Aranan Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Mostar Köprüsü’nden Bakınca Görülenler

Dünden Bugüne Tarihî Süreçte Boşnakların SerencamıBosna-Hersek,  Avrupa'nın güney doğusunda Balkanlar olarak bilinen kadim coğrafyada tarih boyunca değişik etnik ve dinî grupların ikamet ettiği b...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Malazgirt Zaferi ve Devlet-i Ebed Müddet

Millet olmak kolay bir şey değildir. Bu belli bir birikimi ve tarihî süreci gerektirir. Devlet olabilirsiniz ama millet ol(a)mayabilirsiniz. Dünyada toplama devletlerin yanında, millet devletler de va...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
15 Temmuz Gecesi Bize Vatan Bahşeden Aziz Şehitlerimize!

Bize 15 Temmuz gecesi vatan bahşeden aziz şehidim!...15 Temmuz kalkışması bağımsızlığımızı, millî irâdeyi, demokrasiyi, hukuk devletini; nihâyetinde birlik ve beraberliğimizi hedef almıştı. O gece; mi...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Hayırda ve Yardımda Sınır Tanımayan Hulûsi Efendi Vakfı

Arapça kökenli olan “vakıf” kelimesi “durmak, durdurmak, alıkoymak” anlamlarına gelmektedir. “Bir hizmetin gelecekte de yapılması, sürüp gitmesi için, belirli şartlarla ve resmî bir işlemle bırakılan ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İstanbul’un Fethinin 570. Yılında Ayasofya Camii

Fetih Hakkı ve Sembolü Olarak Ayasofya29 Mayıs 1453 tarihi, bizim açımızdan karanlık bir devrin batışını, yepyeni ve aydınlık bir devrin müjdesini fısıldar kulaklarımıza. Bu tarih, Osmanlı’nın muhteşe...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İnsanlığın Hazine Odaları: Müzeler

İnsanoğlu var olduğu günden beri dünyadaki nesneleri bazen merak bazen ihtiyaç gibi çeşitli sebeplerle toplama ve biriktirme hevesi içine olmuştur. Bunda çok kere zamanın yok ediciliğinden kurtarmak v...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Ülkemizin Acı Kaderi: Deprem Gerçeği

Büyük Depremler Can YaktıTarihler 6 Şubat 2023’ü, saatler ise 04:17’yi gösterdiğinde başta Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıu...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı'da Saat Kulesi Kültürü

Tanpınar'ın "Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında." dediği zaman, aslında bizi her yönden bağlıyor. Çünkü zaman bir çeşit ömür ölçerlik vazifesi de yapıyor.Vakti ölçme ve tayin etme çok eskide...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Doğu'nun Gizemi Yahut İshak Paşa Sarayı

Zirvelere Çağrıdır Bulutlarla Söyleşen AğrıGüneşin adeta âşık olduğu şehirdir Ağrı. Onun içindir ki güneş hep mütebessimdir Ağrı ve Ağrı Dağı üzerinde. Güleç yüzünü hiçbir zaman eksik etmez bu heybetl...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Sanat Tarihi Açısından Ahlat Mezar Taşları

Öteki dünyaya atılan bir adım olan ölüm, bütün inanç sistemlerinde kendine has ve mühim bir yer tutmuştur. Ölüm bütün inançlarda insanoğlu için bir dönüm noktasıdır. Diğer inanç sistemlerinde olduğu g...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Büyüklerinin Sünnete Bağlılığı

"Sünnet" İzlenen Yol, Yöntem, Örnek Alınan Uygulama, Örf ve Gelenek Demektir.Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’in adıyla özdeşleşen "sünnet" kavramı fıkıh, fıkıh usulü,...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Tarihinden Günümüze Emsalsiz Adalet Örnekleri

“Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu,Gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer'den onu!”(M. Akif Ersoy)Adalet her şeyin yerli yerinde  (olması gereken yerde) olmasıdır.Türkçeye Arapçadan geçen, hep...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Tarihten Bugüne Müslüman Âlimler ve İlmî Çalışmaları

İslâm Dini İlimle Çelişmez, Aksine İlmi Daima Destekler.Türkçede “bilim” kelimesiyle de karşılanan “ilim” kavramı “evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve ge...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Sivas ve Darende’nin Maneviyat İkliminde İki Hak Dostu

Sivas Kadim ve Kâmil İnsan Hazineleriyle Gönüllerde Taht KurmuşturOsmanlı’nın mirası olan bu güzide topraklarda varlık mücadelesini devam ettiren Türkiye’miz, maddÎ güzelliklerinin yanında manevî zeng...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Vicdanların Kanadığı En Uzun Gece 15 Temmuz Kıyamı

15 Temmuz deyip de geçmemeli. Cumhuriyet tarihinin dönüm noktasıdır bu karanlık gece. Adeta takvimler tutuştu 15 Temmuz'da. O gece sadece bir grupla değil, her fırsatta bize cephe alan bütün dünyayla ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İslâm'a Adanmış Bir Ömür: Osman Hulûsi Efendi

Ömrünü İslâm'a ve gönüllerin ihya edilmesine adayan bir Hak ve Hakikat DostuÖmrünü İslâm'a ve gönüllerin ihya edilmesine adayan bir Hak ve hakikat dostu olan âlim, mütefekkir ve mutasavvıf Es-Seyyid O...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Dünden Bugüne Özlenen Gençlik

Bugünkü gençlik, umutsuzluğun girdabında dönüp durmaktadır.Gençlik, hayatın en kırılgan ve hassas dilimidir. Bu yaştakilerin genelde bir gözü arşta, bir gözü arzdadır. Arştan arza düşse de bunu kendin...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Dünden Bugüne Ramazan Kültürümüz

Ramazan, Hayata Huzur ve Sükûn Katan Zamanın Kutlu Dilimidir.            Ramazan ayı ve onun meyvesi olan oruç, İslâm dininin temel şiarlarından ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Tarih Şuuru Penceresinden Çanakkale Zaferi

Çanakkale Zaferi'nin Dünya Savaş Tarihinde Eşi Emsali Yoktur. Şanlı ecdadımız tarih yazan değil tarih yapan necip bir millettir. Öyle ki milletimiz büyük bir vatan aşkıyla zaferden zafere koşmaktan za...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Medrese Eğitimi ve Fatih Medreseleri Örneği

Medreseler Uzun Yıllar İlme Hizmet EtmiştirMedrese “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak” anlamına gelen ders (dirâse) kökünden gelir. Medreseler tarih boyunca İslâm mede...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Bir Merhamet Köprüsü: Edirne Şifahanesi

Edirne'nin Gözbebeği: Sultan II. Bâyezîd Camii ve KülliyesiSerhat şehrimiz olan Edirne’nin, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak nitelenen Selimiye Camii’nden sonraki en büyük tarihî ve mimarî binası o...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Hakikat Göklerinde Bir Yıldızdır Mevlâna

İslâm Âleminin Ortak Hafızası: Mevlâna Celâleddin RûmîBazı şahsiyetler vardır ki fikri ne olursa olsun, bütün kesimlerin ortak hafızası olurlar. Herkes onların yazdıklarında birleşir. Bunlar toplumun ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Kâğıt Baskıdan Dijitale: Somuncu Baba Dergisi

“Dergi hür tefekkürün kalesidir.” demişti Cemil Meriç “Bu Ülke” adlı kitabında. Gazeteler günün haberlerine değinir ve bunları değişik açılardan yorumlar; bu yüzden bir günlük ömrü vardır gazetelerin....

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Birlikten Dirliğe Uzanan Selâmet Yolu

Birlik güneşiyle aydınlandı gönül mahzenlerimiz. Ayrılık zehrine panzehir oldu bizi ortak paydada buluşturan duru hissiyat… Rüyalarda unuttuğumuz kırık dökük umutlar, kuşluk vakitlerinde uyandılar biz...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
HER ŞEY EĞİTİMLE BAŞLAR

Bilgi edin, oku her an Karanlıkları boğsun tan Öfkelenme(z) bilge insan Toylarda çatılır kaşlar Her şey eğitimle başlar   Cahil cesur olur derler İlimle def olur şerler Ağaç yaprağıyla gü...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Uygulamadan devam edin