Aranan Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
TASAVVUFUN GAYESİ; OLGUN İNSAN

“Tasavvuf¸ ruhu bedenî süflîliklerden temizleyerek süslemeyi ve batınî sıfatlarında Cenab-ı Peygamber (s.a.s)’e uymayı öğreten bir ilimdir.”“Tasavvuf¸ ruhu bedenî s...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
TASAVVUF GÜZEL AHLÂKTIR

“Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) "Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim" buyurarak nübüvvetin esasının "güzel ahlâk" temeline dayalı bir sistem inşa etmek olduğunu ifade etmiştir....

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBERE SAYGI

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı¸ dergimizin yazarlarından Prof. Dr. Ali Akpınar Hocamızla¸ siz kıymetli okuyucularımız için Hz. Peygambere Saygı üzerine...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
DAVRANIŞIN GÜZELLİĞİ

Nezâket¸ insanların birbirlerine karşı terbiyeli¸ hoşgörülü¸ yumuşak¸ hâlden anlar davranması¸ onların şahsiyetlerine hürmet etmesi demektir. Nâzik olan insan¸ hemc...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
GÜVEN VE DOĞRULUK

“Güven”¸ bir kimseden beklediğimiz vasıfların¸ o kimsede mevcut olduğunu görmektir. Bu duyguyu günlük hayatımızda “itimat etme” olarak da kullanırız. “Ben ona itimat etti...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
AİLEDE HOŞGÖRÜ

“Size dînî ve ahlâkî yaşantısı hoşunuza giden kimseler geldiğinde¸ onları evlendirin¸ aksi takdirde yeryüzünde kargaşa ve büyük bir ahlâkî çöküntü olur.” Hadis-i Şerif“Size dînî ve a...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
DOĞUŞLARIN SIRRI

“La taknetu” ifadesiyle kastedilen¸ Zümer Suresinin 53. ayetinde geçtiği gibi; “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.” emr-i ilâhîsidir.”“La taknetu” if...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
İNSANLIĞA GÜZELLİK ÇAĞRISI

“Nefislerin arındırılmasına¸ kalplerin temizlenmesine; iç ve dış görünüşün¸ ahlâkın ve davranışın ıslahına çağırır.“Nefislerin arındırılmasına¸ kalplerin temizlenmesine; iç ve dış görünüşü...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
TASAVVUFUN TEMELİ HİCRET

“Mucizeler meydana getiren cihan inkılâbı¸ tarihin seyrini değiştiren hareket; çaresizliğin çöküntüsünü sineye çeken insanlığın vahim dıramının sonudur.”“Mucizeler meydana getiren ci...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
ŞEFKATİN ESERİ TEVAZU

Tevâzu¸ Arapça’da alçak gönüllülüğü ifade eder. Azlıkla övünmek¸ alçak gönüllülüğe yönelmek¸ herkesin ağırlığını yüklenmek şeklinde tarifleri de¸ dikkat çeker.Tevâzu¸ Arapça’da alçak gönül...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
BİR PEYGAMBER AŞIĞININ ARDINDAN ZOR BİR YAZI…

Yaptığı hizmetleriyle devamlı hayırla anılan âbide insanlar vardır. Açmış oldukları çığırdan binlerce insan gider… aptığı hizmetleriyle devamlı hayırla anılan âbide insanlar vardır. Açmış oldukl...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
BİR OLANIN ADI İLE

Bahar mevsimi gül mevsimi olduğu gibi¸ lâle devri olarak da nitelenir. Baharın bütün güzelliğiyle bizlere gülümsediği şu günlerde İstanbul'un her tarafında açan lâleler¸ eşyada hakikati keşfedenle...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
GÜZELLİKLERİ FARKEDEBİLMEK

Güzelliği fark edebilmek ve yaşamak erdemin tâ kendisidir. Allah'ın güzellik bahşettiği beldeler¸ insanlar bu fark edilişin en muhteşem anlarını en derin duygularla yaşarlar.Güzelliği fark edebilm...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL DERYASINA SEFER

Aşkın kaynağı¸ Mevlâ'nın tecelli ettiği yerdir gönül. Bütün duyguların maneviyat merkezi¸ mü'min gönlün Kâ'be'sidir gönül. Allah'ı bilme ve irfan menbaıdır gönül. Yerlere göklere ...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL NAKIŞLARIMIZ

Bizi biz yapan değerlerimiz¸ imanımız¸ kültürümüz ve insanî hasletlerimizdir. Koca bir dağ gibi yüreklerle¸ tarihe nam salmış ecdadımız¸ gönül tezgâhında sevgi ilmeğiyle hep muhabbet halısı dokumuşlar...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARIN SEVGİ DOLU YÜREKLERİ

Evimizin aydınlığı¸ gönül ağacımızın sevgi meyveleri olan çocuklarımız sevilmeye¸ okşanmaya¸ takdir edilmeye layıktır.Evimizin aydınlığı¸ gönül ağacımızın sevgi meyveleri olan çocuklarımız sevilmeye¸ ...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
RAMAZAN-I ŞERİF VE ÜÇ ŞAHESER

Ramazan-ı Şerif¸ bereket yüklü bulutlar gibi manevi havasıyla ruhumuzu sardı. Bu kutlu zaman dilimi¸ elbette ki bizler için fırsatlar geçididir. Özellikle ibadet ve hayır konusunda yarışan mü'min...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
BOSNA HERSEK'E KISA BİR GEZİ

Seyahatin insan bedenine olan faydası kadar¸ gezip görülen yerlerin kültür birikimimize olan katkısı da tartışılmaz elbette. Geçtiğimiz ay içerisinde başta Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ate...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
KÖPRÜLER YIKILMASIN

Dergiler birer köprüdür. Yazarla okuyucu arasında¸ tabiatla insan¸ insanla sanat arasında¸ kültürler arasında¸ milletler arasında¸ bugünle gelecek arasında dergimiz bir köprüdür. Dergiler birer köprüd...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
SAĞLIKLI İNSAN¸ SAĞLIKLI TOPLUM

Sağlıklı İnsan¸ Sağlıklı Toplum Dini¸ aklı¸ canı¸ nesli ve malı koruma altına alan¸ evrensel değerler bütünü olan dinimiz¸ bütün değer ve prensipleri ile¸ kişi ve toplum sağlığına da büyük önem vermi...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
EHL-İ BEYTİN GULLERİ

Ehl-i Beytin Gülleri Peygamberimiz (s.a.v)’i seven gönüller¸ ona olan muhabbeti değişik şekillerde izhar etmişlerdir. Untitled Document Ehl-i Beytin Gülleri Peygamberimiz (s.a.v)...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
TARİHİ İYİ OKUMAK

Her milletin kendi geçmişini bir ayna gibi yansıtan bilgi ve belgelere tarih denir. Bu aynaya bakarak gelecekle ilgili yönelme ve yönlendirmeler hayata geçirilir.Her milletin kendi geçmişini bir ayna ...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
O'NU SEVMEK O'NU ÖRNEK ALMAKTIR

O'nu Sevmek O'nu Örnek Almaktır Bütün insanlığa ve bütün kâinata gönderilen Sevgili Peygamberimizi Allahu Teâlâ: "Şüphesiz sen doğru yola götürüyorsun. Untitled Document O&...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
FETİH RUHU VE GENÇLİĞİMİZ

İstanbul'un Fethi'nin 554. yılı münasebetiyle; fetih ruhunu yeniden keşfetmek için¸ yeni bir ruhî dirilişe ihtiyaç vardır.İstanbul'un Fethi'nin 554. yılı münasebetiyle; fetih ruhunu ye...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Makale Kapak Resmi
HİZMETE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi¸ Garazsız hem ivazsız¸ hizmet et her canlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol demek suretiyle tüm hayatını ilâhî bir aşkla Allah'a¸ O'nun en büyük eser...

Yazar: İsmail PALAKOĞLU

Uygulamadan devam edin