Aranan Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Allah’a Yardım Etmek

Allahu Teâlâ, Muhammed sûresi 7. âyette şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı sâbit kılar.”Yüce Allah, bu âyet-i kerîmede “Allah’...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İnsan Hayatında Vaktin Önemi ve Değeri

Allahu Teâlâ, Asr Sûresi’nde şöyle buyurmaktadır: “1. Asra yemin olsun ki 2. İnsan gerçekten ziyan içindedir. 3. Bundan ancak iman edip sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Muttakîlerin Özellikleri

Allahu Teâlâ, Bakara Sûresi 177. âyette şöyle buyurmaktadır: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, k...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Ölüm Gerçeği ve Ölüme Hazırlıklı Olmak

Allahu Teâlâ, Enbiyâ Sûresi 35. âyette şöyle buyurmaktadır: “Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.”Bu âyette if...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Nimetlerin En Üstünü Akıl

Allahu Teâlâ, Enfâl Sûresi 22. âyette şöyle buyurmaktadır:“Şüphesiz ki, Allah katında canlıların en şerlisi, ilâhî gerçekleri düşünüp anlamayan o sağırlar ve dilsizlerdir.”[1]Bu âyet-i kerimede Yüce A...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Amelleri İbâdete Çeviren İksir: Niyet

Yüce Allah İsrâ Sûresi 84. âyette şöyle buyurmaktadır: “De ki; ‘Herkes kendi karakteri ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabb’iniz daha iyi bilir.”Bu âyette herkesin ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Din Samîmiyettir

Allah Teâlâ, Tevbe Sûresi 105. âyette şöyle buyurmaktadır: “De ki, ‘(Yapacağınızı) yapın! Amelinizi Allah da Rasûl’ü de mü’minler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürülece...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Kalpler Ancak Allah’ı Zikirle Huzura Kavuşur

Yüce Allah, Ra’d Sûresi 28. âyette şöyle buyurmaktadır:“Onlar iman eden ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”Bu âyet-i kerimede ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Bir Ayet: Kul Hakkı

Yüce Allah, Nisâ Sûresi 29. âyette şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticaret olması hali müstesnâ, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Allah’ın Mü’minlere Verdiği İlâhî Görev: Küskünleri Barıştırmak

Yüce Allah, Hucurat Sûresi 10. âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “İnananlar ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki O’nun merhametine...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol

Yüce Allah, Hûd Sûresi 112. âyette şöyle buyurmaktadır: “Seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir....

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İlk ve Son İnen Âyetler

Kur’ân-ı Kerim’den ilk inen âyetler Alak sûresinin ilk beş âyetidir. Yüce Allah, bu âyetlerde şöyle buyurmaktadır: “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabb’...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İnsanın En Büyük Düşmanı: Şeytan

Şeytan, insanın dünya hayatında sık sık karşılaştığı bir düşmandır. Şeytan Allah katındaki makamını insan sebebiyle kaybettiği için insana düşman olmuştur. Bundan dolayı insanı Allah’ın yolundan saptı...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Bilmediğin Şeyin Ardına Düşme

Yüce Allah, İsrâ Sûresi 36. âyette şöyle buyurmaktadır:“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”Âyetin başında geçen “latakfu”, “iz s...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Evrensel Değerlerden Ahde Vefa

Birçok değer yargısının yozlaştığı, ahlakî erdemlerin unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde yaşamaktayız. Günümüzde terk edilen önemli ahlakî erdemlerden biri de ahde vefadır. Hâlbuki ahde vefa göstermek...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
ÇAĞDAŞ İNSANIN HASTALIĞI: DÜNYEVİLEŞME

Yüce Allah, insanı en güzel bir surette yaratmış[1] ve ona sayısız nimetler bahşetmiştir.[2] Ayrıca insanı yaratıklar içerisinde üstün kılmış[3]  ve canlı cansız her şeyi insanın hizmetine sunmuştur.[...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
GERÇEK DİNDARLIK

Son zamanlarda birçok İslâmî kavramda büyük bir anlam kayması meydana geldiğini görmekteyiz. Anlam kaymasına uğrayan kavramlardan biri de dindarlık kavramıdır. Dolayısıyla bu yazımızda özellikle dinda...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
HESÂBA ÇEKİLMEDEN NEFSİ HESÂBA ÇEKMEK

İnsan, Yüce Allah’ın yaratmış olduğu en şerefli varlıktır. Yaratılıp bu dünyaya gönderilerek başıboş bırakılmamıştır. İnsanın yaratılışının bir gâyesi vardır. İnsan yaratılış gâyesini bilmeli ve o doğ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İmanın Tadını Alabilmek

İnsan çoğu zaman şu soruyu kendi kendine sormalıdır: Ben gerçekten mü’min miyim? Çünkü günümüzde çoğu Müslüman imanın tadını alamamaktadır. O halde insan ne yaparsa imanın lezzetine erebilir? Bu gerçe...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Kur’an’ın Eşsiz Üslubu

İ’câz; bir şeyin benzerini yapma gücüne sahip olmakla birlikte onun benzerini yapamamaktır. Yani benzerini yapmaktan âciz bırakan şeye mu’ciz denilir. Mûcize (mu’cize) de bu kökten gelmektedir. Mûcize...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Günümüzde Yanlış Anlaşılan İslâmî Kavramlardan Biri: “Tevekkül”

Günümüzde bazı İslâmî kavramlar anlam kaymasına maruz kalmıştır. Bu kavramlardan biri de tevekküldür. Bu kavramların doğru anlaşılması İslâm mesajının doğru anlaşılmasına vesile olacaktır. Tevekkül k...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İSLÂM GÜZEL AHLAKTIR

İslâm, insanlığın hem dünyada hem de ahirette mutluluğunu hedefleyen son ilahî dindir. Bu din, en doğru bir şekilde Allah’ın kitabı Kur’an’dan ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetinden öğrenilebilir. Ç...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
AHLAKÎ BİR ERDEM OLARAK DİĞERGÂMLIK / İSAR

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’i bütün insanları dünya ve âhirette gerçek mutluluğa kavuşturmak için göndermiştir. Dolayısıyla bu gayeyi gerçekleştirmek için birçok prensip vaz etmiştir. Kur’ân’ın getirdiğ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERİMİZ’İN İZİNDE EHL-İ SÜNNET

Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI “Ehlu’s-sünnet” tabiri, dinde bid’atlerin ve Hariciyye, Mu’tezile, Mürcie ve Şîa gibi çeşitli fırkaların ortaya çıkmasından sonra, sünnetin savunulması ve ümmetin bütünlüğ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERİMİZ’İN (S.A.V.) İZİNDE

Sünnet Ne Demektir? Ehl-i Sünnet, kısaca; Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine uyan ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’i hayatta örnek edinen ve onun sünnetine göre hayatına yön veren demektir. Bu ifadeyi bira...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Uygulamadan devam edin