Aranan Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
BEN VE RAMAZAN

“Orucum bugün¸ zenginim. Yamalı giysilerimde göremezsiniz içimdeki zenginliği! “Orucum bugün¸ zenginim. Yamalı giysilerimde göremezsiniz içimdeki zenginliği! Değilim ben nice mal sahibi ge...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
AĞLAMAK VE ANLAMAK

Aslında Hz. Adem'in yeryüzünde yakardığı gün başlamıştı bu ağlamak tutkumuz.Aslında Hz. Adem'in yeryüzünde yakardığı gün başlamıştı bu ağlamak tutkumuz. O günden bu yana ağlamak¸ "nasıl"ların¸...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
ARAFTA YAŞAMAK

"Bir hayatı¸ ısmarlama bir hayatı bırakıyorum Görenler üstünde iyi duruyor derdi her bakışta""Bir hayatı¸ ısmarlama bir hayatı bırakıyorum Görenler üstünde iyi duruyor derdi her bakışta" Çocuktuk...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
CEMAATLE NAMAZIN¸ STRESİ YENMEYE KARŞI OLUMLU ETKİLERİ

“Namaz esnasında¸ hele toplu olarak kılınıyorsa¸ bu duygu yoğunluğu zirveye ulaşır ve namazdan alınan haz ve mutluluğu arttırır.” “Namaz esnasında¸ hele toplu olara...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANMANIN ZARARLARI

İslam dininin insana ilişkin gayesi¸ şu beş şeyi korumak olarak belirlenmiştir. İslam dininin insana ilişkin gayesi¸ şu beş şeyi korumak olarak belirlenmiştir. Bunlar¸ dini korumak¸ aklı korumak¸ nesl...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
ZORLUKLARLA BAŞETMEDE DUANIN ROLÜ

Du⸠Allah’la ilişki kurma ve ondan yardım dileme halidir.Du⸠Allah’la ilişki kurma ve ondan yardım dileme halidir. İnsanın görünmez varlık olan bütün varlıkları var eden¸ en yüce kudret ...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
İNSAN İÇİN İNANMANIN ÖNEMİ

Din¸ sosyolojik ve tarihsel olarak her dönemde varola gelmiş¸ inkârı mümkün olmayan bir gerçekliktir.Din¸ sosyolojik ve tarihsel olarak her dönemde varola gelmiş¸ inkârı mümkün olmayan bir gerçeklikti...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
TELEVİZYON YAYINLARININ ÇOCUK VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

TV’nin çocuk ve gençler üzerindeki etkisi¸ toplumun diğer kesimlerine oranla çok daha fazladır. Bu etki televizyonların sadece bilgi aktarmaları yoluyla olmayıp¸ daha ziyade belli davranış model...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
HOŞGÖRÜLÜ OLMANIN ÖNEMİ

Hoşgörü¸ kişinin benimsemediği bir düşünce ve davranışı da anlayışla karşılayarak¸ ona hoş bakabilmesidir. Her insan¸ başkalarından hoşgörü ve saygı bekler. Hoşgörülü ve mutlu bir hayat sürebilmek içi...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
STRES VE HUZURSUZLUKLARI AŞMADA İMANIN ROLÜ

Stres ve kaygılardan uzak bir hayat yaşayabilmenin temel şartlarından biri¸ insanın kendini güvende hissetmesidir.Stres ve kaygılardan uzak bir hayat yaşayabilmenin temel şartlarından biri¸ insanın ke...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
ORUÇ PSİKOLOJİSİ

Bilindiği gibi¸ her yıl¸ Ramazan ayında oruç tutmak¸ her Müslümana farz kılınmıştır. Dolayısıyla Ramazan ayı¸ kış mevsimine de¸ yaz mevsimine de denk gelse Müslüman bireyler için¸ mazereti olmadıkça¸ ...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
KAYBOLAN İNSANLIĞIMIZ

Farkında mısınız¸ her gün daha refah içinde olacağımız bir hayata doğru gitmemize karşın¸ daha da yalnızlaştığımızı hissetmekte¸ birbirimizi sevebilme yeteneğimizi gün be gün kaybetmekteyiz.Farkında m...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
COCUKLARA ALLAH KAVRAMININ DOĞRU ÖĞRETİLMESİNİN ÖNEMİ

Aile¸ çocuğun dini gelişiminde¸ en fazla etkiye sahiptir.Aile¸ çocuğun dini gelişiminde¸ en fazla etkiye sahiptir. Birey¸ diğer tüm davranışlarının şekillenmesinde olduğu gibi¸ Allah inancı ve diğer d...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
YALNIZLIK VE YABANCILAŞMA DUYGUSUNU AŞABİLMENİN KUTLU YOLU CEMAATLE NAMAZ KILMA

Günümüzde¸ insanımızın varoluşunun kaynağı ile bağlarını kaybetmesi sonucu¸ memnuniyetsizlik¸ umutsuzluk¸ yalıtılmışlık¸ kimsesizlik ve sevgisizlik gibi olumsuz duygu ve düşüncelerin her geçen gün dah...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
KUR'AN VE HADİSLER IŞIĞINDA SABIR PİKOLOJİSİ

Hayat¸ sayısız meşakkat ve acılarla doludur. İnsan yaşadığı sürece¸ pek çok zorluklara karşı mücadele etme zorunluluğu duyar.Hayat¸ sayısız meşakkat ve acılarla doludur. İnsan yaşadığı sürece¸ pek çok...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
ÖFKE DUYGUSU VE İSLÂM

Öfke¸ engellenme¸ incinme¸ tehdit vb. karşısında ortaya çıkan kızgınlık veya saldırganlık tepkisidir.1Öfke¸ engellenme¸ incinme¸ tehdit vb. karşısında ortaya çıkan kızgınlık veya saldırganlık tepkisi...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
KUR'AN IŞIĞINDA ANORMAL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Anormal kişilik kavramına¸ Kur’an ve hadislerin ideal kişilik özellikleri bağlamında bakıldığında¸ genellikle fıtrata aykırı hareket eden¸ içi-dışı bir olmayan¸ kendi kendisiyle ve dış dünyayla ...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
KUR'AN IŞIĞINDA İNSANIN FITRATI VE DAVRANIŞ YÖNELİMLERİ

Kur'an'a göre insan¸ ruh ve bedenden meydana gelmiş olup yaşantı ve davranışlarıyla işlev gören bir varlıktır.Kur'an'a göre insan¸ ruh ve bedenden meydana gelmiş olup yaşantı ve davran...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİNDE GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

Kur’ân’a göre Allah¸ insana önce şekil vermiş¸ sonra kendi ruhundan üflemiştir.Kur’ân’a göre Allah¸ insana önce şekil vermiş¸ sonra kendi ruhundan üflemiştir1. Bu yönüyle Rabbâ...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
ÜMMETİNE¸ DEĞER VEREREK EĞİTEN PEYGAMBER!

Bir insanın kendisini diğer insanlardan daha değersiz bir varlık olarak algılamasına değersizlik duygusu adı verilir.Bir insanın kendisini diğer insanlardan daha değersiz bir varlık olarak algılamas...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
YARATAN MERKEZLİ EMPATİ

“Bu şekilde düşünen ve davranan bir insan¸ kendini onun mutlaka karşısındakinin yerine koyarak onu dinleyecektir ki bu¸ empatinin en önemli basamağıdır. Bu şekilde empatik dinlemeyi ...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
PSİKO-SOSYAL AÇIDAN GIYBET

Gıybet¸ mutlak kaçınılması gereken¸ bu anlamda Kur’an ve hadislerle yasaklanan önemli olumsuz davranışlardan biridir. O halde¸ gıybet etmekten korunabilmemiz için¸ önceli...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
ŞİMDİ OKULLU OLDUK!

Yeni bir eğitim-öğretim sezonuna daha girmiş bulunuyoruz. Yani çocuklarımızın o şirin ve sempatik ifadeleriyle söylersek "Şimdi okullu olduk!". Yazımızda¸ bütün öğretmen ve öğrencilere başarılı¸ veri...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
KORKULAN DEĞİL¸ ARZU EDİLEN BİR YALNIZLIK HALVET PSİKOLOJİSİ

Pek çoğumuz¸ daha yalnızlık kelimesini duyar duymaz ürkeriz. Onu zihnimizde¸ genel anlamda tatsız¸ istenmeyen ve zorunlu kalmadıkça tercih edilmeyen bir yaşantı olarak betimleriz. Ancak bu konu üzerin...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Makale Kapak Resmi
ŞÜKÜR PSİKOLOJİSİ

"Sadece ‘Allah'ım! Şükür verdiğin nimetlere' demek midir şükür? Gerçek anlamda şükür¸ minnet ve şükran duygularını insanın bütün benliğinde hissederek¸ şükran ve minnetin kayn...

Yazar: Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Uygulamadan devam edin