Aranan Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
KIRK HADİS

Sekizinci Hadis"Ümmetim fesada düştüğü zaman sünnetime sarılana yüz şehit sevabı vardır." (Münziri¸ Terğib¸1¸80; Teberânî¸ Evsat¸ 5410) YORUM "Hz. Peygamber (s.a.v)¸ ümmetind...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
KIRK HADİS

Kırk Hadis - Birinci HadisTürkçe Açıklaması 'Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Râsûl'üne ise¸ onun hicreti Allah ve Râsûl'...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
KIRK HADIS - ÜÇÜNCÜ HADIS

Kırk Hadis - Üçüncü HadisTürkçe Açıklaması �Allah için seven¸ Allah için buğzeden¸ verdiğini Allah rızası için veren¸ vermediğini Allah rızası için vermeyen kişi¸ imanını kemâle erdirmiştir...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
KIRK HADİS

"Benden önce Allah'ın ümmetine gönderdiği her peygamberin¸ sünnetine tabi olan¸ emirlerine uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Fakat onların arkasından daima¸ yapmadıklarını söyleyen¸ emrolunmad...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
KIRK HADİS ONBİRİNCİ HADİS

Türkçe Açıklaması "Allah Teâlâ'nın günahları neyle yok edeceğini¸ dereceleri neyle yükselteceğini sizlere haber vereyim mi? Zahmetine rağmen abdesti tam almak¸ mescide çok adım...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
ONIKINCI HADIS

"Allah¸ kendi rahmet gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde şu yedi kişiyi rahmet gölgesi altına alır: 1-Adaletten ayrılmayan idareci. 2-Allah'a ibadetle yetişen bir genç. 3-Ka...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
ONÜÇÜNCÜ HADİS

“(Allah Teâlâ) ‘namazı kulumla aramda ikiye taksim ettim. Yarısı bana¸ yarısı da kulumadır. Kuluma dilediği verilecektir’ (buyurmuştur). Bir kul namazda ‘Bütün hamd ve ...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
ONDÖRDÜNCÜ HADIS

"Bir kimse bana bir salât-ı şerîfe getirirse¸ Cenab-ı Allah ona on kere rahmet eder¸ on günahı düşürülür ve on da derece verilir.”  مَنْ صَ&...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
ONBEŞİNCİ HADİS

"Size amellerinizin en hayırlısını¸ malikiniz (Allah) katında en çok beğenilen¸ (cennetteki) derecelerinizi en çok yükselten¸ altın ve gümüşü (Allah yolunda) vermekten size daha sevaplı olan ve düşman...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
ONALTINCI HADİS

“Zikreden kimse ile zikretmeyen kişi¸ diri ile ölü gibidir.”مَثَلُ الَّذِي يَذْ&...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
ONYEDİNCİ HADİS

"Rabbin kula en yakın olduğu vakit¸ gecenin son kısmındadır. O saatte Allah’ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse¸ öyle ol."أَقْرَبُ &...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
ONSEKİZİNCİ HADİS

"Allah katında amellerin en faziletlisi¸ az da olsa devamlı yapılandır." أَحَبُّ اْلأعْماَل&...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
ONDOKUZUNCU HADİS

“Kim Allah'a kavuşmayı arzularsa¸ Allah da ona kavuşmayı arzular. Kim de Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa¸ Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.” مَن&#...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİNCİ HADİS

“Hiçbiriniz¸ Allah'tan lütuf beklentisi içinde olmaksızın ölmesin.” لاَ يَمُوتَنَّ أَ...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİBİRİNCİ HADİS

"Allah Teâlâ ‘Âdemoğlunun her ameli¸ on misli katlanır. Ancak oruç müstesna. Çünkü o¸ benimdir. Onun mükâfatını verecek olan benim. Çünkü kulum şehevî arzularıyla yemesini benim için...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİİKİNCİ HADİS

“Hased ancak iki kişi hakkında meşrudur: Biri¸ Allah’ın kendisine vermiş olduğu Kur’an'ı gece gündüz okuyan kişi. Diğeri de Allah’ın kendisine ihsan etmiş olduğu mald...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİÜÇÜNCÜ HADİS

“Kur’an okuyana¸ (cennete girdiğinde) şöyle denir: “Oku ve yüksel! Aynen dünyadaki gibi tertîl üzere oku!” denilir.” يُقاَل&#...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİDÖRDÜNCÜ HADİS

“Allah güzeldir. Ancak güzel ve temiz şeyleri kabul eder. Allah müminlere¸ peygamberlere de emrettiği şeyleri emrederek şöyle buyurmuştur: ‘Ey Peygamberler! Temiz şeylerden yiyin&ced...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİBEŞİNCİ HADİS

"Benden sonra erkeklere¸ kadınlardan daha tehlikeli bir imtihan bırakmadım." ماَ تَرَكْتُ بَعْد...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİALTINCI HADİS

"Meşru idarecinin emrinden çıkıp cemaatten ayrılan kimse¸ cahiliye ölümü ile ölür.” مَنْ خَرَجَ مِنَ ...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİYEDİNCİ HADİS

"Sade giyinmek imandandır.” إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ اْ...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİSEKİZİNCİ HADİS

"Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa¸ ya hayır söylesin ya da sussun.” مَنْ كَانَ يُؤْم...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
YİRMİDOKUZUNCU HADİS

"Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz." "Kimdir o yâ Rasûlallah" diye sorulunca "Komşusunun zararından emin olmadığı kimse" cevabını verdiler." وَ...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
OTUZUNCU HADİS

"Ruhlar sıralanmış asker toplulukları gibidirler. Ruhlar âleminde tanışıp anlaşanlar (dünyada) anlaşırlar. Buna karşılık¸ ruhlar âleminde anlaşamayanlar (dünyada) da birbirleri ile anlaşamazlar....

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Makale Kapak Resmi
OTUZBİRİNCİ HADİS

"Allah Teâlâ refîktir (kullarına kolaylık diler¸ güçlerini aşan şeyleri yüklemez). Kullarının da yumuşaklılıkla muamele etmelerini sever. Yumuşak huylulukla yapılan işlere verdiği muvaffakiyeti ...

Yazar: Şeyh Hamid-i Veli Hz

Uygulamadan devam edin