Aranan Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SON PADİŞAH VAHDEDDİN’İN ANNESİ GÜLİSTU KADINEFENDİ

Sultan Abdülmecid’in hanımı, Sultan VI. Mehmed Vahdeddin’in annesidir. Abaza kökenli olup, Çaçba/Şervaşidze Hanedanı’na mensuptur. 1830’da Suhumi’de dünyaya gelmiştir. İlk ismi Fatma’dır. Babası Prens...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SULTAN V. REŞAD’IN VALİDESİ GÜLCEMAL KADINEFENDİ

Sultan Abdülmecid’in eşi, Sultan V. Mehmed Reşad’ın validesidir. 1826’da doğduğu, Çerkez veya Boşnak kökenli olduğu sanılmaktadır. Osmanlı öncesi hayatı, saraya nasıl geldiği ve Sultan Abdülmecid’e eş...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN ANNE SEVGİSİ VE TİRİMÜJGAN KADINEFENDİ

Sultan Abdülmecid’in eşi, Sultan II. Abdülhamid’in annesidir. Çerkez asıllı olup, Şapşığ kabilesindendir. 1819/1822’de doğduğu ve çocukken Kafkasya’dan getirilip Osmanlı Sarayı’na verildiği sanılmakta...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SULTAN V. MURAD’IN HIRSLI VALİDESİ ŞEVKEFZA KADINEFENDİ

Sultan Abdülmecid’in zevcesi, Sultan V. Murad’ın validesidir. Çerkez asıllı olduğu ve Gürcistan’ın Abhazya sınırlarına yakın olan Poti sahil şehrinde 12 Aralık 1820’de dünyaya geldiği rivayet edilmekt...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SULTAN ABDÜLAZİZ’İN HAYRAT SAHİBİ ANNESİ PERTEVNİYAL SULTAN

Sultan II. Mahmud’un eşi, Sultan Abdülaziz’in annesidir. Doğum yeri, tarihi, Osmanlı öncesi geçmişi ve Sultan II. Mahmud’un ikbali olmasına kadarki hayatına ilişkin fazla bir bilgi yoktur. 1810’da doğ...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SULTAN ABDÜLMECİD’İN HAYIRSEVER ANNESİ BEZMİÂLEM SULTAN

Sultan II. Mahmud’un eşi, Sultan Abdülmecid’in annesidir. Eski hayatıyla ilgili sağlam ve tatminkâr bir malumat yoktur. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Küçük yaşta Osmanlı sarayına ...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
II. MAHMUD’UN ANNESİ NAKŞİDİL SULTAN

Sultan I. Abdülhamid’in yedinci kadınefendisi ve II. Mahmud'un annesidir. Eski hayatı ve Osmanlı Sarayı’ndaki yaşantısı hakkında çok sağlam ve tatmin edici bir bilgi yoktur. Kafkas kökenli olması muht...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
IV. MUSTAFA’NIN VALİDESİ AYŞE SİNEPERVER

Sultan I. Abdülhamid’in dördüncü kadınefendisi ve IV. Mustafa’nın validesidir. Doğum yeri, tarihi ve Osmanlı öncesi hayatı hakkında malumat yoktur. Çerkez asıllı ve doğum yılının 1759/1760 olabileceği...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
III. SELİM’İN ANNESİ MİHRİŞAH SULTAN

III. Mustafa Han’ın baş kadınefendisi ve Sultan III. Selim’in annesidir. 1745 yılında doğduğu rivayet edilmektedir. 1761’de oğlu Şehzade (III.) Selim’i dünyaya getirmiştir. Topkapı Sarayı ve İstanbul’...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
I. ABDÜLHAMİD’İN ANNESİ RABİA ŞERMİ KADIN

Sultan I. Abdülhamid’in annesi ve Sultan III. Ahmed’in eşidir. Kökeni, doğum yeri, eski hayatı ve Osmanlı sarayına nasıl geldiği hakkında çok sağlam ve kayda değer bir bilgi yoktur. 1698’de Fransa’da ...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
III. MUSTAFA’NIN ANNESİ EMİNE MİHRİŞAH KADIN

Emine Mihrişah (Mîhr-i Şâh) Kadın, Osmanlı padişahı III. Mustafa’nın annesi ve Sultan III. Ahmed'in ikinci kadınıdır. III. Mustafa’nın eşi, III. Selim’in annesi, Mihrişah Valide Sultan ile karıştırılm...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
III. AHMED’İN EŞİ EMETULLAH HATUN

Lale Devri padişahı III. Ahmed Han’ın baş kadınıdır. Devrin sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın eşi Fatma Sultan’ın annesidir. Sultan IV. Mehmed’in eşi, Sultan II. Mustafa ve III. Ahmed’in de anneleri ol...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
/ II. MUSTAFA’NIN KALBİNE KONAN SÂLİHA SULTAN

1680’de doğan Sâliha Sultan, II. Mustafa’nın eşi, I. Mahmud’un annesidir. Hanım sultanlar içerisinde geçmişi en dramatik, saraya alınmasından sonrası itibariyle de en imrenilecek hayat hikâyesine sahi...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
BATILI GÖZÜYLE OSMANLI KADINI

İstanbul ve diğer şehirleri gezen birçok Batılı seyyah, yazar, araştırmacı ve tarihçi, kaleme aldıkları eserlerde, Osmanlı ülkesinde yaşayan kadınların yüksek mevkileri, sahip oldukları haklar ve özgü...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
II. SÜLEYMAN’IN VALİDESİ SALİHA DİLÂŞUB SULTAN

Haseki Sâliha Dilâşûb (Dil-Âşûb), Sultan II. Süleyman’ın annesi, Sultan I. İbrahim’in ikinci eşiydi. İsmi, Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa’nın Silâhdar Tarihi’nde “Aşûb Sultan” şeklinde geçerken, başka...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
HANDAN SULTAN

Sultan III. Mehmed’in başhasekisi, Sultan I. Ahmed’in de validesidir. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte muhtemelen 1576’da doğduğu sanılmaktadır. İlk isminin Helen ve Boşnak asıllı olduğu yönünde riv...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
VELİ BAYEZİD’İN NUR ANNESİ SİTTİ MÜKRİME HATUN

Tam adı Sitti Mükrime/Mükerreme Hatun’dur. 1435’te doğduğu rivayet edilmektedir. Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızıdır. Sitti kelimesi, Arapça Seyyide kelimesinden gelmektedir. Arapça “benim hanımım” m...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
FATİH’İ KUTLU FETHE HAZIRLAYAN ÂLİME HÜMA HATUN

Âlime Hüma Hatun, Sultan II. Murad’ın eşi, geleceğin Fatih’i Sultan Mehmed’in annesidir. Esas adı Hatice Âlime Hüma Hatun olup, Kastamonu’nun Devrekâni ilçesinde doğmuştur. Hüma Hatun isminin, Acem ef...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
ÇELEBİ MEHMED’İN EŞİ, II. MURAD’IN ANNESİ EMİNE HATUN

Sultan Çelebi Mehmed’in zevcesi, Sultan II. Murad’ın validesi, Fatih Sultan Mehmed’in de babaannesidir. Dulkadiroğulları Beyliği’nin beşinci beyi olan Zülkadiroğlu Nâsıre’d-Dîn Muhammed Bey’in kızıdır...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
İFFETLİ, HAYIRSEVER VE MÜŞFİK BİR HANIM SULTAN DEVLET HATUN

Sultan Murad Hüdâvendigâr’ın en büyük dertlerinden biri de Anadolu’da birliği sağlamak ve Türk beylikleriyle iyi geçinip, uzlaşmaktı. Bu siyaset çerçevesinde, Germiyanoğlu Süleyman Şah ile iyi bir dos...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
GÜL ÇİÇEK HATUN

Sultan Murad Hüdâvendigâr, Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’dan olma ikinci oğluydu. Şehzade Murad’ın yetişmesi ve padişahlığa hazırlanmasıyla bizzat annesi ilgilendi. Annesi, eğitimine çok dikkat etti, ü...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Bursa’nın ve Orhan Gazi’nin Hanımefendisi: Nilüfer Hatun

Orhan Bey, 17 yaşındayken Yarhisar Tekfuru Aydos’un kızı Holofira/Olivera ile tanıştı ve ona gönlünü kaptırdı. Tanışmaları şöyle oldu: Orhan Bey, bir gün Yarhisar’ın önünden geçiyordu. O sırada hisarı...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’YI KURAN HATUNLAR: HAYME, HALİME, MÂL VE BÂLÂ

Hayme Ana, diğer adıyla Devlet Ana, Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ninesidir. Hayme, çadır demektir. Hayme Ana da, ‘çadır anası’ anlamına gelmektedir. Hayme Ana, fedakâr ve cefakâr Türk a...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
OSMANLI KADININDA İFFET VE HAYÂ

Birçok Batılı yazar, seyyah ve diplomatın dikkatini çeken hususlardan en önemlisi, kaynağını dinî terbiye, ahlak ve adap hükümlerinden alan Müslümanların, başkalarının kadınlarına rastladıklarında, “g...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DA KADIN HAKLARI

Osmanlı toplumunda kadına yüksek bir değer verilir, her anlamda hak ve hukuku korunurdu. Kadınlar, sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim ve fikrî hayattaki faaliyetleriyle hatırı sayılır bir yere sahipti...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Uygulamadan devam edin