Aranan Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Filistin Meselesine Sahip Çıkmak Ümmetin Din Bahsidir

Kur’an-ı Kerim’e göre Allahu Teâla, Hz. Nuh (a.s.)’a tabi olup, kendine inananları koruduğu tufanda;  inkârcıların tamamını helak etmiştir. O hadiseden sonra;  insanlık yeniden nasıl başladı...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Kudüs Dâvâmız

Bizim ecdâdımız Osmanlı’da işgal kelimesi yoktur. İslâm’da ve ecdâdımız Osmanlı’da “fetih” kelimesi vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun ecdâdımız fethettiği yerde ezan seslerini yeryüzüne yayar ve...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Filistin Direnişine Sosyolojik Bakış

Sosyoloji; insanların oluşturduğu toplumların her türlü faaliyetlerini farklı bir açıdan inceleyen bir bilimdir. Görüşlerini sistematik temellerle beslerken konulara eleştirel yaklaşımlar getirir. Biz...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Özbekistan Ziyaretim

Özbekistan bizim hem maneviyat otağımız hem de ata yurdumuzdur. Türk birliği açısından yüksek ehemmiyete sahip Özbekistan’a yapmış olduğumuz bir ziyaretimizi sizlerle paylaşacağım.Bu ziyaretim sırasın...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Afrika’da Türk Varlığı

İnsanların ilk yerleştiği kıtalardan birisi olarak bilinen Afrika, gündüzleri güneşin kavurduğu, geceleri çöl rüzgârlarının savurduğu bir coğrafya olmasından ötürü müdür “tarihî itibari ile de “kara/k...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Sarı Saltuk-Saltuknâme ve Balkanlardaki Ruh

Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmetleriyle İslâm’ı anlatmak adına Buhâra’dan yola çıkan, Anadolu’nun ayakta kalmasını sağlayarak Bursa’da duraklayan alperen dervişlerin bayrağını Balkanlara taşıyan alperen b...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
İrfan Seyyahı Olarak Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Anadolu

Bir nevi irfan seyyahı olarak nitelendirebileceğimiz İbnü’l-Arabî’nin Anadolu seyahatini de ilim ve irfan seyahati olarak nitelendirmek mümkündür. Çünkü ömrünü, çeşitli hocalardan ders alıp sürekli ol...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Anadolu İrfan Medeniyeti

Anadolu irfan medeniyeti; hayatı ve insanlığı, ahlaki bir bütünlük içinde ele almaktadır. Bu değerli insanların sergilemiş oldukları davranış ve kullandıkları dil, ahilik kültürü, irfan medeniyetini b...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Anadolu İrfanı

Anadolu, Bizanslıların “Güneşin doğduğu yer” anlamında kullandıkları Grekçe “Anatoli” kelimesinden türemiştir. Ama Elhamdülillah necip Türk milleti İslâm’ın güneşiyle bu toprakları ebedî vatan yapmışt...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Kudüs Üzerine

Elbette ki şehirler sadece taş ve toprak parçasından ibaret değildir. Bazı şehirler oldukça derin manevî bir güç ve anlam dünyasına sahiptir. Şehirlere bu minvalde bakıldığında Müslümanların ilk kıble...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Yolunda Nasip Arayan Veli: Eşrefoğlu Rumî

Adı Abdullah’tır. Babası Eşref’in adıyla şöhrete ulaşmıştır. Babası, Mısır'dan İznik'e göçmüştür. Eşrefoğlu Rumî İznik'te doğar. Doğum tarihi belli değildir. Hicrî 889 (m.1484) yılında İznik'te vefat ...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Türk Kültür Tarihinde Önemli Bir Sîmâ Hoca Ahmed-i Yesevî

Milletler büyük oğullarıyla nefes alırlar…Türk dilinin en az 3500 yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu kadar eski geçmişe sahip olup hâlâ da varlığını gelişerek devam ettirmesinde elbet...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Anadolu’daki İrfan Geleneği

Bir gelenek ve kültür dairesinde devam eden marifetullahta ömrü boyunca ilerleyen Arabî, büyük bir marifet ehlidir ve yorgunluk nedir bilmeyen irfan yolcusudur.Hayatının önemli bir kısmı hakikati aram...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Uygulamadan devam edin