Makale Kapak Resmi
İKİ KİTAP

Yitik Bilgi ve Hikmet Okuduğumuz ve tanıtmayı istediğimiz ilk kitap Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya’nın yine Nasihat Yayınlarından çıkan Yitik Bilgi ve Hikmet adını taşıyor.Yitik Bilgi ve Hikmet ...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
ALTIN SİLSİLE'DEN ALTIN HALKALAR

"Örnek hayatlarıyla insanlığa yön veren başta Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere O'nun izini takip eden büyüklerimizin hayatlarından altın tablolar bu güzide eserde sizlere sunulmuşt...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
OMUZUMDA HEMENÇE

Kitabın isminden de anlaşıldığı gibi "Omuzumda Hemençe" Karadenizli bir yazarın eseri ve kitabın alt başlığı "Cumhuriyet Devrinde Bir Medrese Talebesinin Hatıraları." Bu tarz kitapları çok önemseliyiz...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR

"İnsanoğlu ölürken iki şeye pişman olurmuş. Birincisi günahlarına¸ ikincisi ailesine ve çocuklarına göstermediği sevgisine..."Pedagog M. Emin Karabacak¸ çocuk ve anne-baba ilişki...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
MEVLÂNÂ HALİD-İ BAĞDADÎ

"Hayatı¸ tasavvufî kişiliği ve görüşleri¸ eserleri¸ Hâlidî tekkesi başlıklı dört bölümden oluşan eser¸ tarikat¸ ilim¸ irade¸ muhabbet¸ keramet&cedi...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

2010 yılı Haziran ayı içerisinde tertip edilen "Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri" çerçevesinde düzenlenen "Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu"unda¸ her biri kend...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
MUSTAFA TAKİ EFENDİ VE KIRK HADİS

Mustafa Takî Efendi (k.s)¸ 1873 yılında Sivas'ta doğmuştur. İlme çocuk yaşlarda başlamış; Arapça¸ Farsça gibi lisanları mükemmel derecede öğrenmiş; Sultanî Müderrisliğine kadar çıkmışt...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
ÇAY KİTABI

Çay kullanımının Türkiye'de uzun bir geçmişinin olması¸ Türklerin kendi çay kültürlerini yaratıp geliştirmelerini sağlamış­tır. Çay yalnızca evlerde değil¸ çayhanelerde¸ çay bahç...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
MİLLETVEKİLLERİNE ÖĞÜTLER

İlk TBMM'de Sivas Mebusu olarak görev yapan Mustafa Takî Efendi¸ milletvekili olmadan 11 yıl önce yayınlanan ‘Milletvekili Nasıl Olmalı?' başlıklı yazısıyla bundan 100 yıl önce günümüze ...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ'DEN ŞERHLER

Geçtiğimiz Haziran ayında tertiplenen 10. Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri kapsamındaki "Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî Şerh Yarışması"nda dereceye giren eserler¸ Nasihat ...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
HÜNKAR YOLU

Bir ırmağın kenarında anlatılan bir menkıbenin¸ ulu bir dağın eteklerinden akıp gelen bir akıncı narasının¸ bir dergâha sinip kalmış hu seslerinin¸ bir medrese eyvanının şahit olduğu...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
300 SORUDA TASAVVUFÎ HAYAT

"Hayatı güzel yönleriyle kucaklama¸ olumlu yönleriyle ele alma konusunda okuyucu düşünmeye sevk etmektedir. Engellere karşı savaş açma¸ sevgi¸ kardeşlik¸ başarı¸ v...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
ŞAKADAN ANLAMAYAN BİLİNÇALTI

"Bilinçaltı aptaldır. Ne söylerseniz¸ ne düşünürseniz onu doğru kabul eder. Şakadan hiç anlamaz. Analiz bilincin görevidir."derJoseph Murphy. Freudbilinci¸ kişinin kendisinden...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL VE AŞKA DAİR

Eserin önsözünde Prof. Dr. Kaplan çalışmasının hedefini ifadelerle özetliyor: "Hulûsî Efendi'nin şiirinde iki temel husus bariz olarak karşımıza çıkmaktadır. Gönül ve aşk… Aslında bu iki kavr...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
AKIL KALBİ ARARKEN

Günümüz insanı maalesef siyer¸ tarih¸ ansiklopedi gibi kaynak kitapları okumuyor. Bunların yerine daha çok haz duyarak¸ sıkılmadan¸ hem edebi zevk duyarak hem de hissederek...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
ASHAB-I BEDİR'İN İSİMLERİ VE FAZİLETİ

"Bedir Gazası'na katılan sahabelerin esrarı¸ isimlerini okumanın faziletleri hakkında bu güne kadar birçok müstakil eser ve çeşitli yazılar kaleme alınmıştır."Nasihat Yayınları 2013'ün ilk a...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
AYNÜ'L-A'YÂN (GÖZDELERİN GÖZÜ) FÂTİHA TEFSİRİ

Molla Fenarî Hazretleri tarafından keleme alınan Fâtiha Sûresi Tefsiri¸ Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akpınar'ın gayretleriyle özetlenmiş ve günümüz Türkçesine aktarıl...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

2012 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumunda sunulan tebliğler kitap haline getirilerek okuyucuların istifadesine sunuldu. Gül ve Gönül Medeniyeti başlıklı...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
VELİLER VE HÜKÜMDARLAR

Türk tarihinde millî¸ dinî ve insanî duygulara dayanan bir cihan hâkimiyeti mefkûresi askerî ve siyasî kudretle yayılırken manevî kudret ve kuvvetin daha net bir şekilde coğrafyaları etkilediği bir ha...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
NOKTALAR VE ÇİZGİLER ARASINDA HATTAT HASAN ÇELEBİ

Kitapta Hattat Hasan Çelebi hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra hep hayallerinde olan İstanbul yolunu tuttuğu da anlatılıyor. İstanbul'da Kur'an ilminin tahsiline devam eden Çelebi'nin ...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
SAHABENİN VARLIKLA İMTİHANI

Zenginlik¸ Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından hoş karşılanmamış olsaydı hiçbir sahabi¸ maddî yönden güçlü olmaya teşebbüs etmezdi diye düşünerek¸ varlıklı sahabilerin zenginliklerini sosyal hayata nası...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
HÜKÜMDARLAR BAHÇESİ

Kitabın arka kapak yazısında eser hakkında şöyle deniyor: Büyüyenay kitaplığı siyasetnâme serisinin altıncı eseri olan Gülşen-i Mülûk-Hükümdarlar Bahçesi 16. yüzyıla ait klasik bir metin. Devrinin yön...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
BİR DEMET KİTAP

Eser¸ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Mısır el-Ezher Üniversitesi¸ Aynu'ş-Şems Üniversitesi ve Kahire Üniversitesinden olan bir ilmi heyet Hulûsi Efendi'nin hayatı ve eserleri...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
ŞÂH-I NAKŞBEND HAZRETLERİ

Nasihat Yayınları tarafından yayınlanan "Muhammed Bahaüddin Şâh-ı Nakşbend Hazretleri" isimli kitap okuyucusuyla buluştu. 92 sayfadan oluşan eser yazarı Prof. Dr. Necdet Tosun'un önsözüyle başlıyo...

Yazar: Muharrem AKIN

Makale Kapak Resmi
MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HAZRETLERİ

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî¸ günümüzde adından sıkça bahsedilen bir şahsiyet konumundadır. İlme bağlılığı¸ üstün zekâsı¸ zühdî hayatı bakımından daima örnek olmuş yaşadığı müddetçe İslâm...

Yazar: Muharrem AKIN

Uygulamadan devam edin