Aranan Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Gönül Dili-Fetih Ruhu

İslâm dini, insanların hem aklına hem de gönlüne hitap eder. Davette, gönül dilini kullanır. İslâm’ın mesajı gönüllere hitap eder, zira imanın mahalli kalptir. İnsanlar, dinini dili ile ikrar ederler,...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Komşuluk Hukuku

Komşu; ev, iş yeri, arazi, köy, şehir, ülke bakımından yakın olan, yan yana veya çok yakın olanların birbirine göre aldıkları addır. Kimlerin komşu sayılıp sayılmayacağı hususundaki tespit örfe bırakı...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Ramazanda Yardımlaşma Kültürü

Ramazan ayı bereketiyle gelmekte ve bizlere de birçok manevî değer kazandırmaktadır. Bu ayda Allah’ın rızası için yapılan bütün hayırlı işlerin sevabı, diğer aylarda yapılandan daha fazla olduğundan M...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Geleneğin Değeri

Gelenek ve görenekler; toplumda asırlardır yapılagelen, toplumun çoğunluğu tarafından benimsendiği için kuşaktan kuşağa aktarılan, bireyleri psikolojik olarak uymaya zorlayan, uymayanı ayıplayan kültü...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Aile Hayatında Gözetilecek Esaslar

Aile, toplumun çekirdeğidir. Beden ve ruh sağlığına sahip bireyler ailede yetişir. Güçlü toplumlar da dinine ve geleneklerine bağlı aileler tarafından kurulur. Dünyanın ilk ailesini, ilk insan ve ilk ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Filistin ve Gazze Hayalimiz

Bu yazıyı, Filistin ve Gazze’de yaşanan vahşetin sona erdiğini görmek umuduyla ve kurduğum hayalin dua yerine geçmesi dileğiyle yazıyorum. 2028 yılının sonbahar aylarıydı. Ailece Kudüs-Gazze bağl...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
İslâm Medeniyeti ve Batı Medeniyeti

Medeniyet; bir milletin ya da milletlerin, kendi bilgi ve kültürleri yanında diğer milletlerin bilgi ve kültürlerinden de istifade ederek, bilgi ve düşüncede, hayatın her alanında, sanat, edebiyat, za...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Tâziye Ziyaretlerinde Usul

Her gün tanıdıklarımızdan, komşu ve akrabalarımızdan bazen de ailemizden birileri hayata veda etmektedir. Camilerden sabahları yükselen salâ sesleri, yine birilerinin vefatını haber vermektedir. “Nasi...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Arkadaşlık ve Dostluğa Dair

Her birimiz, içinde yaşadığımız çevreden anlaşabileceğimiz kimselerle arkadaşlık ilişkisi kurarız. Arkadaşlar birbirini maddî ve manevî yönden etkilerler; duygu, düşünce, kişilik ve ahlâkî gelişimi üz...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Değerler Eğitimi

Çocuklarda güçlü bir kişilik oluşumu, sağlıklı bir ruh yapısının inşası, dinî ve millî aidiyet duygusunun gelişimi değerler eğitimi ile mümkün olmaktadır. Hayatın anlamlandırılması ve gerçekçi bir gel...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Tabiî Âlemin İnsicamı

Allah kâinatı/tabiî âlemi ve tabiî âlem içindeki varlıkları kusursuz bir plan ve mükemmel bir ahenkle yaratmış ve muhteşem bir işleyişe tabi kılmıştır. Çok uzaklara gitmeye ve bilimsel tetkikler yapma...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Allah Rızası İçin Mahlûkata Hizmet

Beğenilme ve takdir edilme duygusu insanın fıtratında vardır. Yaptığı işin beğenildiğini gören insanın şevki artar, daha güzel işler yapmaya motive olur. Fakat insanların beğenisi sürekli olmadığı gib...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Gönül Dili-Fetih Ruhu

İslam dini, insanların hem aklına hem de gönlüne hitap eder. Davette, gönül dilini kullanır. İslam’ın mesajı gönüllere hitap eder, zira imanın mahalli kalptir. İnsanlar, dinini dili ile ikrar ederler,...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Halk Hekimliği

Sağlık, Allah’ın nimetlerindendir. Sağlık, ibadeti tam olarak yapabilmenin de temel şartıdır. Sağlığı bozulmuş bir mü’min, hastalık durumuna göre, İslâm’ın beş temel şartından üçünü (namaz-oruç-hac) t...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Depremlerin Mesajı

Sismolog bir bilim adamından dinlemiştim: “Yeryüzü hareket ettikçe yer altında enerji birikiyor, biriken enerji yer kütlesinin kırılması ile tahliye oluyor. Yer kabuğunun kırılması ise depremlere yol ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Hayvanlar: Allah’ın Dilsiz Kulları

Canlı anlamına gelen hayvan, üç canlı türünden (insan, hayvan, bitkiler) biridir. Hayvanların, Dünya üzerinde bölgeye ve iklime göre on binlerce türü mevcuttur. Her işi bir hikmete binaen olan Allah’ı...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Kardeşlik Ahlâkı

Kardeşlik; beşerî ilişkilerde kan bağı ve duygusal bağ ile kurulan bir yakınlığı ifade eder. İnsanlar, ya bir anne ve babadan olmaları hasebiyle kan kardeşidir ya da inanç ve gönül bağı sebebiyle meca...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Ailede Nitelikli Beraberlik

Aile, Hz. Âdem (a.s.) babamız ve eşi Havva annemiz tarafından kurulan, toplumun özünü teşkil eden en kadim ve köklü kurumdur. Mutlu bir aileyi inşa eden duygusal bağları metaforik bir anlatımla ifade ...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Eli Öpülesi Öğretmenlerimiz

Ufacık bir çocukken tanıdık ilk öğretmenimizi. Toplum içinde nasıl hareket edilir, nerede durulur, nasıl oturulur, kalem nasıl tutulur; hepsini sabırla birer birer öğretti öğretmenimiz. O, gözümüzde b...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Çalışma Ahlakı

Çalışmak; insanın fiziki güç, akıl ve çalışma imkânlarını kullanarak belli bir gayeye ulaşmak için çaba harcamasıdır. Farz olan çalışma; kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin bes...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Müslümanların İlim Tarihindeki Yeri

Kur’an’ın ilme ve öğrenmeye teşviki, Müslümanların ilimde gelişmesine katkı sağlamıştır. Kur’an-ı Kerim’de ilmin ve âlimin faziletine dair bazı ayet mealleri şöyledir: “(Rasûl’üm!) De ki hiç bilenlerl...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Şehir ve Medeniyet

Yerleşimi belli bir plana göre olan, belediye hizmetlerinin yürütüldüğü, 10.000’in üzerinde nüfusun yaşadığı, halkı ticaret ve sanayi ile uğraşan yerlere şehir denilmektedir. Şehirler genellikle düz a...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Çocuklara Dua Eğitimi

Dua bir ibadettir, hatta ibadetin özüdür. İnsanlar Allah’a muhtaçtır ve ihtiyaçlarını dua ile Allah’a bildirirler. İnsanlar, ihtiyaçlarını Allah’tan istemeli ve beklemelidir. Allah’tan başka hiç kimse...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Anadolu’da Yardımlaşma Kültürü

Anadolu’da İslâm dininin ve ahlakının yayılmasında tasavvuf kültürünün ve tekkelerin önemli bir yeri vardır. Anadolu’nun fethinden önce sûfî meşrep tüccarlar, gayrimüslimlerin yaşadığı şehirlere gider...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
İnsana Saygı

İnsan, Allah’ın eseri ve yaratılmışlar içinde en mükemmeli olması itibarıyla değerlidir ve saygıyı hak etmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Tin Suresi dördüncü ayette; “Biz insanı en güzel şekilde ya...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Uygulamadan devam edin