Aranan Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL ŞEHRİ ERZİNCAN

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Fırat'ın yukarı kısmında yer alan Erzincan¸ Anadolu'nun en eski kültür merkezlerinden birisidir. Tarihî ipek yolu güzergâhında yer alan şehir¸ Malazgirt Zaferi'...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
DOĞUMUNUN 100. YILINDA ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ ÖZEL SAYISI

1914 yılında dünyaya gelen Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin doğumunun 100. yılını idrak ediyoruz. Bu vesile ile 2014 yılı içerisinde Vakfımız tarafından bazı etkinlikle...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
KÜLTÜREL BİRİKİMİ İLE NEVŞEHİR

Nevşehir¸ tarih ve doğanın iç içe geçerek¸ bütünsel bir güzellik sergilediği beldeleri ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi ile Türkiye'nin eşsiz turizm ...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
MAVİ VE YEŞİLİN KUCAKLAŞTIĞI KIYILAR: ORDU

14. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan Ordu yöresinin fethi¸ profesyonel orduların bir ülkeyi veya bölgeyi fethine benzemez¸ çünkü Ordu'nun fethi asker nitelikli değil aile fertlerinin katılımı...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
MAVİDEN YEŞİLE BARTIN VE AMASRA

Bartın ve çevresi 1460 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine katılır. Anadolu'da Türk birliğini sağlamak ve o zaman Cenevizlilerin elinde bulunan Karadeniz ticareti ile denizyolunu imparat...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
EGE'NİN İNCİSİ: İZMİR

İzmir; Türkiye'nin üçüncü büyük kentidir. Kültürel açıdan gelişmiş¸ aynı zamanda önemli bir sanat ve ticaret merkezdir. Ege Denizi'nin lacivertten turkuaza tüm renkleri¸ denizin k...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİYLE: SAKARYA

Sakarya ilimiz¸ yer aldığı coğrafî bölge bakımından¸ en eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin gelip geçtiği göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Onun için kültürel zenginlik açısından gayet potansiyel...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
KARA ELMAS YATAĞI: ZONGULDAK

XI. yüzyıl sonunda Anadolu'nun geleceğine Türkler hâkim olmaya başlarken Zonguldak havalisinde gözüken ilk Selçuklu Komutanı Emir Karatekin olur. Bu cesur komutan¸ 1084'te Ulus¸ Ba...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLLER ŞEHRİ: BUHARA

Orta Asya uygarlık tarihimiz açısından önemli bir merkezdir. Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Buhara şeh-ri ise¸ ilimle kültürün¸ tasavvufla irfanın iç içe geliştiği¸ bereket...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
MUHABBET DİYARI: SERHEND

Tarihe dönüp baktığımızda¸ Hindistan ile dostane ilişkilerimiz Kanunî Sultan Süleyman zamanında Batılı sömürgecilere karşı gönderilen Osmanlı yardımıyla başlar. Yine III. Selim devrinde emperya...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
ŞAM-I ŞERIF'IN HÜZNÜ

Bu sayımızda¸ yanı başımızda¸ bizim kadim kültürümüzün izlerini taşırken bugün gözyaşları ve zulüm altında kalan Şam'dan bahsedeceğiz. Büyüklerimiz¸ önemli şehirleri sayarken; "M...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
HAKİKAT ŞEHRİ MEDİNE-İ MÜNEVVERE

Medine; Akabe biatlarından sonra Rasûlullah (s.a.v)'ın hicret ettiği şehir. İslâm'ın kuvvet bulduğu¸ yayıldığı¸ hâkimiyet sağladığı medeniyet merkezi… Hicretle birlikte Medine'...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
BİR KUTLU EMANET: KUDÜS-Ü ŞERİF

Emevilerin¸ Abbasilerin¸ Memlüklülerin¸ Eyyubilerin¸ Selçukluların¸ Osmanlı'nın imar ve ihya ettiği kutsal emaneti¸ bü-yük velilerin¸ erenlerin ziyaretgâh...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
ÖRNEK İNSAN: HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

Her hâli¸ tavrı¸ davranışı¸ öğütleri¸ eserleri ve bütün hayatıyla örnek olan Vakfımızın Kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin ahirete irtihalinin 25. yılında&ce...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
"SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ ANMA MERÂSİMİ"

Anadolu'da maneviyatın mayalandığı güzide mekânlardan¸ veliler yurdu Darende; tarihî¸ millî ve manevî değer-leriyle artık ülke sınırlarını aşmış¸ gönül iklimlerinde¸ dünya...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
BİRLİK VE KARDEŞLİK DUYGULARI İLE…

Toplumları kardeşlik duygusu içerisinde bir arada yaşatan¸ ilerleten ve yükselten en yüce kuvvet birlik ve beraberliktir. Toplumun birliği ve beraberliği çeşitli nedenlerle zayıflarsa veya bozulursa k...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLLERİN BULUŞMA NOKTASI: HİCAZ

Hac ibadeti¸ her kültürden din kardeşimizin istişare ve kültürel alış veriş için bir araya geldiği¸ diğer Müslüman kardeşin derdiyle dertlendiği mânevî bir ortamdır. Kutsal topraklarda iba...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
EHLİ BEYT SEVGİSİ

Ehl-i beyt tabiri¸ İslâmî dönemden itibaren günümüze kadar sadece Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ailesi ve soyu manasına gelen bir terim olmuştur. İslâm tarihinde Hz. Hasan (r.a.) neslinden gelenlere "...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
İLİM VE KÜLTÜR DİYARI: SEMERKANT

Semerkant; güzel bir medeniyetleri zenginliğinin açık müzesidir. Doğu şehirleri arasında adeta inci tanesi gibidir. Çünkü bilim ve medeniyetin beşiği sayılmaktadır. Semerkant yetiştirmiş olduğu âl...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
MISIR'DA OSMANLI İZLERİ

Ecdadımız Osmanlı¸ Mısır'da uzun yıllar hâkimiyet sağlamış ve başta başkent Kahire olmak üzere İskenderiye¸ Tanta¸ Şarkiye gibi büyük kentlerde eşsiz mimarî yapılar ve eserler inşa ederek bu tarih...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
SULTAN AHMED HAN

İstanbul'un manevî büyüklerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri Osmanlı döneminde sekiz padişah devrini idrak etmiş bir Allah dostudur. Allah dostlarının Osmanlı hükümdarlarına mânen himmet geleneğ...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
SOMUNCU BABA HAZRETLERİNİN HUTBE İRAD ETTİĞİ BURSA ULU CAMİİ MİNBERİ

Bursa Ulu Camii¸ Yıldırım Bayezid Han tarafından Niğbolu Zaferi'nin ardından bir nişane olarak 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami bütün yönleriyle bir sanat eseri olmasının yanında öz...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
HACI BAYRAM-I VELÎ HAZRETLERİ

Somuncu Baba Hazretleri'nin halifesi¸ manevî âlemde "Sultanu'l-arifin¸ kulubu'l-aşıkîn" olan Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri; Ankara yakınlarındaki Zü'l-Fadl Köyü'nde dün...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
BİR PEYGAMBER ÂŞIĞI: KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

Osmanlı hükümdarlarının hepsi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e muhabbet ve bağlılıkta adeta kendileriyle yarışmışlardır. Bunlardan birisi de Kanûnî Sultan Süleyman'dır. Öyle ki¸ Osmanlı klasik e...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANARKEN

Çağ açıp çağ kapayan ve Sultan Mehmed'e fatih unvanını kazandıran İstanbul'un fethi sadece 1453 yılını sevince boğan bir zafer olmakla kalmayan¸ yankısı bugün dahi dünya tarihinde tesirini sür...

Yazar: Kemal DEMİR

Uygulamadan devam edin