Aranan Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Depremlerin Mesajı

Sismolog bir bilim adamından dinlemiştim: “Yeryüzü hareket ettikçe yer altında enerji birikiyor, biriken enerji yer kütlesinin kırılması ile tahliye oluyor. Yer kabuğunun kırılması ise depremlere yol ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Hayvanlar: Allah’ın Dilsiz Kulları

Canlı anlamına gelen hayvan, üç canlı türünden (insan, hayvan, bitkiler) biridir. Hayvanların, Dünya üzerinde bölgeye ve iklime göre on binlerce türü mevcuttur. Her işi bir hikmete binaen olan Allah’ı...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Kardeşlik Ahlâkı

Kardeşlik; beşerî ilişkilerde kan bağı ve duygusal bağ ile kurulan bir yakınlığı ifade eder. İnsanlar, ya bir anne ve babadan olmaları hasebiyle kan kardeşidir ya da inanç ve gönül bağı sebebiyle meca...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Ailede Nitelikli Beraberlik

Aile, Hz. Âdem (a.s.) babamız ve eşi Havva annemiz tarafından kurulan, toplumun özünü teşkil eden en kadim ve köklü kurumdur. Mutlu bir aileyi inşa eden duygusal bağları metaforik bir anlatımla ifade ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Eli Öpülesi Öğretmenlerimiz

Ufacık bir çocukken tanıdık ilk öğretmenimizi. Toplum içinde nasıl hareket edilir, nerede durulur, nasıl oturulur, kalem nasıl tutulur; hepsini sabırla birer birer öğretti öğretmenimiz. O, gözümüzde b...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Çalışma Ahlakı

Çalışmak; insanın fiziki güç, akıl ve çalışma imkânlarını kullanarak belli bir gayeye ulaşmak için çaba harcamasıdır. Farz olan çalışma; kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin bes...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Müslümanların İlim Tarihindeki Yeri

Kur’an’ın ilme ve öğrenmeye teşviki, Müslümanların ilimde gelişmesine katkı sağlamıştır. Kur’an-ı Kerim’de ilmin ve âlimin faziletine dair bazı ayet mealleri şöyledir: “(Rasûl’üm!) De ki hiç bilenlerl...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Şehir ve Medeniyet

Yerleşimi belli bir plana göre olan, belediye hizmetlerinin yürütüldüğü, 10.000’in üzerinde nüfusun yaşadığı, halkı ticaret ve sanayi ile uğraşan yerlere şehir denilmektedir. Şehirler genellikle düz a...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Çocuklara Dua Eğitimi

Dua bir ibadettir, hatta ibadetin özüdür. İnsanlar Allah’a muhtaçtır ve ihtiyaçlarını dua ile Allah’a bildirirler. İnsanlar, ihtiyaçlarını Allah’tan istemeli ve beklemelidir. Allah’tan başka hiç kimse...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Anadolu’da Yardımlaşma Kültürü

Anadolu’da İslâm dininin ve ahlakının yayılmasında tasavvuf kültürünün ve tekkelerin önemli bir yeri vardır. Anadolu’nun fethinden önce sûfî meşrep tüccarlar, gayrimüslimlerin yaşadığı şehirlere gider...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
İnsana Saygı

İnsan, Allah’ın eseri ve yaratılmışlar içinde en mükemmeli olması itibarıyla değerlidir ve saygıyı hak etmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Tin Suresi dördüncü ayette; “Biz insanı en güzel şekilde ya...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Yoksullarla İftar Yapabilmek

Kur’an’da ve sünnette Ramazan ayına büyük önem atfedildiğinden Müslümanlar da bu ayda yapılacak ibadetlerin, hayır ve hasenatın sevabının daha çok olacağı umuduyla dinî sa’yü gayretini daha çok artırm...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Bir Sanat Olarak Çocuk Yetiştime

Bir çocuğu yetiştirip hayata hazırlamak, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşaması için tedbirler almak, hem kendisine hem de başkalarına faydalı bir birey olarak topluma kazandırmak başlı başına bir beceri...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Söyleyecek Sözümüz Var

İnsan, konuşan bir varlıktır. Bütün duygu ve düşüncesini, isteklerini sözlü olarak ifade eder. İnsan, bu özelliği ve aklı ile hayvanlardan üstündür. Filozoflar, “İnsan, konuşan hayvandır.” dese de ins...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
İsrafın Zararları

İsraf; herhangi bir konuda aşırı gitmek, doğru ve gerçek olandan sapmak, meşru sınırların ötesine geçmek, imkânları ve sahip olunan değerleri, gerekli görülen yerler dışında veya gereğinden fazla harc...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Dünya Hayatındaki Zorluklar ve İnsan

Dünya hayatı; konumu her ne olursa olsun, hiç kimsenin ömür boyu kesintisiz mutluluk içinde yaşayacağı bir yer değildir. Zira yaratılışta dünya hayatının düzeni Allah tarafından herkesi her zaman mutl...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Öğretmene Saygı Öğrenciye Şefkat Yaraşır

Öğretmenler, canlı bilgi ve tecrübe kaynağıdır. Öğretmenlerimiz, asırların birikimi olan kültür mirasını yeni nesillere aktarırlar ve onları eğiterek geleceğe hazırlarlar. Eğitim ve öğretim faaliyetle...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Sonbahar: Kimine Hazan, Kimine Bereket Mevsimi

Sonbahar; kimine yılın son baharı, kimine ömrün. Sonbahar, kimi için hazan mevsimi, kimi için bereket. Sonbahar, kışa girmeden son bir umut, son bir gayrettir. Geçen ayları verimli geçirenler için ber...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI

Yazının kullanılmadığı çağlarda insanlar hafızasını kitap gibi kullanıyor, öğrendiklerini, tecrübelerini, gözlem, tespit ve yorumlarını aklında tutuyor, düşüncesini sözlü ifade ile muhatabına aktarıyo...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
TOPRAK GİBİ TEVAZULU OLMAK

Tevazu; Allah karşısında kul olduğunu bilerek hareket etmek, ahlâkî bir kavram olarak da insanlara karşı kibirlenip böbürlenmemek, alçak gönüllü olmak ve saygılı davranmak anlamlarına gelmektedir. A...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
EVLERİ KUR’AN KURSUNA ÇEVİRME ZAMANI

Kur’an-ı Kerim, Yüce Rabb’imizin bütün insanlara doğru yolu göstermek için gönderdiği bir rehberdir. Kur’an’da, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayırmamızı sağlayan temel prensipler ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
İNSANÎ BİR EYLEM: YARDIMLAŞMA

Allahu Teâlâ, nimetlerini kulları arasında farklı şekillerde taksim etmiştir. Allah kimini varlıkla, kimini de yoklukla imtihan etmektedir. Allah, varlıklı olanları nimete şükredip etmemesi ile fakir ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
ALLAH’IN NİMETLERİNİ GÖRMEK

Kur’an-ı Kerim’de İbrahim Suresi 34. ayet ve Nahl Suresi 18. ayette, “Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız.” buyrulmaktadır. İnsan adeta nimet deryasında yüzmektedir, balığın denizde ik...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
HER BAHAR, YENİ BİR UMUT

Bahar mevsimi, umutları canlandıran, iç acıcı ve gönül ferahlatıcı duyguları ilham eder. Her bahar; yeni bir başlangıç, yeni bir umut, taze bir kandır. Güz mevsiminde yapraklarını döken ağaçlar bahard...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
EĞİTİMDE KABİLİYETE GÖRE REHBERLİK

Allah herkesi  farklı kabiliyetlerde yaratmıştır. Kabiliyetine göre eğitilen ve yetiştirilen insanlar yetişkin olduklarında toplumda ihtiyaç duyulan farklı işleri yaparak hem kendi geçimlerini sağlarl...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Uygulamadan devam edin