Aranan Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör: Fatih Olabilmek

Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu'nun icraatları ve askerî dehasıyla öne çıkan padişahlarından biridir. 1432'de Edirne'de doğan Fatih Sultan Mehmed, hem Batı hem de Doğu kültürü eğitimi alara...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Muallim

Muallim / Öğretici (s.a.v.)Sevgili Peygamberimizin mübarek isimlerinden biri de “Muallim/Öğretici” dir.  İnsanın doğumundan ölümüne kadar sürekli bir öğrenme süreci içindedir. Hayatı boyunca süre...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Mukaddim

El- Mukaddim: Öne Geçiren, Öne AlanYüce Allah’ın en güzel isimlerinden olan el-Mukaddim, “öne geçmek, önde bulunmak” anlamındaki kudûm kökünden türemiş bir sıfat olup “öne geçiren, öne alan” anlamları...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Çocuklara İstanbul’u Anlatmak

İstanbul, dünyanın en eski ve en önemli şehirlerinden biridir. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehir, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'un tarihine baktığımızda, farklı kül...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör: Geçmişten Günümüze Mahalle Kültürü

Mahalle; bir kentin, bir kasabanın veya büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü, çeşitli yapı birimleri ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçası olarak tanımlanır. Bu tanım, mahalleyi...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Mes'ûd

Mes'ûd / Mutlu Mutluluk Asrının Ve Bütün Zamanların Sultanı (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz’in mübarek isimlerinden biri de “Mes'ûd/Mutlu” idi. Peygamberimiz’in yaşadığı dönemi tanımlamak için kullanıla...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Muktedir

El-Muktedir: Kendisine Hiçbir Şey Mümtenî Olmayan, Şiddet Ve Kuvvet ile Hiç Kimsenin Kendisine Karşı Çıkamayacağı, Tam Kudret Sahibi OlanYüce Allah’ın en güzel isimleri arasında yer alan el-Muktedir, ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Çocuklar, Oyunlar Aracılığıyla Toplumsallaşır

Her toplum, kültürünü ve değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacı güder. Geleneksel çocuk oyunları, bu kültürü ve değerleri taşıyan ve öğreten önemli bir araçtır. Bu oyunlar, toplumun değ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör: Ramazan ve Dinî Hayatımız

Dinî hayatımızda önemli bir yer tutan ramazan; rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sevgi, saygı, sabır ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve berabe...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Merhûm

Rahmetle Bezenmi̇ş (s.a.v)Sevgili Peygamberimizin mübarek isimlerinden biri de “Merhûm/Rahmetle Bezenmiş” idi.Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.), Yüce Allah (c.c.)’ın ilahî rahmetinin en büyük ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Kâdir

El-Kâdir: Tek Başına Dilediğini YaratanEl-Kâdir, "gücü yetmek, bir şeyin ölçü ve mikdarını belirlemek, kıymetini bilmek" mânâsındaki kadr kökünden türemiş sıfat kalıbında bir isim olup, "kudret sahibi...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Çocuklara Ramazan Ayını Sevdirmenin Birkaç Yolu

Ramazan ayı, Müslümanların manevî ve duygusal dünyalarında büyük değişimlere neden olan özel bir zamandır. Bu ay sadece bireyleri etkilemekle kalmaz, toplum üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Ramaz...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör: Kültürel Değerlerimiz Geleneklerimiz

Kültür, bir milletin kimliğini oluşturan ve taşıyan temel bir ögedir. Millet, sadece bugünkü bireylerden ibaret olmayan tarihî ve sosyolojik bir kategoridir. Millet, kültür aracılığıyla geçmişi, bugün...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Mekkî

Mekkeli (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek isimlerinden biri de “Mekkî/Mekkeli” idi. Sırlar hazinesinin feyiz kaynağı, haccın sebebi ve bütün Müslümanların kıblegâhı olan Kâbe; yeryüzün...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: Es-Samed

Es-Samed: Arzu Ve İhtiyaçları Sebebiyle Herkesin Yöneldiği, Yüceler Yücesi, Her Şeyden Müstağnî OlanTek samed, Allah (c.c.)’tır. O, biriciktir; her şey O’na aittir, her şeyin yegâne mercii ve maksûdu ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör’den: Çocukların Hayatında Çocuk Oyunları

İnsanlar, doğası gereği başkalarıyla iletişim kurarlar ve bir topluma katılırlar. Toplum içinde yaşayan insanlar, toplumun kurallarına uymak zorundadır. Çocuklar, küçük bireyler olarak, ait oldukları ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör: Ailede Güzel Geçime Rehberlik Eden İlkeler

Aile, toplumun en küçük sosyal birimidir ve birçok ailenin bir araya gelmesiyle toplum oluşur. Aile, zaman içinde yapısı ve işlevi birçok değişikliğe uğramış olsa da günümüze kadar varlığını sürdürmüş...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Mansûr

Mansûr: Allah'ın Yardımını Gören, Muzaffer Komutan (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek isimlerinden biri de “Mansûr/Allah'ın yardımını gören, zafere kavuşturulandır. Cenâb-ı Allah (c.c.)...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Ehad

El-Ehad: Bir Olan, Yegâne Olan, Bir Benzeri OlmayanEl-Ehad, mutlak vasıf olarak sadece Allah hakkında kullanılır. Parçalanmayan, ikilenmeyen, ikincisi bulunmayan anlamına gelir. Yüce Allah birdir, zât...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör'den: Ailede Çocukların Eğitimi

Aile, toplumun temel taşıdır. Ailenin en önemli görevi, yeni nesilleri yetiştirerek insanlığın devamını sağlamaktır. Aile, çocuklara dinî duyguları aşılamak, uygulamak ve dinî bilgilerle alışkanlıklar...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör: Zulüm Altındaki Filistin

Filistin, zengin tarih ve misafirperverlikle şekillenmiş bir ülkedir. Ünlü şehirleri arasında Kudüs, Beytullahim, El-Halil, Eriha, Nablus, Ramallah, Gazze, Cenin, Tulkerem, Selfit, Tubas, Kalkilya, Re...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâ-i Nebî: Mehdî

Mehdî: Hidâyete Doğru Yola Erdiren (s.a.v.)Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek isimlerinden biri de “Mehdî/Hidâyet Eden” idi. Peygamberler hâdî/rehberdirler, insanları doğru yola götürürler. Mut...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Esmâü’l-Hüsnâ: El-Mâcid

El-Mâcid: Şanı Yüce, Kerem ve Müsamahası Bol OlanEl-Mâcid, Yüce Allah’ın güzel isimleriyle ilgili olarak Tirmizî’nin rivâyetinde geçmektedir. el-Mâcid, Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve cömertliğinin çokluğuy...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör’den: Evlerimizde Bir Kudüs ve Gazze Köşesi Olmalı

Kudüs, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir ve biz Müslümanlar için çok özel bir şehirdir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, Kudüs'te bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) burada tüm diğ...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
Editör: Eğitim ve Değerlerimiz

Eğitim, insanın ruh, akıl ve duygularının fıtrî doğasına en uygun şekilde terbiye edilmesini hedefler.  Eğitim sürecinde herhangi bir aksaklık ya da eksiklik olmaması için azamî gayret gösterilir...

Yazar: Editör

Uygulamadan devam edin