Aranan Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
KADIN GÖZÜYLE 15 TEMMUZ “BAYRAĞIMIZI, ABDESTİMİZİ ALIP ÇIKTIK”

Aziz Türk milleti kendi tarihini şanlı kahramanlık destanlarıyla yazmıştır. Milletimiz, en son destansı mücadelesini 15 Temmuz 2016 gününün karanlık ve puslu gecesinde verdi. Bu milletin “Peygamber Oc...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
ALLAH'IN KULU VE RASÛLÜ (S.A.V.)

Abdullah/Allah’ın Kulu Allah'ın Kulu ve Rasûlü (s.a.v.) Sevgili Peygamberimiz bütün varlıklardan ileri derecede Allah'a itaat ve ibadet ederdi. Nuru ve ruhu daha dünyaya gelmeden önce Allah'ı zi...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-ĞAFÛR: PEK ÇOK BAĞIŞLAYAN, BÜTÜN GÜNAHLARI ÖRTEN

Rabb'imizin en güzel isimleri arasında yer alan el-Ğafûr, inananlar için müjdeli anlamlar taşır. İnsana güven ve huzur verir. Kulun O'na olan sevgisi, ümidi, muhabbeti ve ihtirâmı daha çok artar. Çünk...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR'den

Kültür ve medeniyet dünyamızın şekillenmesinde özellikle onuncu yüzyıldan sonra etkili olmaya başlayan tasavvuf; özünde ilâhi bilgi ve sırların bulunduğu mistik düşüncedir. Tasavvufun ferdî yönü öneml...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
MUSTAFÂ / SEÇKİN, ÇOK ARINMIŞ KENDİ 'MUSTAFÂ' OLAN SEÇKİN PEYGAMBER (S.A.V.)

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.) yaratılmışların en seçkini idi. Allahu Teâlâ O’nu seçti, her yönden arıtıp saf ve seçkin duruma getirdi. Onun için bir ismine de “Mustafâ” denildi. Mevlidi-...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-AZÎM: ÇOK AZAMETLİ, ÇOK BÜYÜK, VARLIĞI VE MAHİYETİ İNSAN İDRAKİNE SIĞMAYACAK DERECEDE BÜYÜK OLAN

Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan el-Azîm, emirlerine hiçbir şekilde karşı gelmek mümkün olmayan ve âciz bırakılamayan, zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu varlık mân...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR'den

Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün insanlığa Yüce Allah’ın emri olan oruç ibadetinin mükâfatını aldığımız gündür. Bugün, hep beraber sevinme günüdür. Bayram günleri; çoluk çocuk, yaşlı-genç, fakir-...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
ŞÂNI 'HÂMİD' OLAN PEYGAMBER (S.A.V.)

Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âline, ashabına ve ehl-i beytine salât ve selâm olsun. Hiç kimsenin lâyık olamadığı bir şekilde Rabb’ine hamd eden Âlemlerin Efendisi ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-HALÎM

SABIRLI VE TEMKİNLİ HAREKET EDEN, ACELE VE ÖFKELİ DAVRANMAYAN Allah’ın en güzel isimlerinden olan El-Halîm, kendisine isyan edenleri ve emrine muhalefet edenleri gördüğü hâlde öfkesine kapılıp da h...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR

İnsan kendi varlığını, varlığının kemâlini ve devamını sever, kemâlinin azlığını ise sevmez. Bu durum, insanı Allah'ı sevmeye götürür. Kendisini ve Rabb’ini bilen, varlığının devam ve kemâlinin kendin...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
MAKAM-I MAHMÛD OLAN MEDHEDİLEN RASÛL (S.A.V.)

Dil, O'nun güzelliğini anlatmaya çalıştıkça anlaşıldı, can kulağı O'nun ismini duydukça hakikati sezdi. Kelâm gönüllere inciler dizdi. Kalem Allah (c.c.)'ın adından sonra O'nun adını yazdı. Hattatl...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-HABÎR: HER ŞEYİN İÇYÜZÜNÜ VE GİZLİ TARAFLARINI BİLEN

Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden olan el-Habîr, hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde bilen demektir. El-Habîr, gerek cismanî ve gerekse ruhanî âlemde meydana gelen her bir olaydan, hareket eden her ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
BAHAR VE YENİDEN DİRİLİŞ

Bahar bir başlangıçtır, yeniden doğuştur. Bütün mahlûkatın canlandığı, sağanak sağanak rahmet bulutlarının altın damlalar döktüğü mevsimdir. Kışın bereketli kar tanelerinin öbek öbek kapattığı toprağı...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
İSMİ 'AHMED' OLAN HERKESTEN ÇOK HAMD EDEN MÜJDECİ (S.A.V.)

Hamde en layık olan Yüce Rabb’imiz, hiç kimseye nasip olmayan hamd makamına Ahmed-i Muhtar (s.a.v.)'ı ulaştırdı. Ayrıca bütün insanlık âlemi en çok O’nu övdü. Sevginin timsali O oldu, bütün varlık O’n...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-LATÎF

KULLARINA VE BÜTÜN VARLIKLARA FAYDALI OLAN ŞEYLERİ GÜZELLİK VE İNCELİKLE İHSÂN EDEN Yüce Allah'ın el-Latîf ism-i şerîfinde, "ihsân etmek" ve "sırları bilmek" şeklinde iki anlam vardır. Kur’ân-ı Ker...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR'den

"Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmek" mefhumu, insanlara genel manada güzellikleri telkin eder. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, elbette ki, "ahsen-i takvim" üzere yaratıldığından fıtrî olarak...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
İLLERİMİZİ TANIYALIM / BİTLİS

Bitlis Doğu Anadolu Bölgesine yer alan ilerimizden birisidir. Türklerin Anadolu’ya girişinde Alp Arslan’a ve ordusuna ev sahipliği yapan Bitlis ilimizin Adilcevaz,  Ahlat,  Güroymak, Hizan, Mutki, Tat...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
MASAL / MUTLULUĞUN PEŞİNDEN GİTMEK

500 kişi bir seminerdeydi. Konuşmacı birden durdu ve bir grup çalışması yapmaya karar verdi. İşe salonda bulunanlara birer balon vererek başladı ve herkesin balona kendi adını yazmalarını söyledi. Son...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR’DEN

Sevgili Arkadaşlar! Kış mevsiminin gelişini elbisesiz kalan ağaçlardan öğreniyoruz, Üşüyen çiçekler ve otlar sararıp soluyor bu mevsimde. Hele de etrafı bembeyaz bir kar örtüsü bürüyünce “tamam art...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
BİR AYET- BİR HADİS

    BİR AYET “Yalanı, ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.” (16/Nahl, 105)       BİR HADİS "Yazıkl...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
ADI 'MUHAMMED' OLAN, ÖVÜLEN SEVGİLİ (S.A.V.)

Övgüye en çok layık olan Allahu Teâlâ, Peygamberimiz (s.a.v.)’e “Muhammed” ismini vermekle övdürdü ve sevdirdi. Yer gök yaratılmadan önce, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah (c.c.) kendi isminin yanın...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-ADL: ALLAH'IN HER ŞEYİ YERLİ YERİNCE KOYMASI VE YARATMASI

Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden birisi olan el-Adl; maddî ve manevî olarak her şeyi yerli yerince koyması ve yaratması anlamına gelir. İşte bu anlamda adalet, mutlak eşitlik değildir; verilen ile ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EDİTÖRDEN

Karanlık çökmüş, soğuk ve dondurucu bir kış gecesidir. Ayaz, insanın iliklerine işleyecek derecede şiddetlidir. Sahabeden Abbas Hazretleri, Halife Hz. Ömer'i görüp onunla biraz konuşmak üzere evinden ...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
ALAADDİN-İ ATTAR HAZRETLERİ’NİN ÖĞÜTLERİ

Âlimleri ve velilerin kabirlerini ziyaret hakkında: “Bir âlimi ve evliyayı ziyaret etmekten maksat, Allahu Teâlâ’ya yönelmektir. O büyüklerin ruh­ı şeriflerini tam bir yönelme ile ziyaret, Cenabı H...

Yazar: EDİTÖR

Makale Kapak Resmi
EL-HAKEM: NİHÂÎ HAKEM, BÜTÜN ANLAŞMAZLIKLAR HAKKINDA SON HÜKMÜ VEREN

Yüce Allah’ın en güzel isimleri arasında yer alır ve O’nun hakkında kullanıldığı zaman el-Hakem, “hüküm kendisine ait olan, hükmü elinde tutan, bütün anlaşmazlıklar hakkında son hükmü veren” demektir....

Yazar: EDİTÖR