Aranan Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
GEL BU AŞKLA, YAKLAŞ O’NA!..

Mevlâ’yadır hamd ü sena; Gel bu aşkla, yaklaş O’na!.. Aşkla yandı, Tur-i Sina; Gel bu aşkla, yaklaş O’na!.. Duy “aşk” diyor o emr-i hak; Kul ol, kalksın yakın, uzak!.. A hicrânla yanan müştak;...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
KUL OL, BİZE ALLAH YETER!..

Hak nefhası, bil bu canı; Kul ol, bize Allah yeter!.. Tut elinden gör zamanı; Kul ol, bize Allah yeter!.. Tefekkür et, her fıtratı; Olan, ölen mevcûdatı!.. Çöz, sende gör mu’cizâtı; Kul ol, b...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
“SEN’İ” İSTER, BU CAN SEN’İ!..

Yâ Rab Sen’den lütuf, himmet; “Sen’i”  ister, bu  can  Sen’i!.. Ne mal, ne mülk, ne bir şöhret; “Sen’i”  ister, bu  can  Sen’i!.. Tecellî  kıl,  bu  aşk  Sen’in. Gönlüm oldu sır mahzenin!.. Dö...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
GEL, BU AŞKLA YOL AL GÖNÜL!..

Sök, at aklın her vehmini; Gel, bu aşkla yol al gönül!.. Duy o vuslat iklîmini; Gel, bu aşkla yol al gönül!.. Ehl-i derde, sor vefâyı; Eyyûb’da gör bu cefâyı!.. Bürün, ince bir takvâyı; Gel, ...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
VAHDETİ GÖR, GEL SANA DÖN!..

Oku, ma’nâ dünyasında; İbreti gör, gel Sana dön!.. Yol al tevhîd deryâsında; Hikmeti gör, gel Sana dön!.. Cehd et, dayan a cefakâr; Çöz, Sen’dedir derin esrâr!.. Kul ol, bitsin bu intizar; Ha...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
“VAHDET” DEDİM, DUYAN GELSİN!

Nefs işleyen saf dergâhta; “İbret” dedim, duyan gelsin! Can seyrim var her izahta; “Hikmet” dedim, duyan gelsin! Nedir bu yol, bu hâl, bu tarz; Sınanmaz mı, çok ile az? Kul ol, Hakk’a eyle niy...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
VAHDET YOLUM, AŞKTIR BENİM!..

Aşk derdiyle, yanan  kulum; Rahmet yolum, aşktır benim!.. “Tevhîd” söyler, her usûlüm; Nusret  yolum, aşktır benim!.. “Hak”  adıyla,  titrer  bu ses; O’na  gider her bir nefes!.. Gör n’eyledi,...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
KOYMA BENİ, BANA YÂ RAB!..

Bir “emanet” aldım cana; Koyma beni, bana yâ Rab!.. Şu aczimle geldim Sana; Koyma beni, bana yâ Rab!.. Derin akar, aşk ırmağım; ‘Tevhit’ diyor nur kaynağım!.. Başın eğmiş, ham başağım; Koyma ...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
MEVLÂ’M, AHDE “VEF” İSTER!

O’ndan gelen garîp canım; Aşk derdine “devâ” ister! Arş’a yüklü saf iz’anım; İnceldikçe, “hayâ” ister! Âdem’e sor, has mayayı; Kalp gözünle gör dünyayı! Nuh Nebi’yle aş deryâyı; Yedi nefsim, ...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
ÖZÜMDE, “KÖZ” OLDU HASRETİN SEN’İN!..

Yâ Resûl, yâ Nebî, ravzâna geldim; “Dost” ile ne hoştur, halvetin Sen’in!.. Kesrette yol açtın, vahdeti buldum; Sevr ile yayıldı, hicretin Sen’in!.. Sen; a Fahr-i Âlem, a tevhîd “Gül”ü; Vahiyde...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
SOR AHDE VEFÂYI, “İKRÂRI” SÖYLE!..

Kulak ver hilkatin tevhîd sesine; Bu seyr ü sülûkta, “efkârı” söyle!.. Çek yedi nefsini hikmet dersine; Şerh eyle Sen Sen’i “envârı” söyle!.. Gör esen rüzgârı, derin ırmağı; Duy, aşkla can bula...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
“GÜL”E HASRET ÇÖLÜ GÖSTER!..

Al bu seyrin, son dersini; Dört kapıda, kulu göster!.. Oku, kudret nefesini; Yedi nefse, yolu göster!.. Âdem’e sor, saf hasleti; Mesîh’te bul, o saffeti!.. Şahit tende gör ibreti; Su, od, top...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
KUL İÇİNDE ‘KUL’U BİLSEM!..

Bir halvette ağlar mıydım? Dört kapıda dili bilsem!.. Kor yüreği dağlar mıydım? Odda açan gülü bilsem!.. Tut, “ne” diyor ahde vefâ? Kim sürmüş ki burda safâ? Çeker miydim cevr ü cefâ? Bu tutt...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
TÂ ELEST’TEN YOLDUR BANA!..

Aç o vahyin sofrasını; “Tevhîd” diyen dildir bana!.. Sar bu hicret yarasını; Hüzün yüklü “Gül”dür bana!.. Cân seyrine saldım nazar; Aşk mülküne düştü efkâr!.. Hak’tan gelen her i’tibâr; Hakkı...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
SIR EYLEYEN HİKMETİ DUY!..

Dön, bu aşkın Kâbe’sini; Nûr eyleyen vahdeti duy!.. Arzın, Arş’ın secdesini; Bir eyleyen hasleti duy!.. Kor yürekten al bu sesi; Ayet ayet doku nefsi!.. Tevhîd yüklü her nefesi; Gür eyleyen r...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
ÖLÜM NEDİR ‘YÂR' DİYENE?..

Yakın nedir¸ ırak nedir; ‘Rabbim Allah bir' diyene?.. Nefs öğüten bu çark nedir; ‘Âlem bana dar' diyene?..   Bir ayettir gün¸ ay¸ yıldız; Secdegâhım yer¸...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
MÜHLET VERMİŞ KULA MEVLÂ'M!..

Yoktan vara kader çizmiş; Hâl gizlemiş hâle Mevlâ’m!.. Her âlemden bir aşk süzmüş; Renk eylemiş ‘Gül’e Mevlâ’m!..   Aşk mülkünde gör bu cânı; Vecd içinde duy i...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
GÜL BEYAZI! ..

Zaman güle dönüp cana değende; Gülün gül nefesi kana değende; Hilâl¸ iki büklüm başın eğende; Bu aşk¸ aşk derdimi cana götürür! ..   Karan böyle karmış varlık harcımı. ...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
“HİKMET” İSTER A SEVGİLİ!..

Gel¸ nefesten ince bu cân; "Vahdet" ister a Sevgili!.. Gönül denen Arş-ı Rahmân; "Halvet" ister a Sevgili!..   Sen yoğurdun söz harcımı; Mi’râç ettin cân burcumu!.. Niyâz...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
“UYAN” DİYOR BU AŞK BANA!..

A hicrânla yanan gönül¸ "Dayan" diyor bu aşk bana!.. İlm-i ledün gizli değil; "Ayan" diyor bu aşk bana!..   Geç¸ üç günlük itibârı; Âdem’de duy istiğfârı!.. Ehl-i K...

Yazar: Rıfat ARAZ

Uygulamadan devam edin