Aranan Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Bir Elmanın İki Yarısı: Azerbaycan Ve Karabağ

Türkiye ile Azerbaycan'ı Özetleyen Güzel Bir Söz: "Bir Millet İki Devlet.”Zamanın Rusya Devlet Başkanı Mihail Sergeyeviç Gorbaçov'un SSCB'de gerçekleştirdiği glasnost ve perestroyka politikalarıyla ek...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Kadim Bir İlim Ve Medeniyet Merkezi: Endülüs

Tarık bin Ziyad’dan Gırnata Hükümetine yahut Avrupa'da Endülüs'ün SeyriEndülüs İslâm medeniyeti, 711’deki fethinden 1492’deki çöküşüne kadar 881 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. İslâm ordusu bu toprak...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İslâm Ümmeti Zulme Karşı Tek Yürek

7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı sonrası neler yaşandı? 07 Ekim 2023 tarihinde HAMAS öncülüğünde başlayan Aksa Tufanı sonrasında Evanjelistlerin emrindeki ABD ve Avrupa destekli İsrail ordusunun yaptığı...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Buhâra Nam-ı Diğer Kubbetü’l-İslâm

Özbekistan tarihî eserleriyle bir açık hava müzesini andırmaktadır.Yedi bağımsız Türk Cumhuriyeti (Türkiye, Âzerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Kudüs İçin Tazarru

Ey ümmetin kara yağız yiğidi!İslâm yurtlarının son mücahidiMüslüman yurdundan kov gitsin itiBizim için namus, şeref, ar Kudüs!Kalbimize giden şah damar Kudüs!Bitsin siyonistin  Hakk'ı üzmesiPerva...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Afrika'nın Kara Bahtı

Yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır Afrika. Öyle ki adalarla birlikte 30,8 milyon kilometrekare devâsâ bir alana sahiptir. Bir milyarı aşkın nüfusuyla dünya nüfu...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Mostar Köprüsü’nden Bakınca Görülenler

Dünden Bugüne Tarihî Süreçte Boşnakların SerencamıBosna-Hersek,  Avrupa'nın güney doğusunda Balkanlar olarak bilinen kadim coğrafyada tarih boyunca değişik etnik ve dinî grupların ikamet ettiği b...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Malazgirt Zaferi ve Devlet-i Ebed Müddet

Millet olmak kolay bir şey değildir. Bu belli bir birikimi ve tarihî süreci gerektirir. Devlet olabilirsiniz ama millet ol(a)mayabilirsiniz. Dünyada toplama devletlerin yanında, millet devletler de va...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
15 Temmuz Gecesi Bize Vatan Bahşeden Aziz Şehitlerimize!

Bize 15 Temmuz gecesi vatan bahşeden aziz şehidim!...15 Temmuz kalkışması bağımsızlığımızı, millî irâdeyi, demokrasiyi, hukuk devletini; nihâyetinde birlik ve beraberliğimizi hedef almıştı. O gece; mi...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Hayırda ve Yardımda Sınır Tanımayan Hulûsi Efendi Vakfı

Arapça kökenli olan “vakıf” kelimesi “durmak, durdurmak, alıkoymak” anlamlarına gelmektedir. “Bir hizmetin gelecekte de yapılması, sürüp gitmesi için, belirli şartlarla ve resmî bir işlemle bırakılan ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İstanbul’un Fethinin 570. Yılında Ayasofya Camii

Fetih Hakkı ve Sembolü Olarak Ayasofya29 Mayıs 1453 tarihi, bizim açımızdan karanlık bir devrin batışını, yepyeni ve aydınlık bir devrin müjdesini fısıldar kulaklarımıza. Bu tarih, Osmanlı’nın muhteşe...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İnsanlığın Hazine Odaları: Müzeler

İnsanoğlu var olduğu günden beri dünyadaki nesneleri bazen merak bazen ihtiyaç gibi çeşitli sebeplerle toplama ve biriktirme hevesi içine olmuştur. Bunda çok kere zamanın yok ediciliğinden kurtarmak v...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Ülkemizin Acı Kaderi: Deprem Gerçeği

Büyük Depremler Can YaktıTarihler 6 Şubat 2023’ü, saatler ise 04:17’yi gösterdiğinde başta Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıu...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı'da Saat Kulesi Kültürü

Tanpınar'ın "Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında." dediği zaman, aslında bizi her yönden bağlıyor. Çünkü zaman bir çeşit ömür ölçerlik vazifesi de yapıyor.Vakti ölçme ve tayin etme çok eskide...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Doğu'nun Gizemi Yahut İshak Paşa Sarayı

Zirvelere Çağrıdır Bulutlarla Söyleşen AğrıGüneşin adeta âşık olduğu şehirdir Ağrı. Onun içindir ki güneş hep mütebessimdir Ağrı ve Ağrı Dağı üzerinde. Güleç yüzünü hiçbir zaman eksik etmez bu heybetl...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Sanat Tarihi Açısından Ahlat Mezar Taşları

Öteki dünyaya atılan bir adım olan ölüm, bütün inanç sistemlerinde kendine has ve mühim bir yer tutmuştur. Ölüm bütün inançlarda insanoğlu için bir dönüm noktasıdır. Diğer inanç sistemlerinde olduğu g...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Büyüklerinin Sünnete Bağlılığı

"Sünnet" İzlenen Yol, Yöntem, Örnek Alınan Uygulama, Örf ve Gelenek Demektir.Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’in adıyla özdeşleşen "sünnet" kavramı fıkıh, fıkıh usulü,...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Tarihinden Günümüze Emsalsiz Adalet Örnekleri

“Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu,Gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer'den onu!”(M. Akif Ersoy)Adalet her şeyin yerli yerinde  (olması gereken yerde) olmasıdır.Türkçeye Arapçadan geçen, hep...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Tarihten Bugüne Müslüman Âlimler ve İlmî Çalışmaları

İslâm Dini İlimle Çelişmez, Aksine İlmi Daima Destekler.Türkçede “bilim” kelimesiyle de karşılanan “ilim” kavramı “evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve ge...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Sivas ve Darende’nin Maneviyat İkliminde İki Hak Dostu

Sivas Kadim ve Kâmil İnsan Hazineleriyle Gönüllerde Taht KurmuşturOsmanlı’nın mirası olan bu güzide topraklarda varlık mücadelesini devam ettiren Türkiye’miz, maddÎ güzelliklerinin yanında manevî zeng...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Vicdanların Kanadığı En Uzun Gece 15 Temmuz Kıyamı

15 Temmuz deyip de geçmemeli. Cumhuriyet tarihinin dönüm noktasıdır bu karanlık gece. Adeta takvimler tutuştu 15 Temmuz'da. O gece sadece bir grupla değil, her fırsatta bize cephe alan bütün dünyayla ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İslâm'a Adanmış Bir Ömür: Osman Hulûsi Efendi

Ömrünü İslâm'a ve gönüllerin ihya edilmesine adayan bir Hak ve Hakikat DostuÖmrünü İslâm'a ve gönüllerin ihya edilmesine adayan bir Hak ve hakikat dostu olan âlim, mütefekkir ve mutasavvıf Es-Seyyid O...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Dünden Bugüne Özlenen Gençlik

Bugünkü gençlik, umutsuzluğun girdabında dönüp durmaktadır.Gençlik, hayatın en kırılgan ve hassas dilimidir. Bu yaştakilerin genelde bir gözü arşta, bir gözü arzdadır. Arştan arza düşse de bunu kendin...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Dünden Bugüne Ramazan Kültürümüz

Ramazan, Hayata Huzur ve Sükûn Katan Zamanın Kutlu Dilimidir.            Ramazan ayı ve onun meyvesi olan oruç, İslâm dininin temel şiarlarından ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Tarih Şuuru Penceresinden Çanakkale Zaferi

Çanakkale Zaferi'nin Dünya Savaş Tarihinde Eşi Emsali Yoktur. Şanlı ecdadımız tarih yazan değil tarih yapan necip bir millettir. Öyle ki milletimiz büyük bir vatan aşkıyla zaferden zafere koşmaktan za...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Uygulamadan devam edin