Aranan Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Ruh Ufkumuzun Huzurunda

 “Doğrusu (ey peygamber); biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (2/Bakara, 119)Otelimize döndüğümde, namaza biraz vakit vardı. Yatsı namazını kılacağız; daha sonra bir kafileyle buluşup ...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Buluşma Noktası

Daha evvel farklı veçheleriyle İstanbul duraklarımdan söz etmiştim. Bir “taşralı” yahut Divan şairinin ifadesiyle “kenar” yazarı olarak aynama yansıyan İstanbul siluetini tasvir etmiştim. O tasvirlerd...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Sıradan İnsan ve Tarih

Genellikle siyasî, iktisadî,  askerî, sosyal ve kültürel alanda temayüz eden insanların hayat hikâyeleri dikkatimizi çeker; onlara ilişkin biyografik ve monografik eserler yazılır, belgeseller ha...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Konuşmaya Dâir

BirKonuşma melekesi insana sunulan bir nimettir. Evvela kelâm nimetini var edene şükretmeli… Çoğu kez bize sunulan nimetlerin farkına varamıyoruz. Onu nimet olarak görüp şükrünü eda etmek yerine, kibr...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
BİR ÖNCÜ ÂLİM: KÖPRÜLÜZÂDE MEHMET FUAT

Son dönemlerde akademik dünyada Köprülüzâde Mehmet Fuat’a olan ilgi yeniden artmıştır. Onun siyasî kimliği, ayrı bir konudur. Orada yapıp ettikleriyle ortaya çıkan portreyi, Samet Ağaoğlu’nun Aşina Yü...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Yarına Umutla Bakmak

İlim tâlibi, gayretli, hamiyetli genç kardeşlerim… O saf, temiz gönlünüze düşen yönleriyle derin ve ağır meseleleri, İslâm, ilim ve anlama kavramlarını cem ederek bir senteze ulaşma amacındasınız. Be...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Pîr-i Türkistan ve Tasavvuf Edebiyatımız

Öncelikle şu soruyu soralım: Pîr-i Türkistan kimdir? Pîr-i Türkistan; Yol inşâ eden kurucu bir muhakkik… Yesevîliğin bânîsi. Türkistan toprağını Muhammedî muhabbetle yoğuran bir ermiş… Sözü kelâma t...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Gün Bugünkü Gündür Saat Bu Saat

Hayatın ayrılmaz bir parçası olan ölüm, tarih boyunca düşünürler, din önderleri ve âlimlerin varlığı anlama ve anlamlandırmalarını sağlayan temel kavramlardan biri olmuştur. Bu anlamda ölüm, şairleri ...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Âlem İçinde Âlemiz

Âşıklık geleneği, sadece biçimle, dille ve ahenkle alakalı olmasa gerektir. Elbette biçim önemlidir; ölçüler, kafiyeler, mahalli söyleyişler ve musiki bu tarzın olmazsa olmaz özelliklerindendir. Ancak...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Kar Yağıyor Sokaklarına Şehrin

Şehrin sokaklarına kar yağıyor… İnce ince. Sanki narin bir dokunuş. Sanki bir okşayış. Sanki bir buse. Şehri bunca kirliliğinden arındırıyor kar. Beyaz… Eskiler beyaz, şeriat rengidir derler. Şeriat, ...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Klasikleri Okumak

Öncelikle, nedir klasik? Burada klasik eserin bir tanımını yapacak değilim. Ama bu kelime bize Latincedeki classic kelimesinden geçmiş.1 Pek çok anlamı var. Bir kaçı şöyle: 1. Toplumun en yüksek katm...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
YÛNUS VE GÖNÜL

Yûnus kaos ortamında yere düşen ve param parça, tuz buz olan gönül aynasını, düştüğü o yerden alarak yukarıya, asıl olması gereken yere getirmeye çalıştı. Onun Dîvânı baştan sona, bu yüce gâyenin dest...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
ANADOLU’NUN YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK RUH: YÛNUS EMRE

Bu toprakları maddî ve mânevî anlamda işleyip bizlere kazandıran aziz ve büyük ruhların huzurunda sizleri selamlıyorum. Bir düşünürümüz diyor ki; “Büyük mezarların üstünde büyük vatanlar vardır.” Sonr...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
GENÇ ARKADAŞLARIMA NOTLAR: SÂDE YAZMAK BASİT YAZMAK DEĞİLDİR

“Sâde” yazmak, “basit” yazmak değildir. Çoğu kimse sâde kelimesini basit kelimesiyle aynı anlamda kullanır. Oysa sâde, içinde derinlik barındıran bir kavram… Fakat basit, sathîdir; yüzeysel, üstünkörü...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
GENÇ ARKADAŞLARIMA NOTLAR: YAZMAYA DAİR-2

Daha önce yazma fikrine dair on temel konuyu ele alıp incelemiştik. Yazmanın, okuma, dinleme, seyahat etme, inceleme, araştırma, anlama ve düşünme gibi kavramlarla akrabalığına işaret etmiştik. Şimdi ...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
GENÇ ARKADAŞLARIMA NOTLAR: YAZMAYA DAİR-1

Genç arkadaşlarımın ve bazı öğrencilerimin “yazma” ve “okuma” kavramları etrafında sordukları bazı sorulara “genç arkadaşıma not” başlığıyla 10 maddede cevap vermeye çalışacağım. Önce şunu söyleyeyim:...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
OTOMOBİL VE HAYAT

Şimdi oturmuş, otomobil ve hayat arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Temel tartışma konum; bir otomobili sabır ve metanetle iyi kullanan şoförlerin hayatı da o şekilde metin ve sabırlı yaşayıp ya...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
ÂŞIĞIN GÖZÜYLE DÜNYAYA BAKMAK

Dostlar soruyor: “ Âşığın gözünden dünyayı tarif eder misiniz?” Evet, âşığın gözü, âşığın gözüdür. Bu soruyu o gözün sahibini bulup, ona sormalı... Acaba aşk göz bırakır mı? Acaba âşığın gözü var mıdı...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
ÖĞRENCİME MEKTUP

Bereketli bir gün... Güya çalışacak, yapılacak işleri tamamlayacağım. Fakat evvela e-postalarıma ve mesajlarıma bakmam lazım. Beklediğim mektuplar var, geldi mi? Onları görmeliyim evvela... Bu niye...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
MEKÂN VE İNSANIYLA ŞEHİR

Mekân ve İnsanıyla Sivas¸ Sivas Nüfus Tahrir Defter'inin neşrine istinat eden bir eserdir. Evet¸ belge neşri; ama öyle orada kalmıyor¸ tahlil ve tasvirler de yapıyor. Geçtiğimiz ...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
İHRAMCIZÂDE'NİN ÇAĞRISI

"Köprü kurmak¸ çeşmeler ve sebiller inşa etmek… Vakıf… Belki de bunların içerisinde en önemlisi¸ eğitime yaptığı hizmetlerdir. Nitekim onu¸ bendenizin de mezun olduğu İmam Hatip Lisesi'nin kuruluşun...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
KÖPRÜ TEK TARAFLI KURULMAZ

"Ne karmaşık hal… Canımız ciğerimiz diye bağrımıza bastığımız nice aklı başındaki vatan evladı¸ ırkçılık gibi insanı körleştiren tuzağa düştü. Bu tuzağa düşen insanla¸ neyi nasıl ko...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
DOSTUN BAHÇESİNDE

"İki cihanın güneşi Efendimiz buyuruyor ki: ‘Dünya bir leştir¸ onu isteyenler de köpeklerdir.' ‘Dünya leştir' ifadesini¸ leş kelimesinin hemen ilk anda çağrıştırdığı pis ko...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
KÜLTÜR, BİLİM VE SANAT AYNASI

Millî kültür ve bilimde sahih politikalar olmayınca¸ sanatta da ikilem yaşanacaktır. Nitekim yaşandı da. Sözgelimi Türk müziğinin Cumhuriyet dönemi yaşadığı trajik hikâyeyi hatırlayalım; o vakit...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
ÜMMÎ SİNÂN - DOST BAĞININ BÜLBÜLÜ

"Bu toprağı seviyorum. Bu gökyüzünü… Sizleri seviyorum. Evet¸ sizin önünüzde "ben burhânım" diyen büyük bir rehber var; Ümmî Sinan var."Şehirler de tıpkı insanlar gibidir… ...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Uygulamadan devam edin