Aranan Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
SEVGİLİYE ARZ-I HÂL

"Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi (k.s)'nin belirttiği üzere hakîkî Müslümanın amacı kulluk makâmına erebilmektir. Kul olduğunun bilincinde olan kişi Cenâb-ı Hakk'ın eşiğinde O'nun lütuf...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
DERD-İ HAK İLE YAN EY GÖNÜL

"Yüce yaratıcıya îmân eden herkes¸ Hâkimler hâkiminin hiç kimseye zulmetmeyeceğini bilir. Ve yine bilir ki "Allah mü'minlerin dostudur." Dosttan gelenin ise baş göz üstünde...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
PASLI GÖNÜLLERİN DERMÂNI ÂH

Dîvân-ı Hulûsî-i Darendevî'de yer alan ilk manzûme¸ yedi beyitten oluşan "peydâ" redifli bir gazeldir. Bu şiirde¸ "Ey gönlüm" diyerek kendi şahsında tüm Müslümanlar...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
ÖMÜR HEBA OLMADAN

Bu dünyada sahip olunan mal¸ mülk¸ makam¸ mevki her ne varsa er veya geç tükenecek¸ son bulacaktır. O hâlde yapılması gereken dünyanın aldatıcı güzelliklerini¸ ziynetlerini¸ onlar bizi terk etmeden bı...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
AŞKTIR HER NE Kİ VAR ÂLEMDE

"Mecnûn'a Leylâ'nın yüzünde/şahsında ilâhî güzelliği göstererek onu dağlara taşlara düşüren aşkın gücüdür. Kays'ı Mecnûn yapan aşktır. Mecnûn'a¸ Leylâ'nın gerçekte güz...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLDE GAYRI SEVDAYI GÜLÜM N'İDEM

Dîvân'ı baştan sona Hz. Peygamber (s.a.v.) sevgisiyle dolu olan es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi'nin açık ve akıcı olduğu kadar etkileyici şiirlerinden birisi de "Gülüm n'idem n'ide...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
BİR ÖZGE CÂN OLMAK

Elest bezminde yaratıcısına verdiği sözden sonradır ki insanoğlu büyük bir özlem içerisinde yanıp tutuşmaktadır. Sonsuzluğa özlem… Evvel ve Âhir¸ Bâtın ve Zâhir olan Allah¸ insanı muhatap ...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
HÂLİMİZ NİCEDİR?

"Nefsini/kendini bilen Rabbini bilir." gerçeğinden yola çıkan es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi¸ "nedir" redifli aşağıdaki manzumesiyle¸ insanın anlam arayışına dikkat çekm...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
FENÂDAN BEKÂYA

"Bizleri bu dünyada meşgul eden¸ oyalayan pek çok şey vardır. Zamanımızı bunlarla geçirir¸ mutlu olmaya çalışırız. Hoşumuza gittiğini inkâr edemeyeceğimiz; para¸ mal¸ me...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSİ'DE SEHER VAKTİ

"Osman Hulûsî Efendi'ye göre seher vakti¸ vuslatın gerçekleşeceği bir demdir. Bu yüzdendir ki hasretle beklenir ve özlenir. Seherler sevgiliye kavuşulan mübarek vakitlerdir. Ancak bunun...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
CANDAN GEÇİLİR YARDAN GEÇİLMEZ

"Gönül¸ sahip olduğu her şeyi¸ hatta canını bile vermeye hazırdır. Tüm cihanı ve içindekileri gözünü kırpmadan feda eder gönül. Yeter ki yar onunla olsun¸ yeter ki sevdiği yan...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
LEYLA KİMİN MECNUNUDUR?

"İyi de gül kime âşıktır¸ ya mum? Mecnun Leylâ'ya âşık¸ ya Leylâ?... Bu sefer üzerinde duracağımız gazel bütün bu soruları sormakta ve bunlar üzerinde yeniden düşünülmesini is...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
DEM BU DEMDİR

"Ömür¸ insanoğlunun sahip olduğu en önemli sermayesi¸ en kıymetli hazinesidir. O halde fırsat eldeyken; yani henüz yaşıyorken eldeki bu hazine yerli yerince kullanılmalıdır."V...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
DOST SIRRINA MİHMÂN OLMAK

"Gerçek aşk katre iken ummana karışmaktır; bir damlanın uçsuz bucaksız bir denize kavuşarak yok olması¸ ya da gerçekten var olması."Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)¸ Dîvân&#...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
DOST BAHÇESİNİN BÜLBÜLÜ OLMAK

"Gönül vuslata ersin; cân¸ cânâna kavuşsun. Her istediğin olsun. Dikenler bile gül bahçesinin gülleri olsun."Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Dîvân'ında vurgulanan önemli konulardan b...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Makale Kapak Resmi
YÂR-I SÂDIK

Sâdık olmak¸ aynı zamanda ihlâslı ve samimi olmaktır. Şartlara göre¸ çıkarlarını ön plana alarak konuşmaktan ve hareket etmekten sakınmaktır. Zor da olsa¸ zararımıza da olsa doğruluk...

Yazar: Abdülmecit İSLAMOĞLU

Uygulamadan devam edin