Aranan Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
ÂH ENDÜLÜS

İspanya'da Endülüs İslâm Devletini kuran Müslümanlar¸ bu ülkede pek çok sanat eseri de meydana getirdiler. Bunların başında¸1232'de yapımına başlanan El-Hamra Sarayı gelmektedir. E...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
VAKIF GÖNÜLLÜSÜ ADALETTEN AYRILMAZ

Vakıf anlayışı¸ insanın iyilik duygusu ve bu ilâhî duyguyu tatmin etme yollarının bir tezahürüdür. Vakıf anlayışı¸ insanın iyilik duygusu ve bu ilâhî duyguyu tatmin etme yollarının bir tezahürüdür. ...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL DOSTU/ALLAH DOSTU:HULÛSİ EFENDİ

Allahu Teâlâ'ya dost olanlara evliyâullah denildiğini hepimiz biliyoruz. Onlar dostluğun gerçek zevkini yaşayan ve etrafındakilere yaşatan örnek insanlardır. Rasûlullah Efendimizin tarifiyle: &q...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
YÖNETMEK DE¸ YÖNETİLMEKTE BİR SANATTIR

Hayatta başarılı olmak için evvela güzel düşünüp olgun davranışlar sergilemek gerekir. İç dünyasındaki iyilikleri harekete geçirebilenler kendini keşfedebilen özünü kavrayabilen insanlardır. Olaylara...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
RÛHA ŞEKİL VERME SANATI

Eğitim; rûhun¸ bireyin¸ bütün bir milletin teşekkülünü sağlayan¸ maddî ve manevî hayatımızı düzenleyen önemli bir unsurdur. Geçmişten geleceğe eğitim kalitesi sağlam temeller üzerine bina edilm...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
ÜMİT AYI RAMAZAN

Âyet âyet beyyinât nâzil mübârek şânına Eynüzûl-i rahmet âyât-ı furkân merhabâÂyet âyet beyyinât nâzil mübârek şânına Eynüzûl-i rahmet âyât-ı furkân merhabâ Bizi bir Ramazan-ı şerîfe daha kav...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
ÇOCUK VE TEBESSÜM

Peygamberimizin ashabından Amir’in¸ Rafi adında bir oğlu vardı. Rafi ¸ küçük ve yaramaz bir çocuktu. Rafi bir gün¸ Medineli Müslümanlardan birinin hurma ağaçlarını taşladı. Bahçe sahibi onu yak...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
BİLGİYİ PAYLAŞAN YORULMAZ

Bilgisini insanlarla paylaşan¸ halkın meselelerine çözüm üreten ehl-i ilim¸ asırlardır etrafına ışık tutmuş¸ cehaleti yüreklerden söküp atmıştır. Konuyla ilgili bir menkıbeyi burada zikretmekte fayda ...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
SEVGİ CEVHERİ

Medenî olmak demek¸ insanın önce iç dünyasıyla¸ sonra yaşadığı toplumla barışık olması demektir. Medenî olmak demek¸ yaşadığımız dünya ile ilgili "sorumluluk almak" demekti...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
TEVEKKÜL ESENLİKTİR

Tevekkül¸ Allah'a güven ve teslimiyettir. Her şeye hareket etme kabiliyetin veren Yüce Allah'tır. Onun için tevekkül ehli¸ bütün davranışlarında¸ kendini ‘gasilin elindeki cenaze' gibi kab...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
100 YÜZE/ GÖNÜL GÖNÜLE

Allah(c.c)'a şükürler olsun! Hamd ancak O'na mahsustur… Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed (s.a.v)'e Rabbimizin ilmi adedince salatü selâm! O sevgililer sevgilisi vefalı dosttur…100 YÜZE/ GÖN...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
SABRIN ZAFERİ

Sabır bir nevi üstün ahlâk sınavıdır. İnsan onunla güzel ve hoş ol­mayan işleri yapmaktan sakınır. Sabırla mü'min ayrı bir tahammül¸ gücü ayrı bir kuvvet kazanır. Hatta bazen acıları yuduml...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
HER ŞEY DOĞUŞLA BAŞLAR

Hz. Muhammed (s.a.v)'in en son peygamber olmasına rağmen peygamberler silsilesinin önderi¸ peygamberliğin de tâcı olmasına işaret ediliyor. O¸ bizzat Allah tarafından iki dünyanın sul...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
MANEVÎ FATİH

29 Mayıs Salı… O gün gelmiştir sonunda. Akşeyh gözyaşlarıyla ıslanmış secde yerindeki toprak çamur olunca¸ ellerini yüzüne sürer ve secdeden başını kaldırır; " Ya Rabbi¸ bize Fethi nasip ettiğin için¸...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
DARENDE'DE GÜL KOKUSU

Somuncu Baba'nın ismini taşıyan dergimiz 16 yıldır¸ her Haziran ayında gül edalı¸ gül sevdalı yolculuğuna bir yıl daha ekleyip devam eder… Yapılan Kültür Etkinlikleri vesilesiyle&ced...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
ANADOLU'DAKİ MÂNÂ HAMURU

"Somuncu Baba adına düzenlenen yıllık programların birisinde daha burada olmanın huzuru ile yazıyorum… Dünyada bazı beldeler vardır¸ içinde bulunmak ve onları ziyaret etmek insanlara ve insanlığa yen...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
KUR'AN AYI RAMAZAN

Yüce dinimiz İslâm; kardeşlik ve sevgiyi¸ karşılıklı güveni¸ birlik ve beraberliği emreder; tembelliği¸ cehaleti¸ ataleti ve insanı küçük düşürücü davranışları şiddetle yasakla...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
BÜYÜKLERİN TEVBE ANLAYIŞI

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)¸ bizlerin tevbe etmesinden dolayı Rabbi mizin sevincinin ıssız çölde devemizi kaybedip de tekrar bulduğumuzdaki sevincimizden daha fazla olduğunu haber vermektedir....

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
"ALLAH TEMİZ OLANLARI SEVER"

Takvâ; iç arınmadır¸ manevî temizliktir. Bütün kötülükleri bırakıp¸ iyiliklerle bezenmektir. Başlangıçtan sonuca kadar güzellikler manzumesidir. Dünyanın en temiz yerleri mescidlerdir. Gönül de mesc...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
BİR TESLÎMİYET NUMÛNESİ

Hicret esnasında Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in ve Hz. Ebû Bekir (r.a)'in teslimiyeti İslâm ve tasavvuf tarihinin en mühim tablolarındandır. Allah Resûlü (s.a.v)'nün hicret esnasında hem...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
ADALET HUZUR DEMEKTİR

Kur'an ayetinde ve hadislerde¸ sevgiye ve sevgi ortamının oluşturulması için adalet ve barış kavramına özellikle vurgu yapılarak¸ bu iki kavramın birbirini tamamlayan bir bütünün iki a...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
AHDE VEFÂ

Bizler bezm-i ezelde¸ ruhlar âleminde Rabbimizin; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" hitabına "Evet Rabbimizsin" diyerek müsbet cevap vermişiz. Dünyaya geldikten sonra da kend...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
MUÂMELE VE GÜVEN

Bizim her işte önderimiz ve örneğimiz olan Peygamber Efendimiz (s.a.v)¸ hayatının hepsini dostları ve ashabı arasında geçirmemiştir. Hayatının peygamberlikten önceki 40 senesini Mekke'de alı...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
MANEVÎ HAZİNE

Duanın kabul olması için¸ insan dua için bütün zamanlarını değerlendirmeli. Sadece dar zamanlarında Allah'ını hatırlaması anlamsızdır. Duanın ruha etkisi çoktur. Dua¸ psikolojik mânâda...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
"KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR"

"Ey Allah'ın elçisi! Sen bana nefsimden ve her şeyden daha sevgilisin." Bu hakikatleri bilerek¸ düşünmek¸ inanmak¸ bu yolla Allah sevgisine ermek yolumuzdur. Bir gün sevgili P...

Yazar: Sebahaddin ATEŞ

Uygulamadan devam edin