Aranan Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
EVLİLİKTE MUTLULUĞU YAKALAMAK

"En mutlu ve en sağlam beraberliklerde¸ eşler hem sevgili ve ortaktır¸ hem de iyi bir dostturlar. Gerçekten karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan evliliklerde arkadaşlıklar derinleşir...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
AİLEDE MUTLULUĞU ENGELLEYEN HALLERE DİKKAT

Mut­lu ol­mak her­ke­sin hak­kı­dır. Özel­lik­le bir ara­da mut­lu ve hu­zur­lu ol­mak için yu­va kur­muş¸ üs­te­lik ço­cuk­la­rı da olan ka­rı ve ko­ca­nın iyi ge­çin­me­ye¸ bir­bir­le­ri...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
Aİ­LE­DE OTO­Rİ­TE KİMDE OLMALI?

Fark­lı vü­cut ve ruh ya­pı­la­rıy­la ka­dın ve er­kek ev­li­lik­te bir bü­tün­lük oluş­tu­rur­lar. Bu fark­lı­lık­la­rın gö­rev bö­lün­me­sin­de göz önü­ne alın­ma­sı tabii­dir. Araş­tır­ma­cı Pit...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
HUZUR DOLU KONUT NASIL OLUR?

"Cenab-ı Hak evleri birer huzur bulma ve dinlenme yeri olarak¸ insanlara bağışladığını buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) geniş evi¸ dünyada insanı mutlu eden¸ dar ev...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
EV­Lİ­LİK­TE GE­ÇİM­SİZ­LİK NA­SIL ÇÖ­ZÜ­LÜR?

Ka­dın ve er­kek¸ bi­r a­ra­ya ge­le­rek ev­li­li­ği oluş­tu­rur­lar. Bu bir­lik­te ya­şa­may­la¸ ev­li­lik ön­ce­si "ben" ve "sen" ye­ri­ne¸ "biz" ya­ş...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
AİLEDE EKONOMİK PROBLEMLER

Günümüzde herşey ekonomi ile ölçülür oldu. Bütün ilişkilerde olduğu gibi evlilikte de parayı¸ çok zaman¸ paradan bin kat değerli şeylerin yerine koyuyoruz. Meselâ işinden başka birşeye ilg...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ZENGİNLİK MUTLULUK MUDUR?

Son yıl­lar­da mut­lu ol­mak için zen­gin­li­ğin şart sayıldığı¸ mut­lu­luk­la zen­gin ol­ma­nın ay­rıl­maz bir bü­tün ol­du­ğu şek­lin­de bir ina­nı­şın yay­gın­laş­tı­ğı gö­rü­lü­yor. Ya­ni zen­gin ...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ÜVEY AN­NE NA­SIL OL­MA­LI?

"Mutluluğunu artırmak düşüncesiyle yapılan ikinci evlilikler¸ genellikle eski mutluluğu alıp götürdüğü gibi kocayı ve eşleri depresyona sokabilir." Siz hiç Af­ri­ka'...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
BEBEKLER BÜYÜRKEN

Aile eki diğer yazıları için tıklayınız 12 Aydan 18 Aya Kadar Bebek; Kendi başına yürür ve evi ile çevresini keşfeder. İki ya da üç tahta bloğu birbiri üstüne koyabilir. Bir kabı¸ ufak nesnelerle ...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
YAŞLILIKTA ZİNDE VE DİNÇ KALMA

Zekâ alanında yaşlılığa bağlı değişikliklerin birçok biyografik veriyle bağlantılı olduğu da belirlenmiştir. İş alanındaki başarı düzeyi¸ yaşam biçiminin ve aile ortamının sağladığı genel doyum&...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
İDEAL BESLENME

İnsan organizması gerçekten mükemmel yaratılmıştır. Gıda alımını kestiğimiz andan itibaren¸ otomatik olarak¸ koruyucu mekanizmalar devreye girmektedir. Böylelikle vücut¸ harcamaların...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ATARİ VE BİLGİSAYAR OYUNLARI

Son zamanlarda internet salonları hızla her tarafta açılıyor. 18 yaşından küçük öğrencilerle dolup taşan bu sağlıksız¸ tehlikeli iç karartıcı mekânlar¸ anne-babaların büyük dertlerinden bi...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARDA ALLAH İNANCI

Çocuk¸ ailenin değer yargıları ve ahlakî kuralları ile dinî ve manevî değerlerine bağlıdır. Başarılı çocukların manevi inançları vardır ve ebeveynlerin çocuklarına bu değerleri de öğretmeleri şarttır....

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ÇOCUĞU TEMİZLİĞE NASIL ALIŞTIRMALI?

“Birçok annenin düşünmediği bir şey daha vardır: Dışkılama fonksiyonu¸ tabii olarak¸ bir zevkle birlikte olur. Dışkı maddeleri düz barsakta veya sidik torbasında biriktikten sonra&ce...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARA OKUMAYI SEVDİRELİM

itap¸ çocuğun zihni¸ duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir uyarandır. Kitap okumayı seven çocuklar daha başarılı ve daha mutlu olurlar.itap¸ çocuğun zihni¸ duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bi...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARDA KENDİNE GÜVEN

Kendine Güvenmesini Sağlayalım Çocuğumuzun kendine güveni ve teşebbüs gücü olmalıdır. Bunun için ona yardımcı olmalıyız.Kendine Güvenmesini Sağlayalım Çocuğumuzun kendine güveni ve teşebbüs gücü olm...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
SEVGİDEN GIDASIZ ÇOCUKLAR

Sevgiden Gıdasız Çocuklar Siz hiç Afrika'da açlık çeken insanları ve onların zavallı çocuklarını gördünüz mü? Ben de Afrika'ya gitmedim¸ ama gördüm.Sevgiden Gıdasız Çocuklar Siz hiç Afrika&#...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ÇOCUĞUMUZA SEVGİ VERELİM

Çocuğun en doğal hakkı ve ilk ihtiyacı ailesi tarafından sevilmesidir. Ailesinin de temel görevi bu sevgiyi ona hissettirmesidir. Bunun için şunlara dikkat edilmelidir: Çocuğa hep gülümsemelidir. Bu ...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANDIRILMALI?

Kitap¸ çocuğun zihni¸ duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir uyarandır. Üstelik bilgisayar¸ internet ve televizyon yaygınlaştıkça kitabın önemi azalacağına daha da artmaktadır. Bu yüzden çocukta ki...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
DEPRESYONDAN KORUNMANIN YOLLARI

Depresyon; düşüncelerimizi¸ inanışlarımızı¸ duygularımızı ve tutumlarımızı da etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu yüzden dünyaya ve problemlere bakış açımızı değiştirmemiz¸ korunmada önemli bir yer tutar...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARIN ARKADAŞLIK KURMALARINA NASIL YARDIMCI OLMALI?

Arkadaşlık ilişkileri çocuğun evinde karşılanamayan en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacı¸ bebeklik dönemine kadar uzanır. Çocuklar arkadaşlığa¸ sadece tatmin sağlamak için değil¸ aynı zamand...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ÇALIŞAN ANNENİN ÇOCUĞU

Annenin çalışması¸ çocuğun ruh sağlığını çeşitli faktörlere bağlı olarak etkiler. Dönem dönem ele alarak inceleyelim.Annenin çalışması¸ çocuğun ruh sağlığını çeşitli faktörlere bağlı olarak etkiler. D...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
EVLİLİK FITRATIN GEREĞİDİR

İnsanoğlunun dünya üzerinde ilk görülmesinden beri evlilik mevcuttur ve tarihinin kaydettiği bütün topluluklarda aile kurumu baştacı edilmiştir.İnsanoğlunun dünya üzerinde ilk görülmesinden beri evlil...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
GÜLERYÜZLÜ OLMALIYIZ

Hepimiz dünyada faniyiz. Gelip geçiciyiz. Bu yüzden hayatı aşın ciddiye alıp¸ asık suratlı olmak doğru değildir.Hepimiz dünyada faniyiz. Gelip geçiciyiz. Bu yüzden hayatı aşın ciddiye alıp¸ asık surat...

Yazar: Sefa SAYGILI

Makale Kapak Resmi
ÇOÇUK VE BAŞARI

Çocuk eğitimi üzerine verdiğim konferanslarda aileler en çok bu soruyu yöneltmekteler: “Çocuğum nasıl başarılı olur¸ ona nasıl ders çalıştırmalı?”Çocuk eğitimi üzerine verdiğim konferansla...

Yazar: Sefa SAYGILI

Uygulamadan devam edin