Dergi Yazıları

Makale Kapak Resmi
Fethin Nişânesini Koruma Arzusu

Büyük Türk tarihine bakıldığında İstanbul'un fethinin en mühim hadiselerinden biri olduğu açıkça görülür.  Bu fetihle Osmanlı orduları Avrupa’yı fethe yönelmiştir. Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ insan...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Beni tan etme ey dil

1. Beni ta‘n etme ey dil yâr ile yârânlığım vardırSer-i kûyunda anın bir gece mihmânlığım vardır2. Muhâl sevdâya düşdüm sevdiğim sevdâ-yı zülfünleBeni ma‘zûr tut [kim] gör ne perîşânlığım vardır3. Gül...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Rüyasını Görenler Büyük Fetihlere Nâil Olurlar

Fetih, “açma, başlama, başlatma” anlamlarına gelir. Bizim Hayat Kitabımızın bir bütün olarak ilk inen ve Mushaf’ın en başında olan sûresi Fâtiha Sûresi’dir. “Açan” anlamına gelir ve Kitabımız o kutlu ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
İstanbul’un Fethiyle Gerçekleşen Aşk, İlim, Teknoloji ve Sabır Cihadı

Fetih; coğrafî açılımın ötesinde kafaların, kalplerin ve müesseselerin İslâm’a açılmasıdır. Fetihle gerçekleşen açılım ancak Hak adına olur. Hak’tan halka açılımın bir diğer ifade biçimidir. Peygamber...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Mehmet Nuri Yardım ile Mülakat: İstanbul'un Fethi ve Ayasofya

İstanbul’un Fethi dünyanın en büyük hadiselerinden birisi. Fatih Sultan Mehmed bu fetihle hem Hazret-i Peygamberin müjdesine mazhar olmuş hem de Osmanlı’nın cihanşümul olmasına öncülük etmiştir. Ve Fa...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Sosyal Medya Ahlâkı

Ahlak kavramı; “seciye, tabiat, huy” gibi anlamlara gelir.   Ahlakın konusu, iyi ve kötü insan davranışlarıdır. Allah her insanı iyi ve kötüyü algılayacak bir kâbiliyette yaratmıştır. Dinî b...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Gülistan İstanbul

İçimde fırtına, dışımda bora;İstanbul diyerek düştüm yollara.Yollarım bir ayaz, zehir zemberekYolları çözmeye bir şiir gerek.“Gülistan”dan bahsedince ayaza,Bir anda kara kış, çevrildi yaza.Bahar bahar...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Mahşerde Mahcup Olmamak

Yaratılıştaki Yüz Güzelliğini Koruyarak Mahşerde Mahcup Olmamak İçinde yaşamış olduğumuz şu âlemde, yaratılmış olan bütün güzellikler Cenab-ı Hakk’ın ilâhî güzelliğinin bir yansımasıdır. Çünkü gü...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Aile Eki Yazıları

Çocuk Eki Yazıları

Yeni sayıda olan

Cihan Bî-Can Muhammedsiz

Cihan Bî-Can Muhammedsiz (Dede Ömer) Rûşenî  (?-1487)Ey risâlet bûstânında hırâmân serv-kadVe’y nübüvvet ravzasında yâsemen-bû lâle-hadAdı Ahmed bî-adeddür yâ Nebîyullah VelîSen bir Ahmed’sin ki senden görünür nûr-ı Ahad“Sad” aynın “mim” ağzın “dal” zülfün göreliYâ ...

Devamını Oku

Sosyal Medya Ahlâkı

Ahlak kavramı; “seciye, tabiat, huy” gibi anlamlara gelir.   Ahlakın konusu, iyi ve kötü insan davranışlarıdır. Allah her insanı iyi ve kötüyü algılayacak bir kâbiliyette yaratmıştır. Dinî bir terim olarak iyi, yapıldığında dünyada övgüye, âhirette de sevâba konu olan gü...

Devamını Oku

Gönüllere Talip Olalım

Dünya gelip geçici, önemli olan ebedî hayata hazırlanmaktır. Mal, mülk, mevki, makam, para, pul, şan şöhret bizi aldatmasın. Önemli olan, Hak yolunda gerçek mü'min olarak yaşayarak gönül insanı olmaya çalışmaktır.Bilgisayarımıza nasıl dosyalar açıyorsak, gönül bilgisayarımıza d...

Devamını Oku

Müslüman Denizci Ahmed İbni Mâcid

Vasco Da Gama’nın Rehberi Müslüman Denizci: Ahmed İbni MâcidPortekizli denizci Vasco da Gama (1469-1524), Portekiz kralı I. Manuel tarafından Doğu’nun hazinelerine ve Hindistan’a ulaşmakla görevlendirilen; kendisinden önce vatandaşı Bartolomeu Dias’ın 1486’da Afrika’...

Devamını Oku

Duâyı Hayatın Merkezine Koymak

Bazen öyle daralır, öyle sıkışırız ki; sığınacak, derdimizi dökecek ve gözyaşlarımızı yanında rahatça akıtacağımız biri ararız. Böylesi durumlarda en rahat sığınacağımız, sıkıntımızı rahatça arz edebileceğimiz, gözyaşlarımızı bir kayda tâbi tutmadan akıtabileceğimiz yeg...

Devamını Oku

Ben Yenildim Diyebiliyor muyuz?

Kur’an da bildirildiğine göre, kavmi kendisini yalanlayınca Hazreti Nuh (a.s.) Allahu Teâlâ’ya sığınmış ve “Ennî mağlubun fentesır/ Ben yenildim yardım et.” diyerek tazarru ve niyazda bulunmuştu.[1] Hazreti Nuh (a.s.)’ın yenilgiyi kabul etmesi, insanın hayatta bazı baş...

Devamını Oku

Fethin Nişânesini Koruma Arzusu

Büyük Türk tarihine bakıldığında İstanbul'un fethinin en mühim hadiselerinden biri olduğu açıkça görülür.  Bu fetihle Osmanlı orduları Avrupa’yı fethe yönelmiştir. Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ insanlık tarihine yeni bir sayfa olarak açılmıştır. İstanbul'un fethi kend...

Devamını Oku

Sevgi Gönülleri Fetheder

Bu hayatta zaman içinde öğrendim ki, yaşama nasıl baktığın önemli… Kinle, nefretle, öfkeyle baktığında; kinle, nefretle, öfkeyle dolarsın. Sevgiyle, neşeyle baktığında yüreğin mutlulukla dolar. Dünyadaki sorunların temelinde sevgi eksikliği, sevgisizlik yatar. Sevgi, dünyaya ...

Devamını Oku

Editörden: Gönül Aynası

Allah’ın halifesi olan insan, Allah’ın zat, sıfat ve fiillerinin en mükemmel şekliyle tecelli ettiği varlıktır. İnsan, Allah’ın eksiksiz bir görüntüsü ve O’nu gösteren mükemmel bir aynadır. Âlemde bulunan her şeyin insanda da bir örneği vardır. Allah, kendisinde bulunan bütün ...

Devamını Oku

Esmâ-i Nebî: Kamer

Kamer: Karanlığı Aydınlatan Ay Yüzlü Sevgili (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in mübarek isimlerinden biri de “Kamer/Ay yüzlü” idi. Dünyayı, ahireti ve hakikat yolunu, zulmet gecelerinin zifiri karanlığını aydınlatan ay yüzlü Peygamber’di. Her zaman karanlık yolları aydınlata...

Devamını Oku

Kılıcınızın Keskinliği

Yavuz Sultan Selim giyim kuşamına itina etmez, giydiği kaftanı uzun süre sırtından çıkarmazmış.O çıkarmayınca vezir vüzera da yeni elbise yaptıramaz olmuş, iyice kılıksızlaşmışlar.Ne yapsak da padişahı yeni bir giysi diktirmeye ikna etsek diye düşünürken İran elçisi gelmiş. Bun...

Devamını Oku

İlk Mehter Takımı ve Halil Nuri Bey

1920 yılının Temmuz ve Ağustos aylarıydı. Milli Mücadele’nin en bunalımlı zamanları yaşanıyordu: Mudanya, Edremit, İzmit, Tekirdağ, Lüleburgaz, Edirne ve Bursa Yunanlılar tarafından işgal edilmişti. Bursa’nın işgali tüm ülkeyi yasa boğdu. Millet Meclisi’nde kürsüye...

Devamını Oku

Hayvanları Tanıyalım: Kedi

Merhaba benim adım kedi.İlk evcilleştirilen hayvanlardanım. İnsanlar bizlerin arkadaşlığına ve bazı zararlıları hayvanları avlayabilme yeteneğimize önem verir.Dilerseniz size kendimi tanıtayım.Bizler vücutlarında 290 kemik ve 517 kas olan bir hayvanız. Uykuyu çok severiz. H...

Devamını Oku

İstanbul’da Kültürel Gezi ve Ziyaretler

Sevgili arkadaşlar; İstanbul şehri, tarihimiz ve kültürümüz açısından çok önemlidir. İstanbul’da yaşayanlar bizden daha şanslılar. Camileri, müzeleri, tarihî mekânları gezip, ziyaret edip yakından görebilirler.  İstanbul dışındaki şehirlerde yaşayanla...

Devamını Oku

Ailemizin Yeni Üyesi

Onu ilk görüşümde sevmiştim. O anı şimdi hatırlıyorum da babamın elinde, yeşil bir kafesin içinde eve gelmişti. Tüneğin üstünde hareketsiz duruyordu.Sarı tüyleri hafif kabarıktı. Minik siyah gözleriyle bana bakıyordu. Sevinçle babama,-Çok güzel bir muhabbet kuşu. Teşekkür ederim ...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin