Aranan Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Fethin Nişânesini Koruma Arzusu

Büyük Türk tarihine bakıldığında İstanbul'un fethinin en mühim hadiselerinden biri olduğu açıkça görülür.  Bu fetihle Osmanlı orduları Avrupa’yı fethe yönelmiştir. Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ insan...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ramazan: Paylaşmak ve Kardeşlik Demektir

Aziz Türk milleti, asırlardır Ramazan-ı Şerif ayını kendine özgü bir hayat tarzı hâline getirmiş ve bu mübârek ayda yapılan ibadetleri ayrı bir şevk ve heyecanla idrak etmiştir. Yüzyıllardır diğer İsl...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Biz Türkiye Olarak Birlik Ruhu ile Güçlüyüz

Deprem ve diğer doğal âfetler, insanlık tarihi boyunca her zaman gündemde olmuştur. Depremin nerede, ne zaman olacağını Allah’tan başka kimse bilemez. Hangi şiddetle gerçekleşeceğini, felaketin tesir ...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dünyevileşme Tuzağından Kurtulmak

İslâm dini, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan bir hayat dinidir.  İnananlara, ahirette huzurlu ve mutluluk vadederken dünyada da nice güzellikler yaşatmaktadır. İnsan, yalnızca dünya için yani...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Helal ve Temiz Yiyecek Hassasiyeti

İnsanoğlunun atası olan Hz. Âdem (a.s.) ilk imtihanında helâl gıda ile sınanmıştır. Yüce Rabbimiz Hz. Âdem (a.s.)  ve Havva Validemizi yarattıktan sonra cennetine koymuş ve onlara şöyle ferman bu...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ârifler Ölümü Devamlı Olarak Hatırlarlar

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, ölümü hayatla anlamlandırmıştır. Bir imtihan için insan,  Allah tarafından yokluktan varlık âlemine getirilmiştir.  Ölüm Kur’an’da Allah’a döndürülmek olarak n...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
İslâm’ın İki Ana Kaynağı: Kur’ân ve Sünnet

Yüce dinimiz İslâm’ın iki ana kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan biri Kur’ân-ı Kerim ikincisi isi;  Sünnet-i Rasûlulah’tır. Kur’ân, Allah’ın kelâmını bütün insanlığa ve âleme yayarken, sünnet ise R...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Varlığın Ayakta Kalması Adâlet İledir

Adâlet kavramı, insan olarak yaşadığımız hayatın bütün safhalarında herkes için elzemdir. Fert hayatı kadar toplumun, toplum hayatından daha mühim şekilde devlet düzeninin ölçütüdür. Devletlerin kurul...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Müslüman Bilginlerin İnsanlığa Hizmetleri

Bilim, bir medeniyeti inşa ederken, kazanımların kalıcılığını sağlayan bir unsurdur.  Bilim, özgür düşünceyle meczedildiği vakit toplumların itici gücü haline gelir. Böylece toplumların kalkınma ...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL ŞEHRİ ERZİNCAN

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Fırat'ın yukarı kısmında yer alan Erzincan¸ Anadolu'nun en eski kültür merkezlerinden birisidir. Tarihî ipek yolu güzergâhında yer alan şehir¸ Malazgirt Zaferi'...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
DOĞUMUNUN 100. YILINDA ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ ÖZEL SAYISI

1914 yılında dünyaya gelen Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin doğumunun 100. yılını idrak ediyoruz. Bu vesile ile 2014 yılı içerisinde Vakfımız tarafından bazı etkinlikle...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
KÜLTÜREL BİRİKİMİ İLE NEVŞEHİR

Nevşehir¸ tarih ve doğanın iç içe geçerek¸ bütünsel bir güzellik sergilediği beldeleri ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi ile Türkiye'nin eşsiz turizm ...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
MAVİ VE YEŞİLİN KUCAKLAŞTIĞI KIYILAR: ORDU

14. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan Ordu yöresinin fethi¸ profesyonel orduların bir ülkeyi veya bölgeyi fethine benzemez¸ çünkü Ordu'nun fethi asker nitelikli değil aile fertlerinin katılımı...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
MAVİDEN YEŞİLE BARTIN VE AMASRA

Bartın ve çevresi 1460 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine katılır. Anadolu'da Türk birliğini sağlamak ve o zaman Cenevizlilerin elinde bulunan Karadeniz ticareti ile denizyolunu imparat...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
EGE'NİN İNCİSİ: İZMİR

İzmir; Türkiye'nin üçüncü büyük kentidir. Kültürel açıdan gelişmiş¸ aynı zamanda önemli bir sanat ve ticaret merkezdir. Ege Denizi'nin lacivertten turkuaza tüm renkleri¸ denizin k...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİYLE: SAKARYA

Sakarya ilimiz¸ yer aldığı coğrafî bölge bakımından¸ en eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin gelip geçtiği göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Onun için kültürel zenginlik açısından gayet potansiyel...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
KARA ELMAS YATAĞI: ZONGULDAK

XI. yüzyıl sonunda Anadolu'nun geleceğine Türkler hâkim olmaya başlarken Zonguldak havalisinde gözüken ilk Selçuklu Komutanı Emir Karatekin olur. Bu cesur komutan¸ 1084'te Ulus¸ Ba...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLLER ŞEHRİ: BUHARA

Orta Asya uygarlık tarihimiz açısından önemli bir merkezdir. Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Buhara şeh-ri ise¸ ilimle kültürün¸ tasavvufla irfanın iç içe geliştiği¸ bereket...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
MUHABBET DİYARI: SERHEND

Tarihe dönüp baktığımızda¸ Hindistan ile dostane ilişkilerimiz Kanunî Sultan Süleyman zamanında Batılı sömürgecilere karşı gönderilen Osmanlı yardımıyla başlar. Yine III. Selim devrinde emperya...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
ŞAM-I ŞERIF'IN HÜZNÜ

Bu sayımızda¸ yanı başımızda¸ bizim kadim kültürümüzün izlerini taşırken bugün gözyaşları ve zulüm altında kalan Şam'dan bahsedeceğiz. Büyüklerimiz¸ önemli şehirleri sayarken; "M...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
HAKİKAT ŞEHRİ MEDİNE-İ MÜNEVVERE

Medine; Akabe biatlarından sonra Rasûlullah (s.a.v)'ın hicret ettiği şehir. İslâm'ın kuvvet bulduğu¸ yayıldığı¸ hâkimiyet sağladığı medeniyet merkezi… Hicretle birlikte Medine'...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
BİR KUTLU EMANET: KUDÜS-Ü ŞERİF

Emevilerin¸ Abbasilerin¸ Memlüklülerin¸ Eyyubilerin¸ Selçukluların¸ Osmanlı'nın imar ve ihya ettiği kutsal emaneti¸ bü-yük velilerin¸ erenlerin ziyaretgâh...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
ÖRNEK İNSAN: HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

Her hâli¸ tavrı¸ davranışı¸ öğütleri¸ eserleri ve bütün hayatıyla örnek olan Vakfımızın Kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin ahirete irtihalinin 25. yılında&ce...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
"SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ ANMA MERÂSİMİ"

Anadolu'da maneviyatın mayalandığı güzide mekânlardan¸ veliler yurdu Darende; tarihî¸ millî ve manevî değer-leriyle artık ülke sınırlarını aşmış¸ gönül iklimlerinde¸ dünya...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
BİRLİK VE KARDEŞLİK DUYGULARI İLE…

Toplumları kardeşlik duygusu içerisinde bir arada yaşatan¸ ilerleten ve yükselten en yüce kuvvet birlik ve beraberliktir. Toplumun birliği ve beraberliği çeşitli nedenlerle zayıflarsa veya bozulursa k...

Yazar: Kemal DEMİR

Uygulamadan devam edin