Aranan Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Tasavvuf Anlayışı

Kitabının önsözünde Prof. Dr. Kadir Özköse, Osman Hulûsi Efendi’nin tasavvuf hususundaki görüşlerini şu cümlelerle açıklamaktadır: “Osman Hulûsi Efendi bir tasavvuf eri olarak seyr u sülûk eğitimi gör...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Hakkari

Hakkâri, köklü geçmişi, zengin doğası, sıcacık atmosferi ve serin sularıyla özellikle son zamanlarda insanların ilgisini üzerine çekmeyi başaran bir ilimizdir.Kültürel zenginliği, olağanüstü doğası ve...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Gümüşhane

Gümüşhane ilimiz Karadeniz Bölgesi’nde yer alıp doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon ve güneyinde Erzincan illeri arasında bulunur. Harşit Çayı’nın oluşturduğu dar bir vadide kurula...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tarihin En Uzun Şiiri: Ayasofya

Ayasofya... Hem herkese ait hem hiç kimsenin... Bin 500 yıllık mabedin korosu ilk günkü gibi renkli ve İstanbullu. Bu dünya mirasını ayakta tutan sadece teknik öğeleri değil Bizans'ın ve Osmanlı'nın m...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Dersaâdet’te Ramazan Akşamları

Maziye/geçmiş değerlerimize yolculuk yapmayı sevenlere zevkle okumak isteyeceği bir eser Dersaâdet’te Ramazan Akşamları... Evet, İstanbul ve Ramazan söz konusu ise bu ikisinin terkibi ayrı bir güzelli...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Abdülhâlik Gucdüvânî'nin Vasiyetnamesi

Eskiden bu yana Turan ve Türkistan diye adlandırılan ve onun kalbi niteliğinde olan Mâverâünnehir yani Orta Asya coğrafyasının, kültürel, manevi ve bilimsel mirasının önemli bir kısmını kuşkusuz tasav...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kültür Dünyamızdaki Kur’ân Motifleri

Milletleri ayakta tutan temel dinamiklerden biri de kültürdür. Kültür, bir toplumun köklerini ve dallarını oluşturan, geçmişi ile geleceği arasında köprüler kuran, böylece toplum bireylerinin ufkunu a...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Hâce Muhammed Ârif-i Rivgerî ve Ârifname

Nakşbendiye Tarikatı, sadece Orta Asya coğrafyasında varlığını sürdüren en büyük ve en etkili tarikat olarak değil, bunun yanı sıra bölge halkının medeniyet, maneviyat ve dünya görüşüne büyük etki ede...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Namazlarımızı Bilinçaltında Kılabilmek

Eğitimci-Yazar M. Emin Karabacak’ın yeni kitabı “Namazlarımız Bilinçaltında Kılabilmek” siz değerli okurlarla buluştu. Çocuklara Allah ve Namazı Bilinçaltında Sevdirebilmek, Tabakları Ayırdık Çocuklar...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İçimizde Umut Var

İnsan bir umutla yaratıldı ve bir umutla da yanıltıldı ancak yenilgilerinden de yine umutla kurtarıldı. Umudun, uzun bir hikâyesi vardır. Fakat onun hikâyesini, felsefesini ve psikolojisini bilmeyenle...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Şems-İ Sivâsî Menâkıbnamesi

Şemseddîn-i Sivâsî, Halvetiyye’nin ana kollarından biri olan Şemsiyye yolunun müessisidir. O, dönemindeki devlet erkânı ile özellikle padişahlarla olan münasebetleri sebebiyle siyasî; döneminde yavaş ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Türk Savunma Sanayii Tarihi (1834-2020) Dönemler ve Aktörler

Ötüken Neşriyat tarafından neşredilen ve Yasin Şehitoğlu-Enes Kurt’un hazırladığı “Türk Savunma Sanayii Tarihi (1834-2020) Dönemler ve Aktörler” başlıklı kitap 1834 öncesi Türk Savuma Sanayii’nin kısa...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
HER DEM TAZE BEYİTLER

Her Dem Taze Beyitler Vedat Ali Tok’un uzun yıllardan beri yaptığı berceste beyitlerin açıklamasından oluşan bir kitap. Yazarın daha önce de “Bercesteler Arasında” ismiyle benzer bir çalışması vardı. ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
HOCA AHMED YESEVÎ DİVANI’NDAN HİKMETLER AŞK-I HİKMET PÎR-İ TÜRKİSTAN

Selçuk Alkan’ın, Mevsimler Kitap etiketiyle yayımlanan Aşk-ı Hikmet/Pîr-i Türkistan adlı çalışması, günümüz insanının kendini yeniden bulmasına, ruhî çelişki ve ıstıraplarına manevî deva bulmasına ves...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
MÜBÂREK VAKİTLER

Allah’ın yarattığı her şey mübârektir. Ancak tüm yaratılmış şeyler içinde bazı vakitler ve mekânlar tüm yaratılanlara nazaran daha fazîletli ve üstündür. Bunlar içinde bizlerin doğrudan temasta bulund...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
KUR’AN’DA KARAKTER İNŞASI

Modern çağda ulvî yönelişini kaybeden insan, tarihte yaşanan cahiliye devirlerini aratacak derecede özünden kopmuş, Yüce Yaratıcı'nın bahşettiği erdemleri elinin tersiyle bir kenara itmiş, süflî hedef...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
TÜRKİYE SELÇUKLULARI

Önce Ortadoğu’da egemenlik kurdular, sonra Anadolu’ya yöneldiler. Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’nun kapılarını Türklere açtılar. Bir yanda köklü bir imparatorluk olan Bizanslılarla mücadele et...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
HÜSN-İ HAT VE HADİS

Hat sanatı, kalem ve is mürekkebinin yüzyıllar süren serüvenini anlatır. Çizilen her bir çizgi, harfleri zarifleştirirken diğer yandan da gönülde olana işaret eder. Hüsn-i hat, kelimelerdeki zarafet v...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’nin Nesre Çevirisi

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin eseri Dîvân-ı Hulûsî-i Darendevî’nin nesre çevrisi tamamlanarak Nasihat Yayınları tarafından yayımlanarak raflardaki yerini aldı. Büyük emek ve göz nuru ha...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Sohbetler

Zaman bilincinin zirvesi “ibnü’l-vakt” olmak; mekân bilincinin zirvesi ise “medenî” olmaktır. İbnü’l-vakt, her an yeniden doğandır, akıp giden vakte karşı daima yeni ve yenileyen sözler söyleyendir. M...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kediname

Bu ay ki sizlere tanıtmaya çalışacağımız kitap ve yazılarını dergimizde zaman zaman paylaştığımız Mehmet Nuri Yardım’ın Kediname adlı eseri... Eser, insanları sevdiği kadar hayvanları da seven yazarın...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tasavvufa Giriş

"Tasavvufa Giriş", adı üzerinde bir giriş kitabı. Tasavvuf nedir, nasıl bir ilimdir ve hatta bir ilim midir, bugünün insanına neler söyler, sorularının cevaplarını arayan, bu soruları soranlarla söyle...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tebessüm ve Tefekkür

Dursun Gürlek'in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Dursun Gürlek'in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı Timaş Yayınları etiketiyle okurların beğenisine sunuldu. Tebessüm ve Tefe...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Nil’den Tuna’ya Osmanlı

Geçtiğimiz yıllarda elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz, ülkemizin değerli tarihçilerinde Prof. Dr. Haluk Dursun Hocamızın Osmanlı coğrafyasını merak edenler için muazzam bir eser olarak sunduğu “...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
BEN DERVİŞİM DİYENE

Sufi yazar Mehmet Fatih Çıtlak’ın kitabı Ben Dervişim Diyene Sufi Kitap tarafından neşredildi. Toplamda 288 sayfa olan eser iki ana bölümden oluşmakta. Her bölümde de bir pirin risalesi ele alınmakta…...

Yazar: Yusuf HALICI

Uygulamadan devam edin