Aranan Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
BAHARLA GELEN

Her bahar yeni ümitler, taze fikirler ve can suyuyla gelir. Türk edebiyatında baharla ilgili birçok deyim ve atasözü vardır. Hepsi de iç ferahlatan, teselli eden, umut bahşeden ve biraz da dünyanın fâ...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
İÇİMİZE OLAN YOLCULUK

Geçen gün elime bir antika ütü geçti. Demirden, ağırca döküm bir ütü. Yaklaşık 15 cm derinliğinde, üstü yine demirden kapaklı, kilidi kuş şeklinde, içine kor ateş konarak sıcaklık elde edilen, ahşap s...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
BİR YUDUM NOSTALJİ

Benim çocukluğumda hanımeli bir başka açar, leylaklar daha asil kokardı. İnce uzun bir sokaktaydı evimiz. Sokağın başköşesinde mahalle camii, en sonunda muhtarın evi, orta yerde bizim ‘köşkümüz’ vardı...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
Sen Tedbirini Al, Ondan Sonrasını Takdire Bırak

Sanat ve edebiyat âşığı bir grubu evinde kabul eden ve çeşitli konular üzerine dikkat çekici açıklamalar yapan Şair-Yazar Yavuz Bülent Bâkiler’in söylediklerinden bir kesiti istifadenize sunuyoruz: “1...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
BAŞÖĞRETMENLER BAŞÖĞRETMENİNE İTHAF OLUNUR

İnsanlık adına gününüz kutlu olsun efendim. Öğretmenler Günü kutlanmaya en layık kişi sizsiniz şüphesiz. Bütün insanlık, sizin rahle-i tedrisinizden geçti kuşkusuz ey ulular ulusu... Haddime düşmüşse;...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
EY ADL-İ İLÂHÎ

Meşhur hikâyedir, yaşlı kadın üç yetim torunuyla yaşamaktadır. Büyük yoksulluğun acımasız kollarında gün bulup gün yedirir yavrucakları. Baba savaşta şehit olmuş, anne çocukları terk edip kaçmıştır. N...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
ÇOCUK MU TERBİYESİ Mİ?

Hayran olunan kişiye bir buket gül sunarmış gibi zarif ve mânâlı bir edâyla, âdeta reverans yapılarak ebeveynin eline tatlı telaşla tutuşturuluverilen can emânetleri, yavrularımız... Canımızdan can, k...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
SIRADAKİ!!!

Dünyanın gözbebeği, şehit kanlarıyla sulanmış kadîm topraklarımızın has evlatlarından olan Hacı Bektâş-ı Veli, altın öğütlerinin içinde “Bir olalım, diri olalım, iri olalım.” ifadesini kullanır. Dinç ...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
PADİŞAHIN İŞİ NE?

Murat Han (III. Murat) o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Veziriazam Siyavuş Paşa sorar: - Hayrol...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
BİR PORTRE

Bugün size bir tanıdığımdan söz etmek istiyorum. Onu, yaşayan bir tarih olarak değerlendirebiliriz. İhtilallerin, sıkıntıların, toplumsal buhranların süzgecinden geçmiş bir erdemli insan. Hani derler ...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
EZEL İLE EBED ARASINDAKİ KÖPRÜ

Mü’minin belli-başlı vasıflarını sayan Allah Rasûlü (sav) temel  ahlakî öğretilere dikkat çeker : sabır, şükür, hayâ, cihad şuuru, tevâzu, cömertlik, kanaat, nezâket, merhamet, zühd-ü takva, kusur ört...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
“HİÇBİR KAPI YOKTUR Kİ…”

“Hiçbir kapı, altından geçerken, Âkif’i eğilmeye mecbur edemedi.”                                                                                                                                       ...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
İŞTE DÜNYA BUDUR !!

Adamın biri, yola çıkmak üzere olan  Hz. İsa’ya “Sana yoldaş olabilir miyim?” der. Teklifin kabul edilmesi üzerine beraber yola koyulurlar. Bir nehir kenarına varınca yemek molası için otururlar. Yanl...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
21. Yüzyılın “Mev’ûde”leri

Yüce Rabbimiz  Tekvir   sûre-i  celîlesinde  kıyametin  kopma  ânını  zihinlere  o kadar  dehşetli  tablolarla  çizer ki, hayal  gücünüz  oranında,   birkaç  fırça darbesiyle  çizilen   büyük  bir  tu...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
BU GİDİŞ NEREYE?

Bazen yıldızların üzerinde oturup dünyayı izliyorum kuşbakışı. Mavi geoidin üzerine konup göçenler, gelip gidenler takılıyor ağıma. Kara kıtadan buzullara, ekvatordan Lût Gölü çukuruna varıncaya deyin...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
EN BÜYÜK NÎMET NEDİR?

Muhabbetin husûle getirdiği Muhammed aleyhisselam Ya da Muhammed (sav)’den husul eden muhabbet! “(Ey Muhammed!) De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana tâbî olunuz ki Allah da sizi sevsin ve gü...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
DALGIÇSAN GÖZLERİMİN DENİZİNE DAL

“Lâ tahzen!”[i]  Ferman-ı ilahisi ile başlayıp Sabah-ı Haşr’e kadar yol alacak kutlu kervanın aziz ve rûhânî yolcuları... Adı Muhacir, adı Ensar, adı ashab, adı ihvan veya ahî, adı mürid yahut mürşid,...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Makale Kapak Resmi
Bitmez Güzelin Vasfı, Ağaçlar Kalem Olsa

Bir gün, Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.)’in yanına azılı müşrik Ebu Cehil çıkagelir. Bir nazarıyla kışları bahar eden, varlığıyla el-Emîn olan, sohbetiyle güller derilen, susuşuyla ayrı bir asalet se...

Yazar: A. Tuba BÂKİLER SÜTDEDE

Uygulamadan devam edin