Aranan Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
İnsanımızın Ruh ve Beden Sağlığı İçin

Vakfımızın Kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, insana, insanımızın beden ve ruh sağlığına çok önem vermiştir. Manevî telkinleriyle dua ve manevî eğitim metotlarıyla insanların ruhlarını güzelliğe ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Gönül Güzelliği ve Gül Yaprakları

Hz. Mevlâna bütün dünya tarafından hürmet edilen, saygı gösterilen, anılan bir İslâm büyüğü ve tasavvuf önderidir. Onun maneviyatının bir göstergesi olarak Mesnevî adlı eseri kâfidir. Abdurrahman Cami...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Bir Mektep Olarak Somuncu Baba Dergisi

Kültür dünyamızda dergilerimiz, milletimizin öz mayasını teşkil eden dinî ve millî düşüncenin kalesi olarak hür fikirlerin merkezi olmuştur. Dergiler, insanımızın ruh dünyasına hitap eden, itikattan i...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Müslüman Ustaların Ellerinde Şekillenen Mimarî Sanatımız

İnsanoğlu yaşadığı mekânları mamur bir şeklide uzun ömürlü yapılar olarak inşa etmiştir. Binalarla birlikte şehirlerin bir umrana dönüşmesi mimarî sanatın tezahürüdür. Şen ve bayındır binalarda oturan...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
KİTAPLARLA DOST OLMAK

Yüce dinimiz İslam okumaya büyük önem vermiştir.  Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin, ilk emrinin “Oku” olması bize bunu öğütlüyor. Sevgili Peygamberimiz, Bedir savaşında almış olduğu esirler içerisi...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
İSLÂM KİTAP SANATININ ÖNEMLİ BİR UNSURU: CİLTÇİLİK

Ciltçilik, İslâm kitap sanatının önemli bir unsurudur.  Bir kitap veya mecmuanın yapraklarını sıralı olarak bir arada tutabilmek için yapılan ve onları koruyan kapağa cilt denilmektedir. Bu malze...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
MARANGOZLUK MÜBAREK, TEMİZ VE İÇ AÇICI BİR UĞRAŞTIR

Cenab-ı Allah’ın ihsanı olarak insanoğlu yaratılmışların en üstün ve en büyük sanat eseridir. Yüce Rabb’imizin insana ihsanlarını gerçek manasıyla görenler ve bu sırra erenler kabiliyetleri, hünerli e...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN’IN NESRE ÇEVİRİSİ

Tasavvuf çevrelerinde gönülleri olgunlaştıran sohbet ortamlarında okunan maneviyatla beslenmiş şiirlerin, insan ruhuna etkisi fevkalâdedir. Kur’an ve sünnetten beslenen şiir vadisinin tesiriyle gönüll...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
ÇİNİ SANATINDA RENKLERİN RUHA TESİRİ

İslam mimarisinde mekânın işlevine göre sanatsal bir şekilde; tabiatla bütünleşen bir tarzda binaların yapı malzemesi ve renk seçimi yapılır. Toplumun manevî bakımdan beslendiği değerler ve gelenek...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
OSMANLI ’DA BİR KİTAP SANATI OLARAK: MİNYATÜR

Orta Çağ Dönemi’ndeki el yazması eserlerin bölüm başlıklarında belirgin bir şekilde kırmızı renkle işlenen resim sanatı miniatura/küçük resim anlamında ifade bulmuştur.  İslâm sanatı olarak minyatür g...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
TEZHİP’TEN TEHZÎBE GÜZELLİKLER

Sözlüklerde bir sanat dalı olarak tezhip; “altınlamak” olarak geçmektedir. Bu sanatla iştigal edenlere müzehhib/müzehhibe adı verilmektedir. Bu tezyinî sanatımız icra edilirken, desenler ve motiflerle...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
SU İLE KÂĞIDA YANSIYAN GÜZELLİK: EBRÛ

Bir toplumun ortaya koymuş olduğu sanat eserleri; o toplumun ortak değerlerinin yansımasıdır.  Asırlardır kâinattaki güzellikleri kendi kültür zenginliklerimizle yorumlayan sanat erbabı, gönül ve düşü...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
GÜZEL YAZI SANATIMIZ

Kalem’e yemin eden Yüce Rabbimiz; yazı sanatını bütün sanatlardan üstün kılmış, Kur’an-ı Kerim’in muhafazasını da dünya tarihinde pek mühim bir suretle yazı sanatının baş tacı etmiştir. Fânî ömrün geç...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Sultan Vahdeddin'in Devlet Malını Koruma Hassasiyeti

Sultan Vahdeddin içinde bulunduğu şartların zorlamasıyla vatanı terk etmek zorunda bırakılmıştır. Bir iç savaş çıkmaması, devletin ve hanedanın onur ve itibarını korumak amacıyla hicret etmiştir. Onu ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Sultan V. Mehmed Reşad ve Buhranlı Yıllar

2 Kasım 1884 tarihinde İstanbul'da Çırağın Sarayı'nda dünya gelen Mehmed Reşad, babası Abdülmecid'in ihtimamıyla saray geleneklerine göre yetiştirilmiş, kendisine okuma yazma dışında adet olduğu gibi ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Sultan II. Abdülhamid’in Demiryolu Politikası

Sultan II. Abdülhamid’in gütmüş olduğu İslâm Birliği siyasetinin en önemli başarısı; Şam ile Hicaz’ı yani Mekke-Medine’yi birleştiren Hamidiye Hicaz Demiryolu projesi olmuştur. 1901 yılında başlayıp, ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
V. MURAD’IN VELİAHT İKEN SEYAHATLERİ

Siyasî açıdan fayda sağlayacağı kanaatiyle Sultan Abdülaziz, 3 Nisan 1863 Cuma günü Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan uğurlama merasimi ile Mısır’a hareket eder.  Yaklaşık bir ay sürecek olan Mısır seyaha...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Ayasofya’nın İlelebet Muhafazası

Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethettikten sonra ilk olarak Ayasofya Kilisesi’ni camiye çevirmiş ve onun ebediyen Ayasofya Camii olarak kullanılmasını hususunda vakıf tahsisi ile vasiyette bulun...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Sultan Abdülmecid Döneminden Günümüze Batı’nın Tesiri

Aziz milletimiz, millî bir topluluk hüviyetinde dünyanın çeşitli bölgelerinde varlıklarını sürdürmüş, devletler kurmuştur. Büyük, kadim ve zengin bir kültüre sahip olan Türk milleti, fetihlerle elde e...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
İSYANLAR KARŞISINDA SULTAN II. MAHMUD

Sultan II. Mahmud Dönemi isyanlar, darbeler ayaklanmalar dönemi olarak anılır. Aslında kendi de bir darbeyle saltanat tahtına oturmuştur ama devlet otoritesini sağlamak için çok gayret göstermiştir. A...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
“Kadem-i Saadet”in Gölgesinde Bir Padişah Kabri: Sultan IV. Mustafa

Sultan IV. Mustafa, 8 Eylül 1779 tarihinde, İstanbul’da doğmuştur. Babası Sultan Birinci Abdülhamid Han, annesi ise Nüketseza Kadın Sultan’dır. Validesi Nüketseza Kadın Sultan, evladının iyi bir tahsi...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Sultan III. Selim Han’ın Kişiliği ve İlginç Özellikleri

Sultan III. Selim Han, dindar, milletini seven, yumuşak huylu, kan dökmekten ve zulümden nefret eden bir şahsiyettir. Hassas tabiatlı, ince ruhlu, temiz kalpli ve cömert bir hükümdardır. Hak eden kişi...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
SULTAN BİRİNCİ ABDÜLHAMİD’İN MANEVÎ YÖNÜ

Önceleri tecrübe kazanmaları için tahta yakın görülen şehzadeler, sancaklarda vali olarak görevlendirilir, devlet idaresinin içinde bulunurlardı. Osmanlı devlet geleneğindeki  “sancağa çıkma uygulamas...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Sultan Üçüncü Mustafa ve İlginç Özellikleri

Sultan Üçüncü Mustafa son derece dindar, zeki, münevver, çalışkan, yenilikçi, alçakgönüllü, cömert, tutumlu, dürüst, temiz kalpli, şefkatli ve hayırsever bir padişahtır. 1766’da gerçekleşen ve iki dak...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
“Osmanlı’nın Nuru”: Nuruosmaniye

Sultan I. Mahmud’un vefatı üzerine, 14 Aralık 1754 Cuma günü elli sekiz yaşında tahta çıkan Sultan III. Osman, cülûsun ardından kestirilen “Sikke-i Cedîd”de olduğu gibi altınlarda da darp yeri olarak ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin