1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 235.Sayı

Kapak Resmi
235.Sayı
Makale Kapak Resmi
HAYDİ TÜRKİYE’M!

Afrika’dan, Viyana’ya uzandık Kuru ekmek yedik, yok idi katık Tarih boyu bizler, neler yaşadık? Biz bize yeteriz, haydi Türkiye’m! Dününe sâhip çık, şahlan Türkiye’m.!   Kötü sö...

Şair: Hanifi KARA

Makale Kapak Resmi
Cennete Özlem

Kavuşmak arzusuyla, asli vatana, Cenneti özler insan, ezelden beri. Dünya da mamur olmaz, miskin yatana, Yaşanan sermayeymiş, emeğin feri.   Yasak meyve yüzünden, yaşanır gurbet, ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
SULTAN 4. MUSTAFA HAN

Birileri fısıldamış; Davran dördüncü Mustafa! Uzun ömürlü olmamış, Devran dördüncü Mustafa…   Güzel eğitim almıştı, Hat deryasına dalmıştı, Koltukta gözü kalmıştı, Pişman ...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
SEVGİ EĞİTİMİ

Sevgi, kalp işi yani gönül işidir. Sevgi, kalp sarayının yüce sultanıdır. Gönül bahçesinin gülüdür. Her bir insanda farklı olarak ortaya çıkar. Çocuklarımızı misk kokulu değişik renkteki çiçeklere ben...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
BEN DERVİŞİM DİYENE

Sufi yazar Mehmet Fatih Çıtlak’ın kitabı Ben Dervişim Diyene Sufi Kitap tarafından neşredildi. Toplamda 288 sayfa olan eser iki ana bölümden oluşmakta. Her bölümde de bir pirin risalesi ele alınmakta…...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
DÜNYAYA YAYILAN BİR KAHRAMANLIK HİKÂYESİ: HAMZANÂME

Milletlerin, hayatlarını canlı tutan, kültür dünyalarını süsleyen değerler vardır. Bunların başında, masal, hikâye anlatıcılığı, menakıbnâme, destanlar gibi dilden dile çoğalarak, kartopu gibi bugüne ...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
SALGINLAR ve İLMİHÂL

İlm-i hâl, durum bilgisi demektir. İlmihâl, insanın yaş, cinsiyet vb. durumuna göre dinen bilmesi ve uygulaması gereken hâlleri kapsayan ilimdir. Buna göre devletlerin ve milletlerin de ilmihâli vardı...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
TARİHTEN GÜNÜMÜZE SALGIN HASTALIKLAR

Tarih boyunca çok sayıda salgın hastalık yaşandı ve insanlık tarihini ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu salgınların birçoğu, küresel nüfusun büyük yüzdelerini öldürdü ve insanların hayatla ilgili dah...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Saltanatı İsyanların Gölgesinde Geçen SULTAN IV. MUSTAFA

8 Eylül 1779’da İstanbul’da doğdu. Babası Sultan I. Abdülhamid, annesi Ayşe Sîneperver Sultan’dı. II. Mahmud’un da ağabeyiydi. İsmini, babasının hocası Seyyid Muhammed Efendi koydu. Doğumundan sonraki...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
NEFSİ ALLAH MUHABBETİYLE TERBİYE ETMEK

Somuncu Baba Diyor ki: “Hadiste, sâlikin zâtı, sıfatı ve fiilleriyle Allah’ta fenâ olduğunda, Hayy ve Kayyûm olan Allah'ın zâtı vesilesiyle gerçek anlamda var oluşunun gerçekleşeceğine işaret vardı...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL NEDİR NE DEĞİLDİR

“Gönlümüz şûh-ı sitemkârâna mihmân-hânedir     Âşıkânın bezl-i cân etmekliği cânânadır.”   Hulûsî-i Dârendevî   Tasavvufî anlayışın en önemli kavramı gönüldür.  Durum madem b...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
‘İLK MÜSLÜMAN’ SON PEYGAMBER’DİR!

Batı kaynaklarında Allah’ın Rasûl’ünü anlatan çok sayıda, eseri inceledim, taradım ve aldığım notlarla;  “Batıdaki Hz. Rasûl” adıyla bir çalışma yaptım.  Okuduğum bunca kitap içerisinde benim dikkatim...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
OSMANLI SULTANI IV. MUSTAFA DÖNEMİ’NDE FAALİYETLERİYLE DİKKAT ÇEKEN TARÎKAT ŞEYHLERİ

8 Eylül 1779 tarihinde dünyaya gelen IV. Mustafa’nın babası Sultan I. Abdülhamid, annesi Ayşe Sîneperver Sultan’dır. 29 Mayıs 1807 tarihinde gerçekleşen Kabakçı Mustafa isyanı sonucu padişah oldu. Büt...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
DERVİŞLİK NEFİS TERBİYESİDİR

Tasavvufî anlayışın Anadolu coğrafyasında yaygınlaşmasıyla birlikte günümüze kadar devam eden dervişâne hayat tarzı, tekke ve zâviye muhitlerinden etrafa yayılarak devam etmiştir. İrfan ve ahlâk sahib...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
DARBEYLE GELİP DARBEYLE GİDEN SULTAN IV. MUSTAFA

Bir Darbeyle Gelip Başka Bir Darbeyle Giden IV. Mustafa'nın Tercüme-i Hâli Osmanlı padişahlarının 29. su, İslâm halifelerinin ise 108. si olan IV. Mustafa, 8 Eylül 1779/26 Şâban 1193 tarihinde İsta...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Günahlar Sebebiyle Yüce Allah’tan Ümit Kesilmez.

Ebû Desme Vahşî b. Harb el-Habeşî. Sudan’dan Mekke’ye getirilmişti. Tuayme b. Adî’nin kölesiydi. Uhud Savaşı’nda Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcası Hz. Hamza’yı şehit etmişti.  Sonraları Müslüma...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Zekât İbadeti

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) zekât hakkında şöyle der: “Zekât vermek de İslâm’ın şartlarındandır ve kesinlikle yerine getirilmelidir. Zekâtı edâ etmenin en kolay yolu, her sene zekât niyetiyle fakirlerin hak...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
HULÛSÎ EFENDİ MEKTÛBÂT’INDA MANZUM MEKTUP GELENEĞİ

İslam edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatında da devlet büyüklerinin, din büyüklerinin, âlim ve şairlerin mektuplarının yer aldığı eserlere münşeât ya da mektûbât denir. Devlet adamlarının, şair...

Yazar: Nihat ÖZTOPRAK

Makale Kapak Resmi
TADI VE KOKUSU GÜZEL TURUNÇ MEYVESİ

Kur’ân-ı Kerim, kıssaların en güzeli olan Yûsuf kıssasını anlatırken, Yûsuf’a tutkun olan Mısır Aziz’inin karısının yaptıklarına yer verir. Kadın, hizmetlisi Yûsuf’a gönlünü kaptırması üzerine şehirde...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
“Kadem-i Saadet”in Gölgesinde Bir Padişah Kabri: Sultan IV. Mustafa

Sultan IV. Mustafa, 8 Eylül 1779 tarihinde, İstanbul’da doğmuştur. Babası Sultan Birinci Abdülhamid Han, annesi ise Nüketseza Kadın Sultan’dır. Validesi Nüketseza Kadın Sultan, evladının iyi bir tahsi...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin