Aranan Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kitap: Manevî Yolculuğun Ölçüleri: Mîzânü’s-Sülûk

Nakşbendiyye, Anadolu topraklarında büyük çaplı etkisi ile dikkat çeken tarikatlardan biridir. Bu yolun ilme ve âlime bakışı, aşırılıklardan uzak durmaya yönelik tavrı gönüllerde makes bulmasına sebep...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Kırklareli

Kırklareli her mevsim turizm hareketliliğinin yaşanabildiği kültür turizmi, mağara turizmi, av ve doğa turizmi, kamping, trekking ve karavan turizmi gibi turizm çeşitliliğine sahip illerimizdendir.Kır...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kitap: Kur’an’a Göre Ölüm ve Ölüm Ötesi Hayat

İnsan, yaratılan varlıkların en şereflisidir. Allah Teâlâ onu en güzel bir surette yaratmış ona akıl nimetini vererek bu dünyada halife olarak tayin etmiştir. Bu derece önem verilen bir varlığın yarat...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Kayseri

Dünya'nın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri tarih boyunca birçok medeniyetin önemli beşiklerinden olmuştur. Osmanlı’da mimar denilince ilk akla gelen isim Başmimar Mimar Sinan’ın Kayseri’de doğd...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kitap: Bursalı Mehmed Tâhir Bey ve Üç Eseri

Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, ilmî, siyâsî ve irfânî gayretleriyle insanımız üzerinde derin izler bırakmış bir şahsiyettir. O, yakın tarihimizin önemli biyografi ve bibliyografya müelliflerinden biridi...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Kastamonu

Batı Karadeniz'de yer alan Kastamonu; tarihi, yemyeşil doğası, konakları, kalesi, hanları ve masmavi denizi ile görülmeye değer, bambaşka bir Karadeniz şehridir. Kastamonu, Anadolu'nun en eski şehirle...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Şiirlerle Sultanlar

Yazar-Şair Halil Gökkaya’nın yeni şiir kitabı “Şiilerle Sultanlar” okuyucuların istifadesine sunuldu. Ilgaz Belediyesinin bir kültür hizmeti olarak basılan eserde ağırlıklı olarak, Somuncu Baba dergim...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Kars

Türkiye’nin en ucunda, en doğusunda gizemli bir atmosfere sahip Kars şehir merkezinde, birçok kültürlerin mimarisine ait binaları görmek mümkün. Ülkemizin ilk karının yağdığı ve ilk güneşinin doğduğu ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kur’an Bize Yeter Söylemi

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’ın “Kur’an Bize Yeter Söylemi” adlı kitabı, gerek konusunun güncel olması gerekse birçok insanın bu konuda kafa karışıklığı yaşıyor olup sorularına güvenilir kaynaklardan ina...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: İzmir

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri, Ege’nin güzide incisi İzmir pek çok doğal ve tarihi güzelliğin bir arada olduğu kıyı illerimizden biridir.İzmir aynı zamanda çeşitli kültürlerin barış içinde yıllardır ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: İstanbul

“İstanbul… Büyüleyici… Baş döndürücü… Göz kamaştırıcı… Üç büyük medeniyete başkentlik yapmış… Çok kolay âşık olacağınız ve çok zor ayrılacağınız bir şehir…”“İstanbul… Şarkılara, şiirlere, romanlara ko...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tarih-i Nûr-ı Muhammedî

Son dönemde Sivas'ta yetişmiş büyük âlimlerden olan Mustafa Takî Efendi (k.s.) millî mücadelenin ve Anadolu'nun manevî mimarlarındandır. Mustafa Takî Efendi (k.s.) çok sıkıntılı bir dönemde yaşamış ol...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Mersin

Eski bilinen ismi ile İçel, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Türkiye‘nin en büyük 11. şehridir.Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Mersin ili, görülmesi gereken tarih, kültür ve doğal güzellikler bakımı...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Çınaraltı’nda Kitap Sohbetleri

Çınaraltı, bir kitap ismi, bir dergi ismi, Beyazıt ta küçük bir çay bahçesi ve onun yanı sıra güzel insanların buluştuğu bir yerin ismi. O güzel insanları kendi zamanları içinde tanımaya ve görmeye im...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Isparta

“Güller ve Göller Şehri” olarak tanınan ve binlerce yıllık tarihe sahip olan Isparta; kültürüyle, ekonomisiyle, turistik ve doğal güzellikleriyle ülkemizin, Batı Akdeniz Bölgesinin en gözde illerinden...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tasavvufî Ahlâk Abidesi İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak’ın Tasavvuf Anlayışı

Prof. Dr. Kadir Özkeöse’nin hazırlayıp kaleme aldığı “Tasavvufî Ahlâk Abidesi İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak (k.s.)’ın Tasavvuf Anlayışı” adlı eseri Nasihat Yayınları arasında yayınlanarak okuyucular...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Hatay

Kardeşliğin ve birlikteliğin şehri olarak bilinen Hatay Türkiye’nin en güneyinde, Akdeniz Bölgesi’nin doğu kıyılarında yer almaktadır. Hatay’ın İskenderun, Dörtyol, Arsuz, Belen, Defne, Erzin, Hassa, ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Hâcegân-Nakşibendiyye Tarikatı ve Yedi Pir

Tarihî seyir içerisinde Turan, Türkistan ve Mâverâünnehir diye adlandırılan coğrafya, tasavvufun beşiğidir. VIII-XI. yüzyıllarda İslâm dünyasının diğer önemli merkezleri gibi Orta Asya’da da tasavvuf ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Tasavvuf Anlayışı

Kitabının önsözünde Prof. Dr. Kadir Özköse, Osman Hulûsi Efendi’nin tasavvuf hususundaki görüşlerini şu cümlelerle açıklamaktadır: “Osman Hulûsi Efendi bir tasavvuf eri olarak seyr u sülûk eğitimi gör...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Hakkari

Hakkâri, köklü geçmişi, zengin doğası, sıcacık atmosferi ve serin sularıyla özellikle son zamanlarda insanların ilgisini üzerine çekmeyi başaran bir ilimizdir.Kültürel zenginliği, olağanüstü doğası ve...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
İllerimizi Tanıyalım: Gümüşhane

Gümüşhane ilimiz Karadeniz Bölgesi’nde yer alıp doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon ve güneyinde Erzincan illeri arasında bulunur. Harşit Çayı’nın oluşturduğu dar bir vadide kurula...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tarihin En Uzun Şiiri: Ayasofya

Ayasofya... Hem herkese ait hem hiç kimsenin... Bin 500 yıllık mabedin korosu ilk günkü gibi renkli ve İstanbullu. Bu dünya mirasını ayakta tutan sadece teknik öğeleri değil Bizans'ın ve Osmanlı'nın m...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Dersaâdet’te Ramazan Akşamları

Maziye/geçmiş değerlerimize yolculuk yapmayı sevenlere zevkle okumak isteyeceği bir eser Dersaâdet’te Ramazan Akşamları... Evet, İstanbul ve Ramazan söz konusu ise bu ikisinin terkibi ayrı bir güzelli...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Abdülhâlik Gucdüvânî'nin Vasiyetnamesi

Eskiden bu yana Turan ve Türkistan diye adlandırılan ve onun kalbi niteliğinde olan Mâverâünnehir yani Orta Asya coğrafyasının, kültürel, manevi ve bilimsel mirasının önemli bir kısmını kuşkusuz tasav...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kültür Dünyamızdaki Kur’ân Motifleri

Milletleri ayakta tutan temel dinamiklerden biri de kültürdür. Kültür, bir toplumun köklerini ve dallarını oluşturan, geçmişi ile geleceği arasında köprüler kuran, böylece toplum bireylerinin ufkunu a...

Yazar: Yusuf HALICI

Uygulamadan devam edin