Aranan Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Sokak Oyunlarının Çocuk Gelişimine Etkisi

Oyun, zaman geçirmeye yarayan, belli kuralları olan, eğlenmek için yapılan faaliyet olarak tanımlanır. Oyun, çocuğun dünya hakkındaki bilgisini geliştiren temel araçtır. Çocuk, oyun ile eğlendiği gibi...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğu Dinleme Becerileri

Anne ve baba ile çocuk arasındaki iletişim, sözcüklerin ötesinde duyguların paylaşılması ve çocuğun sevilme ihtiyacının giderilmesi için önem taşır. Anne baba ile çocuk arasındaki iletişim yalnızca bi...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
İyi Bak Güzel Gör: Ölçülü İyimserlik

İyimserlik de kötümserlik de yaşamı algılama biçimidir. İyimserliğin besleyici, yumuşatıcı, motive edici yanı vardır. Kötümserliğin ise engelleyici, örseleyici, tüketici bir yanı vardır. Toplumumuza ş...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuklara Saygı Öğretimi

Saygı; bir şeye, bir duruma, kişiye, kutsala karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu ve hürmettir. Bu anlamda değerlendirdiğimizde, saygı ölçütleri, kültüre ve inanca özgüdü...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğun Kimliğinin Oluşmasında Babanın Önemi

Çocuklar, anne ve babalarının hareketlerini, davranışlarını, duygularını; kısaca, kimliklerini edinirler. Günümüzde anne ve babalara daha çok iş düşüyor. Ebeveynlere “dünyanın en zor mesleği anne ve b...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuk Merkezli Aile

Çocuk merkezli aile kavramını duyan insanların çoğu bunu olumlu anlamda düşünür. Hâlbuki çocuk merkezli ailelerde sürekli çocuğun kendi dedikleri ve istekleri yerine getirilir. Her şey adeta çocuğun e...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Sevgi Diliyle Çocuk Eğitimi

Sevgi dili, bir kimseye karşı duygu ve düşüncelerimizi ilettiğimiz ve ondan gelen duygu ve düşünceleri algılama biçimimizdir. Sevgi dili, sevginin aktarılma ve kabul edilme şeklidir. Yani, sevgiyi ile...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Bilinçli Anne Baba Mutlu Çocuk

İnsan, her an mutlu olabilir mi? Bu dünyada her an mutlu olunabilir mi? Anne ve babalar, çocuklarını her an mutlu edebilir mi? Daha doğrusu, anne ve babaların görevi çocuklarını her an mutlu etmek mi?...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Din Eğitiminde Sevgi Dili-2

Yapılan araştırmalara göre, ailede yeteri kadar sevgi alan çocuklar, yetişkinlik döneminde başarılı olurlar; sosyal çevresi ve din ile barışık olurlar. Eğer çocuk din ile ilgili davranışları zamanında...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
DİN EĞİTİMİNDE SEVGİ DİLİ 1

Kişi, sevdiği ile beraberdir. Kişi, en çok sevdiği kişilerden etkilenir. Kişi, sevdiği kişiler gibi olmak ister. Dahası kişi, sevdiği kişilerin değer verdiklerine değer verir; sevdiklerini sever veya ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
DİN GELİŞİMİNDE AİLENİN ROLÜ

Din gelişimi, fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve ahlakî gelişim alanlarında olduğu gibi, çocuğun bir gelişim alanıdır. Çocukluk dönemi, özellikle de ilk çocukluk dönemi, insanın eğitim ve öğret...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
DİN EĞİTİMİNDE ALLAH SEVGİSİNİN ÖNEMİ 2

Dergimizin bir önceki sayısında bu konuyu ele almıştım. Öneminden dolayı konu uzun olduğu için iki sayıda ele almanın daha uygun olacağını düşündüm. Din eğitiminin gereksiz olduğunu düşünenler ne kad...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARIN YAŞINA GÖRE ALLAH’I ANLATMAK

Eğitim ve öğretim, çocuğun yaşına ve zihinsel gelişmişlik düzeyine göre düzenlenir. Bu durum din eğitimi ve Allah anlatılırken çok daha önem kazanmaktadır. Çocuğun yaşına ve zihinsel gelişim düzeyine ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARI ORUCA ALIŞTIRMA PSİKOLOJİSİ

Anne, baba ve yetişkinlerin çocukluk çağında ibadetler ile ilgili verdikleri eğitimin amacı, çocuklara ibadetleri tanıtmak ve onları ibadetlere alıştırmak olmalıdır. Ramazan ayının manevî psikoloji...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
ÇOCUĞUNUZU ALLAH İLE KORKUTMAYIN

Çocuk eğitiminde korku ve cezanın etkisi nedir? Korku dilinin çocuk eğitimindeki yeri nedir? Din eğitiminde yetişkinler için kullanılan dil, çocuklar için de kullanılabilir mi? Günümüzde çocuk eğit...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
ÇOCUĞUMA ALLAH’I NASIL ANLATMALIYIM?

Din eğitimi sevgi üzerine kurulmalıdır. Allah’ın azabı değil rahmeti işlenmelidir. Allah’ın cezalandırıcı değil, esirgeyici, bağışlayıcı olduğu ve çok sevdiği ile eğitime başlanmalıdır. Çocuklara, All...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
ÇOCUĞUMA ALLAH’I NİÇİN ANLATMALIYIM?

Çocuk yetiştirmek, bilinçli bir süreci gerektirir. Anne ve babalar bu süreçte kendilerini bilgi ile donattıkları gibi çocuğa da daha bilinçli şekilde öğretecekler. Bu bilinçli süreçte anne ve babaları...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
ALLAH’I ANLATIRKEN 5 DUYUDAN YARARLANMA

Allah’ı anlatırken ve tanıtırken sadece dil ile söylemek yetmez. Allah’ın yarattığı canlı ve cansız her şey somut olarak tanıtılmalıdır. Kâinattaki her şey, çocuğa uygun bir şekilde tanıtılmalıdır. Al...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
AİLE BİRLİĞİ İÇİN ALLAH’A ŞÜKRETMEK

Aile birliğinin önemi, değerler eğitiminde önemli bir konu olarak ele alınmalıdır. İnsanın tek başına huzurlu bir şekilde yaşayamayacağı gerçeği ailede, kurumlarda ve okullarda ele alınmalıdır. Güçlü ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI ÖZ GÜVEN

Öz güven nedir? Öz güven nasıl oluşur? Öz güvenin temelleri ne zaman atılır? Öz güven yani kendine güven öyle bir şeydir ki okul başarısında, sosyal ortamda, arkadaşlık ilişkilerinde, mutlu olmada,...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
VİCDAN VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Vicdan, kişiyi kendi davranışları hakkında yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güçtür. Kişide iyi ile kötüyü ayırt etme...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
BAŞARININ TEMEL UNSURLARI: SABIR VE İRADE

Sabır ve irade, çocuk eğitiminde kişilik eğitimi ve karakter oluşumu için kazanılması ve kazandırılması gereken önemli değer ve kavramlardır. Bir hasbihalde arkadaşım, “Bir yutkunma miktarı sabredi...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
DOĞRU SÖZLÜ OLMAK

Doğru sözlü olmak, insan olmanın en önemli ahlaki değerlerinden birisidir. Doğru söylemek İslam ahlakının da en önemli kurallarından birisidir. Hatta doğru konuşmak, doğru olmak kişinin imanı ile ilgi...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
DAYANIŞMA VE BİRLİK RUHU

Her milletin, her topluluğun ve her ailenin kendisine ışık tutan, birlik ve beraberliğini sağlayan ortak değerleri vardır. Bu değerler, onların birlik ve beraberliğini sağladığı gibi, onlar için aynı ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
AİLEYE KARŞI SORUMLULUK BİLİNCİ

Sorumluluk, küçük yaştan itibaren kazanılan bir değerimizdir. Bu değeri aile içinde kazanmaktayız. Çocuk, yetiştiği aile ortamında sorumluluğu öğrenir. Yani sorumluluk, sorumluluk sahibi anne babalard...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Uygulamadan devam edin