Aranan Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Saliha ve Mihrimah Sultan

Saliha SultanSultan II. Mahmud’un kısa ömürlü kızlarındandır. 17 Nisan 1811’de, Aşub-i Can Kadın’dan dünyaya gelmiştir. Doğmadan önce hazırlanan doğum eşyası hazineden, Aşub-i Can Kadın’ın dairesine g...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
3. Mustafa’nın Saadetli Kızı Beyhan Sultan

Sultan III. Mustafa’nın kızlarından bir başkasıdır. Âdilşah Kadınefendi’den 15 Aralık 1765 tarihinde dünyaya gelmiştir. Diğer çocuklarının doğumlarında olduğu gibi, Beyhan Sultan’ın doğumunda da babas...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Şah Sultan

Sultan III. Mustafa’nın, Hibetullah Sultan’dan sonra doğan kızlarındandır. Annesi, Başkadın Efendi Mihrişah Sultan’dır. Sultan III. Selim’in de ablasıdır. 1761 yılı Ramazan-ı Şerif’inin 15. günü dünya...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Hibetullah Sultan

Annesi, Mihrişah Sultan’dır. İsmi Heybetullah, Heyyibetullah şeklinde de geçmektedir. Doğum tarihi hakkında ihtilaf vardır. 1759 yılı Mart ayında doğmuş olması ihtimal dâhilindedir.Sultan I. Mahmud ve...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
3. Ahmed’in İki Hanım Kızı: Küçük Ayşe Sultan

Küçük Ayşe SultanAnnesi, Emine Kadın’dır. Sultan III. Mustafa’nın kız kardeşidir. Aynı devirde yaşayan Sultan II. Mustafa'nın aynı isimdeki kızından ayırt etmek için kendisine Küçük Ayşe Sultan denmiş...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
3. Ahmed’in Hayır ve İyilik Sahibi Kızı Zeynep Sultan

Sultan III. Ahmed’in kızlarından biridir. Doğum tarihi belli değildir. Doğum tarihinin 1715 yılı Ekim ayı ya da onu izleyen aylarından biri olduğu rivayet edilmektedir. Dört köşeli mührü üzerinde şunl...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
3. Ahmed’in Her Şeyi Erken Yaşayan Kızı Fatma Sultan

Sultan III. Ahmed’in başkadını Emetullah Kadın’dan dünyaya gelen ilk kızıdır. III. Ahmed’in gözünün nuru, “kerime-i mükerremesi” ve “sultan-ı âl-i şanı” idi. 22 Eylül 1704 tarihinde doğdu. Babası tara...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
2. Mustafa’nın Kızı Büyük Ayşe Sultan

Sultan II. Mustafa’nın kızı ve ilk çocuğudur. 30 Nisan 1696’da doğmuştur. Padişahın ilk çocuğu olması hasebiyle büyük şehirlere doğumunu bildiren fermanlar gönderilmiştir. Aynı devirde yaşayan Sultan ...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
4. Mehmed’in Hayırlı Kızı Hatice Sultan

Sultan IV. Mehmed’in ilk kızıdır. Annesi Emetullah Rabia Gülnûş Sultan’dır. Doğum tarihinde bir netlik yoktur, yaygın olarak 1658 ve 1662 tarihleri zikredilmektedir. Bulûğ çağına gelince 1675 yılı Tem...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
1. Ahmed’in İzdivaçta Yüzü Gülmeyen Kızı Ayşe Sultan

Sultan I. Ahmed’in ilk kızıdır. II. Osman’ın üvey kardeşi, IV. Murad ve I. İbrahim’in ablaları, IV. Mehmed’in de halasıdır. Doğum tarihi 1605 olarak gösteriliyorsa da doğruluğu şüphelidir. Annesinin K...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
3. Murad’ın Hayra Düşkün Kızı Ayşe Sultan

Sultan III. Murad’ın Safiye Sultan’dan doğan kızıdır. İlk kızı olması hasebiyle Padişah’ın en çok sevdiği kızı olduğu söylenmektedir. Ayşe Sultan’ın da, bilhassa saltanatı sırasında, babası III. Murad...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
2. Selim’in Kızı Sokullu’nun Eşi İsmihan Sultan

2. Selim’in, Nurbanu Sultan’dan olan, büyük kızıdır. İsmi, kaynaklarda Esmâhan/Esmehan olarak da zikredilmiştir. 1544/1545 yılında, babasının Saruhan Sancakbeyliği döneminde, Manisa’da zuhur eden salg...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Kanûnî’nin Hayırda Parlayan Kızı: Mihrimah Sultan

Mihrimah Sultan, Kanûnî Sultan Süleyman’ın, Hürrem Sultan'dan doğan kızıdır. İsminin orijinal yazılışı Mihr-ü Mâh’tır ve “güneş kadar parlak, ay kadar göz alıcı” anlamına gelmektedir. Doğum tarihi kes...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Yavuz Sultan Selim’in Müride Kızı Şah Sultan

Yavuz Sultan Selim’in altı kızından biridir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Doğum yeri muhtemelen Manisa’dır. Annesi, Kırım Hânı Mengli Giray'ın kızı Ayşe Hatun’dur. (Yavuz’un diğer eşi Ayşe Hafsa Sult...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
2. Bayezid’in Cesur Kızı Ayşe Sultan

Sultan II. Bayezid’in kızıdır. 1465’te Amasya’da doğduğu sanılmaktadır. Sonraki yıllarda Sinan Paşa ile evlenmiştir. Evliliklerinin, II. Bayezid şehzade iken, 1480’de Amasya’da gerçekleştiği kuvvetli ...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Çelebi Mehmed’in Hayırlı Kızı Selçuk Hatun

Beşinci Osmanlı padişahı Çelebi Mehmed’in yedi kızından biridir. Annesi, Kumru Hatun’dur. 1407’de Amasya veya Merzifon’da doğdu. Çocukluk yılları, Osmanlı’nın en buhranlı dönemi olan Fetret Devri’ne r...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Yıldırım Bâyezîd’in Kerametli Kızı Hundi Hatun

Hundi Hatun, Yıldırım Bâyezîd’in kızıdır. Ne zaman doğduğu ve geçmiş hayatı hakkında bilgi mevcut değildir. 1396 yılında gerçekleşen Niğbolu Zaferi’nden önce devrin manevî şahsiyetlerinden Emir Sultan...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Murad Hüdavendigar’ın Araftaki Kızı Melek Hatun

Sultan Murad Hüdavendigar’ın kızıdır. Annesi, Gülçiçek Hatun’dur. Kaynaklarda ismi, Nefise ve Sultan Hatun şeklinde de geçmektedir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatı hakkında fazla bir malumat yokt...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan Vahdeddin’in Vefalı Başkadınefendisi Nazikeda Sultan

Son Osmanlı Padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin’in ilk eşi ve başkadınefendisidir. 9 Ekim 1866 tarihinde Abhazya’nın Tsebelda şehrinde, Marşania Malikhanesi’nde gözlerini dünyaya açmıştır. Prens Hasa...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan Reşad’ın 2. Kadınefendisi Mihrengiz Sultan

Sultan Mehmed Reşad'ın ikinci kadınefendisidir. Çerkes asıllı olup Soçi doğumludur. Doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yoktur. Gerçek ismi Fatma’dır. Osmanlı Sarayı’na girdikten sonra kendisine “M...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
5. Mehmed Reşad’ın Baş Kadını Kâmures Hanımefendi

Sultan V. Mehmed Reşad’ın başkadınefendisidir. Kökeni hakkında kesin ve sağlam bir malumat yoktur. Kafkasya kökenli ve Ubıh kabilesine (bir Çerkes boyu) mensup olması muhtemeldir. Resmî kayıtlarda geç...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
2. Abdülhamid’in 82 Yaşında Evsiz Kalan Eşi Emsalinur Hanım

Cihan Sultanı II. Abdülhamid’in eşlerinden olan Emsalinur Hanım, Abaza kökenli olup 2 Ocak 1866 tarihinde Abhazya’da doğmuştur. Çocukluk çağlarında ailesi, 93 Harbi sırasında, Sapanca’ya göç etmiştir....

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
2. Abdülhamid Han’ın Yardımsever Hanımı Fatma Pesend

Sultan II. Abdülhamid’in dördüncü ikbalidir. Asıl adı Fatma Kadriye’dir. Abdülhamid Han ile izdivaç ettikten sonra, Padişah ismini “Pesend” olarak değiştirmiş ve kendisine yaygın olarak Fatma Pesend d...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan Abdülhamid’in Sadakatli Eşlerinden Müşfika Kadın

Sultan II. Abdülhamid’in dördüncü kadınıdır. Abdülhamid Han’ın en tanınmış ve saygın zevcelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Gerçek adı Ayşe’dir. Resmî kayıtlarda, doğum tarihi 10 Aralık 1867,...

Yazar: Bengisu HAYAT

Makale Kapak Resmi
Sultan 2. Abdülhamid’in Meşhur Eşi Bîdar Kadın

Sultan II. Abdülhamid’in meşhur eşlerinden biridir. 5 Mayıs 1855 tarihinde Gürcistan’ın Kobuleti şehrinde doğmuştur. Çerkes kökenlidir. Babası İbrahim Talustan Bey, Kabardey prensi olup, annesi Şahika...

Yazar: Bengisu HAYAT

Uygulamadan devam edin