Aranan Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
Malatya

Üç bin yılı aşkın tarihî yaşın,Çağları eskitmiş toprağın, taşın,Battalgazi ile yüceldi başın,Beydağ’ına yaslanırsın Malatya,Çağdan çağa seslenirsin Malatya.Suyun içmiş nice kavimler, ırklar,Halı, kili...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
YOLCUYUZ

Ebet diyarına seferimiz var, Mekân-ı aslimiz burası değil. Misafirhanedir mademki dünya, Kervan yola düşmüş durası değil.   Neleri öğütmüş günler, geceler, Bu âleme gelmiş gitmiş nicel...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
BU VATAN

Bu vatan, ecdadımın mukaddes mirasıdır, Yeryüzüne vurulmuş ebedi tuğrasıdır.   Bizde ırk, soy farkı yok, inanmış bir milletiz, İnsanlık potasında sınanmış bir milletiz   An...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
TARİHİN MAKBERİ

Açıp üstünü baksak tarihin makberine, Zulüm, vahşet fışkırır masumiyet yerine   Kölelik zincirleri boğdu hakkı, hukuku, Kan bulaştı zayıfın temiz alın terine.   Nemrutlar, ...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
GÜL

Peygamber kokusu sinmiş tenine, Tan yerine rengi veren güldür gül. Cennet bahçesinden al bedenine, Huri, melek aksi vuran güldür gül.   Gül denince sevda düşer serime, Gül kokus...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
DÜNYANIN

Doğarken tek doğar, tek ölür insan, Böyledir töresi, huyu dünyanın. Törpüler hayatı fermân-ı kader, Sürer gider hayı-huyu dünyanın.   Hayat ile sürer iken cengini, Ne fakiri mut...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL

Şol Allah’ın kullarına, Kem nazarla bakma gönül. Hakikatin yollarına, Yalan çöpü dökme gönül.   Nefis denen azgına, ata, Binip bakma kâinata, Eşte, dostta bulup hata, Hatı...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
İNSAF

Cenab-ı Allah’ın hikmeti böyle, Bu vücut şehrinin kuludur insaf. Cümle mahlûkata hoş nazar eyle, Ahlâkın, edebin yoludur insaf.   Aldanma bu dünya denen kadına, Esir olma nefsin...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
GEÇTİK

Balçıktan ibaret amma yapımız, Mihnet potasında haddeden geçtik. Her varlığa açık gönül kapımız, Mana sarrafıyız maddeden geçtik.   Bezm-i Elest tezgâhında örüldük, Dünya denen ...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
EY İNSAN

Ömürler geçerken fark edilmeden, İç içe saklanır sevinç ve keder, Fırsatlar gelir gider bilmeden, Halden hale koyar insanı kader.   Zamanla bakarsın söner arzular, Sevgiler o es...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
Sonra

Ömür denen anlık rüya, Bitmeyecek sandık güya, Aldatırmış yalan dünya, Bildim amma neden sonra. Düştüm ömrün ah vahına, Nefsin bahtı siyahına, En sonunda Hak râhına, Geldim amma neden sonra. ...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
Ben Türküm

Beş bin yıl ötelerden yankılar benim sesim, Fırtınaya dönerdi savaşlarda nefesim. Çin seddine yürüyen ordularda hayalim, Zaferlerle taçlandı her savaşta hilâlim. Yenisey’den Tuna’ya uzandı kan...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
Sevgi Işıktır

Hoşgörü nurundan alırsa ışık, Ağaç güler,yaprak güler dal güler. Eşya eşya ile her dem barışık, Bülbül güler,sümbül güler,gül güler. Kalmasın gönlünde şüphe,pişmanlık Dostluğa koşarsa büyür ins...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
Ey İnsan

Ömürler geçerken fark edilmeden, İç içe saklanır sevinç ve keder, Fırsatlar gelir gider bilmeden, Halden hale koyar insanı kader. Zamanla bakarsın söner arzular, Sevgiler o eski sevgiler değil. ...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
Dostum

Şöyle,böyle hayat bitecek bir gün, Mezar denen yere varılır dostum. Mal,makam ne varsa yitecek bir gün, Onların hesabı sorulur dostum. Derdine devayı ara, sor ama, Ölüme çare yok, boşa arama, ...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
Yurdum

Bu yurdun her karış toprağı güzel, Güzellik içinde bahtiyar gez gel. Suyu, dağı, gölü, ırmağı güzel, Türküler söyleyip çok diyar gez gel. Dağlarında bulut saçını açar, Sularından geyik, ceylan ...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
NEFSİM

Kuvvetine aldanırsın, Dünyayı bâki sanırsın, Ecel ile uslanırsın, Nefsim, isyân eyleme gel! Beden çürük bilmez misin? Bâki kalır ölmez misin? Sonra saçın yolmaz mısın? Nefsim, isyân eyleme ge...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
EY İNSAN!

Ömürler geçerken fark edilmeden, İç içe saklanır sevinç ve keder, Fırsatlar gelir gider bilmeden, Halden hale koyar insanı kader. Zamanla bakarsın söner arzular, Sevgiler o eski sevgiler değil....

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
BELKİ

Ölümün çekirdeği bedenimde uyurken, Ruhumun özlemleri sonsuza açar yelken. Her gün takvimden tek tek kopan yaprak misali, Beni efkâra salar hayatımın vebali. Hasretlerin ahıyla gün be gün peri...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
BANA NE OLDU

İçimde esmektedir fırtınalar¸ boralar¸ O yâr benim sinemi pare pare paralar.   Ne azad eder beni¸ ne de ülfet gösterir¸ Kâlbimi gündüz demez¸ gece demez y...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
NİYAZ

Nefsime uydurup şaşırtma beni¸ Aşkınla yanacak köz ver Allah’ım. Giymeden üstüme beyaz kefeni¸ Hakkı gözetecek göz ver Allah’ım.   Dünyayı bir tarla bilende...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
BİRLİK OLALIM

Bitsin artık bu kin¸ bu fitne dursun¸ Dökülen kan bizim¸ ölen can bizim. Düşmana yönelsin atılan kurşun¸ Polis bizim¸ asker¸ komutan bizim.   Şe...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
YA RAB!

Bağımın çiçeği solsun da benim¸ Gönül çiçeklerim solmasın ya Rab. Varsın viraneye dönsün bedenim¸ İmanım virane olmasın ya Rab.   Alakam yok benim garazda¸ kinde&...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Uygulamadan devam edin