Aranan Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Hasretiz

Âh o bâd-ı sabânın nefesine hasretizGönlünün cennet misâl kafesine hasretizZülfünün her ziyâı güneşe bergüzârdırSeherde sînemizde âh sesine hasretizGüller râyihasını eserken ondan alırGülizâra sunduğu...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Olsam

Nefesimle sînende dâimâ bahâr olsamÂhının âhengiyle tek ben bahtiyâr olsamGözlerinde yaşasam sekiz cennet sırrınıÂlemde sen bana yâr ben de sana yâr olsamZülfün esse sînemde bâd-ı sabâ misâliHuzurda y...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Yâre Medhiye

Ey nâzenîn sevdiğim ruhumun burağısınTürk’ün görklü kanadı gönlümün kısrağısınHayaline daldıkça ufuklar sonsuzlaşırSaadet sığınağı vuslatın otağısınKalemin ötelerden mânâlar devşirdiğiSeni sana yazdığ...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Yakarış

Muhteris ellere bırakma biziEhl-i dile yârân eyle ya RabbiDünyada ukbâda hiç yakma biziHabîbine ihvan eyle ya RabbiGünahın hududu gökleri aştıŞeytan da insan da yolunu şaştıDünya çukurunda zulme bulaş...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Özleriz

Biz her dem o cânânın endâmını özlerizLeblerinden sunduğu gül câmını özlerizGamzesinin okları sînemizi delse deO gül-i ruhsârından ikrâmını özlerizMeyve-i memnû yiyip beraber dua edenAdem ve Havva gib...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Görsün

Gecelerde secde et sadece Allâh görsünGönlün arş-ı âlâyı seyreden ervâh görsünAlnın arza nur versin dilindeki tesbihtenGökler nurla başlayan ulvî bir sabah görsünKulluğun şâhikası secdede gizli gönülM...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Türk Milleti’ne Dua

İlâhî ordu kıldın Türk’ü kendi dinineDaima muzaffer et ismini arza yaysınEn güzel ümmet eyle Muhammed Emîn’ineMahşer günü hepsinin ismini tek tek saysınBin senedir uğrunda şehid verir bu milletSen ki ...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Deprem Destanı

Zelzele salladı gece Maraş’ıDevirdi nice bin toprağı taşıKurumaz sönmeyen gözlerin yaşıSene iki bin yirmi üç idiBu acıyı yazmak ne de güç idiGecenin dördünü on yedi geçeYıktı binaları hep seçe seçeKal...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Diyedir

Cân taşıma kastımız cânân ister diyedirKurbanda görmek için al kan ister diyedirÖlüm hoştur elbette gözlerinin önündeCânımızdan cânına dermân ister diyedirNe bilsin o nigâr ki aşkı tahsil etmemişBiz ö...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ordumuza

Beş bin yıllık tarihin verdiği şanınla vurMehmetçik sıfatından gelen imanınla vurAsya bozkırlarından Çin Seddi’ni aşarkenEn önde at koşturan Oğuz Kağan’ınla vurMalazgirt ovasını Bizans’a dar getirtenB...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Zafere Hasretiz

Ya Rab ülkeler açan her zafere hasretizOrdumuzun başında muzaffere hasretizKıtalar dar gelirdi atlarımız koşarkenDurduğunda döktüğü kutlu tere hasretizVurdukça Kös sesleri titretirdi FrengiMohaç ufukl...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Yârime Arz

Ben yârimi seveli ömrüm her dem bahârdırCemâlinde cennetten ebedî güller vardırSeyrine daldığım an fânîlikten çıkarımZirâ beni mest eden mücerred bir gülzârdırZülfünün ırmak ırmak akışında kaybolsamRu...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Can Pervanesi

Derûnuma bir âteş saldı bugün o cânânPervane gibi daldı bu âteşe hemen cânCânânda var olmaya cân attı yok olarakZannetti işte bitti bir ömür süren hicrânSesindeki âhengde belâ remzi saklıydıAçıldı mür...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Yalvarış

Evlerini müminsiz cemaatsiz bırakmaDizimizi dermânsız ve takatsiz bırakmaAciziz yarattığın bir mikrop karşısındaKitâb u Habîb’ine itaatsiz bırakmaKuşlar mı tavaf etsin Kâbe’nin etrafındaMescid-i Harâm...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Bu Vatan Bizim

Zulme karşı, durmaksızın, savaştık;Asla yılmadık biz, dağları aştık!Medeniyet denen ufka ulaştık;Yiğidi, merdiyle bu vatan bizim!..Vursalar başımı taşlardan taşa;Hiçbir vakit, ağu katmam ben aşa!Nice ...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Yalvarış

Evlerini mü’minsiz cemaatsiz bırakmaDizimizi dermânsız ve takatsiz bırakmaAciziz yarattığın bir mikrop karşısındaKitâb u Habîb’ine itaatsiz bırakmaKuşlar mı tavaf etsin Kâbe’nin etrafındaMescid-i Harâ...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Anlattık...

Biz nice bin şiirle bir hayâli anlattıkRuhumuzda bitmeyen izmihlali anlattıkAradık sevdiğimiz var mıdır bu âlemdeArzda dengi olmayan bir misâli anlattıkÖyle meftûn olduk ki görmeden hiç gönlünüPâre pâ...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Kalsın

Bu dünyadan giderken bir tatlı sözüm kalsınDostlarımın gönlünde gülümser yüzüm kalsınHayırla yad eylesin adımı duyan herkesMakâm-ı İbrahim'ce âlemde izim kalsınBilmesin elbet kimse aşk acısı çektiğimM...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Rabb’im

Gönlümü yakan gönül gönlümce yansın Rabb’imAdını andığım yâr adımı ansın Rabb’imİnandım âh aşkına âşık-ı sâdık diyeO da benim aşkıma aşkla inansın Rabb’imBuluşsun gözyaşlarım gözyaşıyla her gece.İçsin...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Gecelerin Gönlündeki Elif

Hani Elif yazardın gecelerin gönlüneDeryalar sükût edip kalemini dinlerdiYıldızlar gözlerinden nur alırdı o demdeVe Elif’le başlardın yine bir taze güneGeceler tükenmenin azâbıyla inlerdiAteşler mürek...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Münacaat

Yâ Rab nice günahım isyanım var bilirimAmmâ beni affeden Rahmân'ım var bilirim Kendime varmak için nefsimden kaçmaktayımYaşadıkça hep tövbe imkânım var bilirim Öyle bir çağa geldik arzın gün...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
EY YÂR!

Ne derin bir dalgadır gönülde ilhâm ey yâr Eyvâh ki dile gelmez nice bin merâm ey yâr Kalem de pek bîzârdır derdini yazmamaktan İster ki yazmak için nûş etsin bin câm ey yâr Esrar ...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
AŞKA VEFA

Severiz biz güzeli câna şifa diyerek Etse de gam değildir her dem cefa diyerek   Alevden bir güldür o cennetten izler taşır Yeryüzünde açılmış gül-i yektâ diyerek   Titretir hem ruhunu...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Bir Gülzâr Gördü Gönül

Bir gülzâr gördü gönül bahârın elvânı var Hasret çeken cânımın sürûr veren cânı var Kanılmaz bûselerle mestâne etsem derim Ezelden tâ ebede bitmeyen seyrânı var Nice gülberk titreş...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
KUDÜS’E ŞİİR

Ey Allah Rasülünün payine yüz sürerek Miraca yükselirken seyreden kutsi şehir Ey cümle zamanları bir tek anda dürerek Ezel ebed arası uzanan nurlu nehir   Göklerle dostluğuna mirac...

Şair: Ekrem KAFTAN

Uygulamadan devam edin