Aranan Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Hâce Muhammed Ârif-i Rivgerî ve Ârifname

Nakşbendiye Tarikatı, sadece Orta Asya coğrafyasında varlığını sürdüren en büyük ve en etkili tarikat olarak değil, bunun yanı sıra bölge halkının medeniyet, maneviyat ve dünya görüşüne büyük etki ede...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Namazlarımızı Bilinçaltında Kılabilmek

Eğitimci-Yazar M. Emin Karabacak’ın yeni kitabı “Namazlarımız Bilinçaltında Kılabilmek” siz değerli okurlarla buluştu. Çocuklara Allah ve Namazı Bilinçaltında Sevdirebilmek, Tabakları Ayırdık Çocuklar...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İçimizde Umut Var

İnsan bir umutla yaratıldı ve bir umutla da yanıltıldı ancak yenilgilerinden de yine umutla kurtarıldı. Umudun, uzun bir hikâyesi vardır. Fakat onun hikâyesini, felsefesini ve psikolojisini bilmeyenle...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Şems-İ Sivâsî Menâkıbnamesi

Şemseddîn-i Sivâsî, Halvetiyye’nin ana kollarından biri olan Şemsiyye yolunun müessisidir. O, dönemindeki devlet erkânı ile özellikle padişahlarla olan münasebetleri sebebiyle siyasî; döneminde yavaş ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Türk Savunma Sanayii Tarihi (1834-2020) Dönemler ve Aktörler

Ötüken Neşriyat tarafından neşredilen ve Yasin Şehitoğlu-Enes Kurt’un hazırladığı “Türk Savunma Sanayii Tarihi (1834-2020) Dönemler ve Aktörler” başlıklı kitap 1834 öncesi Türk Savuma Sanayii’nin kısa...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
HER DEM TAZE BEYİTLER

Her Dem Taze Beyitler Vedat Ali Tok’un uzun yıllardan beri yaptığı berceste beyitlerin açıklamasından oluşan bir kitap. Yazarın daha önce de “Bercesteler Arasında” ismiyle benzer bir çalışması vardı. ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
HOCA AHMED YESEVÎ DİVANI’NDAN HİKMETLER AŞK-I HİKMET PÎR-İ TÜRKİSTAN

Selçuk Alkan’ın, Mevsimler Kitap etiketiyle yayımlanan Aşk-ı Hikmet/Pîr-i Türkistan adlı çalışması, günümüz insanının kendini yeniden bulmasına, ruhî çelişki ve ıstıraplarına manevî deva bulmasına ves...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
MÜBÂREK VAKİTLER

Allah’ın yarattığı her şey mübârektir. Ancak tüm yaratılmış şeyler içinde bazı vakitler ve mekânlar tüm yaratılanlara nazaran daha fazîletli ve üstündür. Bunlar içinde bizlerin doğrudan temasta bulund...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
KUR’AN’DA KARAKTER İNŞASI

Modern çağda ulvî yönelişini kaybeden insan, tarihte yaşanan cahiliye devirlerini aratacak derecede özünden kopmuş, Yüce Yaratıcı'nın bahşettiği erdemleri elinin tersiyle bir kenara itmiş, süflî hedef...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
TÜRKİYE SELÇUKLULARI

Önce Ortadoğu’da egemenlik kurdular, sonra Anadolu’ya yöneldiler. Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’nun kapılarını Türklere açtılar. Bir yanda köklü bir imparatorluk olan Bizanslılarla mücadele et...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
HÜSN-İ HAT VE HADİS

Hat sanatı, kalem ve is mürekkebinin yüzyıllar süren serüvenini anlatır. Çizilen her bir çizgi, harfleri zarifleştirirken diğer yandan da gönülde olana işaret eder. Hüsn-i hat, kelimelerdeki zarafet v...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’nin Nesre Çevirisi

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin eseri Dîvân-ı Hulûsî-i Darendevî’nin nesre çevrisi tamamlanarak Nasihat Yayınları tarafından yayımlanarak raflardaki yerini aldı. Büyük emek ve göz nuru ha...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Sohbetler

Zaman bilincinin zirvesi “ibnü’l-vakt” olmak; mekân bilincinin zirvesi ise “medenî” olmaktır. İbnü’l-vakt, her an yeniden doğandır, akıp giden vakte karşı daima yeni ve yenileyen sözler söyleyendir. M...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kediname

Bu ay ki sizlere tanıtmaya çalışacağımız kitap ve yazılarını dergimizde zaman zaman paylaştığımız Mehmet Nuri Yardım’ın Kediname adlı eseri... Eser, insanları sevdiği kadar hayvanları da seven yazarın...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tasavvufa Giriş

"Tasavvufa Giriş", adı üzerinde bir giriş kitabı. Tasavvuf nedir, nasıl bir ilimdir ve hatta bir ilim midir, bugünün insanına neler söyler, sorularının cevaplarını arayan, bu soruları soranlarla söyle...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tebessüm ve Tefekkür

Dursun Gürlek'in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Dursun Gürlek'in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı Timaş Yayınları etiketiyle okurların beğenisine sunuldu. Tebessüm ve Tefe...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Nil’den Tuna’ya Osmanlı

Geçtiğimiz yıllarda elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz, ülkemizin değerli tarihçilerinde Prof. Dr. Haluk Dursun Hocamızın Osmanlı coğrafyasını merak edenler için muazzam bir eser olarak sunduğu “...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
BEN DERVİŞİM DİYENE

Sufi yazar Mehmet Fatih Çıtlak’ın kitabı Ben Dervişim Diyene Sufi Kitap tarafından neşredildi. Toplamda 288 sayfa olan eser iki ana bölümden oluşmakta. Her bölümde de bir pirin risalesi ele alınmakta…...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Beşinci Halife Ömer b. Abdülaziz

İslâm’ın getirdiği yeni ruh ve dinamizmi Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) hayata geçirmiş ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olan tebliğiyle bu görevini sonsuza kadar bir iman emaneti olarak bizlere bı...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
SINAVLARDA BAŞARININ SIRLARI (Cep Telefonu ile Baş Etmenin Yolu)

Eğitimci-Yazar M. Emin Karabacak’ın yeni kitabı SINAVLARDA BAŞARININ SIRLARI (Cep Telefonu ile Baş Etmenin Yolu)  siz değerli okurlarla buluştu. Sinirli Anne Babaların Akıllı Telefonla İmtihanı, Bi...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Peygamberimiz ve Aile

Cenab-ı Allah’ın en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabb’imizin yeryüzündeki ayetlerinden bi...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Fütûhât -Gönüllerin ve Mekânların Fethi-

Dergimiz yazarlarından Resül Kesenceli hocamızın Fütûhât -Gönüllerin ve Mekânların Fethi- adlı kitabı Nasihat Yayınları tarafından neşredildi. Yazarımızın, çoğunluğunu dergimizde muhtelif zamanlarda k...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin (k.s.) Gönül Zaviyesi

Musa Tektaş’ın, “Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin (k.s.) Gönül Zaviyesi” isimli son eseri Nasihat Yayınları tarafından neşredilerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Eser, yazarın Somuncu Baba ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Otağ III

“Ey Allah’ım, sana müvekkil oldum ve bu cihatla sana yaklaştım, senin katında secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Bu sözlerim, gerçek duygularımı ifade etmiyorsa beni yanımdaki yardımcılarımı ve askerl...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Barbar Modern Medenî (Medeniyet Üzerine Notlar)

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın sözcüsü, değerli akademisyen İbrahim Kalın Bey’in, ‘Barbar Modern Medeni (Medeniyet Üzerine Notlar)’ adlı kitabı raflarda yerini aldı. Bu kitap, sanki y...

Yazar: Yusuf HALICI

Uygulamadan devam edin