Aranan Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Arkadaşlık ve Dostluğa Dair

Her birimiz, içinde yaşadığımız çevreden anlaşabileceğimiz kimselerle arkadaşlık ilişkisi kurarız. Arkadaşlar birbirini maddî ve manevî yönden etkilerler; duygu, düşünce, kişilik ve ahlâkî gelişimi üz...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Değerler Eğitimi

Çocuklarda güçlü bir kişilik oluşumu, sağlıklı bir ruh yapısının inşası, dinî ve millî aidiyet duygusunun gelişimi değerler eğitimi ile mümkün olmaktadır. Hayatın anlamlandırılması ve gerçekçi bir gel...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Tabiî Âlemin İnsicamı

Allah kâinatı/tabiî âlemi ve tabiî âlem içindeki varlıkları kusursuz bir plan ve mükemmel bir ahenkle yaratmış ve muhteşem bir işleyişe tabi kılmıştır. Çok uzaklara gitmeye ve bilimsel tetkikler yapma...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Allah Rızası İçin Mahlûkata Hizmet

Beğenilme ve takdir edilme duygusu insanın fıtratında vardır. Yaptığı işin beğenildiğini gören insanın şevki artar, daha güzel işler yapmaya motive olur. Fakat insanların beğenisi sürekli olmadığı gib...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Gönül Dili-Fetih Ruhu

İslam dini, insanların hem aklına hem de gönlüne hitap eder. Davette, gönül dilini kullanır. İslam’ın mesajı gönüllere hitap eder, zira imanın mahalli kalptir. İnsanlar, dinini dili ile ikrar ederler,...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Halk Hekimliği

Sağlık, Allah’ın nimetlerindendir. Sağlık, ibadeti tam olarak yapabilmenin de temel şartıdır. Sağlığı bozulmuş bir mü’min, hastalık durumuna göre, İslâm’ın beş temel şartından üçünü (namaz-oruç-hac) t...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Depremlerin Mesajı

Sismolog bir bilim adamından dinlemiştim: “Yeryüzü hareket ettikçe yer altında enerji birikiyor, biriken enerji yer kütlesinin kırılması ile tahliye oluyor. Yer kabuğunun kırılması ise depremlere yol ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Hayvanlar: Allah’ın Dilsiz Kulları

Canlı anlamına gelen hayvan, üç canlı türünden (insan, hayvan, bitkiler) biridir. Hayvanların, Dünya üzerinde bölgeye ve iklime göre on binlerce türü mevcuttur. Her işi bir hikmete binaen olan Allah’ı...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Kardeşlik Ahlâkı

Kardeşlik; beşerî ilişkilerde kan bağı ve duygusal bağ ile kurulan bir yakınlığı ifade eder. İnsanlar, ya bir anne ve babadan olmaları hasebiyle kan kardeşidir ya da inanç ve gönül bağı sebebiyle meca...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Ailede Nitelikli Beraberlik

Aile, Hz. Âdem (a.s.) babamız ve eşi Havva annemiz tarafından kurulan, toplumun özünü teşkil eden en kadim ve köklü kurumdur. Mutlu bir aileyi inşa eden duygusal bağları metaforik bir anlatımla ifade ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Eli Öpülesi Öğretmenlerimiz

Ufacık bir çocukken tanıdık ilk öğretmenimizi. Toplum içinde nasıl hareket edilir, nerede durulur, nasıl oturulur, kalem nasıl tutulur; hepsini sabırla birer birer öğretti öğretmenimiz. O, gözümüzde b...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Çalışma Ahlakı

Çalışmak; insanın fiziki güç, akıl ve çalışma imkânlarını kullanarak belli bir gayeye ulaşmak için çaba harcamasıdır. Farz olan çalışma; kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin bes...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Müslümanların İlim Tarihindeki Yeri

Kur’an’ın ilme ve öğrenmeye teşviki, Müslümanların ilimde gelişmesine katkı sağlamıştır. Kur’an-ı Kerim’de ilmin ve âlimin faziletine dair bazı ayet mealleri şöyledir: “(Rasûl’üm!) De ki hiç bilenlerl...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Şehir ve Medeniyet

Yerleşimi belli bir plana göre olan, belediye hizmetlerinin yürütüldüğü, 10.000’in üzerinde nüfusun yaşadığı, halkı ticaret ve sanayi ile uğraşan yerlere şehir denilmektedir. Şehirler genellikle düz a...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Çocuklara Dua Eğitimi

Dua bir ibadettir, hatta ibadetin özüdür. İnsanlar Allah’a muhtaçtır ve ihtiyaçlarını dua ile Allah’a bildirirler. İnsanlar, ihtiyaçlarını Allah’tan istemeli ve beklemelidir. Allah’tan başka hiç kimse...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Anadolu’da Yardımlaşma Kültürü

Anadolu’da İslâm dininin ve ahlakının yayılmasında tasavvuf kültürünün ve tekkelerin önemli bir yeri vardır. Anadolu’nun fethinden önce sûfî meşrep tüccarlar, gayrimüslimlerin yaşadığı şehirlere gider...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
İnsana Saygı

İnsan, Allah’ın eseri ve yaratılmışlar içinde en mükemmeli olması itibarıyla değerlidir ve saygıyı hak etmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Tin Suresi dördüncü ayette; “Biz insanı en güzel şekilde ya...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Yoksullarla İftar Yapabilmek

Kur’an’da ve sünnette Ramazan ayına büyük önem atfedildiğinden Müslümanlar da bu ayda yapılacak ibadetlerin, hayır ve hasenatın sevabının daha çok olacağı umuduyla dinî sa’yü gayretini daha çok artırm...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Bir Sanat Olarak Çocuk Yetiştime

Bir çocuğu yetiştirip hayata hazırlamak, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşaması için tedbirler almak, hem kendisine hem de başkalarına faydalı bir birey olarak topluma kazandırmak başlı başına bir beceri...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Söyleyecek Sözümüz Var

İnsan, konuşan bir varlıktır. Bütün duygu ve düşüncesini, isteklerini sözlü olarak ifade eder. İnsan, bu özelliği ve aklı ile hayvanlardan üstündür. Filozoflar, “İnsan, konuşan hayvandır.” dese de ins...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
İsrafın Zararları

İsraf; herhangi bir konuda aşırı gitmek, doğru ve gerçek olandan sapmak, meşru sınırların ötesine geçmek, imkânları ve sahip olunan değerleri, gerekli görülen yerler dışında veya gereğinden fazla harc...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Dünya Hayatındaki Zorluklar ve İnsan

Dünya hayatı; konumu her ne olursa olsun, hiç kimsenin ömür boyu kesintisiz mutluluk içinde yaşayacağı bir yer değildir. Zira yaratılışta dünya hayatının düzeni Allah tarafından herkesi her zaman mutl...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Öğretmene Saygı Öğrenciye Şefkat Yaraşır

Öğretmenler, canlı bilgi ve tecrübe kaynağıdır. Öğretmenlerimiz, asırların birikimi olan kültür mirasını yeni nesillere aktarırlar ve onları eğiterek geleceğe hazırlarlar. Eğitim ve öğretim faaliyetle...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Sonbahar: Kimine Hazan, Kimine Bereket Mevsimi

Sonbahar; kimine yılın son baharı, kimine ömrün. Sonbahar, kimi için hazan mevsimi, kimi için bereket. Sonbahar, kışa girmeden son bir umut, son bir gayrettir. Geçen ayları verimli geçirenler için ber...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI

Yazının kullanılmadığı çağlarda insanlar hafızasını kitap gibi kullanıyor, öğrendiklerini, tecrübelerini, gözlem, tespit ve yorumlarını aklında tutuyor, düşüncesini sözlü ifade ile muhatabına aktarıyo...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Uygulamadan devam edin