Aranan Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Kudüs Üzerine

Elbette ki şehirler sadece taş ve toprak parçasından ibaret değildir. Bazı şehirler oldukça derin manevî bir güç ve anlam dünyasına sahiptir. Şehirlere bu minvalde bakıldığında Müslümanların ilk kıble...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Yolunda Nasip Arayan Veli: Eşrefoğlu Rumî

Adı Abdullah’tır. Babası Eşref’in adıyla şöhrete ulaşmıştır. Babası, Mısır'dan İznik'e göçmüştür. Eşrefoğlu Rumî İznik'te doğar. Doğum tarihi belli değildir. Hicrî 889 (m.1484) yılında İznik'te vefat ...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Türk Kültür Tarihinde Önemli Bir Sîmâ Hoca Ahmed-i Yesevî

Milletler büyük oğullarıyla nefes alırlar…Türk dilinin en az 3500 yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu kadar eski geçmişe sahip olup hâlâ da varlığını gelişerek devam ettirmesinde elbet...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Anadolu’daki İrfan Geleneği

Bir gelenek ve kültür dairesinde devam eden marifetullahta ömrü boyunca ilerleyen Arabî, büyük bir marifet ehlidir ve yorgunluk nedir bilmeyen irfan yolcusudur.Hayatının önemli bir kısmı hakikati aram...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Uygulamadan devam edin