Aranan Yazar: Bengisu Hayat

Makale Kapak Resmi
II. MUSTAFA’NIN VEFALI EŞİ HAFSA SULTAN

Sultan II. Mustafa’nın diğer eşidir. Yavuz Sultan Selim’in zevcesi, Muhteşem Süleyman’ın meşhur validesi Hafsa Sultan ile karıştırılmamalıdır. Kaynaklarda adı, Hafize olarak da geçmektedir. Hafsa Sult...

Yazar: Bengisu Hayat

Makale Kapak Resmi
II. AHMED’İN MUHTEREME EŞİ RABİA SULTAN

Mehmed’in eşi, Sultan II. Mustafa ve III. Ahmed’in de validesi olan Rabia Gülnûş ile karıştırılmamalıdır. Ahmed’in saltanatının kısa sürmesi -4 yıl civarı- nedeniyle, kadınları ve çocukları hak...

Yazar: Bengisu Hayat

Makale Kapak Resmi
IV. MEHMED’İN EN ÇOK SEVDİĞİ EŞİ AFİFE KADIN

Sultan IV. Mehmed’in en çok sevdiği Kadın Efendi’sidir. Osmanlı tarihçisi İsmail Hakkı Uzunçarşılı da bunu tasdik etmektedir: “IV. Mehmed, ailesi arasında en çok Afife Kadın Efendi’yi severmiş.” Afife...

Yazar: Bengisu Hayat

Makale Kapak Resmi
İBRAHİM’İN ÇOK SEVDİĞİ KADIN EFENDİSİ: TELLİ HÜMAŞAH HASEKİ

Sultan İbrahim’in en çok sevdiği Kadın Efendisidir. 1630’ların başında doğduğu ve Çerkez asıllı olduğu rivayet edilmektedir. Tarihçi Dimitri Kandemir’e göre Kırımlıdır. Tarihçi Agafangel Krımski, kard...

Yazar: Bengisu Hayat

Makale Kapak Resmi
II. SELİM’İN KIZI SOKULLU’NUN EŞİ İSMİHAN SULTAN

Selim’in, Nurbanu Sultan’dan olan, büyük kızıdır. İsmi, kaynaklarda Esmâhan/Esmehan olarak da zikredilmiştir. 1544/1545 yılında, babasının Saruhan Sancakbeyliği döneminde, Manisa’da zuhur eden sal...

Yazar: Bengisu Hayat

Makale Kapak Resmi
BAHTSIZ ŞEHZADE’NİN BAHTSIZ ANNESİ: MAHİDEVRAN SULTAN

Mahidevran Sultan, cihan padişahı Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk eşidir. Bahtsız Şehzade Mustafa’nın da validesidir. 1500’lü yılların başında doğduğu rivayet edilmektedir. Doğum tarihi/yeri ve kökeni (...

Yazar: Bengisu Hayat