Aranan Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Çelebi Mehmed’in Hayırlı Kızı Selçuk Hatun

Beşinci Osmanlı padişahı Çelebi Mehmed’in yedi kızından biridir. Annesi, Kumru Hatun’dur. 1407’de Amasya veya Merzifon’da doğdu. Çocukluk yılları, Osmanlı’nın en buhranlı dönemi olan Fetret Devri’ne r...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Yıldırım Bâyezîd’in Kerametli Kızı Hundi Hatun

Hundi Hatun, Yıldırım Bâyezîd’in kızıdır. Ne zaman doğduğu ve geçmiş hayatı hakkında bilgi mevcut değildir. 1396 yılında gerçekleşen Niğbolu Zaferi’nden önce devrin manevî şahsiyetlerinden Emir Sultan...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Murad Hüdavendigar’ın Araftaki Kızı Melek Hatun

Sultan Murad Hüdavendigar’ın kızıdır. Annesi, Gülçiçek Hatun’dur. Kaynaklarda ismi, Nefise ve Sultan Hatun şeklinde de geçmektedir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatı hakkında fazla bir malumat yokt...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan Vahdeddin’in Vefalı Başkadınefendisi Nazikeda Sultan

Son Osmanlı Padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin’in ilk eşi ve başkadınefendisidir. 9 Ekim 1866 tarihinde Abhazya’nın Tsebelda şehrinde, Marşania Malikhanesi’nde gözlerini dünyaya açmıştır. Prens Hasa...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan Reşad’ın 2. Kadınefendisi Mihrengiz Sultan

Sultan Mehmed Reşad'ın ikinci kadınefendisidir. Çerkes asıllı olup Soçi doğumludur. Doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yoktur. Gerçek ismi Fatma’dır. Osmanlı Sarayı’na girdikten sonra kendisine “M...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
5. Mehmed Reşad’ın Baş Kadını Kâmures Hanımefendi

Sultan V. Mehmed Reşad’ın başkadınefendisidir. Kökeni hakkında kesin ve sağlam bir malumat yoktur. Kafkasya kökenli ve Ubıh kabilesine (bir Çerkes boyu) mensup olması muhtemeldir. Resmî kayıtlarda geç...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
2. Abdülhamid’in 82 Yaşında Evsiz Kalan Eşi Emsalinur Hanım

Cihan Sultanı II. Abdülhamid’in eşlerinden olan Emsalinur Hanım, Abaza kökenli olup 2 Ocak 1866 tarihinde Abhazya’da doğmuştur. Çocukluk çağlarında ailesi, 93 Harbi sırasında, Sapanca’ya göç etmiştir....

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
2. Abdülhamid Han’ın Yardımsever Hanımı Fatma Pesend

Sultan II. Abdülhamid’in dördüncü ikbalidir. Asıl adı Fatma Kadriye’dir. Abdülhamid Han ile izdivaç ettikten sonra, Padişah ismini “Pesend” olarak değiştirmiş ve kendisine yaygın olarak Fatma Pesend d...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan Abdülhamid’in Sadakatli Eşlerinden Müşfika Kadın

Sultan II. Abdülhamid’in dördüncü kadınıdır. Abdülhamid Han’ın en tanınmış ve saygın zevcelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Gerçek adı Ayşe’dir. Resmî kayıtlarda, doğum tarihi 10 Aralık 1867,...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan 2. Abdülhamid’in Meşhur Eşi Bîdar Kadın

Sultan II. Abdülhamid’in meşhur eşlerinden biridir. 5 Mayıs 1855 tarihinde Gürcistan’ın Kobuleti şehrinde doğmuştur. Çerkes kökenlidir. Babası İbrahim Talustan Bey, Kabardey prensi olup, annesi Şahika...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
2. Abdülhamid Han’ın Darbecilere Direnen 2. Başkadını Bedrifelek Kadınefendi

Sultan II. Abdülhamid’in zevcelerindendir. 4 Ocak 1851’de Kuzey Kafkasya’da bulunan Anapa şehrinde dünyaya gelmiştir. Harem halkının çoğu gibi Bedrifelek de Çerkez asıllıydı. Babası, Natuhay prensleri...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Nazikeda Kadınefendi

Sultan 2.Abdülhamid’in Başkadını Nazikeda KadınefendiSultan II. Abdülhamid’in başkadınıdır. Aslen Abaza’dır. 1848 yılında Abhazya'da doğduğu nakledilmektedir. Babası, Prens Arzakan Bey Tsanba’dır. Ann...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
5. Murad’ın Kader Ortağı Eşi Şayan Kadınefendi

Şayan Kadın, Sultan V. Murad’ın üçüncü kadınefendisidir. Çerkez kökenli olup Natuhay Boyu’na mensuptur. 4 Ocak 1853 tarihinde doğmuştur. Doğum yerinin Artvin Hopa veya Kuzey Kafkasya’daki Anapa şehri ...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan 5. Murad’ın Başkadını Mevhibe Kadınefendi

Sultan V. Murad’ın, başkadınefendisidir. 6 Ağustos 1835 tarihinde Tiflis’te hayata gözlerini açmıştır. Gürcü asıllıdır. Babası, Tarkanişvili Ahmed Bey’dir. İlk adının Mevhibe olduğu ifade edilmektedir...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan Abdülaziz’in Bedbaht Zevcesi: Neşerek Kadın

Neşerek Kadınefendi, Sultan Abdülaziz’in zevcelerindendir. Asıl adı Nesrin/Nesteren olup, Osmanlı Sarayı’nda kendisine “Neş’erek” denmiştir. 1848 yılında Kuzey Kafkasya’nın Karadeniz sahilinde bulunan...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan Abdülaziz’in Baş Kadını Dürrinev Sultan

Sultan Abdülaziz’in baş kadınıdır. 15 Mart 1835’de Batum’da; Abhaz olan Prens Mahmud Bey Dziapş-İpa ile Prenses Halime Hanım Çikotua’nın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Asıl adı Melek’tir. Kendisinden ...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan Reşad’ın Anneliği: Servetseza Kadın

Abdülmecid’in başkadınefendisidir. Çerkez asıllıdır. 1823’te Adığelerin başşehri olan Maikop’ta dünyaya gelmiştir. Babası Mansur Bey, Çerkez hanedanlarından Temruko’nun prenslerinden olup, annesi de G...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
II. Abdülhamid Han’a Anne Sevgisi Veren Perestu Kadın

Sultan Abdülmecid’in dördüncü kadını, Sultan II. Abdülhamid’in anneliğidir. Kafkas Çerkezlerinden olup, Ubuh Kabilesinden Gogen Ailesine mensuptur. 1832’de doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Gok Bey,...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
II. MAHMUD’UN BAŞKADINI NEVFİDAN KADIN

II. Mahmud Han’ın başkadınefendisidir. 4 Ocak 1793’te doğduğuna yönelik rivayet vardır. Ama geçmiş hayatı ve biyografisine ilişkin fazla net ve sağlıklı bir bilgi yoktur. 1809 yılında Sultan II. M...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
II. Mahmud’un İsmi Hoş Hayatı Kederli Hanımı Hoşyâr Kadın

Sultan II. Mahmud’un ikinci kadın efendisidir. Ne zaman ve nerede doğduğu, Osmanlı sarayı öncesindeki hayatına dair bir bilgi mevcut değildir. Bir vakfiyesinde, künyesinin “Binti Abdullah bin Abdurrah...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
II. MUSTAFA’NIN VEFALI EŞİ HAFSA SULTAN

Sultan II. Mustafa’nın diğer eşidir. Yavuz Sultan Selim’in zevcesi, Muhteşem Süleyman’ın meşhur validesi Hafsa Sultan ile karıştırılmamalıdır. Kaynaklarda adı, Hafize olarak da geçmektedir. Hafsa Sult...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
II. AHMED’İN MUHTEREME EŞİ RABİA SULTAN

Mehmed’in eşi, Sultan II. Mustafa ve III. Ahmed’in de validesi olan Rabia Gülnûş ile karıştırılmamalıdır. Ahmed’in saltanatının kısa sürmesi -4 yıl civarı- nedeniyle, kadınları ve çocukları hak...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
IV. MEHMED’İN EN ÇOK SEVDİĞİ EŞİ AFİFE KADIN

Sultan IV. Mehmed’in en çok sevdiği Kadın Efendi’sidir. Osmanlı tarihçisi İsmail Hakkı Uzunçarşılı da bunu tasdik etmektedir: “IV. Mehmed, ailesi arasında en çok Afife Kadın Efendi’yi severmiş.” Afife...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
İbrahim’in Çok Sevdiği Kadın Efendisi: Telli Hümaşah Haseki

Sultan İbrahim’in en çok sevdiği Kadın Efendisidir. 1630’ların başında doğduğu ve Çerkez asıllı olduğu rivayet edilmektedir. Tarihçi Dimitri Kandemir’e göre Kırımlıdır. Tarihçi Agafangel Krımski, kard...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
2. Selim’in Kızı Sokullu’nun Eşi İsmihan Sultan

2.Selim’in, Nurbanu Sultan’dan olan, büyük kızıdır. İsmi, kaynaklarda Esmâhan/Esmehan olarak da zikredilmiştir. 1544/1545 yılında, babasının Saruhan Sancakbeyliği döneminde, Manisa’da zuhur eden salgı...

Yazar: Bengisu HAYAT

Uygulamadan devam edin