Aranan Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Sevgi ve Kardeşlik Bağı

İnsanı kalbî olgunluğa sevk eden en önemli etken, sevgidir. Sevgi, insanda doğuştan var olan bir duygudur. İnsanı mesleğinde ve görevinde motive eden, insanlarla kaynaşmayı, yaratılanlara ve tabiata k...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Halilullah

Halilullah / Allah'ın Dostu (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz, göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu insanlara anlatıp Allah'ı yegâne dost edindi; O'nun yardımına mazhar oldu. Onun için b...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Kavî

El-Kavî: Pek Güçlü Ve Tam Kudret SahibiEl-Kavî; kuvvetli ve güçlü demektir. Yüce Allah'ın sıfatı olarak, "kuvveti tam, her şeye muktedir olan" anlamını taşır. Herhangi bir âcizlik, zafiyet ve vehin gi...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Kardeşlerimize Yardımcı Olmalıyız

Bir insan olarak, Müslüman olarak bütün kardeşlerimize yardımcı olmalıyız.  Kendi gücümüzü ve imkânlarımızı başkalarının iyiliği için, dayanışma ruhuyla kullanmalıyız.  Zor durumda olanlara ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Ailede Sevgi ve Saygı

Doğumla başlayan hayatta, bir anne ve bir baba vardır. Biz insanların ilk babası Hz. Âdem, ilk annesi ise Hz. Havva'dır.Anne hürmete layık bir varlık. Çünkü güzel bir fedakârlık örneği göstererek evla...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Hâfız

Korunmuş ve Ümmetini Koruyan Elçi (S.A.V)Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in mübarek isimlerinden biri de, “Hâfız/Muhafaza edici, koruyucu” idi. O’nun sînesi Kur’ân-ı hıfzetmişti. Her Ramazan-ı şerif ay...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Vekil

El-Vekîl: Bütün İşler Kendisine Havale Edilen İlâhi ZâtAllah’ın en güzel isimleri arasında yer alan el-Vekîl, bütün işler kendisine havale edilen İlâhî Zât demektir. O, bütün işleri hakkıyla yerine ge...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Kış Mevsimi

Kış mevsimi çocuklar için ayrı bir güzeldir. Eskiden o kadar çok kar yağardı ki, büyüklerimiz şakayla bizi karların üzerine atarlardı. Gün boyunca dışarıda çok kaldığımızdan babaannelerimiz eve geldiğ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Okulumuz İkinci Aile Yuvamızdır

İnsanlar eşit olarak doğarlar, eşit olarak ölürler. Doğumla ölüm arasındaki çizgi zaman zaman eşitsizlik ve farklılık meydana getirir. Birimizin diğerimizden insan hakları yönünden hiçbir farkı yoktur...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
İlim Rütbesine Saygı

Milletleri kalkındıran, onu temelinden tutarak ayağa kaldıran, ileriye dönük hamleler yapmasını sağlayan büyük şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetler, her asırda kendilerine ihtiyaç duyulan her an ve her ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Hâdî

Hâdî: İnsanların Hidâyetini Dileyen Hidâyet RehberiPeygamberimiz’in bir mübarek ism-i şerifi de “Hâdî” idi. Yüce Allah (c.c.) Hâdî ismiyle, insanların bütün çağlarda ve hayatın her aşamasında hidâyeti...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Hak

El-Hak: Fiilen Var Olan, Varlığı Kendinden Olan, Kendisini Varlıkta Apaçık Delilleriyle GösterenHak, "mutâbakat ve muvâfakat" anlamına gelir. "Hak", vâkıaya (realite) uygun olan hükümdür. Hak ihtivâ e...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Çok Çalışmak Gerekir

Öğrenci olarak derslerimize çok çalışmamız gerekir. Çünkü çalışmak kazanımlar sağlayan bir davranıştır. Hayatın devamı için, başarıyı yakalayabilmek için çalışmak lazımdır. Başarı çalışmanın sonucu ol...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Güzellik Taşıyan Her Şey Bir Sanat Eseridir

"Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek" mefhumu, insanlara genel manada güzellikleri telkin eder. Yaratılmışların en şereflisi olan insan elbette ki, "ahsen-i takvim" üzere yaratıldığından fıtrî olarak d...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Habîbullah

Allah'ın Sevgilisi Ey Sevgili/En Sevgili, Ya Habîbullah (s.a.v.)Bir ismi “Habîbullah/Allah'ın Sevgilisi” olan Peygamber Efendimiz sevilmişlerin, beğenilmişlerin en üstünü idi. Yüce Rabb’imiz O'nun ism...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: Eş-Şehid

Eş-Şehid: Hazır Oldu, Huzurda Bulundu, Müşâhede EttiAllah'ın en güzel isimleri arasında yer alan ve O'nun bir vasfı olan eş-Şehîd; "kendisinden hiçbir şey saklanamayan, gizli kalmayan ve unutmayan" de...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Teknoloji Karşısında Çocuklar

Tarihî seyir izlendiğinde teknolojinin en önemli unsuru olan televizyon, iletişimin ve değişimin dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Televizyonun icadı, günümüze kadar gelişen teknoloji ile birli...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Bilgi ve Bilgine Dair

Sözlük anlamıyla bilgi; öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür. Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bilgi, doğruluğu ispatlanmış in...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Gani

Gani: İki Âlemin de En Zengini (s.a.v.)Bir ismi “Gani/Zengin” olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) iki âlemin de en zengin insanı idi. O’nun hikmet dolu, yoğun mânâlı sözlerinden, hal ve hareketlerinde...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Bâis

El-Bâis: İnsanları Öldükten Sonra Tekrar DiriltenTasavvuf literatüründe ölüm olgusuna; sevgiliye kavuşma, ten kafesinden kurtuluş, sırlanma, mekân değiştirme, şeb-i arûs, Hakk'a yürüme, ebedî yurda in...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editörden: Zafer ve Vefa

Sevgili Arkadaşlar;Kahraman bir milletin evladıyız. Birçok zafer kazandığımız Ağustos ayını “Zafer Ayı” son haftasını da “Zafer Haftası” olarak kutluyoruz. Anadolu kapılarını 26 Ağustos 1071 tarihinde...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Sorumluluk Duygusu

Sorumluluk, insan hayatına yön veren, onu amaçsız yaşamaktan kurtaran bir rehberdir. Yani her normal insanın dünyaya ve ahirete ait bir sorumluluğu vardır. Allah Rasûlü, herkesin bulunduğu mevkide gör...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Fâtih

Fâtih; Beldeler ve Gönüller Fâtihi (s.a.v.)Peygamber Efendimiz, Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusunun helak edildiği “fetih ve sevinç senesi”nde doğdu. Bir ismi de “Fâtih/Belde ve Gönülleri Fethe...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Mecid

El-Mecîd: Şerefli, Asil, Seçkin, Övgüye Layık, Cömert Ve Yüce OlanEl-Mecîd, Yüce Allah'ın kullarına yönelik ilâhî lütuf, kerem ve ihsânının bol olduğuna işaret etmekle birlikte, O'nun şeref ve azameti...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Seven Samimi Kul Olmak

İnsan kendi varlığını, varlığının kemâlini ve devamını sever, kemâlinin azlığını ise sevmez. Bu durum insanı Allah’ı sevmeye götürür. Kendisini ve Rabb’ini bilen, varlığının devam ve kemâlini kendinde...

Yazar: Editör

Uygulamadan devam edin