Aranan Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
ES-SEYYİD HAMİD HAMİDEDDİN ATEŞ

Es-Seyyid Hamideddin Ateş Efendi 18.08.1960 tarihinde Darende’nin Zaviye Mahallesi’nde dünyaya geldi.[1] Muhterem babası Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, annesi Hacı Naciye Hanımdır. Es-Seyyid Osman Hul...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Hacı Ahmed Niksârî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hacı Ahmed Efendi (Zarakol) 1279/1861’de Ordu’ya bağlı Mesudiye ilçesinin Beyseki köyünde doğdu. Babasının adı Yûsuf annesinin ise Marziye’dir. ...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Mustafa Takî Sivasî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Takî Efendi (k.s.) 1289/1873’te Sivas’ta doğdu. Babası Mehmet Selim Efendi, annesi ise Saniye Hanım’dır. Babasının ismine nispetle Selim...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Mustafa Hâki Tokâdî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Hâki Efendi (k.s.) 1272/1855 Tokat doğumludur. Babası Tokat eşrafı ve âlimlerinden Abdullah Efendi’dir. Seyyid soyundan olup atalarının ...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Halil Hamdi Dağıstânî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Kaynaklarda geçtiği şekliyle adı Halil Hamdi Dağıstânî’dir. Babası Yahya Efendi (k.s.)’yle birlikte Mekke’ye giderek oraya yerleşti. Önce babası...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Mustafa Rûmî Şiranî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Efendi (k.s.) doğduğu yere nispetle Şiranî, irşad vazifesini yürüttüğü şehre nispetle Çorumî (ya da Çorumlu Pîr) ve uzun yıllar Hicaz Bö...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Yahya Dağıstânî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Aslen Dağıstanlı olan Yahya Efendi (k.s.)’nin hayatı hakkında çok ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak ailesinin diğer fertleri gibi onun da m...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Abdullah Mekkî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Abdullah Mekkî (k.s.), çeşitli kaynaklarda be-lirtildiğine göre aslen Erzincanlıdır. Ancak uzun yıllar Mekke’de kaldığı için genellikle Mekkî ni...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Mevlânâ Halid El-Bağdâdî (k.s.)

Tam adı Ebu’l-Baha Ziyaüddin Halid b. Ahmed eş-Şehrezurî olmakla birlikte Bağdat’ta medfun olduğu için Halid el-Bağdâdî diye meşhurdur. Halid el-Bağdadî (k.s.), 1193/1779’da Irak’ın kuzeyindeki Süleym...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
ABDULLAH DİHLEVÎ (K.S)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Abdullah Dihlevî Hazretleri, 1156/1743’te Pencap’a bağlı Betale beldesinde doğdu. Babası Kadiriyye’ye mensup Abdullatif adında bir zâttı. Yaşadı...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
MAZHAR CÂN-I CANÂN (K.S.)

Mazhar Cân-ı Canân (k.s.), 1113/1702’de Agra/Ekberabad yakınındaki Kalabadağ kasabasında doğdu. Esasen Mazhar, onun şiirlerinde kullandığı mahlası olmasına rağmen meşhur olup isminin bir parçası hâlin...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED NUR BEDEÛNÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Muhammed Nur Bedeûnî (k.s.), Muhammed Seyfüddin (k.s.)’in halifesi olarak silsilede yer almaktadır. Bedeu...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED SEYFÜDDİN SİRHİNDÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Muhammed Seyfüddin (k.s.), 1055/1645’te Sirhind’de doğdu. Babası Muhammed Masum’dur. Lakabı Muhyi’s-Sünne’dir (Sünneti canlandıran). Kur’an-ı Ke...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED MASUM SİRHİNDÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE -  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK İmâm-ı Rabbânî’nin üçüncü oğlu olan Muhammed Masum 1007/1599’da, Sirhind yakınındaki Mülk-i Haydar denilen yerde doğdu. Onun doğumunun babasını...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ AHMED SİRHİNDÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK İmâm-ı Rabbânî lakabıyla tanınan Ahmed Sirhindî (k.s.), Şevval 971/Mayıs 1564’te babası Abdulahad b. Zeynelabidin’in yaşadığı Hindistan’ın Sirhi...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED BÂKÎ BİLLÂH (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Muhammed Bâkî Billâh Kabilî Nakşbendî, 971/1564’te babasının Semerkand’dan gelip yerleştiği bugünkü Afganistan’ın Kabil kentinde doğdu. Babası y...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
HÂCEGÎ MUHAMMED İMKENEGÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hâcegî Muhammed İmkenegî (k.s.), 918/1512’de babası ve şeyhi olan Derviş Muhammed’in ikâmet ettiği İmkene’de doğdu.1 Zâhirî ilimlere dair tahsil...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
DERVİŞ MUHAMMED İMKENEGÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Derviş Muhammed İmkenegî (k.s.), Şehr-i Sebz’in İmkene köyünde doğdu.  Mürşidi olan Muhammed Zâhid’in kız kardeşinin oğludur.  Yaşadığı bölgedek...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED ZÂHİD VAHŞUVÂRÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Muhammed Zâhid (k.s.), bugün Tacikistan sınırları içinde bulunan Hisar (Duşenbe) kenti yakınındaki Vahşuvar (Vahş) köyünde doğdu. Onun Yakub-ı Ç...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Ubeydullâh Ahrâr (k.s)

İsmi Nâsıruddîn Ubeydullah b. Mahmûd b. Şihâbeddîn Şâşî es-Semerkandî olup Ubeydullah-i Ahrâr ya da Hâce-i Ahrâr/hürlerin şeyhi diye meşhurdur. Gönlünün, dünya malından ve iki cihan kaygısından azade ...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
YAKUB-I ÇERHÎ EL-GAZNEVÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE -  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Tam ismi Mevlânâ Yakub b. Osman b. Mahmud b. Muhammed b. Mahmud el-Gaznevî olan Yakub-ı Çerhî (k.s.), Afganistan’ın Kâbil ve Gazne şehirleri ar...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
ALÂEDDÎN ATTÂR (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE -  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Alâeddîn Attâr (k.s.)’ın tam adı Muhammed b. Muhammed el-Buhârî el-Harezmî el-Attâr’dır. Nesebinin 8 H. (14 M.) yüzyıl başlarında vefat eden Ha...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
BAHÂEDDİN MUHAMMED NAKŞBEND (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE -  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Bahâeddîn Nakşbend (k.s.), Abdulhâlik Gucdevânî’nin hafî zikir esasına dayalı olarak kurduğu Hâcegân tarikatının unutulmaya yüz tutan prensiple...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
SEYYİD EMİR KÜLÂL (K.S.)

* Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - ** Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Peygamber neslinden geldiği için Seyyid ve Emir, çömlekçilik yaptığı için de Külâl diye anılan Emir Külâl (k.s.)’in gerçek adı bilinmemekte...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED BABA SEMÂSÎ (k.s.)

* Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - ** Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Râmiten’e bir, Buhara’ya üç fersah mesafede bulunan Semâs köyünde doğan Muhammed Baba Semâsî (k.s.), aynı zamanda burada yaşayıp burada vef...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Uygulamadan devam edin