Aranan Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör: Dostlara İkram

İslâm'da Allah (c.c.)'la kulları arasındaki sevgi karşılıklıdır. Allah kullarını sever, kulları da O’nu sever. Kur'an şöyle der: "Ey iman edenler! İçinizden her kim dininden dönerse, Allah onların yer...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Mansûr

Mansûr / Mansûr ve Muzaffer Komutan (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek isimlerinden biri de “Mansûr/Allah'ın yardımını gören, zafere kavuşturulan”dır. Cenâb-ı Allah (c.c.), Rasûl-i Ekre...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Hayy

El-Hayy: Gerçek Hayat Sahibi, Ebedî Hayatla Diri OlanHayat kelimesinden sıfat olan Hayy kelimesi, ‘hayat sahibi, diri’ mânâsına gelir. Allah için O, diridir (haydır) denildiği zaman, bunun anlamı, O, ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör’den: Dost Olmak

Toplum içerisinde yaşarken insanlar; herkese “merhaba” der, herkese selam verir ama samimi oldukları, arkadaşlık bağı kurdukları dostlarıyla ayrı bir iletişim bağı kurarlar. Dostluk kurulan gönüller b...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Sevgi, Sadakat ve İmanın Göstergesidir

Toplum hâlinde yaşama kültürünü devam ettiren insanoğlu, hayatı güzelleştiren ve yaşam kalitesini yükselten sevgi duygusuyla daha huzurlu hâle gelir. Sevgi, her insanın hayatında bir ihtiyaç olup, yok...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Mâcid

Mâcid; Soyu Yüce Kendi Yüce Muhammed (S.A.V.)Peygamberimiz (s.a.v.)’in her hâli yüce ve şerefli bir hayatla geçmiştir. O'nun varlık âlemine gelmesindeki yüceliği ve soyu hakkında hadis-i şeriflerde ve...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Mümît

El-Mümît: Ölümü Yaratan, Ecelleri Geldiğinde Canlıların Hayatına Son Veren, Ölümünü Gerçekleştirenİlâhî isimler arasında yer alan “el-Mümît” “canlının hayatına son veren, ölümünü gerçekleştiren” anlam...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Dünyevî Beklenti Olmayan Bir Duygu: Sevgi

İnsanın sağlıklı gelişimi ve eğitimi için sevgiye ihtiyacı vardır.Nasıl ki yeme-içme ve hava insanın fiziksel varlığını sürdürebilmesi için lazımsa aynı şekilde manevî yani ruhî varlığının devamı için...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Çiçeklerin Dili Bizim Naif Bir Geleneğimizin Eseridir

Edebiyatımız ve şiir gülşenimiz renk renk açan çiçeklerimizle süslüdür. Edebiyat bahçesinin en güzel ve en görkemli çiçeği mutlaka güldür. O da Sevgili Peygamberimizin remzi, onun sembolü olduğu için ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Kerîm

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in isimlerinden bir de “Kerîm/Kerem ve ikram sahibi” idi. O; ikramda, paylaşmada, elindekini başkalarına vermekte, bağışlamada merhamette hâsılı her güzellikte en cömert...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Muhyî

El-Muhyî: Yaşatan Ve DiriltenEl-Muhyî, Yüce Allah’ın güzel isimleri arasında yer alır; hayatla ilgisi bulunan, varlıkta hayatı yaratan, can veren mânâsına gelir. Muhyî, yoktan bir şeyi îcâd etmek, yar...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör’den: Millî Birlik ve Beraberlik Duygusu

Millî birlik ve beraberlik duygusu bizi her zaman millet bilinci etrafında birleştirir. Bu açıdan millî birlik ve beraberlik ülkemiz için en büyük güç kaynağımızdır. Aynı zamanda millet olarak varlığı...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Vakıf Kültürü ve Allah İçin İnsanlara Yardımcı Olmak

Bu fânî âlemde geçici dünya nimetleri Müslümanlar için bir imtihan vesilesidir. Hakiki mü’min, gönlünde dünyalığa bir yer ayırmadığı gibi, eline geçeni de Allah rızası için elden çıkarabilecek erdeme ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Kayyim

Kayyim: İhtiyaç Sahiplerini Görüp Gözeten En Üstün Gözetici (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’in isimlerinden biri de “Kayyim/Görüp gözeten” idi. O etrafındakilerle hemhal olan bir insa...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Muîd

El-Muîd: Yaratmayı Tekrarlayan, Ölümden Sonra Tekrar Yaratma Gücüne Sahip OlanEl-Muîd, iâde eden, ölümden sonra tekrar yaratan mânâsına gelir. Yüce Allah’ın el-Muîd ismi, “yaratılışla” ilgili bir isim...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Şefkat Kurumları Vakıflar

İnsanın yaşadığı topluma ve bütün insanlara faydalı olma arzusu tarih boyunca vardır. İslam medeniyetinde bu gayret vakıf adı altında gelişmiştir. Sevgili Peygamberimiz de hurmalık bahçesini Müslümanl...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Gönül Aynası

Allah’ın halifesi olan insan, Allah’ın zat, sıfat ve fiillerinin en mükemmel şekliyle tecelli ettiği varlıktır. İnsan, Allah’ın eksiksiz bir görüntüsü ve O’nu gösteren mükemmel bir aynadır. Âlemde bul...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Kamer

Kamer: Karanlığı Aydınlatan Ay Yüzlü Sevgili (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in mübarek isimlerinden biri de “Kamer/Ay yüzlü” idi. Dünyayı, ahireti ve hakikat yolunu, zulmet gecelerinin zifiri ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Mübdi

El- Mübdi: Varlığı, Modeli Ve Örneği Olmaksızın, İlk Defa YaratanYüce Allah’ın en güzel isimlerinden birisi el-Mübdi’dir. “Bir işe başlamak, bir şeyi açmak, bir işi diğerlerinden önce yapmak, yaratmak...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
İstanbul’da Kültürel Gezi ve Ziyaretler

Sevgili arkadaşlar; İstanbul şehri, tarihimiz ve kültürümüz açısından çok önemlidir. İstanbul’da yaşayanlar bizden daha şanslılar. Camileri, müzeleri, tarihî mekânları gezip, ziyaret edip yakında...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Ramazan ve Yardımlaşma

Anadolu ruhu ile yetişen insanımız, özellikle rahmet ayı ramazan-ı şerifte yardımlaşma ve dayanışmayı çok sever. Bu bizim millî ve manevî duygularımızın coşkun olduğunun işaretidir.  Çünkü dinimi...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Hanif

Hanif: Hakikate Sımsıkı Sarılan Hakikatin Temsilcisi (s.a.v.)Âlemlerin Efendisi (s.a.v.)'nin mübarek isimlerinden biri de “Hanif/Hakikate sımsıkı sarılan” idi. Sevgili Peygamberimiz insanları şirkten ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Muhsî

El-Muhsî: Bütün Ayrıntıları ve Tek Tek Her Şeyin Sayısını Tam Olarak BilenEl-Muhsî; esmâ-i hüsnâdan biri olup “gizli ve aşikâr her şeyi tek tek, bütün ayrıntılarıyla bilen, sayan, anlayan” anlamına ge...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Ramazan'la Buluşmak

Çocukların sosyalleşmesi ilk olarak ailede başlar. Çocuklar konuşmayı, duygusal paylaşımları ve toplu yaşamın kurallarını ilk defa aile içinde öğrenirler. Aile aynı zamanda çocuğun kişiliğinin temelin...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Millî Birlik ve Beraberlik ile

6 Şubatta yaşadığımız deprem de gördük ki, vatan sevgisi; milletimizin yaşadığı, devletimizin üzerinde kurulduğu toprakların tümünü mübârek ve mukaddes saymak imiş. Vatan ve millet için her zaman ve h...

Yazar: Editör

Uygulamadan devam edin