Aranan Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Sonbahar: Kimine Hazan, Kimine Bereket Mevsimi

Sonbahar; kimine yılın son baharı, kimine ömrün. Sonbahar, kimi için hazan mevsimi, kimi için bereket. Sonbahar, kışa girmeden son bir umut, son bir gayrettir. Geçen ayları verimli geçirenler için ber...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI

Yazının kullanılmadığı çağlarda insanlar hafızasını kitap gibi kullanıyor, öğrendiklerini, tecrübelerini, gözlem, tespit ve yorumlarını aklında tutuyor, düşüncesini sözlü ifade ile muhatabına aktarıyo...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
TOPRAK GİBİ TEVAZULU OLMAK

Tevazu; Allah karşısında kul olduğunu bilerek hareket etmek, ahlâkî bir kavram olarak da insanlara karşı kibirlenip böbürlenmemek, alçak gönüllü olmak ve saygılı davranmak anlamlarına gelmektedir. A...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
EVLERİ KUR’AN KURSUNA ÇEVİRME ZAMANI

Kur’an-ı Kerim, Yüce Rabb’imizin bütün insanlara doğru yolu göstermek için gönderdiği bir rehberdir. Kur’an’da, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayırmamızı sağlayan temel prensipler ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
İNSANÎ BİR EYLEM: YARDIMLAŞMA

Allahu Teâlâ, nimetlerini kulları arasında farklı şekillerde taksim etmiştir. Allah kimini varlıkla, kimini de yoklukla imtihan etmektedir. Allah, varlıklı olanları nimete şükredip etmemesi ile fakir ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
ALLAH’IN NİMETLERİNİ GÖRMEK

Kur’an-ı Kerim’de İbrahim Suresi 34. ayet ve Nahl Suresi 18. ayette, “Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız.” buyrulmaktadır. İnsan adeta nimet deryasında yüzmektedir, balığın denizde ik...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
HER BAHAR, YENİ BİR UMUT

Bahar mevsimi, umutları canlandıran, iç acıcı ve gönül ferahlatıcı duyguları ilham eder. Her bahar; yeni bir başlangıç, yeni bir umut, taze bir kandır. Güz mevsiminde yapraklarını döken ağaçlar bahard...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
EĞİTİMDE KABİLİYETE GÖRE REHBERLİK

Allah herkesi  farklı kabiliyetlerde yaratmıştır. Kabiliyetine göre eğitilen ve yetiştirilen insanlar yetişkin olduklarında toplumda ihtiyaç duyulan farklı işleri yaparak hem kendi geçimlerini sağlarl...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
KIŞ MEVSİMİ: AİLE İÇİ EĞİTİM

Eskiden kış mevsiminin yoğun geçtiği yörelerde havaların soğuması ve yeryüzünün karla kaplanması ile insanlar evlerine çekilir, su, odun, kömür taşıma, hayvanların beslenmesi ve temel ihtiyaçların kar...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
AKIL VE DÜŞÜNME BECERİSİ

Akıl, Allah’ın en büyük nimetlerindendir. İslâm nimeti (mükellefiyet), akıl nimetine sahip olanlara teklif edilmiştir. İnsan, aklı sayesinde diğer varlıklardan daha değerli bir varlık olmuştur. İnsan;...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
KENDİNİ BİLMEK

Allah, insanı yaratılmışların en şereflisi (eşref-i mahlûkat) olarak yaratmıştır ve herkese de farklı kabiliyetler vermiştir. Okulda belli bir eğitim programını takip ederek, ailede ve çevrede ise göz...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
ADALET, HAYATIN TEMELİDİR

Adalet kavramı sözlükte, insaflı ve doğru olmak, eşit tutmak, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerince yapmak ve hakkaniyet ölçülerine göre hareket etmek anlamlarına gelir. Adaletin zıddı zulüm...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
SONU ZAFER OLAN MİHNET: SABIR

Sabır; başa gelen sıkıntıları soğukkanlılıkla karşılamak ve her türlü zorluğun üstesinden gelmek için çaba harcamaktır. Sabır, bir musibet karşısında çaresizce beklemek değildir. Sabır; hayırlı bir iş...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMAN GÜVEN VERİR

Müslüman, her bakımdan kendisine güvenilen insandır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), müşriklerin bile güvenip takdir ettiği ve Muhammedü’l-Emin/Güvenilir Muhammed dediği kimse idi. Ümmetine de gü...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
TOPLUMSAL DEĞERLERE SAYGI

Millet; Türkçede, ulus, topluluk, halk, İslâm’da ise din, ümmet cemaat vb. anlamlara gelir. Millet, devleti oluşturan üç temel yapı (vatan, millet, otorite)’dan biridir. Sıradan halk yığınları, ortak ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
SORUMLULUK BİLİNCİ

Allah’a kulluk yapması için yaratılan insanın birtakım sorumlulukları vardır. Allah, “İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (75/Kıyame, 36) buyurarak insanın sorumluluklarına işaret etmiştir. İnsa...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
SAĞLIK NİMETİ

Sağlık, Allah’ın nimetlerindendir. Sağlık, ibadeti tam olarak yapabilmenin de temel şartıdır. Sağlığı bozulmuş bir mü’min, hastalık durumuna göre, İslâm’ın beş temel şartından üçünü (namaz-oruç-hac) t...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
RAMAZAN AYI VE YARDIMLAŞMA

Ramazan ayı hiç şüphesiz ki ibadet ayıdır. Başta oruç ve teravih namazı olmak üzere bu ayda Allah’ın rızası gözetilerek yapılan bütün hayırlı işlerin sevabı, diğer aylarda yapılandan daha fazla olması...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
DİĞERGÂM YA DA ÂGÂH OLMAK

Sosyal bir varlık olan insanoğlu, ailede, mahallede ve toplumda çağdaşları ile bir arada yaşar. Beşerî münasebetlerde çıkabilecek problemleri en aza indirmek ve uyum içinde yaşamak için kendi arzu, du...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
ANNE BABA HAKKI

İnsanlığın ortak atası Hz. Adem (a.s)’dır. İnsanlığın babası Adem (a.s), anası ise Havva (a.s)’dır. İnsanlar, bu ikisinin evlenmesi ile çoğalmıştır. Buna göre her insanın bir babası bir de anası vardı...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
"DEİZM" SORUMLULUKTAN KAÇIŞ

Yaradancılık anlamına gelen deizmi evrenin bir Tanrı tarafından yaratıldıktan sonra, insanın kendi haline bırakıldığını iddia eden felsefî bir düşüncedir. Deistler; peygamber, vahiy peygamberlerin get...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMAN’IN KADINA BAKIŞ AÇISI

Beşerî ilişkilerde insana, cinsine göre olumlu ya da olumsuz davranmak insani değildir. Davranışın mahiyetini, muhatabın cinsi, maddî gücü, sosyal statüsü ve mal varlığı değil eşref-i mahlûkat/yaratıl...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARIN TEMEL EĞİTİMİNDE AHLAK

Ahlak; belli bir program dâhilinde öğrenilen ve zamanla hayat tarzı haline gelen davranış biçimleridir. Çocukların ahlaki eğitimi, temel eğitimin özünü teşkil eder. Bütün eğitim programlarının gayesi ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
ÜMMETİN YILLIK BULUŞMA VAKTİ: HAC MEVSİMİ

Hac ibadeti, İslâm’ın beş şartından biridir. Hac, Ümmet-i Muhammed’in yılda bir defa buluşması, görüşüp kaynaşması için de bir vesiledir. Her yıl, dünyanın her yerinden, dili, rengi farklı fakat niyet...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMAN KIZLARIN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE TESETTÜRÜN ETKİSİ

Kılık kıyafet, kadın erkek herkesin inanç, örf, kültür, gelecek, iklim şartları ve kişisel beğeni ile tercih edip giyindiği giysilerdir. Tesettür ise, kadın ve erkek için genel sınırları Kur’an’da ve ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Uygulamadan devam edin