Aranan Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
/ EL-HAFÎZ: HER ŞEYİ İLMİNDE TUTAN, HİÇBİR ŞEYİ UNUTMAYAN, KORUYAN VE MUHÂFAZA EDEN

Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden birisi olan el-Hafîz, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, kullarının bütün yaptıklarını saklayan, kudretiyle yeri ve göğü, belirlenmiş süreye kadar yok olmaktan ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
GÜZELLER GÜZELİ: AHSEN (S.A.V.)

Ey Güzeller Güzeli! Bir ismine de “Ahsen/Güzel” denilmiş Senin, kâinattaki canlı cansız her ne varsa, Senin nurunla anlam bulmuş, bir güzelliğe sahip olmuş. Allah tarafından indirilen dört kitapta da ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR'den

Bu fâni dünya hayatının şaşaası ve parlaklığı, oyun ve eğlencesi, uyanık ve hakiki mü’minin Allah’a giden yolda sağlam adımlarla ve kararlı bir şekilde ilerlemesine asla engel olamaz, olmamalı da. ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR'den

Kitap denilince bizim aklımıza ilk gelen, kitapların en üstünü olan Kur'an-ı Kerim'dir. İlahî bilginin en müstesna kaynağı da odur. Dört semavî kitabın en sonuncusu, hepsini içine alan Kur'an... Cebra...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-KEBÎR: ANLAŞILAMAYACAK KADAR ULU

Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan el-Kebîr, "Kibriyâ sahibi" demektir.  Allahu Teâlâ'nın yüceliğini zâtî ve sübûtî sıfatlarından anladığımız kadarıyla fiilî sıfatlarından da anlarız....

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
ÂLİM / HER ŞEYİ BİLEN, ÇOK BİLGİLİ, İLİMLE DONATILAN ELÇİ (S.A.V.)

Bir ismi “Âlim/bilgin, bilen” olan, Hz. Peygamber (s.a.v.), vahiy kaynaklı bilgiler bakımından bilmesi gerekenlere sahip olduğu gibi, bunların yanında beşer orijinli bilgilere de sahipti. Hz. Peygambe...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR'den

“Milletler, kültürleri ve onu insanlığın hizmetine sunan büyük âlimler ile yaşarlar. O insanlar ki etrafına iyiliği ve fazilet duygularını yayarlar. Merhamet duyguları, sevgi, hoşgörü, mütevazılık, ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
KADIN GÖZÜYLE 15 TEMMUZ “BAYRAĞIMIZI, ABDESTİMİZİ ALIP ÇIKTIK”

Aziz Türk milleti kendi tarihini şanlı kahramanlık destanlarıyla yazmıştır. Milletimiz, en son destansı mücadelesini 15 Temmuz 2016 gününün karanlık ve puslu gecesinde verdi. Bu milletin “Peygamber Oc...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
ALLAH'IN KULU VE RASÛLÜ (S.A.V.)

Abdullah/Allah’ın Kulu Allah'ın Kulu ve Rasûlü (s.a.v.) Sevgili Peygamberimiz bütün varlıklardan ileri derecede Allah'a itaat ve ibadet ederdi. Nuru ve ruhu daha dünyaya gelmeden önce Allah'ı zi...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-ĞAFÛR: PEK ÇOK BAĞIŞLAYAN, BÜTÜN GÜNAHLARI ÖRTEN

Rabb'imizin en güzel isimleri arasında yer alan el-Ğafûr, inananlar için müjdeli anlamlar taşır. İnsana güven ve huzur verir. Kulun O'na olan sevgisi, ümidi, muhabbeti ve ihtirâmı daha çok artar. Çünk...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR'den

Kültür ve medeniyet dünyamızın şekillenmesinde özellikle onuncu yüzyıldan sonra etkili olmaya başlayan tasavvuf; özünde ilâhi bilgi ve sırların bulunduğu mistik düşüncedir. Tasavvufun ferdî yönü öneml...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
MUSTAFÂ / SEÇKİN, ÇOK ARINMIŞ KENDİ 'MUSTAFÂ' OLAN SEÇKİN PEYGAMBER (S.A.V.)

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.) yaratılmışların en seçkini idi. Allahu Teâlâ O’nu seçti, her yönden arıtıp saf ve seçkin duruma getirdi. Onun için bir ismine de “Mustafâ” denildi. Mevlidi-...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-AZÎM: ÇOK AZAMETLİ, ÇOK BÜYÜK, VARLIĞI VE MAHİYETİ İNSAN İDRAKİNE SIĞMAYACAK DERECEDE BÜYÜK OLAN

Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan el-Azîm, emirlerine hiçbir şekilde karşı gelmek mümkün olmayan ve âciz bırakılamayan, zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu varlık mân...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR'den

Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün insanlığa Yüce Allah’ın emri olan oruç ibadetinin mükâfatını aldığımız gündür. Bugün, hep beraber sevinme günüdür. Bayram günleri; çoluk çocuk, yaşlı-genç, fakir-...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
ŞÂNI 'HÂMİD' OLAN PEYGAMBER (S.A.V.)

Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âline, ashabına ve ehl-i beytine salât ve selâm olsun. Hiç kimsenin lâyık olamadığı bir şekilde Rabb’ine hamd eden Âlemlerin Efendisi ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-HALÎM

SABIRLI VE TEMKİNLİ HAREKET EDEN, ACELE VE ÖFKELİ DAVRANMAYAN Allah’ın en güzel isimlerinden olan El-Halîm, kendisine isyan edenleri ve emrine muhalefet edenleri gördüğü hâlde öfkesine kapılıp da h...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR

İnsan kendi varlığını, varlığının kemâlini ve devamını sever, kemâlinin azlığını ise sevmez. Bu durum, insanı Allah'ı sevmeye götürür. Kendisini ve Rabb’ini bilen, varlığının devam ve kemâlinin kendin...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
MAKAM-I MAHMÛD OLAN MEDHEDİLEN RASÛL (S.A.V.)

Dil, O'nun güzelliğini anlatmaya çalıştıkça anlaşıldı, can kulağı O'nun ismini duydukça hakikati sezdi. Kelâm gönüllere inciler dizdi. Kalem Allah (c.c.)'ın adından sonra O'nun adını yazdı. Hattatl...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-HABÎR: HER ŞEYİN İÇYÜZÜNÜ VE GİZLİ TARAFLARINI BİLEN

Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden olan el-Habîr, hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde bilen demektir. El-Habîr, gerek cismanî ve gerekse ruhanî âlemde meydana gelen her bir olaydan, hareket eden her ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
BAHAR VE YENİDEN DİRİLİŞ

Bahar bir başlangıçtır, yeniden doğuştur. Bütün mahlûkatın canlandığı, sağanak sağanak rahmet bulutlarının altın damlalar döktüğü mevsimdir. Kışın bereketli kar tanelerinin öbek öbek kapattığı toprağı...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
İSMİ 'AHMED' OLAN HERKESTEN ÇOK HAMD EDEN MÜJDECİ (S.A.V.)

Hamde en layık olan Yüce Rabb’imiz, hiç kimseye nasip olmayan hamd makamına Ahmed-i Muhtar (s.a.v.)'ı ulaştırdı. Ayrıca bütün insanlık âlemi en çok O’nu övdü. Sevginin timsali O oldu, bütün varlık O’n...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-LATÎF

KULLARINA VE BÜTÜN VARLIKLARA FAYDALI OLAN ŞEYLERİ GÜZELLİK VE İNCELİKLE İHSÂN EDEN Yüce Allah'ın el-Latîf ism-i şerîfinde, "ihsân etmek" ve "sırları bilmek" şeklinde iki anlam vardır. Kur’ân-ı Ker...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR'den

"Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmek" mefhumu, insanlara genel manada güzellikleri telkin eder. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, elbette ki, "ahsen-i takvim" üzere yaratıldığından fıtrî olarak...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
İLLERİMİZİ TANIYALIM / BİTLİS

Bitlis Doğu Anadolu Bölgesine yer alan ilerimizden birisidir. Türklerin Anadolu’ya girişinde Alp Arslan’a ve ordusuna ev sahipliği yapan Bitlis ilimizin Adilcevaz,  Ahlat,  Güroymak, Hizan, Mutki, Tat...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
MASAL / MUTLULUĞUN PEŞİNDEN GİTMEK

500 kişi bir seminerdeydi. Konuşmacı birden durdu ve bir grup çalışması yapmaya karar verdi. İşe salonda bulunanlara birer balon vererek başladı ve herkesin balona kendi adını yazmalarını söyledi. Son...

Yazar: EDİTÖR

Uygulamadan devam edin