1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: Eğitim

Makale Kapak Resmi
Medyanın Çocuk Üzerindeki Etkileri

Yaşadığımız internet çağında; doğru kullanılmadığı zaman film, dizi ve sosyal medya gençlerimizi adeta zehirlemekte, telafisi ve tedavisi çok zor yaralar açmaktadır. Toplumun değer yargıları, ahlâkı v...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
EĞİTİM, ZİHİN VE DUYGU ZENGİNLİĞİ KAZANDIRMALI

Eğitimde amaç; öğrenciye sadece bilgileri öğretmekle kalmayıp, onları düşünen, soran ve sorgulayan kişiler olarak yetiştirmek olmalı. Konuşan, anlayan ve anlatan öğrenciler olarak yetiştirmek için ger...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
KALBİMİZİN DÜŞMANI RİYAKÂRLIK!

“Dijital dünyanın bize kattığı en olumsuz duygulardan biri riyakârlık! Kelimeye bakınca içinde kâr ifadesi geçiyor diye bir an kârlı olduğumuzu mu zannettik nedir, riyakârlık normal bir hâl durumuna g...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
ÖĞRETMEN ZORLARI KOLAY YAPANDIR

Eğitimin olmazsa olmazları sevgi, bilgi ve ilgidir. Mesleğini ve öğrencilerini sevmeyen öğretmen başarılı olamaz. Sevmeden eğitim olmaz. Öğretmenlik bir insan yetiştirme sanatıdır ve sanatların en z...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
YA HÜRRİYET YA HÜRRİYET

Güçlü bir Türkiye’nin her anlamda dünyaya sözünü dinleteceği aşikâr. Çünkü insanlar bildikleriyle ve bu bilgileriyle yapabildikleriyle saygın olur, sözünü dinletir. İnşallah yeni neslimizin bunların i...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
YETİŞMİŞ İNSANA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Eskilerin çok kullandığı bir söz var. Kaht-ı rical/adam kıtlığı… Sisteminizi en güzel şekilde kursanız da bunu kullanacak kaliteli insana her zaman ihtiyaç vardır. Dünyanın kaderini belirleyen en önem...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
LÜGATLER ARASINA SIKIŞMIŞ BİR KAVRAM GÖRGÜ

“Yaşadığımız dünyada bazı meseleleri çok basit gördüğümüzden ya da çok basite aldığımızdan bazen çıkmazlara girebiliyoruz. Bir süre sonra bu çıkmazlar kördüğüm hâline geliyor ve olduğumuz yerde kalaka...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
NEREDE O ESKİ GÜNLER

“İnsan yaş aldıkça diğer bir deyimle bunu pek kullanmayı sevmesek de yaşlandıkça, maziye daha fazla bir özlem olur. Çünkü alınan yaşlar bir gün değil ömürden eksile birer hane. Her ne kadar ölümlü dün...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
EĞİTİMCİDE ARANAN ÖZELLİKLER

Eğitimin temel unsuru eğitimci olduğuna göre, en mükemmel özelliklerin onlarda bulunması gerekir. İslâm terbiyesi bir duygu, niyet, düşünce, eylem güzelliğidir. Niyetin, duygunun, düşüncenin, davranış...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
İNSAN YETİŞTİRMEDE METOD VE TEKNİKLER

İnsan yetiştirmenin önemini ne kadar anlatsak azdır. Yetiştirirken gerekenleri yerinde ve zamanında yapmak gerekir. Geç kaldığımız zaman iş işten geçmektedir. Bu konuda zamanın bilgi ve teknolojisine ...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
HER ŞEY ZIDDIYLA KAİM

Kâinat, zıtlıklardan halk edilmiş bir sır muamması… Yaratan, elbet bir hikmet gereği halk etmiş bu tezatları… Biraz tefekkür edersek, hayat devr-i daiminin işleyişinin bu tezatlar silsilesiyle bir sin...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
KAÇ HAYIRLI İNSAN YETİŞTİRDİK?

İnsan yetiştirmek sanatların en büyüğü ve en kutsalıdır. Bu uğurda neler yaptık?Devlet, eğitimciler ve anne babalar üzerine düşen görevleri hakkıyla yapabiliyor muyuz? Kaç hayırlı insan yetiştirdik? B...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
SABIRLA AZMETMEK

“Sabretme kavramı biraz kendimizi dinlemekle de alakalı, hayata bakışımızın hızlı bir şekilde ilerleyip hayatımızdaki olan biteni anlamadan ömür vadesini doldurmak ne kadar doğru?”   Sabretmeyi ...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
BEYNE GİDEN YOLLAR GÖNÜLDEN GEÇER

Öğretmen, beyne giden yolların gönüllerden geçtiğini iyi bilir. Eğitimciliğin ilk basamağında sevgi, bilgi ve ilgi ile yoğrularak verilenlerin faydalı ve kalıcı olduğunu biliyoruz. İyi bir eğitimci sa...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLLERİN FATİHİ OLMAK

Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, öncelikle şunu çok iyi bilmeli. Gönlüne giremediğimiz öğrencimizin beynine giremiyoruz. Eğitimci kendini ve dersini sevdirerek işe başlamalı. Her zaman s...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLAR SEVGİ VE İLGİ İSTER

2020 yılın ilk aylarından itibaren başlayan, yüz yüze eğitim ve öğretimi zora sokan Covid-19 belasıyla tüm dünya mücadele ediyor. Ülkemizde ara verilen bir dönemden sonra yeni bir eğitim- öğretim döne...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
Velilerin Ahkâma Dair Hassasiyetleri

Cenab-ı Allah Casiye Suresi’nin 18. ayetinde şöyle buyurmuştur: "Sonra seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Öyleyse sen ona uy, bilmeyenlerin hevalarına uyma.” Bu ayet-i kerimeyi merhum Elmalılı H...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
BİLGİ EN BÜYÜK HAZİNEDİR

Yüce Rabb’imiz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak yaratmış ve ona mükemmel özellikler vermiştir. İnsanoğlu verilen aklı ve özellikleri en iyi bir şekilde kullanmak zorundadır. İşte bunların ba...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
15 TEMMUZ'UN 4. YIL DÖNÜMÜ... MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERİMİZ

Milletler millî ve manevî değerleriyle yaşar ve değerlere bağlı oldukları sürece ayakta kalırlar. Milletlerin tarihinde önemli olaylar vardır. İnsanlar yaşananlardan ders çıkarır ve ibret alırsa bir d...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
Aziz Milletin Vatan Sevgisi

Anadolu’nun hangi köşesine giderseniz gidin, sade ve seviyeli yaşam tarzlarıyla, güzel huylarıyla, kanaatkârlıklarıyla, hatır gönül dinlemeleriyle, vefalarıyla, vatana millete bağlılıklarıyla, bayrağa...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ HAZRETLERİNİN BAZI ÖNCELİKLERİ

Zâhir ve bâtın şehrinin imarında nice temeller atan merhum Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin hayatına baktığımız zaman yılmadan, usanmadan İslâm’ın yüce ahlâk prensiplerini hâl ve kâl ile s...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Cemal Hoca ve Hikmet Anne

Cemal Öğüt Hoca, 1887 Yunanistan’da bulunan Mora Yenişehir'e bağlı Alasonya'da dünyaya gelmiş, 1903 yılında İstanbul Dâru'l-Fünûn Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, hafızlık yapmış, Düzceli Zâhid Kevserî'de...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

Eğitimde öğretmen-öğrenci, okul ve çevre bir araya geldiğinde istenenler yapılabiliyor. Bunlardan biri eksik olduğu zaman istenilen verimi almak zorlaşıyor. Eğitimde, öğretmen-öğrenci ilişkisinin ne k...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA HOŞGÖRÜ KAVRAMI

Sözlüklerde hoşgörü; insanların davranışlarını anlayışla karşılayıp hoş görmek, insanlar arası münasebetlerde orta yolu takip etmek, sert ve katı hükümlü olmamak, karşılıklı ilişkilerde kolaylık, kend...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
EĞİTİMCİ NASIL OLMALI

Eğitimci; anne-babaların kendisine emanet ettiği misk kokulu narin ve nadide çiçekleri kendi evladı gibi görmeli. Kendini sevdiren öğretmen dersini de sevdirir. Gönüllere girilmeden beyinlere girilmed...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Uygulamadan devam edin