Aranan Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Ufuk Peygamberinin Ümmet Şuuru

Yüce Allah’ın son mesajı Kur’ân ve son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) ile bir kez daha yenilediği İslâm dini, bütün zamanları ve bütün coğrafyaları kuşatan evrensel bir dindir. Onun kitabı ve Peygam...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Mânevî Fetihler Maddî Fetihlerin Temelidir

İslâm, madde ile mânâyı birlikte ele alır. İnsan beden ve ruhtan oluşmuştur. Yüce Yaratıcı, ilk insanı çamurdan önce bedenini yaratmış, ardından ona ruh vermiştir. Yani insanın maddesi önce şekillenmi...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Önce Gönüllerin Birliği

Gönül dünyası, insanı şekillendiren merkezdir. İnsanın iyi-güzel olması öncelikle gönlünün iyi-güzel olmasıyla mümkündür. Aynı şekilde bugün özlemini çektiğimiz toplumsal birlik ve beraberliğin gerçek...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Vakıf Denince Aklımıza Gelenler

Vakıf denince çoğu kere pek çoğumuzun aklına bir türbe, bir dergâh yahut tarihi bir yapı gelir. Evet, doğrudur bunlar hep vakıf eserleridir. Ama vakıf hepimizin hayatının pek çok alanını kuşatan bir k...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Rüyasını Görenler Büyük Fetihlere Nâil Olurlar

Fetih, “açma, başlama, başlatma” anlamlarına gelir. Bizim Hayat Kitabımızın bir bütün olarak ilk inen ve Mushaf’ın en başında olan sûresi Fâtiha Sûresi’dir. “Açan” anlamına gelir ve Kitabımız o kutlu ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Sorumlulukları Yerine Getirerek Hakları Hak Etmeli

İslâm, sorumlulukları önceleyen dindir. Sınav dünyasında önce sorumluluklarımızı bilmeli ve onları yerine getirmeliyiz ki, haklarımızı konuşabilelim. Başka kültürlerde haklar öncelenir, sorumluluklar ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Vakit Bilinciyle Zamanı Anlamlı Hâle Getirmek

Zaman, Yüce Allah’ın bizlere bahşetmiş olduğu en önemli nimetlerinden biridir. Zaman hem nimet hem emânettir bizde. Zira zamandan bir bölüm verilmemiş olsaydı imtihana çekilmezdik. Bunun için mükellef...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Helal ve Haram Kılma Yetkisi

Hayat düsturumuz Kur’ân, bu dünya hayatının temel esaslarını belirlemek için gelmiştir. Kur’ân, bazılarının sandığı gibi âhiret işlerini düzenlemek için değil, bu dünya işlerini düzenlemek için gelmiş...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Ölüm Bize Ne Söyler

Doğduk ölmek için, ölürüz dirilmek için. Dirileceğiz hesaba çekilmek için. Hiçbir şey boşuna ve anlamsız değil. Güneş batar, yeniden doğmak için. Bu yüzden doğmak için batan güneşe, batışı zor gelmez....

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Teori ve Pratiği İle Kur’ân-Sünnet Bütünlüğü

Kur’ân-ı Kerim’de onlarca âyet Peygamberimiz’den, onun peygamberliğine inanmaktan, onu izlemekten ve ona itâatten bahseder. Bu âyetleri şu başlıklarda toplamamız mümkündür:Peygamber (s.a.v.)’e inanmay...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Kâinat Kitabını Kur’ân Âyetlerinin Işığında Okumak

Hayat düsturumuz Kur’ân, “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!”[1] emriyle söze başlar. İlk insan Hz. Âdem’in meleklerden üstün kılınışı ve onların saygı secdesine mazhar oluşu Yüce Allah’ın onu eğitip öğret...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Münevver Medîne Modeli İle Medenî Şehirleri Kurmak

Hicret’ten önce orası Yesrib adında bir yerleşim yeriydi. Yesrib kelimesi, “fesat” anlamına gelen ‘serb’, yahut “kınama” anlamına gelen ‘tesrib’ kelimesini çağrıştırdığından dolayı bu isim Peygam...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Yoldan Çıkmadan Yola Devam Etmesini Bilmeli

Aslında hepimiz yolcuyuz. İlk insanla başladı insanın yolculuğu. Atamız Hz. Âdem ile Hz. Havvâ’nın cennetten dünyaya gelişi ile başladı bu yolculuk. Ondan sonra da kesintisiz devam etti. Tabîî ki, bu ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Allah’ın Dostlarından Olmak

Yüce Rabb’imiz pek çok âyetinde bizlere gerçek mü’minlerin tanımını yapar. O tanımlarla kendimizi test edelim, o tanımlanan kimselerden olmaya gayret edelim diye. Bizler bu âyetleri okuyup anladıkça â...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Aile Hukukuna Örnek Olan Kadınlar: Liân Uygulaması

Evrenin şerefli varlığı insanı yeryüzü halîfesi olarak yaratan Yüce Rabb’imiz, insanı sınav için dünyaya gönderirken başıboş bırakmamış, onun dünya ve âhiretini cennete çevirecek hayat nizamını da ona...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
İffetli Olmayı İsteyen Kızlar

Yüce Allah, insanın dünya hayatını erkek ve kadınla başlatmıştır. İlk aile, ilk insan ve eşi ile birlikte kurulmuştur. O örnek çiftten sonra da Allah’ın izni ve emriyle aile yuvaları kurulmaya devam e...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Örnek Olan Kadınlar: Adl ve Kübeyşe Bint Ma’n

Aile Hukukuna Örnek Olan Kadınlar: Adl ve Kübeyşe Bint Ma’nCâhiliye Dönemi’nde kadın cinsel bir obje ve mal olarak görülür, alınır satılırdı. Onun insânî herhangi bir hakkı yoktu. Bu dönemde bir kişi ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Aile Hukûkuna Örnek Olan Kadınlar

Aile Hukûkuna Örnek Olan Kadınlar: Cemîle Bnt Übey ve Muhâla’aAllah’ın emri ve Peygamber (s.a.v.)’in kavliyle kurulan İslâm ailesi, Allah ve Rasûl’ünün ölçüleri doğrultusunda varlığını sürdürür. Aile ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Uğurlu Bir Anne: Meymûne Bnt. Hâris

Peygamberimizin mübârek eşlerinden biri olan Hz. Meymûne, 590 yılı civarında doğdu. Rasûl-i Ekrem ile evlenmeden önce adı Berre idi. Hz. Peygamber, “cömert, dürüst ve itaatkâr” anlamına gelen bu ismi ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Evlâdından Kaçan Ve Evlâdına Koşan Anneler

Zor Günde Birbirinden Kaçanlar!Yüce Rabb’imiz, hesap günü bilinci içerisinde yaşayalım ve dünyada iken şimdiden o güne kendimizi hazırlayalım diye pek çok âyetinde hesap gününden canlı tablolar sunar ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Anne Olmak Sorumlu Olmayı Gerektirir

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hanımları, ümmetin anneleriydi. Anne olmak, sorumlu olmayı gerektirmekteydi. Evlatları için örnek olmayı gerektiriyordu. Onlar da bu sorumluluklarını yerine getirdiler, pek ç...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Âhireti Dünyaya Tercih Eden Hanımlar

Yüce Allah, âyetlerinde Peygamberimiz (s.a.v.)’i bize uyulması/izlenmesi gereken en güzel örnek olarak anlatır. Onun ahlakının muhteşem oluşunu söyler. Onun sıradan herhangi bir insan olmadığını, seçk...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
ÖRGÜSÜNÜ BOZUP DURAN KADIN

Hayat düsturumuz Kur’ân, verilen sözlerin yerine getirilmesini anlatırken ipliğini eğirip ören ve örgüsünü bozan bir kadından bahseder: “Ahidleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı k...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
CEHENNEME ODUN TAŞIYAN KADIN: ÜMMÜ CEMÎL

“Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da alevli bir ateşe girecek. Hem de boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde, bir od...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
DİNİ UĞRUNA HİCRET EDEN KADIN: ÜMMÜ KÜLSÜM BİNT UKBE

Hicretin altıncı senesinde Peygamberimiz bir grup ashâbıyla birlikte umre yapmak üzere Medîne’den Mekke’ye doğru yola çıktı. Mekke yakınlarında Hudeybiye mevkiine geldiklerinde müşrikler, şehre girmes...

Yazar: Ali AKPINAR

Uygulamadan devam edin