1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 282.Sayı

Kapak Resmi
282.Sayı
Makale Kapak Resmi
Batı Trakya ile İman ve Kültür Kardeşliğimiz

Balkan coğrafyası, Osmanlı'nın bu topraklara ayak basmasıyla köklü bir değişim ve dönüşüme şahitlik etmiştir. Akıncılar, alperenler, dervişler ve erenler gibi Osmanlı'nın mânevî gücünü temsil eden kiş...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Gönül sevdâ-yı yârda

1. Gönül sevdâ-yı yârda her zamân bir kâra koymazlarMetâ-ı sûdu yok bîgâneyi pâzâra koymazlar2. Akıl bir müddeîdir kim erişmez aşka idrâkiVelî aşksız olan âkılleri bu kâra koymazlar3. Muhabbetden dem ...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Batı Trakya’da Kur’ân Hizmetleri

Müslümanlar, Allah’ın kelimesini yüceltmek (i’lâ-yı kelimetu’llah), İlâhî mesajı tüm insanlığa ulaştırmak için tarih boyunca hiçbir engeli/sınırı bahane etmeden dünyanın dört bir yanına koşturmuşlardı...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ben

Ebedî kurtuluş fermânıyım benNefsle rûhun güreş meydanıyım benSevginin, saygının mekânıyım benBilâl-i Habeşî ezânıyım benZulüm görenlerin kalkanıyım benEbrehe ordusu düşmanıyım benŞehit düşenlerin al ...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Evlâd-ı Fâtihân

Helal lokma yedim, mayam bozulmaz;Serapa bir iman bendedir bende.Gönül coğrafyama sınır çizilmez,Şühedaya meydan bendedir bende.Mostar Köprüsü’nde kadim bir taşım,Tarihlere sorma, bilinmez yaşım.Neler...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Evlâd-ı Fâtihân’ın Bulgaristan’daki İzleri

Türk devletleri arasında İslâmiyet’i devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti, kuzey Kafkasya’da İtil (Volga) nehrinin orta havzasında kurulan İdil Bulgar Devleti’dir. Bulgar topraklarından Abbâ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Kudüs Dâvâmız

Bizim ecdâdımız Osmanlı’da işgal kelimesi yoktur. İslâm’da ve ecdâdımız Osmanlı’da “fetih” kelimesi vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun ecdâdımız fethettiği yerde ezan seslerini yeryüzüne yayar ve...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Nefis Tezkiyesi ve Kalp Tasfiyesi

Bu makalemizde tezkiye kavramı ve bu kavramın mâhiyeti üzerinde duracağız. Sözlükte tezkiye; “, temizlemek, geliştirmek, feyizlendirip büyütmek, arıtmak, temize çıkarmak” gibi anlamlara gelir.[1] Dinî...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Vefâsız Dünyadan Ümidi Kesmek

Dünya, “ev ednâ” sırrına erenler için Allah’a yakın olma yeri, yücelerin yücesi; “denî/alçak”, değersizliği seçenler için ise aşağıların aşağısıdır. Burada mahâret kulun dünyayı nasıl algılayıp, imkân...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Bütün Kemâl O’ndadır

Bütün Kemâl O’ndadırGanî-zâde Nâdirî (1572-1626)Ey vücûdun nahl-i bî-mânend-i nüzhet-gâh-ı dînBülbül-i şeydâ gül-i ruhsâruna Rûhü’l-emînÇenber-i gerdûn elünde halka-ı engüşterîLevh-i a’lâ fass-ı hâtem...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Zor Zamanlarda Kenetlenmek

Müslüman için ibâdet kavramı hayatın bütün alanını kuşatır. İbâdet sadece namaz kılmak, oruç tutmak veya hacca gitmek değildir. Yoldan karşıya geçmekte zorlanan yaşlıya yardım etmek, otobüste engelli,...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Batı Trakya'da Tarihî ve Kültürel Miraslarımız

Türkiye, Türkiye'den ibâret değildir. Bizim Türkiye dışında kalan Türk Dünyası coğrafyamız da var. Bu hüzünlü coğrafyanın önemli duraklarından biri de Batı Trakya'dır. Osmanlı ruhunun sindiği bu kadim...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Oğuz Kağan Atamıza

Büyük Türk Hun devletine,Ne söylesem yine azdır,Kâbus gibi çöken Çin’e,Oğuz Kağan atamızdır!Bir kez emip, sütten bıkan,Maviş gözleriyle bakan,Kırk günlükken ava çıkan,Oğuz Kağan atamızdır!Temizlemiş c...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Suyolcuzâde Ahmed-i Nehrî

Tekirdağ, Anadolu ile balkanlar arasında bir geçit bölgesi ve ilim, kültür, sanat ve mâneviyât merkezi İstanbul’u besleyen ana merkezlerden biri olması bakımından önemli bir şehirdir.[1] Tekirdağ’ın b...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Şehzâdelerinin İlk Okuma Bayramı

Osmanlı eğitim hayatında, mektebe yeni gelecek çocuklar için Bismillâh ile ilk okuma anlamına gelen “Bed-i Besmele” ve “Âmin Alayları” tertiplemek yüzyıllarca devam eden kadim bir gelenekti. Tahsil ve...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Dost ile Vuslat

1.BeyitDostdan gayrı ki yok dünyaca hiç vârım benimOlmasın dünyâda andan özge bir yârım benim(Benim dosttan başka dünyada hiç kimsem yok, dünyada ondan başka bir sevgilim/ sevdiğim olmasın.)Öyle bir d...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ömür Sayılı Nefes

Sevdasına kapılma, pür telaşla hayatınSayılıdır nefesi, vakt-i sıradır ömürBir kalanı görmedim, yaşı geçmiş dünyadaKime saray saltanat, kime yaradır ömürMülk edinsen dağlarca, götürdüğün var mı kiMaka...

Şair: Celalettin KURT

Makale Kapak Resmi
Şiir: İslâm Âlemi

Açıp okusaydık Hakk’ın KelâmınBöyle mi olurdu İslâm âlemiEmrine uysaydık Kâdir Mevlâ’mınBöyle mi olurdu İslâm âlemiKimi kurşun döker hasta kullaraKimi ruh çağırır ıssız çullaraİlimle hikmetle çıksak y...

Şair: Hulusi TATAR

Makale Kapak Resmi
Hesap Gününe Hazırlanmak

Yüce Allah, Haşr Sûresi 18-19. âyetlerde şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakı...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Maziye Özlem Bayramlar

Ülkemizde depremin üzerinden ikinci Ramazan ayına girdik, Allah nasip eyledi ve buna erişebildik. Ramazan ayının sonrasında da yine insanların sevinçle kutladığı Ramazan Bayramına erişmiş olacağız. Öz...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Oğluma Nasihat

Sahip ol yurduna,değmesin ellerVatansız ar gelir, yaşamak oğulBayrağın göklerde,okşasın yellerHürriyet devlete, basamak oğulTembellik edersen,yolundan koyarNamert fırsat bulup,altını oyarDüşman namlus...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Hakîkat ve Mecaz Arasında Aşk

Allah, bir gizli hazine olan varlığını tanıyacak göz, sevecek gönül; sanat eserlerini takdir ‎edecek bir akıl bulunmasını dilemiş, evreni ve içindeki bütün güzellikleri idrak edebilme ‎melekesiyle don...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: İnsan Olan

Gönül yurdu yârelense,Can incitmez insan olan.Bin yerinden pârelenseCan incitmez insan olan.Cümle kulun kerameti,Varlığının var hikmeti.Kuşandıkça merhametiCan incitmez insan olan.Ne azdan ne çoktan b...

Şâir: Ahmet Sami BENLİ

Makale Kapak Resmi
Kitaplık: Tasavvuf-Fıkıh İlişkisi

Gerek İslâm hukuku (fıkıh) gerekse tasavvuf, Müslümanların dünya ve âhirette mutlu olmaları için bazı kurallar koymuştur. Fıkıh, daha çok bedenin dış organlarına ait hükümlerle, tasavvuf da kalbe ait ...

Yazar: Yusuf HALICI

Uygulamadan devam edin