Aranan Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
GÜL KOKUSU'NDA BİR ROMAN

Raziye Sağlam'ın¸ Somuncu Baba Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları'nca yayımlanan 'Gül Kokusu' anlatısı¸ çağımızın kâmil velilerinden es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin (ks) hayat...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
OSMAN HULÛSİ EFENDİ KÜLLİYATI

Çağımızın büyük bilgelerinden Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Divan¸ Hutbe ve Mektûbat'ından oluşan külliyatı¸ NasihatÇağımızın büyük bilgelerinden Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Div...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
YESİ'DEN GELEN GÜL KOKUSU: HACI BEKTAŞ-I VELİ

Menakıbnameler¸ irfan semamızın büyük yıldızı Hacı Bektaş-ı Veli'nin Nişabur doğumlu olduğunu söyler ama¸ O'nun manevi toprağı Yesi'dendir.Menakıbnameler¸ irfan semamızın büyük yıldızı Hac...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
OSMAN HULÛSİ EFENDİNİN:FÜTÜVVET GELENEĞİNİN EN DEĞERLİ HALKASI

“O¸ ilâhî aşk şarabıyla sermest olan bir modern zamanlar bilgesidir. Mesleği muhabbet¸ meşrebi aşk¸ yolu fütüvvet¸ silsilesi altın nesil¸ çabası ihlâş himmeti hizmettir. Aşk yolu¸ Hz. Mevlânâ ...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
ŞEHRİN KAPILARINI HAKİKAT'E AÇAN LİDER : FATİH

Fetih¸ nefsin kapılarının açılmasıdır. Benliğin sırları¸ varlığın hakîkatine doğru yapılan gezide belirir. Fütûhât¸ insanın¸ kendi varlığının esrârının kendi görüşüne açılması¸ böylece varoluşun ger...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
DANIŞMA: ORTAK AKIL

"İstişare¸ bir tür danışma¸ tartışma¸ müzakere etme¸ düşünceleri takas etme¸ daha esenlikli ve daha doğru olanı bulma çabasıdır. Bu tümüyle ahlakî bir çabadır. Doğru'nun keşfi için yapılan her tür...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
FAKR, TÜM AŞIKLARIN VE ERMİŞLERİN YOLUDUR

Aşk nasıl bir haldir¸ nasıl bir makamdır¸ dilerseniz bununla başlayalım¸ nedir aşk? Aşk¸ evrendeki en büyük güç¸ yaratıcı bir ilke...Üzerinde saatlerce konuşsak da kelimelerle aşkı anlatmakta yetersi...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
THE İMAM FİLMİ ÜZERİNE YÖNETMEN İSMAİL GÜNEŞ İLE RÖPORTAJ

1977 yılında çektiği ilk kısa metraj filmi olan “Karanlık Bir Dönemdi” adlı çalışmasıyla ilk meyvesini veren¸1977 yılında çektiği ilk kısa metraj filmi olan “Karanlık Bir DönemdiR...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
TASAVVUF İRFANI ÜZERİNE

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü’nün yazarı¸ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı; Prof Dr. Ethem CEBECİOĞLU hocamız ile tasavvuf irfanı üzerine yaptığım...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
İLETİŞİM ORTAMLARININ DOĞASINA DÂİR…

Bir Türkçe sevdalısıyla¸ değerli Ahmet Turan Alkan hocayla¸ 'dil'in¸ 'iletişim' ortamlarının doğasına¸ imkânlarına ve sınırlarına ilişkin bir konuşma okuyacaksınız.Bir Türkçe sevdalısı...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
EHL-İ BEYT-İ MUSTAFA HEM TEMİZ, HEM TEMİZLEYİCİDİR

“Saygı bir davranış biçimidir. Sevgi ise bir gönül meselesidir. Rasulullah’ı ve ailesini saymak mümkündür. Terbiyeli insanlar bunu yaparlar. Sevmek ise¸ yüksek gönül sahibi olan insa...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
PROF. DR. İ.HAKKI ÜNAL: SÜNNET VE HADİS¸ PEYGAMBER EFENDİMİZİN AHLAKİ ÖRNEKLİĞİDİR'

Kelime anlamı itibariyle ve ıstılah olarak 'sünnet' ne anlama gelir? Kelime olarak 'sünnet'¸ ister iyi ister kötü olsun¸ davranış¸ takibedilen yol¸ gidiş¸ âdet anlamlarına gelir.1957 ...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
AŞK GELİCEK CÜMLE NOKSANLIKLAR TAMAM OLUR

Allah sever ve her türden sevginin kaynağıdır. Allah güzeldir ve tüm güzelliklerin menşeidir.Tarifi hatırlayalım : 'Aşk¸ en az üç saat en çok üç yıl süresi olan¸ insanın fizyolojik d...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
GÖZDEN HAYALİ GİTSE DİLDEN FİRAKI GİTMEZ

“O'nu seven ve buyruğuna giren¸ zindanda dahi olsa saraydadır. Onu tanımayan¸ sevmeyen ve itaat etmeyen saraylarda dahi olsa zindandadır¸ bedbahttır.”“O'nu seven ve buyruğuna giren¸ zindanda dahi olsa...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
VARLIK MÜSLİMDİR

Görmekten kasıt müşahadedir. Müşahade şuhud etmedir. Şuhut içgörüştür. İçgörü ancak kalple olur. Bu hikmettendir ki¸ 'bunda kalp sahibi olanlar için çok öğütler vardır' buyrulmuştur. Görmekten...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
DARENDE'NİN KALBİNDEKİ İRFAN ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

İrfan¸ inisiyatik yatakta akan bilgidir. Allah'ın kulunun kalbine verdiği hikmettir. Hikmetin dili sembol ve sükûttur.İrfan¸ inisiyatik yatakta akan bilgidir. Allah'ın kulunun kalbine verdiğ...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
DÜNYANIN ORTA YERİ

Arzın kalbi Kâbe'dir¸ gözü İstanbul. Yeryüzünün kanı¸ Kâbe'yle arınır¸ ciğeri Anadolu ile soluk alır.Arzın kalbi Kâbe'dir¸ gözü İstanbul. Yeryüzünün kanı¸ Kâbe'yle arınır¸ ciğeri Ana...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
ORUÇLA ARINMA

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi¸ görkemli eseri Divan'da şöyle der : "Sana matlûb sensin ey dil gayrı bir söz arama Sendedir ol görecek yüz taşradan yüz arama" İnsanın asıl dileği¸ aradığı¸ muhta...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
ŞAM'DAN DARENDEYE ERDEMLİ ŞEHİRLER

Mekke…Arzın kalbi. Varlığın ikamet ettiği şehir. Efendimiz'in kutlu bedenini ağırlayan onurlu kent. Kur’ân'daki adıyla Bekke. Tüm kutsal metinlerde söz edilen kutlu belde.MekkeR...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
'NE BİLSİN DERT ZEVKİN DERDE DERMAN OLMAMIŞ GÖNLÜM'

Dert¸ bir ayrılık¸ bir hicran hikâyesidir. Hz. Mevlâna’nın ‘şikayet’ine konu olan firaktır.Dert¸ bir ayrılık¸ bir hicran hikâyesidir. Hz. Mevlâna’nın ‘şikayet’i...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
‘CİHANIN ZÜBDESİ’ VAKTİN OĞLU

İnsan hâli üzre imiş. Vaktin oğlu tabiri¸ insanın¸ içinde bulunduğu manevî halin ürünü olduğunu ima eder.İnsan hâli üzre imiş. Vaktin oğlu tabiri¸ insanın¸ içinde bulunduğu manevî halin ürünü olduğu...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
HUZURDA

Rivayetler bize¸ ilk yaratılan şeyin Efendimiz’in Nuru olduğunu söyler. Kainat O’nun nurundan yaratılmıştır. O¸ nur suretinde bir insandır.Rivayetler bize¸ ilk yaratılan şeyin Efendimiz&...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
MAVERAÜNNEHİR NEREYE DÖKÜLÜR?

Bilgelerin Sultanı İbn Arabi¸ Fetihler kitabının bir yerinde şöyle der : ‘Allah’ın seninle açtığı ilk kapının senin nefsinin kapısı olduğunu bilir misin?Bilgelerin Sultanı İbn Arabi¸ Feti...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
ONULMAZ DERTLERİN DERMANI

Gönül kelimesi Türkçemize hastır¸ hiçbir dünya dilinde tam karşılığı ve benzeri yoktur. Yürek¸ kalp ve benzeri kavramlara rastlarız diğer dillerde ama ‘gönül’e tesadüf edemeyiz.Gönül kelim...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Makale Kapak Resmi
“DİRİYİZ DAİM¸ ÖLMEYİZ…”

Anadolu’yu mayalayan büyük bilgelerin ilahî aşk şarabıyla sermest olanı ve melametiyye ahlakının önde geleni Somuncu Baba’ya¸ Şeyh Hamid-i Veli’ye ait olan bu mısra bize der ki: R...

Yazar: Sadık YALSIZUÇANLAR

Uygulamadan devam edin