Sûresi 112. âyette şöyle buyurmaktadır: “Seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir....

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Fetih Müjdesi

Buyruk geldi Mehmet Han’dan erlere:Zafer kapısını açmalı bugün.Yağ dökülsün, gül dökülsün yerlere,Gemiler karadan geçmeli bugün.Beyaz at üstünde ışıktan dehâ,Boyun büküp dua etti Allah’a.İmanla, aziml...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Tarihin En Genç Kumandanı Fatih

Fatih Sultan Mehmed, fetihleri ve icraatları ile tarihin akışını, insanlığın ve devletlerin kaderini değiştiren büyük hükümdar ve serdarlardandır. Sadece şehirleri ve ülkeleri değil, zamanı, çağları v...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Aile Eki Yazıları

Çocuk Eki Yazıları

Yeni sayıda olan

Kırk Hadis: Allah Yolunun Erleri

40.Hadis"Ümmetimden beni en çok sevenlerin bir kısmı da, benden sonra gelecek bir kısım insanlardır. Bunların her biri malını ve ailesini fedâ ederek beni görmüş olmayı çok arzu edecektir." [1]Somuncu Baba Diyor ki:"Bu hadis, Aleyhisselam’dan, ümmetinden kendisini sev...

Devamını Oku

Gençlik ve Fetih

Üsküdar’da sabah olmuş uyanın,Uzun mesafeler kat etmeliyiz,Büyük-küçük kapılara dayanın,Nefis düşmanını katletmeliyiz,Bu semti yeniden fethetmeliyiz...Terk ettik tâati, yıkıldı direk,Böylesi gaflete dayanmaz yürek,Mihrimah Sultan’dan, Kuşkonmaz’a dek,Sinan’ı bir daha yâd etmeliyiz,Bu...

Devamını Oku

Sevgili Peygamberimiz'in Anne ve Babasının Âhiretteki Durumları

Hz. Peygamber (s.a.v.), dünyaya gelmeden önce babası Abdullah’ı, altı yaşında iken de annesi Âmine’yi kaybetmişti. Yetim ve öksüz bir şekilde büyüyen Rasûlullah (s.a.v.), zaman zaman Mekke’den Medine’ye gidiş ya da Medine’den Mekke’ye dö...

Devamını Oku

Tarihin En Genç Kumandanı Fatih

Fatih Sultan Mehmed, fetihleri ve icraatları ile tarihin akışını, insanlığın ve devletlerin kaderini değiştiren büyük hükümdar ve serdarlardandır. Sadece şehirleri ve ülkeleri değil, zamanı, çağları ve kalpleri de fethetti. Hele de İstanbul’un kutlu fetihiyle, önce çağ...

Devamını Oku

Gelin Bayram Edelim

Güller gülistan olsun,Sevgiler destan olsun,Gelin bayram edelim;Gönüller sultan olsun.Küskünler tez barışsın,Güzellikte yarışsın.Gelin bayram edelim;Canlar cana karışsın.Yıkılsın nefretle kin,Bire bin versin ekin.Gelin bayram edelim;Ecel bize çok yakın.Hak şerbeti içmeden,Kuş kafe...

Devamını Oku

Bir Gençlik Bekliyoruz

Yaratılış gayesin, nereden geldiğiniKendi kendini bilen, bir gençlik bekliyoruz.Kulu; kula kul eden, …izmlerden değil deGücünü Hakk’tan alan, bir gençlik bekliyoruz.İlmin neşteri ile, cehlin kefenin biçenBilime âşık olup, aşkla kendinden geçenHeybesi sevgi yüklü, şefkât, merham...

Devamını Oku

Klasik Şiirimizden Hikmete Dair

Klasik edebiyatımızın önemli kollarından biri hikemî şiirdir. Şairler belli bir hayat tecrübesine ulaşınca birikimlerini özlü mısra ve beyitlerle kaleme alırlar. Özellikle Nâbî’nin bir akım hâline getirdiği hikemî şiir, aslında az çok her dîvân şairinin uğradığı ve tes...

Devamını Oku

Topkapı Sarayı’nı Gezerken

Yakın zamanda Topkapı Sarayı Müzesi’ni ziyarete gittim. Bilindiği üzere, Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaklaşık 300.000 metrekarelik bir alan üzerine yaptırılmıştır. Yapımı tamamlanan 1478 yılından 19. yüzyılda Sultan Abdülmecit devrine kadar padişahları...

Devamını Oku

Esmâü’l-Hüsnâ: El-Vâsi

El-Vâsi’: İlmi Ve Merhameti Her Şeyi Kuşatan, Zenginliği Her Fakire Yetip Artan Allah’ın en güzel isimleri arasında yer alan el-Vâsi’, “kullarına her şeyi geniş anlamda lütfeden, ilmi her şeyi kuşatan, verdiği rızık bütün kullarına bol bol yeten, ihsân ve ikrâmı nihâyetsiz...

Devamını Oku

2. Abdülhamid Han’ın Darbecilere Direnen 2. Başkadını Bedrifelek Kadınefendi

Sultan II. Abdülhamid’in zevcelerindendir. 4 Ocak 1851’de Kuzey Kafkasya’da bulunan Anapa şehrinde dünyaya gelmiştir. Harem halkının çoğu gibi Bedrifelek de Çerkez asıllıydı. Babası, Natuhay prenslerinden Karzeg Mehmed Bey, ...

Devamını Oku

İnsana Saygı

İnsan, Allah’ın eseri ve yaratılmışlar içinde en mükemmeli olması itibarıyla değerlidir ve saygıyı hak etmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Tin Suresi dördüncü ayette; “Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” buyrulmaktadır. Allah, bir insanı öncelikle yaratmış olmakla sonra da onun akıl...

Devamını Oku

Hayat Güzeldir

Annemle eve yürüyorduk, mis gibi bir bahar günü. Sokağımızdaki kayısı ağacı çiçek açmış etrafa beyaz gülücükler saçıyordu âdeta. Yanından geçenler telefonlarını çıkarıp fotoğrafını çekiyorlardı ağacın. Bu manzarayı görenler gülümsemeden geçemiyordu. Ben de ağacın yanına gidip, çiçekler...

Devamını Oku

Gemiler Karadan Yürür Mü? Yürür

Her sene Mayıs ayında İstanbul’un fethini kutlarız. Bu bizim için bir övünç vesilesidir.İstanbul’un fethi sırasında çok fevkalade hadiseler olmuştur. Tarih bu hadislerle asırlardan beri övünme hakkını kullanmıştır.Fetihten 800 küsur sene evvel Peygamber Efendimiz(s.a.v...

Devamını Oku

Hayvanlar Âlemi: Çöl Tilkisi

Çöl Tilkisi:40 cm'ye varan vücut uzunluğuna göre 15 cm'ye varan kulakları çok uzundur. Bu özel durum kendisini çölde yaşamasını sağlar, çünkü vücut sıcaklığını kulakları vasıtası ile dengede tutar. Kuyruğu 25 cm uzunluğundadır, ağırlığı 1,5 kg'a kadar varır. Kürkü krem re...

Devamını Oku

İllerimizi Tanıyalım: Gümüşhane

Gümüşhane ilimiz Karadeniz Bölgesi’nde yer alıp doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon ve güneyinde Erzincan illeri arasında bulunur. Harşit Çayı’nın oluşturduğu dar bir vadide kurulan şehir gümüş yataklarının bulunduğu ve tarihi İpekyolu’nun üzerinde ...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin