Aranan Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Bir Merhamet Köprüsü: Edirne Şifahanesi

Edirne'nin Gözbebeği: Sultan II. Bâyezîd Camii ve KülliyesiSerhat şehrimiz olan Edirne’nin, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak nitelenen Selimiye Camii’nden sonraki en büyük tarihî ve mimarî binası o...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Hakikat Göklerinde Bir Yıldızdır Mevlâna

İslâm Âleminin Ortak Hafızası: Mevlâna Celâleddin RûmîBazı şahsiyetler vardır ki fikri ne olursa olsun, bütün kesimlerin ortak hafızası olurlar. Herkes onların yazdıklarında birleşir. Bunlar toplumun ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Kâğıt Baskıdan Dijitale: Somuncu Baba Dergisi

“Dergi hür tefekkürün kalesidir.” demişti Cemil Meriç “Bu Ülke” adlı kitabında. Gazeteler günün haberlerine değinir ve bunları değişik açılardan yorumlar; bu yüzden bir günlük ömrü vardır gazetelerin....

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Birlikten Dirliğe Uzanan Selâmet Yolu

Birlik güneşiyle aydınlandı gönül mahzenlerimiz. Ayrılık zehrine panzehir oldu bizi ortak paydada buluşturan duru hissiyat… Rüyalarda unuttuğumuz kırık dökük umutlar, kuşluk vakitlerinde uyandılar biz...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
HER ŞEY EĞİTİMLE BAŞLAR

Bilgi edin, oku her an Karanlıkları boğsun tan Öfkelenme(z) bilge insan Toylarda çatılır kaşlar Her şey eğitimle başlar   Cahil cesur olur derler İlimle def olur şerler Ağaç yaprağıyla gü...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
HANEDANIN İKİNCİ ATASI: SULTAN İBRAHİM

Osmanlı'nın Çalkantılı Yıllarında Yetim Bir Çocuk: Sultan İbrahim                 Osmanlı padişahlarının 18. si olan Sultan ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
TÜRKİYE'DE DARBE GELENEĞİNİ BİTİREN KALKIŞMA: 15 TEMMUZ

15 Temmuz kalkışması bağımsızlığımızı, millî iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini; nihayetinde birlik ve beraberliğimizi hedef almıştı. O gece; milletin ödediği vergilerle alınan devletin uçakları, t...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
DARENDELİ SEYYİD OSMAN HULÛSİ

Hulûsi kalp ile Hakk'a yöneldi Darendeli Seyyid Osman Hulûsi Cömertlikte derya, hep veren eldi Darendeli Seyyid Osman Hulûsi   İlâhî sevdada aşkın demiydi Ateş denizinde mumdan ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ DÎVÂNI

Yolumuzu Aydınlatan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Hayatından Kesitler Maneviyat göğünün parlak yıldızlarından biri olan ve yolumuzu aydınlatan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, 1914 yılında Darend...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
AHÎLERİN PÎRİ AHÎ EVRAN'DIR

Sekiz yüz elli sene evvel geldin dünyaya Sühreverdi'den ilim tahsil eyleyip durdun Doksan üç yıl dalmıştın ömür denen rüyaya Tasavvuf ahlâkını hasıl eyleyip durdun Hakikat çeşmesinin oluğu...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
DOĞUMUNUN 850. YILINDA AHÎLİK TEŞKİLÂTININ KURUCUSU AHÎ EVRAN

Arap dilinden Türkçeye geçen ve "kardeş(im)" anlamına gelen "ahî" kelimesi, İslâmî kavramlardan biri olan uhuvvetin de tecellisidir. Ahîlik (akılık), Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü gibi bazı ilim adamlar...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ

Aşkın ateşinde kordun Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hakikate bağdaş kurdun Hünkâr Hacı Bektaş Veli   Sevda nazarıyla baktın Gönülden gönüle aktın Karanlığa kandil yaktın Hünkâr Hacı ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
VEFATININ 750. SENESİNDE HACI BEKTÂŞ-I VELÎ

Hak ve hakikat dostlarının büyüklerindendir Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî. Gönüllere kandil olan bu Türkmen şeyhinin gerçek adı "Bektaş"tır. Babası, Horasan hükümdarlarından İbrâhîm-i Sânî'dir.  Vefatında...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
HEY GİDİ ÇANAKKALE

Hey Gidi Çanakkale   Dağlar taşlar inledi Hey gidi Çanakkale!... Yedi düvel dinledi Hey gidi Çanakkale!...   Canlar ayrıldı dosttan Yürekler yandı yastan Yazıldı büyük ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
BU TOPRAĞIN GÜR SESİ

Öz canından fazlaca sevmişti aziz  yurdu İstikbâlimiz için nice hayaller kurdu Hakk'ı terennüm etti, o bir kalemli ordu Huzurun tek adresi sensin Mehmet Akif'im! Bu toprağın gür sesi sensi...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İSTİKLÂL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100. YILINDA MEHMET AKİF

20 Aralık 1873'te İstanbul'un Fatih semtine bağlı Sarıgüzel Mahallesi'nde doğan Mehmet Akif'in asıl adı Mehmet Ragîf'tir. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya gelen bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım; ba...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
PÎR-İ TÜRKİSTAN: HOCA AHMED YESEVÎ

Bir ömür Hakk yolunda yürümeye ant içti Ahiretin tarlası, dünya gözünde hiçti Fâniye sırt çevirdi, bâkî olanı seçti Sayram ufuklarından doğan bir güneşti o Gönül asumanında yıldızlara  eşt...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
PÎR-İ TÜRKİSTAN: HOCA AHMED YESEVÎ

Tasavvuf göğünün en parlak yıldızıdır Hoca Ahmed Yesevî. XI. yüzyılın ikinci yarısındaTürkistan'ın Sayram kasabasında doğduğu düşünülmektedir. Babası keramet ve menkıbeleriyle tanınan Şeyh İbrahim'dir...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
YUNUS’UN GÜLLERİ

Dünyayı boşadım üç talak ile Dergâh kapısına vardım Yunus’un İçimi doldurdum yalnız Hakk ile Aşkımı aşkına kardım Yunus’un…   Sevgiyi kalbime ışık eyledim Her zerremi Hakk’a âşı...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
ŞİİR VADİSİNDE BİR HAKİKAT YOLCUSU: YÛNUS EMRE

Gönüllerin ve onurların hoyrat eller tarafından kırıldığı zor bir zamanda dünyaya gelmişti bizim Yûnus Emre… Onun doğum tarihi kesin olarak bilinmese de kaba hesap olarak 13. yüzyılın sonları ile 14. ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Sürgüne Mahkûm Edilen Son Padişah: Sultan Vahdeddin

Hem Yetim Hem de Öksüz Bir Çocuğun Hayata Tutunma Çabası Osmanlı padişahlarının 36. sı (ve de sonuncusu), İslâm halifelerinin ise 115. si olan VI. Mehmed Vahdeddin (Vahîdeddin), 4 Ocak 1861’de İstanbu...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
TAHTI VE BAHTI GEÇ AÇILAN BİR PADİŞAH: SULTAN MEHMED REŞAD

65 Yaşında Tahtı ve Bahtı Açılan Bir Padişah: Sultan Mehmed Reşad Osmanlı padişahlarının 35. si, İslâm halifelerinin ise 114. sü olan Sultan Mehmed Reşad, 2 Kasım 1844'te İstanbul'da Eski Çırağan S...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
ULU SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

 Osmanlı'nın Çöküş Döneminde 33 Sene Sürecek Uzun Bir Saltanatın Mimarı Osmanlı padişahlarının 34.sü, İslâm halifelerinin ise 113.sü olan Sultan II. Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
V. MURAD 93 GÜNLÜK SULTANLIK

Güzel Başlayan Bir Hayatın Sarayın Kapalı Kapılarının Ardında Neticelenmesi Osmanlı padişahlarının 33. sü, İslâm halifelerinin ise 112. si olan V. Murad, 22 Eylül 1840/25 Recep 1256 tarihinde İsta...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
ŞEHİT PADİŞAHLARIN SONUNCUSU: SULTAN ABDÜLAZİZ HAN

         Sanatla Siyaset Arasında Geçen Bir Ömrün Serencamı Osmanlı padişahlarının 32. si, İslâm halifelerinin ise 111. si olan Sultan Abdülaziz, 7-8 Şubat 1830 gecesi payitaht merkezi İstanbul'da ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Uygulamadan devam edin