Aranan Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Kulluğu Hayatın Merkezine Koymak

Hadis"Hz. Allah şöyle buyurmuştur: ‘Ben, kulumun zannettiği gibiyim. Beni andığı zaman, muhakkak onunla beraberim. Eğer beni kendi kendine anarsa, ben de onu Zât'ımda anarım. Beni bir topluluk içinde...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Mahviyet Sahibi Olabilmek

35.Hadis"Cenâb-ı Hak, ‘Ben, kalpleri kırılmışların ve kabirleri belirsiz olanların yanındayım.’ buyurmuşlardır." [1]Somuncu Baba Diyor ki:"Dünyada kalbin kırık olması âhirette sarılması, hayata ve ölü...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Dünyaya Ehemmiyet Vermeyen Güzel İnsanlar

34.Hadis"Nice saçı başı dağınık pejmürde ve kapılardan kovulmuş insan vardır ki, eğer bir şey hakkında Allah’a yemin etse, Allah yemininde sâdık çıkarır." [1]Somuncu Baba Diyor ki:"Kendi isteğiyle son...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Dünyaya Kapılmamak

33. Hadis"Dünyada bir garip veya yolcu gibi ol. Kendini kabirdekilerden kabul et.” [1]Somuncu Baba Diyor ki:“Hz. Peygamber (s.a.v.), fânî yurtta yaşayan insanın olup bitenlere aldanmamasını, cereyan e...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Başkalarının Hakkı

Hâkimin hükmü yine hâkimi mahkûm eyler Âlimin ilmi yine âlimi ma’lûm eyler Zâlimin zulmü yine zâlimi mazlûm eyler(Mektûbât-ı Hulûsî-i Dârendevî) 32. Hadis"Zulmetmekten kaçınınız. Zira z...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
NEZÂKET SAHİBİ OLMAK

31. Hadis "Allahu Teâlâ refîktir (kullarına kolaylık diler, güçlerini aşan şeyleri yüklemez). Kullarının da yumuşaklıkla muâmele etmelerini sever. Yumuşak huylulukla yapılan işlere verdiği muvaffakiy...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
KİMLERLE BERABERİZ?

30. Hadis "Ruhlar sıralanmış asker toplulukları gibidirler. Ruhlar âleminde tanışıp anlaşanlar (dünyada) anlaşırlar. Buna karşılık, ruhlar âleminde anlaşamayanlar (dünyada) da birbirleri ile anlaşama...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
KOMŞU HUKUKU

Hadis "Vallâhi iman etmiş olmaz. Vallâhi iman etmiş olmaz. Vallâhi iman etmiş olmaz.’ ‘Kimdir o yâ Rasûlallah?’ diye sorulunca ‘Komşusunun, zararından emin olmadığı kimse.’ cevabını verdiler."...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
GÜZEL KELAM ETMEK

Hadis "Kim Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: "Söz, konuşan kişinin sıfatıdır. Kıdem sıfatlarıyla (hayat bulan) hudûs sıfatla...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
TEVÂZU

Hadis "Mütevâzı giyinmek imandandır.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: "Muhabbet elbisesini giyip fakrı kuşanan ve sabra bürünen kimseye, dünyanın süsleri karşısında Allah yeter. İçini takvâ i...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
KENDİ BAŞINA İSLÂM’I YAŞAMANIN TEHLİKESİ

Hadis "Meşrû idarecinin emrinden çıkıp cemâatten ayrılan kimse, Câhiliye ölümü ile ölür.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: "Sultan çoban, şeytan da kurttur. Velâyet sultanına itâatten uzaklaşa...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
GÖZLERİN AĞIR SINAVI

Hadis "Benden sonra erkeklere, kadınlardan daha tehlikeli bir imtihan bırakmadım."[1] Somuncu Baba Diyor ki: “Nefsini nikâhla koru ki şehevî fitnelerden kurtulasın. Kalbini de murâkabe i...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
DUÂYA HAZIR OLMAK

Hadis Allah güzeldir. Ancak güzel ve temiz şeyleri kabul eder. Allah mü’minlere, peygamberlere de emrettiği şeyleri emrederek şöyle buyurmuştur: "Ey Peygamberler! Temiz şeylerden yiyin, yararl...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
KUR’AN’I HAYATIMIZA REHBER KILMAK

Hadis “Kur’an okuyana, (cennete girdiğinde) şöyle denir: “Oku ve yüksel! Aynen dünyadaki gibi tertîl üzere oku!” denilir.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: “Hadiste, dünyada güzel sıfatlardan ...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
HASEDDEN GIPTAYA GEÇİŞ

Hadis “Hased ancak iki kişi hakkında meşrudur: Biri, Allah’ın kendisine vermiş olduğu Kur’an'ı gece gündüz okuyan kişi. Diğeri de Allah’ın kendisine ihsân etmiş olduğu maldan gece gündüz infâk...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
ORUCUN DEĞERİ

Hadis: "Âdemoğlunun her ameli, on misli katlanır. Ancak Allahu Teâlâ ‘Oruç müstesnâ. Çünkü o, benimdir. Onun mükâfatını verecek olan benim. Çünkü kulum şehevî arzularıyla yemesini benim için t...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Havf ve Recâ (Korku ve Ümit) Arasında

20.Hadis: “Hiçbiriniz, AllahU Teâlâ'ya hüsn-i zan beslemeksizin ölmesin.” [1] Somuncu Baba diyor ki: "Hadiste, AllahU Teâlâ'nın "Allah sana nasıl ihsan ettiyse, sen de öyle iyilik et."[2] kavlinde işa...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
ALLAH’A KOŞMAK

Hadis: “Kim Allah'a kavuşmayı arzularsa, Allah da ona kavuşmayı arzular. Kim de Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: “Aleyhiss...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
NÂFİLE İBÂDETTE SÜREKLİLİK

Hadis: "Allah katında amellerin en fazîletlisi, az da olsa devamlı yapılandır." [1] Somuncu Baba Diyor ki: “Hadiste, tâlibin amelleri devamlı yapması tavsiye edilmektedir. Çünkü devam ed...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
GECE İBÂDETİ

Hadis: "Rabb’in kula en yakın olduğu vakit, gecenin son kısmındadır. O saatte Allah’ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse, öyle ol." [1] Somuncu Baba Diyor ki: “Allahu Teâlâ'ya kemâl-i k...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
NEFSİ ALLAH MUHABBETİYLE TERBİYE ETMEK

Somuncu Baba Diyor ki: “Hadiste, sâlikin zâtı, sıfatı ve fiilleriyle Allah’ta fenâ olduğunda, Hayy ve Kayyûm olan Allah'ın zâtı vesilesiyle gerçek anlamda var oluşunun gerçekleşeceğine işaret vardı...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
ALLAH’I KALBE NAKŞETMEK

15.Hadis: "Size amellerinizin en hayırlısını, mâlikiniz (Allah) katında en çok beğenilen, (cennetteki) derecelerinizi en çok yükselten, altın ve gümüşü (Allah yolunda) vermekten daha sevaplı olan v...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İ ANMAK

Hadis: "Bir kimse bana bir salât-ı şerîfe getirirse, Cenâb-ı Allah ona on kere rahmet eder, on günahı düşürülür ve on da derece verilir.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: “Hadiste Yüce Ehadiye...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
FATİHA SURESİ

13.Hadis: "(Allahu Teâlâ), ‘Namazı kulumla aramda ikiye taksim ettim. Yarısı bana, yarısı da kulumadır. Kuluma dilediği verilecektir.’ (buyurmuştur). Bir kul namazda ‘Bütün hamd ve senâ âlemlerin R...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
KESİNTİSİZ CİHAD

Hadis "Allahu Teâlâ'nın günahları neyle yok edeceğini, dereceleri neyle yükselteceğini sizlere haber vereyim mi? Zahmetine rağmen abdesti tam almak, mescide çok adım atmak, namazdan sonra diğe...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Uygulamadan devam edin