Aranan Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Seyyid Hulûsi Efendi’nin “İse” Redifli Şiiri

Çok katmanlı anlam yapısına sahip olan tasavvufî şiirleri akılla hissetmek, duymak ve anlamak pek kolay değil. Tasavvuf kalp ayağıyla rûhî bir yolculuk olduğundan bu yola girmeyen, bu yolun erkânını i...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Klasik Şiirimizden Hikmete Dair

Klasik edebiyatımızın önemli kollarından biri hikemî şiirdir. Şairler belli bir hayat tecrübesine ulaşınca birikimlerini özlü mısra ve beyitlerle kaleme alırlar. Özellikle Nâbî’nin bir akım hâline get...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Fasîh’in Şiirlerinde Hz. Muhammed Sevgisi

Fasîh (öl.1111/1699 veya 1112/1700), dîvân şiirimize Mevlevîliğin kazandırdığı değerli bir şairdir. Hat ve inşa vadisinde de önemli yeri olan Fasîh Dîvânı’nda[1] diğer birçok şair gibi Hz. Peygamber (...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
2. Bâyezîd / Adlî’ nin Na’tine Dair

Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisi, klasik edebiyatımızın başta gelen temalarından biridir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatının her safhası için bir edebî tür ortaya çıkmış, mübarek sözleri için kırk hadis...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Uygulamadan devam edin