Aranan Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuklarınıza Bu Kelimeleri Söylemeyin

Çocukların kimlikleri yani kişilikleri 0-6 yaş döneminde büyük oranda oluşur. Daha doğrusu, altı yaşından önceki eğitim ve öğretim, çocukların kişiliklerinin temelini oluşturur. Bu nedenle anne ve bab...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuk Gelişiminde Babanın Önemi

Geleneksel ailede babanın temel görevi, evin geçimini sağlayacak maddî kazanç elde etmekti. Gün boyu dışarıda olan baba eve geldiğinde günün yorgunluğunu atardı. Dolayısıyla çocuklarına çok fazla zama...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Babalık Kodları Değişiyor

Babalık ne zaman başlar, diye bir soru sorsam cevabınız ne olur? Kanımca, birçoğunuz çocuk doğduktan sonra babalık da başlar, der. Bu bakış açısı, günümüz için geçerli değildir. Babalık, evlenme karar...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Babalık Kültürü

Baba ile ilgili, babalık ile ilgili yazıyor olmak, anneye ve anneliğe önem vermediğim gibi bir anlama gelmesin. Aile dergimizin bu sayısında baba, babalık ve babalar ile ilgili yazmaya çalışacağım. Bu...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuklarda Din Gelişimi

Bir önceki yazımda, din gelişiminin bebeklikten itibaren başladığını ifade etmiştim.Anne ve babalar ile eğitimciler, çocuğun din gelişimini yaşa uygun olarak bilmek zorundadır. Bunun yanında, verilece...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuklarda Din Gelişimi

Gelişim döneminin özellikleri bilinmeden gerekli eğitim verilebilir mi? Gelişim döneminin özellikleri bilinmeden verilen eğitim hangi oranda ve hangi yönde etkili olur?İnsanın hiçbir gelişim dönemi, ç...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Yüksek Başarı Beklentisi ve Mutluluk

Anne babalar ve yetişkinler! Sizler, başarı beklentiniz ile çocuklarınızı nasıl etkiliyorsunuz? Başarı beklentiniz, çocuk üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Bazı anne babalar, maalesef, hep yüksek baş...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Özür Dilemek İnsanî Bir Erdemdir

Özür dilemek; insanî, ahlâkî, olmazsa olmaz bir değer... Samimiyet, hatayı kabul etme, telafi etme çabası, af dileme, pişmanlık ifade eden insanî bir değer.Hatasız insan var mı? Daha doğrusu insan ili...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Dostluk Sevgisi

Dost dendiğinde, gerçek dost kastedilir. O yüzden gerçek dost diye ifade etmeye gerek duymuyorum. Dost bir tanedir. Gerçeği ya da az gerçeği yoktur.Hayat bazen insana o kadar ağır geliyor ki ne yapaca...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Aile Sevgi Kaynağıdır

Aileyi sevgi okulu hâline getirmek zorundayız. Ailedeki ilişkiler sevgi kokmalı. Ailede hâkim olan dil, sevgi dili olmalı.Aile, sevgi üzerine kurulması gereken sosyal bir kurumdur. Sosyal kurumlar, to...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Doğa Sevgisinin Çocuğun Kişiliğine Katkıları

Her sevgi gibi doğa sevgisi de ailede başlar. Doğa sevgisi çocuğun hem sağlığı hem de kişiliği için gerekli olan bir sevgidir. Doğa sevgisi, görerek ve doğa ile iç içe olunarak öğrenilir. Çocukların d...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğun Manevî Eğitimi

Çocukların birtakım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadan çocukların sağlıklı olması mümkün değildir. Sağlık derken “fiziksel” ve “psikolojik” sağlığı kastediyorum. Beslenme, sevilme, sevme,...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Sevgi Gönülleri Fetheder

Bu hayatta zaman içinde öğrendim ki, yaşama nasıl baktığın önemli… Kinle, nefretle, öfkeyle baktığında; kinle, nefretle, öfkeyle dolarsın. Sevgiyle, neşeyle baktığında yüreğin mutlulukla dolar. Dünyad...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Sabır ve İrade

Sabır ve irade, çocuk eğitiminde kişilik eğitimi ve karakter oluşumu için kazanılması ve kazandırılması gereken önemli değer ve kavramlardır. Sabır, mevcut koşullara dayanma gücüdür. Sabır, kişinin, a...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Ruh Sağlığı ve Beslenme

İnsan sağlığı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Hem beden hem de ruh sağlığı birbirinden ayrılmaz olarak değerlendirilmelidir. Ne var ki beden sağlığımızı önemsediğimiz kadar ruh sağlığımızı önemsemed...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuklarda Hayvan Sevgisi

Günümüzde, çocuklar doğadan adeta kopmuş durumdalar. Modern çağın çocuklarının doğayla ilişkisi neredeyse yok denecek noktaya gelmiştir. Daha yirmi beş yıl önce mahalle kültürü vardı. Çocuklar dışarı ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Kardeş Sevgisi

Sevgi nedir? Kaç çeşit sevgi vardır? Sevgi nasıl tanımlanabilir? Sevginin tanımı aslında kişiden kişiye göre değiştiği gibi sevilen kişi, canlı ya da eşyaya göre de değişir.Sevgi ve kardeşlik, insanoğ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Hayatı Tevekkül Merkezli Yaşamak

Hayatın olumsuz taraflarını daha çok mu görüyoruz? Gelmeyen yarının daha kötü olacağını mı düşünüyoruz? Henüz gelmeyen gelecek için her geçen gün daha çok mu kaygılanıyoruz. Ya da geçen geçmişe mi tak...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Aile Huzur Kaynağıdır

Aile, toplumun yapı taşıdır. Aile aslında toplumun son kalesidir. Bu kale düşerse toplum da buhrana düşer. Onu kaybedersek bütün insanî özellik ve güzelliklerimizi de kaybederiz. Aileyi sevgi okulu hâ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Modern Dünyada Baba Olmak

Günümüz dünyasının sürekli olarak köşeye sıkıştırdığı, toplumsal rolleri ve statüleri arasında giderek çatışma yaşayan birey, Hz. Muhammed (s.a.v.) başta olmak üzere, peygamberlerin yaşantısından haya...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğun Kimliğinde Baba Modeli

Günümüzde, eskiye oranla, anne ve babalara daha çok iş düşüyor. Ebeveynliğe; “Dünyanın en zor mesleği anne ve babalık!” denilmesi bunu gösteriyor.Çocuklar, bebeklik çağında daha çok anneleriyle özdeşl...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğun Gelişiminde Babanın Önemi

Babalık ne zaman başlar? Babalık rolü çocuk büyüyünce, yürümeye başlayınca, konuşmaya başlayınca mı başlar? Babalık ya da babalık rolü, çocuk doğmadan önce başlar. Hatta babalık rolü evlilikten önce b...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Sokak Oyunlarının Çocuk Gelişimine Etkisi

Oyun, zaman geçirmeye yarayan, belli kuralları olan, eğlenmek için yapılan faaliyet olarak tanımlanır. Oyun, çocuğun dünya hakkındaki bilgisini geliştiren temel araçtır. Çocuk, oyun ile eğlendiği gibi...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğu Dinleme Becerileri

Anne ve baba ile çocuk arasındaki iletişim, sözcüklerin ötesinde duyguların paylaşılması ve çocuğun sevilme ihtiyacının giderilmesi için önem taşır. Anne baba ile çocuk arasındaki iletişim yalnızca bi...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
İyi Bak Güzel Gör: Ölçülü İyimserlik

İyimserlik de kötümserlik de yaşamı algılama biçimidir. İyimserliğin besleyici, yumuşatıcı, motive edici yanı vardır. Kötümserliğin ise engelleyici, örseleyici, tüketici bir yanı vardır. Toplumumuza ş...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Uygulamadan devam edin