1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 247.Sayı

Kapak Resmi
247.Sayı
Makale Kapak Resmi
ÖĞRETMEN ÖRNEK OLMALI VE ÖNDERLİK YAPMALI

İnsan yaşadığı toplumdan, evreden, gelişmeden, zorunluluktan, kötü ve güzel örneklerden etkilenir. İnsan temiz çevrede yaşamalıdır. Temiz olmayan yerlerde; temiz, güzel, iyi, ahlaklı insan yetişmesi ç...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBER ŞAİRİ HASSÂN B. SABİT Gönülden Doğan Kelâm-ı Nâbit

Hassân b. Sâbit (r.a.), İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Müslüman olan Medineli bir şairdir. Neccâroğulları1 kabilesinden olması hasebiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) ile soy hısımlığı bulunan bu sahabe, İslâ...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
HOCA AHMED YESEVÎ DİVANI’NDAN HİKMETLER AŞK-I HİKMET PÎR-İ TÜRKİSTAN

Selçuk Alkan’ın, Mevsimler Kitap etiketiyle yayımlanan Aşk-ı Hikmet/Pîr-i Türkistan adlı çalışması, günümüz insanının kendini yeniden bulmasına, ruhî çelişki ve ıstıraplarına manevî deva bulmasına ves...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
ÜÇ ÖKSÜZ SULTAN

Annelerimiz başımızın tacı, gönlümüzün süruru, saadet ve selametimizin her daim en büyük duacısı, nadide varlıklarımız. Paha biçilemez mevcudiyetlerini, ancak yokluklarına ve hasretlerine duçar olanla...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
İSTANBUL’UN ŞAİR FATİH’İ

Bugün bilinen bir gerçek vardır ki o da bir ülkenin sosyal hayatıyla, siyasetiyle, ekonomisiyle edebiyatının at başı gidiyor olmasıdır. Devlet ne kadar müreffehse edebiyatı o kadar ihtişamlı; ne kadar...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
ÇİNİYE GÖNÜL VEREN SANATÇI ADİL CAN GÜVEN İLE

Seramik sanatında ülkemizin önde sanatçısı Adil Can Güven 1953 İnegöl doğumludur. Sanatçı usta-çırak geleneğiyle sanat hayatının 50. yılını tamamlamıştır. Ustası Abdurrahman Özer’dir. Adil Can Anadolu...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
GÜZEL KELAM ETMEK

Hadis "Kim Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: "Söz, konuşan kişinin sıfatıdır. Kıdem sıfatlarıyla (hayat bulan) hudûs sıfatla...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
SOLAKZÂDE’NİN (1095/1683) “ŞERH-İ ENDÜLÜSΔ ADLI ESERİNİN MUSTAFA SÜLEYMAN (ö.?) DARENDEVÎ NÜSHASI

“Ebü’l-Ceyş el-Endülüsî” şeklinde tanınan “Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Ensârî el-Endülüsî” 459/1065’te vefat etmiş bir müelliftir. Onun “el-Arûzu’l-Endülüsî” adlı eseri klasik dönem ilim adam...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
FELAKET YILLARI VE BATINİ / HAŞHAŞİLERİN SONU- 2

Haşhaşîler, Katl ve Korku Bâtınîler, Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra hanedan mensupları arasında başlayan taht kavgaları ve Haçlılar'ın bazı Müslüman topraklarını işgal etmeleriyle oluşan ortamd...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
İSLÂMÎ YAPITLARIN GÖRKEMLİ VE CÂZİBE MERKEZİ HALİNE GELMESİNDE ÇİNİ SANATININ ROLÜ

İnsanlık tarihi boyunca içerisinde yaşanılan tabiat şartları bağlamında pek çok el sanatı vücûda gelmiştir. Ortaya çıkan el sanatları daha çok korunma, barınma ve örtünme gereksinimleri ile kendini gö...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
AHÎLERİN PÎRİ AHÎ EVRAN'DIR

Sekiz yüz elli sene evvel geldin dünyaya Sühreverdi'den ilim tahsil eyleyip durdun Doksan üç yıl dalmıştın ömür denen rüyaya Tasavvuf ahlâkını hasıl eyleyip durdun Hakikat çeşmesinin oluğu...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
HESAP GÜNÜNDE ORGANLARIN ŞÂHİTLİĞİ

İlk Müslümanlardan, cennetle müjdelenen on kişiden biri, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu, Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’dur. O, şöyle anlatır: “Bir ara Kâbe’nin örtüsüne tutunmuş duruyordum...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
BAYRAM

Bayramlar sevince yelken açarken, Ovalar, yaylalar, beller şenlenir. Melekler âleme rahmet saçarken, Yokluktan varlığa hâller şenlenir.   Mü’minin kapıyı beklerken gözü, Elinde ...

Yazar: Yaşar ÖZKAN

Makale Kapak Resmi
ÇOCUĞU OLMADIĞI HALDE ÜMMETE ANNE OLAN KADIN: HZ. ÂİŞE (R. ANHÂ)

Peygamberimiz (s.a.v.)’in sevgili eşi, Hz. Ebu Bekir’in kızı, mü’minlerin annesi, Yüce Allah’ın âyetleriyle tezkiye ettiği iffet âbidesi, en çok hadis (2210 hadis) rivâyet eden anne, hayatında ve vefâ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
ÇİNİ SANATINDA RENKLERİN RUHA TESİRİ

İslam mimarisinde mekânın işlevine göre sanatsal bir şekilde; tabiatla bütünleşen bir tarzda binaların yapı malzemesi ve renk seçimi yapılır. Toplumun manevî bakımdan beslendiği değerler ve gelenek...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin