Dergi Yazıları

Makale Kapak Resmi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’ini Muhafazaya Devam

İstanbul’un fethi kendinde bir ideal olan Şehzade Mehmed’in ilk işinin kutlu fethin olacağı şayiası tahta geçmeden halk arasında dilden dile yayılır. Sultan Mehmed Han saltanat tahtında oturunca, Biza...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Gönül senden şerefli nûr-ı dîden bir cevâb ister

1. Gönül senden şerefli nûr-ı dîden bir cevâb isterFirâk ile yanan cân derdine âcil şarâb ister2. Düşen derde bilir derdlilerin ahvâl-i derdindenYanan dil kendi tek nâra düşüp bağrı kebâb ister3. Cemâ...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Münevver Medîne Modeli İle Medenî Şehirleri Kurmak

Hicret’ten önce orası Yesrib adında bir yerleşim yeriydi. Yesrib kelimesi, “fesat” anlamına gelen ‘serb’, yahut “kınama” anlamına gelen ‘tesrib’ kelimesini çağrıştırdığından dolayı bu isim Peygam...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ayasofya Yeni Fetih

Kırıldı paslı zincir, açıldı Ayasofya;Nur oldu gönüllere saçıldı Ayasofya!Ta ezelin ebede kapısıdır açılan,Selam durun ey dünya, Türk Çağı’dır geçilen!Mahzun minarelerden çifte ezan okundu,Arşa çıkan ...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Prof. Dr. Kadir Özköse ile Röportaj: İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi

İhramcızâde’nin mensup olduğu tasavvufî gelenek hakkında kısaca bilgi verir misiniz?İhramcızâde Hazretleri, Hâlidiyye Tarîkatı’nın Mekkî koluna mensuptur. Abdullah Mekkî, Yahya Dağıstânî, Mustafa Rûmî...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Engellilik ve İlâhî Adâlet İlişkisi

Ümmü Mektum... Mekke’de ashâb-ı kirâmın ilk iman edenleri arasında yer alır. Hicret’ten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın ikinci müezzini olmuş ve Medine’de vâlilik yapmıştır. İsmi önceden Husayn iken, ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İnsan Vicdanını İnciten Bir Mesele Meslek Kutsiyeti

Bazı konular vardır ki bahsetmek lazım mıdır, yoksa susmak mı gerekir tam kestiremezsiniz. İki arada bir derede sıkışıp kalırsınız. Bahsetseniz yanlış mı anlaşılır farklı yerlere mi çekilir diye düşün...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Ziyaretçiler Hulûsi Efendi’nin Topluma Hizmetlerini Anlatıyor

Milletimizin dinî hayatına ve insanlığın geleceğine hizmet eden es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.), bu mânevî hizmetlerini sürdürürken bir mü’min olarak iman ve kulluk göreviyle birlikte omuzunda ta...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Aile Eki Yazıları

Çocuk Eki Yazıları

Yeni sayıda olan

Engellilik ve İlâhî Adâlet İlişkisi

Ümmü Mektum... Mekke’de ashâb-ı kirâmın ilk iman edenleri arasında yer alır. Hicret’ten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın ikinci müezzini olmuş ve Medine’de vâlilik yapmıştır. İsmi önceden Husayn iken, Sevgili Peygamberimiz bu sahâbenin adını “Abdullah” olarak değişt...

Devamını Oku

İbâdetlerde Süreklilik

İnsanın hayatında gel-gitler çok olur. Çeşitli sebeplerden dolayı bazen kendisini çok coşkulu hisseder; son derece mutludur. Etrafındaki herkes ondaki bu değişikliği hemen fark eder. Çünkü alışılmışın dışında tatlı bir insan oluvermiştir. Konuşurken ağzından bal akar, enerji do...

Devamını Oku

Kızıl Elma Ülküsü

Kâfirde imkan vardı bizde iman kalesiAy ışığı geceler parlıyorken şulesiNe cihan gördü bunu yok alemde böylesiNe bilsin eller bizi içimizde yabancıGelecek güne doğru çektiğimiz bu sancıMazide kaldı sanma kızıl elma ülküsüDudaklarda söylenir bir Estergon türküsüSaldık yedi düvele yet...

Devamını Oku

Seyyid Hulûsi Efendi’nin “İse” Redifli Şiiri

Çok katmanlı anlam yapısına sahip olan tasavvufî şiirleri akılla hissetmek, duymak ve anlamak pek kolay değil. Tasavvuf kalp ayağıyla rûhî bir yolculuk olduğundan bu yola girmeyen, bu yolun erkânını iliklerine kadar hissetmeyen bir şiir sever ne kadar gayr...

Devamını Oku

Tasavvufî Ahlâk Abidesi İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak’ın Tasavvuf Anlayışı

Prof. Dr. Kadir Özkeöse’nin hazırlayıp kaleme aldığı “Tasavvufî Ahlâk Abidesi İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak (k.s.)’ın Tasavvuf Anlayışı” adlı eseri Nasihat Yayınları arasında yayınlanarak okuyucuların istifadesine sunuldu....

Devamını Oku

Veysel Karanî Bize Ne Söyler?

Yıllar önce İstanbul’da bir ortaokulda müdür yardımcılığı yaparken, idare odasına, on iki-on üç yaşlarında iki çocuk, onların annesi ve bir de dedeleri geldi. Sade kıyafetlerinden ve çekingen tavırlarından, köyden yeni geldiklerini tahmin etmiştim. Ancak Anadolu’nun küçü...

Devamını Oku

Somuncu Baba Külliyesi’nde Ahşap Sanatı

Ana Mekân Türbe-i ŞerifSomuncu Baba Külliyesi içinde yer alan türbe bölümü, 15. yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze gelen yapıttır. Şeyh Hamid-i Veli Camii olarak kullanılan kare planlı yapı, trompların teşkil ettiği yedigen bir kasnak ile kubbeyi taşır. Birer ta...

Devamını Oku

Kalbimin Odacıkları

Küçükken kalbinin paklığı, gönlünün aydınlığı yüzüne, saçına, sakalına, eline bulaşmış bir dedem vardı: “Halil Dede”. Öz dedem değildi. Köyümüzdeki tüm çocukların dedesiydi. Halil Dede değil de “Şekerci Dede” demeyi tercih ederdik. Çünkü nerede bizleri görse hemen yanına çağırır, ...

Devamını Oku

Sorumluluk Duygusu

Sorumluluk, insan hayatına yön veren, onu amaçsız yaşamaktan kurtaran bir rehberdir. Yani her normal insanın dünyaya ve ahirete ait bir sorumluluğu vardır. Allah Rasûlü, herkesin bulunduğu mevkide görevlerinin olduğunu bildirerek, sorumluluk paylaşımının her düzeyde gerçekleşmesi g...

Devamını Oku

Tatilde de Hayatın Güzelliklerini Görebilmek

Bir zamanlar efendisinin evine her gün nehirden su taşıyan bir köle vardı. Köle, boynunda taşıdığı bir sopanın iki ucuna birer kova asar, bu kovaları nehirden aldığı su ile doldurur ve eve getirirdi. Ancak kovalardan birisi birkaç yerinden delinmiş eski bi...

Devamını Oku

Esmâ-i Nebî: Fâtih

Fâtih; Beldeler ve Gönüller Fâtihi (s.a.v.)Peygamber Efendimiz, Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusunun helak edildiği “fetih ve sevinç senesi”nde doğdu. Bir ismi de “Fâtih/Belde ve Gönülleri Fetheden” oldu. O'nun dünyadan ayrılışı senesinde de “Allah'ın yardım ve fethi”nin geli...

Devamını Oku

Güzel Bir Yaz İçin Önemli Kurallar

Aile hayatına doğup oradan başlayan ömrümüz kendi akışı içerisinde sürer gider. Bebek olarak gözümüzü açtığımız yuvamızda zamanla adımız değişir, görevlerimiz farklılaşır, fizikî olarak büyür ilk fotoğraflarımızla sonrakiler arasında epece da değişiklikler oluşur.Mu...

Devamını Oku

Çocuklar ve Sokak Oyunları

Oyun, çocuğun isteyerek ve hoşlanarak katıldığı, deneyim yoluyla öğrenmesini sağlayan, bazen kuralları belirlenmiş olan, bazen de kendiliğinden gelişen, araçlı ya da araçsız oynanan,  mutluluk, coşku, heyecan, merak duygularını içinde barındıran doğal öğrenme aracıdır....

Devamını Oku

Anıların Kitabı

“Kitabın son sayfasına bir duvar çizmeliyiz, kocaman bir tırtıl olsun üzerinde. Ve küçük çocuk odun kömürüyle tırtılın üzerine kanatlar çizsin.”“Tamam Erdem Bey, çizer arkadaşa son detayları iletiyorum, şahane bir kitap oldu elinize sağlık.”Erdem uzun zamandır uğraştığı kitap bittiği ...

Devamını Oku

Tahta Çanak

Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle dedemin anlattığı, yaşlılara, akrabalara karşı görev ve sorumluluklarımızı gözden geçirmemizi sağlayacak bir hikâye paylaşmak istiyorum:Lokman Dede iyiden iyiye yaşlanmıştı. Gözleri artık eskisi gibi görmüyor, kulakları da daha ağır işitiyordu. Yemeğini ...

Devamını Oku
Uygulamadan devam edin