Aranan Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Gecelerin Gönlündeki Elif

Hani Elif yazardın gecelerin gönlüneDeryalar sükût edip kalemini dinlerdiYıldızlar gözlerinden nur alırdı o demdeVe Elif’le başlardın yine bir taze güneGeceler tükenmenin azâbıyla inlerdiAteşler mürek...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Münacaat

Yâ Rab nice günahım isyanım var bilirimAmmâ beni affeden Rahmân'ım var bilirim Kendime varmak için nefsimden kaçmaktayımYaşadıkça hep tövbe imkânım var bilirim Öyle bir çağa geldik arzın gün...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
EY YÂR!

Ne derin bir dalgadır gönülde ilhâm ey yâr Eyvâh ki dile gelmez nice bin merâm ey yâr Kalem de pek bîzârdır derdini yazmamaktan İster ki yazmak için nûş etsin bin câm ey yâr Esrar ...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
AŞKA VEFA

Severiz biz güzeli câna şifa diyerek Etse de gam değildir her dem cefa diyerek   Alevden bir güldür o cennetten izler taşır Yeryüzünde açılmış gül-i yektâ diyerek   Titretir hem ruhunu...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Bir Gülzâr Gördü Gönül

Bir gülzâr gördü gönül bahârın elvânı var Hasret çeken cânımın sürûr veren cânı var Kanılmaz bûselerle mestâne etsem derim Ezelden tâ ebede bitmeyen seyrânı var Nice gülberk titreş...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
KUDÜS’E ŞİİR

Ey Allah Rasülünün payine yüz sürerek Miraca yükselirken seyreden kutsi şehir Ey cümle zamanları bir tek anda dürerek Ezel ebed arası uzanan nurlu nehir   Göklerle dostluğuna mirac...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
YAKARIŞ

Günâhkârız ammâ ki sen Rahmân'sın İlahî Her türlü musîbete tek dermânsın İlahî   Olmasa da yüzümüz huzuruna gelmeye Kullarına hem cömert hem Gufran'sın İlahî   Dayanılmaz k...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL

Nice elem içinde dolaştı da bu gönül Gelip senin gönlünü ebedî mekân tuttu Güldür gönlü sevdiğim gönlümle beraber gül Sade senin gönlünde cümle derdi unuttu   Elbet cihân fânîdir a...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
DİYEREK

Severiz Allah için cânânı cân diyerek Sözünü sohbetini derde dermân diyerek   Neş’edir sesindeki âhengin derinliği Bakarız gözlerine bir vasl-ı ân diyerek   Varlığı ömrümüz...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’YA MERSİYE

Sen gittin ey Sultan’ım, âlemde elem kaldı Altın kubbelerinden geride alem kaldı Söğüd’ün yaylasını uzattın Viyana’ya Çizdiğin haritadan elimde kalem kaldı Atların nal sesini işiten o yıld...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
GEÇTİ EYLÜL

Geçti Eylül sevdiğim yapraklar gazel oldu Düştükleri dallar da cümlesine el oldu   Bilmezsin sen gideli âşık hâli nicedir Gözyaşı sînesini dolduran bir sel oldu   Ağarsın â...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
VEFÂLISIN EY GÖNÜL

Vefâlısın ey gönül bezm-i elestten beri Yârle görmek istersin mizânı ve mahşeri   Düşünmezsin arada çektiğin ıstırâbı Sana şifâ gelir hep yaşattığı kederi   Göstermez âh yü...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
MÜNACAAT

Yâ Rab nice günahım isyanım var bilirim Ammâ beni affeden Rahmân'ım var bilirim   Kendime varmak için nefsimden kaçmaktayım Yaşadıkça hep tövbe imkânım var bilirim   Öyle b...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
HUZUR

Huzur yâr sînesinde ömrü tamam etmektir Ömür sermayesini yâre ikrâm etmektir   Gönlün cümle âhını şiirlere dökerek Ağyâra tahammülü gönle harâm etmektir   Yâr dizinde aşk i...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
EDEMEM

Hüsnünü hayalimde asla tasvir edemem Öyle bînazîrsin ki seni takdir edemem   Zülfünün siyahını bahtıma çaldın ey yâr Gamzenle katleylesen yine tekdir edemem   Gözlerin mahm...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
AYASOFYA

Gökyüzünün yerdeki zarif bir timsâlisin Kubbenle seyyârenin cevlân eden hâlisin   Fatih’in genç ruhunun bezm-i elest ikrârı Çocukluk günlerinin en büyük hayâlisin   İslâm’ı...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
YÂRİ BEKLERKEN

Bahâr geldi ey gönül lâleler güller açtı Nicedir sükût eden yârimde diller açtı   Seherde bâd-ı sabâ râyihalar getirdi Zülfünden o cânânın bahtımca teller açtı   Elvan elva...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
KÂBE'NİN YALNIZLIĞINA

Halilullah'tan beri geldiler akın akın Lebbeyk, Lebbeyk diyerek mü’minlerin İlahî. Kâbe'n neden yalnızdır, âh kıyamet mi yakın Kalmadı mı bir hükmü âminlerin İlahî.   Evini tavaf i...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
YALVARIŞ

Evlerini müminsiz cemaatsiz bırakma Dizimizi dermânsız ve takatsiz bırakma   Aciziz yarattığın bir mikrop karşısında Kitâb u Habîb'ine itaatsiz bırakma   Kuşlar mı tavaf et...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Bu Vatan Kimin

-Orhan Şaik Gökyay'a nazire-   Bu vatan, üstünde gezenin değil Kan döküp altında yatanlarındır Dinle bak, ne diyor, toprağa eğil Ruhunu cennete katanlarındır   Her karış topr...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
BEKLERİZ

Biz ki âciz kullarız mesud sabah bekleriz Ruhumuza göklerden bir inşirah bekleriz   Zikrederiz Allah'ı mutmain olmak için Kendisine götüren ulvi bir râh bekleriz   Eşyanın ...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
KAHVEYE ŞİİR

Kudret-i İlâhî’nin ruha bir temâsıdır Belki âşık kullara ilhâm iltimâsıdır Rengine teşbih olmaz adı kahverengidir Ehl-i dilin her gece gayret ve ihlâsıdır Açılır nice mânâ içtikçe âriflere Üv...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
SEVDİM

Vakitler içinde seheri sevdim Kâğıtlar içinde defteri sevdim Okumak yazmaktır tek işim şükür Uğrunda döktüğüm bu teri sevdim   Törpüsü keskindir fânî dünyanın Hakikati yoktur ni...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
ÂL-İ OSMAN RUHU

Yaşıyor İstanbul'da Âl-i Osman'ın ruhu Boğaz’da mücessemdir nice Sultân'ın ruhu   Kubbeler başkaldırır ehl-i küfrün zulmüne Bekler Ayasofya'da ulu fermânın ruhu   Mehtâb il...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Yâr Cemâline…

Baharlar cemalinden alır cümle elvânı Hüsnünü çalmaktandır güllerin bunca şânı Nazarın dolaştıkça zeminde gece gündüz Kıskandırır yeryüzü nurunla âsumânı Leblerin bu âşıkın öpmeye can attığı ...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Uygulamadan devam edin