Aranan Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
AHİLERİN YARDIM SANDIKLARI İSMAİL ÇOLAK

 Selçuklu’dan Osmanlı’ya intikal eden, hem ticarî-iktisadî hem de dinî-içtimaî nitelikleri olan Ahilik Teşkilatı’nın üstlendiği mühim fonksiyonlardan biri de, başta kendi mensupları olmak üzere i...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DA KAR VE BUZ VAKIFLARI

Osmanlı toplumunun bariz özelliklerinden biri de vakıf/hayrat müesseseleri kurmada, hayır ve hasenatta yarışma melekesiydi. Öyle ki, bu sayede Osmanlı coğrafyası bir vakıf ve hayrat ülkesi hâline gelm...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
DONDURMA OSMANLI İCADI MI?

Yaz mevsiminin vazgeçilmez soğuk gıdası dondurmanın ilk olarak 17. yüzyılda Avrupa’da üretildiği yaygın rivayetlerdendir. Dondurma, bu yüzyıldan itibaren İstanbul/Saray ve Anadolu’da da üretilmeye baş...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
HAÇLI SEFERLERİNDE BATI BARBARLIĞI

Haçlı Seferleri, Hıristiyan Batı’nın Müslüman Doğu’ya düzenlediği kanlı taarruzların ilki ve en şiddetlilerindendir. Seferlerin, Batı’da asırlar boyunca devam eden ve 21. yüzyılda da yansımaları görül...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
ÜÇ ÖKSÜZ SULTAN

Annelerimiz başımızın tacı, gönlümüzün süruru, saadet ve selametimizin her daim en büyük duacısı, nadide varlıklarımız. Paha biçilemez mevcudiyetlerini, ancak yokluklarına ve hasretlerine duçar olanla...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DA EKMEK

Günümüzde, fiyatının sık sık artması, muhtevasında kullanılan katkı maddeleri, temizliği ve sair sıkıntılar dolayısıyla ekmek ve ondan kaynaklanan bilumum meseleler zaman zaman ülkemizin başlıca günde...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DA TÜKÜRÜK YASAĞI

Osmanlı’nın çevre ve sokak temizliğine, insan ve toplum sağlığını korumaya verdiği önemi ispatlayan yüzlerce belge göstermek mümkündür. Bu anlamda, daha Fatih Dönemi’nden başlayarak mikroplar ve salgı...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
ÇİÇEK AŞISINI OSMANLI KEŞFETTİ

Lale bitkisiyle sembolize edilen meşhur devrin padişahı III. Ahmed, İstanbul’daki herkes gibi doğal olarak bahçeyi ve çiçeği çok severdi. Osmanlı’daki adı “şükûfecilik” olan çiçekçilik, onun zamanında...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
KARLOFÇA’YA DAİR MASALLAR VE GERÇEKLER

Osmanlı ordusunun 1683 yılındaki İkinci Viyana Kuşatması’nda, beklenmedik şekilde ağır yenilgiye uğraması, Haçlı âleminde tarifsiz bir sevinç ve heyecan meydana getirdi. Aslında Avrupa, büyük bir faci...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SON OSMANLI SULTANI VI. MEHMED VAHDEDDİN

Ağabeyi Sultan Reşad’ın ölümünden sonra padişah olduğunda 56 yaşındaydı. 4 Temmuz 1918’de, Topkapı Sarayı’nda yapılan törenle 36. padişahı olarak tahta çıktı. 31 Ağustos’ta, Osmanlı tarihindeki son kı...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
İttihatçıların Güdümünde Geçen Çöküş Yılları ve V. MEHMED REŞAD

Uzun süren şehzadelik döneminde serbest bir hayat yaşadı. Babası Sultan Abdülmecid ve amcası Sultan Abdülaziz saraydaki yaşantısına fazla müdahale etmediler. 27 Nisan 1909’da Osmanlı’nın 35. padişahı ...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
33 Yıl Darbelere Direnen SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 Darbesi ve devamı niteliğindeki 31 Mart Vakası, yakın tarihin en tartışmalı hadiselerindendir. İç ve dış odakların müdahil olduğu bu hadiseler üzerindeki esrar per...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
BİNBAŞI AYŞE

Binbaşı Ayşe, Selanik doğumluydu. Kocası, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde şehit düşmüştü. Kocasının ölümüne çok üzüldü. İntikamını almaya ve düşmanla savaşmaya yemin etti. Ata, si...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
93 Gün Süren Anomali Saltanat SULTAN V. MURAD

21 Eylül 1840’da Dolmabahçe Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Şevkefza Kadınefendi idi. Sultan Abdülmecid, doğum münasebetiyle Bab-ı Âli’ye şu hatt-ı hümayunu gönderdi: “Hazreti Hakk’...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
İlk Modern Darbeyle Şehit Edilen SULTAN ABDÜLAZİZ

Ağabeyi Sultan Abdülmecid’in, verem hastalığından vefat etmesi üzerine, 25 Haziran 1861’de, 32 yaşında 32. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı. Eyüp Sultan Türbesi’nde kılıç kuşandı. Kendisini bekleye...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’da Yeni Bir Dönemin Mimarı SULTAN ABDÜLMECİD

25 Nisan 1823’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sultan II. Mahmud, annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan’dır. II. Mahmud’un ilk çocuğu olduğu için doğumu, Topkapı Sarayı ve İstanbul’da büyük şenliklerle...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Devrindeki Büyük Olaylarla Tarihe Geçen SULTAN II. MAHMUD

20 Temmuz 1785 tarihinde Topkapı Sarayı’nda hayata gözlerini açtı. Babası Sultan I. Abdülhamid, annesi Nakşidil Sultan’dı. Sultan Abdülhamid’in en küçük oğlu, Sultan IV. Mustafa’nın da kardeşiydi. Çoc...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Saltanatı İsyanların Gölgesinde Geçen SULTAN IV. MUSTAFA

8 Eylül 1779’da İstanbul’da doğdu. Babası Sultan I. Abdülhamid, annesi Ayşe Sîneperver Sultan’dı. II. Mahmud’un da ağabeyiydi. İsmini, babasının hocası Seyyid Muhammed Efendi koydu. Doğumundan sonraki...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Yenilikçi ve Musikişinas Padişah III. SELİM

24 Aralık 1761’de İstanbul’da, Sultan III. Mustafa ve Mihrişah Sultan’ın ilk şehzadesi olarak dünyaya geldi. Sarayda ve İstanbul genelinde büyük şenlikler yapılarak doğumu kutlandı. Annesi ve saray ba...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Osmanlı İçin Özi Düşen SULTAN I. ABDÜLHAMİD

20 Mart 1725’de İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Babası Sultan III. Ahmed, annesi Rabia Şermi Sultan’dı. Sultan III. Mustafa’nın da kardeşiydi. Çocukluk ve gençlik döneminin önceki şehzadelerden pe...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’yı Kurtarmak ve Yenilemek İsteyen SULTAN III. MUSTAFA

28 Ocak 1717’de Edirne’de doğdu. Babası Sultan III. Ahmed, annesi Mihrişah Sultan idi. Kendisinden önceki padişah III. Osman’ın da yeğeniydi. İlk eğitimini ve terbiyesini annesinden aldı. Güzel bir ço...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Kısa Saltanata Sığan Büyük Felaketler: SULTAN III. OSMAN

3 Ocak 1699’da Edirne Sarayı’nda dünyaya geldi. Babası, Sultan II. Mustafa, annesi Şehsuvar Sultan’dı. II. Mustafa’nın küçük oğlu, Sultan I. Mahmud’un da kardeşiydi. İsmi, üçüncü İslâm Halifesi ve Pey...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
YENİDEN ŞAHLANMA VE FIRSATLAR DÖNEMİ SULTANI III. AHMED HAN

31 Aralık 1673’te İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Râbia Emetullah Gülnuş Sultan’dı. Çocukluğu ve gençliği, önceki birçok şehzadeye göre rahat ve serbest geçti. Şehzadeler ü...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Son Fütuhatçı ‘Yularsız Arslan’ SULTAN II. MUSTAFA

2 Haziran 1664 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Gülnûş Sultan’dı. IV. Mehmed’in büyük oğluydu. Doğumu dolayısıyla yedi gün yedi gece şenlik yapıldı. Beş ya...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
49 Yaşında Tahta Çıkan SULTAN II. AHMED

  25 Şubat 1643’te İstanbul’da doğdu. Babası Sultan I. İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan’dı. IV. Mehmed ve II. Süleyman’ın kardeşiydi. Annesi Muazzez Sultan, eğitimiyle yakından ilgilendi....

Yazar: İsmail ÇOLAK

Uygulamadan devam edin