Aranan Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
Gönül Beytullahtır

Gönül sevgi, arzu, düşünce gibi ruh hallerinin doğduğu yer veya nefret, inanç gibi insanın manevi varlığına ve bütün duygularına verilen ortak isim. Farsça karşılığı “dil”, Arapça karşılığı “kalp”tir....

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
FETVA YOKUŞU

  Kitabın adı: Fetva Yokuşu Yazar: Durali Yılmaz Yayınevi: Mihrabad Yayın yeri ve yılı: İstanbul/2019 Sayfa sayısı: 219 Yaş aralığı: 14 İşlenen konular: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması,...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
KURTULUŞ KİTABIMIZ: KUR’AN

Okumayı, araştırmayı bir külfet olarak gören insanımız, hâlâ Kur’an mucizesindeki şifayı alamamış ve tadamamıştır. Sandıklarda en nadide kumaşların içinde veya kitapsız kütüphane raflarının üstünde du...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
KUR’AN’IN MANEVÎ İKLİMİ

Türk insanında vatan, bayrak ve Kur’an sevgisi, yüzyıllar öncesine dayanan bir tarih olgusudur. Millî ve manevî değerlerimizin bir bütünü olan bu üçlü, Türk milletinin gönlünde adeta bütünleşmiştir. K...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
ANNE YÜREĞİ

“Anne, Yüce Yaradan’ın “Hâlık” ve “Rahim” isimlerinin tecellisine mahzar olup, İlâhi emaneti yüklenendir. Yeni bir canı bu dünyaya hediye ederken korunan ve aranandır. Kucağı Cennet bucağıdır. A...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
MUTLULUĞUN ANAHTARI

İnsanoğlu kendini bildiği ve çevresini tanıdığı andan itibaren hayatın hiç de kolay olmadığını anlamaya başlar. O artık yalancı dünyanın, dertleriyle, ıstıraplarıyla, sevinçleriyle iç içedir. Sert ese...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
İbrahim Hakkı Erzurumî

Anadolu’da yaşayan evliyanın ve âlimlerin büyüklerinden İbrahim Hakkı, 18 Mayıs 1703 senesinde Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. Babası Osman Efendi de veli bir zattı. Annesi Hasankale’nin ileri ...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
EBUSSUÛD EFENDİ

On üçüncü Osmanlı Şeyhülislâmı olan büyük âlimin ismi Ahmed bin Muhammed’dir. Ebussuûd el İmadî ismiyle de meşhûr olup, Hoca Çelebi adıyla da tanınmıştır. 1491 senesinde İskilip’te doğdu. 1574’te İst...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
İMAM-I BİRGİVÎ

Meşhur Osmanlı âlimi olan Muhammed bin Ali Birgivî 1521 yılında Balıkesir’de doğdu. Birgi’ye yerleştiği için İmam-ı Birgivî ismiyle meşhûr oldu. Birgivî’nin babası da âlim bir zât olup, müderris idi. ...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
AHMET BÎCAN

On beşinci yüzyılda yaşayan Türk âlim, mütercim ve mutasavvıflarından olan Ahmet Bîcan, Yazıcı Salih adında bir zatın oğludur. Büyük kardeşi Mehmet gibi o da Yazıcızâde, Yazıcoğlu diye tanınmıştır. Bu...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
MOLLA FENARÎ

Osmanlı Devleti’nin ilk Şeyhülislâmı olan Molla Fenarî, 1350 yılında Fener köyünde doğdu. Babası zamanın velilerinden Muhammed Hamza’dır. Fener köyünde doğması yanında, babasının da fenercilik sanatıy...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
YAZICIOĞLU MEHMET EFENDİ

Meşhur Muhammidiye adlı eserin müellifi Yazıcıoğlu Mehmet Efendi, muhtemelen Malkara köylerinden Kadıköy’de doğdu. Gelibolu’da mekân tutup, 1451 senesinde orada vefat etti. Mezarı, Gelibolu’nun biraz ...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
İBRAHİM HAKKI ERZURUMÎ

Anadolu’da yaşayan evliyanın ve âlimlerin büyüklerinden İbrahim Hakkı Erzurumî Hazretleri, 18 Mayıs 1703 senesinde Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. Babası Osman Efendi de veli bir zattı. Annes...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
DURSUN FAKİH

Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in bacanağı, Şeyh Edebali’nin hemşehrisidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sultan Orhan devrinde vefat etti. Karamanlı olan Durs...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
HOCA SADEDDİN EFENDİ

Hoca Efendi diye ün kazanan, Hoca Sadeddin Efendi Yavuz Sultan Selim’in has nedimi ve yakını olan Hasan Can’ın oğludur. Sadeddin Efendi 1536 yılında Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul’da doğdu v...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
TOPRAK SEVGİSİ

İnsanoğlunun madeni, öz mayası topraktır. Ondan gelip tekrar ona döneceğimiz dost toprak, her fırsatta bizleri ikaz etmekten de geri kalmaz. Tevazua çağırır. Toprak en büyük dostumuz, sadık yârimiz, ...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
BUHURİZÂDE MUSTAFA ITRÎ EFENDİ

Buhurizâde Mustafa Itrî İstanbul’da Mevlânâkapı civarındaki Yayla (Yaylak) semtinde doğdu. Asıl adı Mustafa olup kaynaklarda doğum tarihi hakkında bilgi yoktur. Suphi Ezgi doğum tarihini 1630, Sadeddi...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
MİMAR SİNAN

Türk’e şeref, dünyaya/cihana ise yüzlerce medeni eser veren bir sanatkâr, olarak tarihe damgasını vuran (geçen) Mimar Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençli...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
ADALET VE TAKVA ABİDESİ ÖMER BİN ABDÜLAZİZ

Emevi halifelerinin sekizincisi olan Ömer bin Abdülaziz; daha hayatta iken “İkinci Ömer” diye ün salan İslâm’ın bu büyük halifesi, tam bir hak, adalet ve takva abidesidir. Hazret-i Ömer’in torunu o...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
KALEM SOHBETLERİ

Kalem ile insan arasında bir kader bağı vardır. Ne yazık ki insanoğlunun değerini bir türlü anlamadığı kalem ile kuyusunun kazıldığının farkında değildir. O kalem ki mahşer gününde Mizana koymak için ...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
FATİH VE ULUBATLI HASAN

"28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gecenin sabahına doğru¸ mehter ‘Gülbanklar' vurmaya koyulmuş¸ Haliç mum ışığı içinde kendinden geçmiş¸ tekbir sesleriyle dalga dalga ...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
ANADOLUM

"Darende'm¸ Somuncu Baba'm gönül yârim. Yüzyıllardır tüten maneviyat ocağım. Dîvân-ı Hulûsî'nin sadâsı gönül dağım. Altın Silsile'den gelen temiz nesline merbuttur gönül bağ...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
TUNA'NIN HASRETİ

"Tuna her Türk'ün kalbinde kökleşmiş¸ gürbüzleşmiş¸ bizi asırlardır madden ve manen besleyen ruhumuzla mayalanmış¸ benliğimiz ile sevdalanmış bir bütündür. Çınar ve söğütler...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
BİZ KİMİZ

Milletlerin dünya arenasında huzur içinde yaşayabilmeleri¸ çağdaş uygarlık yolunda birbirleriyle yarışabilmeleri için bireylerine çok büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Milletlerin dü...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
GÖZYAŞI

Göz ve gözyaşı Yüce Yaratıcı'nın tüm canlılara en büyük bahşişidir. Bu ufacık et parçası¸ bakmasını ve görmesini bilenlerin elinde vezir¸ kalpleri mühürlü¸ ruhları zincire vurulm...

Yazar: Muammer YILMAZ

Uygulamadan devam edin