Aranan Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Dostluk Sevgisi

Dost dendiğinde, gerçek dost kastedilir. O yüzden gerçek dost diye ifade etmeye gerek duymuyorum. Dost bir tanedir. Gerçeği ya da az gerçeği yoktur.Hayat bazen insana o kadar ağır geliyor ki ne yapaca...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Aile Sevgi Kaynağıdır

Aileyi sevgi okulu hâline getirmek zorundayız. Ailedeki ilişkiler sevgi kokmalı. Ailede hâkim olan dil, sevgi dili olmalı.Aile, sevgi üzerine kurulması gereken sosyal bir kurumdur. Sosyal kurumlar, to...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Doğa Sevgisinin Çocuğun Kişiliğine Katkıları

Her sevgi gibi doğa sevgisi de ailede başlar. Doğa sevgisi çocuğun hem sağlığı hem de kişiliği için gerekli olan bir sevgidir. Doğa sevgisi, görerek ve doğa ile iç içe olunarak öğrenilir. Çocukların d...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğun Manevî Eğitimi

Çocukların birtakım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadan çocukların sağlıklı olması mümkün değildir. Sağlık derken “fiziksel” ve “psikolojik” sağlığı kastediyorum. Beslenme, sevilme, sevme,...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Sevgi Gönülleri Fetheder

Bu hayatta zaman içinde öğrendim ki, yaşama nasıl baktığın önemli… Kinle, nefretle, öfkeyle baktığında; kinle, nefretle, öfkeyle dolarsın. Sevgiyle, neşeyle baktığında yüreğin mutlulukla dolar. Dünyad...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Sabır ve İrade

Sabır ve irade, çocuk eğitiminde kişilik eğitimi ve karakter oluşumu için kazanılması ve kazandırılması gereken önemli değer ve kavramlardır. Sabır, mevcut koşullara dayanma gücüdür. Sabır, kişinin, a...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Ruh Sağlığı ve Beslenme

İnsan sağlığı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Hem beden hem de ruh sağlığı birbirinden ayrılmaz olarak değerlendirilmelidir. Ne var ki beden sağlığımızı önemsediğimiz kadar ruh sağlığımızı önemsemed...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuklarda Hayvan Sevgisi

Günümüzde, çocuklar doğadan adeta kopmuş durumdalar. Modern çağın çocuklarının doğayla ilişkisi neredeyse yok denecek noktaya gelmiştir. Daha yirmi beş yıl önce mahalle kültürü vardı. Çocuklar dışarı ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Kardeş Sevgisi

Sevgi nedir? Kaç çeşit sevgi vardır? Sevgi nasıl tanımlanabilir? Sevginin tanımı aslında kişiden kişiye göre değiştiği gibi sevilen kişi, canlı ya da eşyaya göre de değişir.Sevgi ve kardeşlik, insanoğ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Hayatı Tevekkül Merkezli Yaşamak

Hayatın olumsuz taraflarını daha çok mu görüyoruz? Gelmeyen yarının daha kötü olacağını mı düşünüyoruz? Henüz gelmeyen gelecek için her geçen gün daha çok mu kaygılanıyoruz. Ya da geçen geçmişe mi tak...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Aile Huzur Kaynağıdır

Aile, toplumun yapı taşıdır. Aile aslında toplumun son kalesidir. Bu kale düşerse toplum da buhrana düşer. Onu kaybedersek bütün insanî özellik ve güzelliklerimizi de kaybederiz. Aileyi sevgi okulu hâ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Modern Dünyada Baba Olmak

Günümüz dünyasının sürekli olarak köşeye sıkıştırdığı, toplumsal rolleri ve statüleri arasında giderek çatışma yaşayan birey, Hz. Muhammed (s.a.v.) başta olmak üzere, peygamberlerin yaşantısından haya...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğun Kimliğinde Baba Modeli

Günümüzde, eskiye oranla, anne ve babalara daha çok iş düşüyor. Ebeveynliğe; “Dünyanın en zor mesleği anne ve babalık!” denilmesi bunu gösteriyor.Çocuklar, bebeklik çağında daha çok anneleriyle özdeşl...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğun Gelişiminde Babanın Önemi

Babalık ne zaman başlar? Babalık rolü çocuk büyüyünce, yürümeye başlayınca, konuşmaya başlayınca mı başlar? Babalık ya da babalık rolü, çocuk doğmadan önce başlar. Hatta babalık rolü evlilikten önce b...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Sokak Oyunlarının Çocuk Gelişimine Etkisi

Oyun, zaman geçirmeye yarayan, belli kuralları olan, eğlenmek için yapılan faaliyet olarak tanımlanır. Oyun, çocuğun dünya hakkındaki bilgisini geliştiren temel araçtır. Çocuk, oyun ile eğlendiği gibi...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğu Dinleme Becerileri

Anne ve baba ile çocuk arasındaki iletişim, sözcüklerin ötesinde duyguların paylaşılması ve çocuğun sevilme ihtiyacının giderilmesi için önem taşır. Anne baba ile çocuk arasındaki iletişim yalnızca bi...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
İyi Bak Güzel Gör: Ölçülü İyimserlik

İyimserlik de kötümserlik de yaşamı algılama biçimidir. İyimserliğin besleyici, yumuşatıcı, motive edici yanı vardır. Kötümserliğin ise engelleyici, örseleyici, tüketici bir yanı vardır. Toplumumuza ş...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuklara Saygı Öğretimi

Saygı; bir şeye, bir duruma, kişiye, kutsala karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu ve hürmettir. Bu anlamda değerlendirdiğimizde, saygı ölçütleri, kültüre ve inanca özgüdü...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuğun Kimliğinin Oluşmasında Babanın Önemi

Çocuklar, anne ve babalarının hareketlerini, davranışlarını, duygularını; kısaca, kimliklerini edinirler. Günümüzde anne ve babalara daha çok iş düşüyor. Ebeveynlere “dünyanın en zor mesleği anne ve b...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Çocuk Merkezli Aile

Çocuk merkezli aile kavramını duyan insanların çoğu bunu olumlu anlamda düşünür. Hâlbuki çocuk merkezli ailelerde sürekli çocuğun kendi dedikleri ve istekleri yerine getirilir. Her şey adeta çocuğun e...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Sevgi Diliyle Çocuk Eğitimi

Sevgi dili, bir kimseye karşı duygu ve düşüncelerimizi ilettiğimiz ve ondan gelen duygu ve düşünceleri algılama biçimimizdir. Sevgi dili, sevginin aktarılma ve kabul edilme şeklidir. Yani, sevgiyi ile...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Bilinçli Anne Baba Mutlu Çocuk

İnsan, her an mutlu olabilir mi? Bu dünyada her an mutlu olunabilir mi? Anne ve babalar, çocuklarını her an mutlu edebilir mi? Daha doğrusu, anne ve babaların görevi çocuklarını her an mutlu etmek mi?...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Din Eğitiminde Sevgi Dili-2

Yapılan araştırmalara göre, ailede yeteri kadar sevgi alan çocuklar, yetişkinlik döneminde başarılı olurlar; sosyal çevresi ve din ile barışık olurlar. Eğer çocuk din ile ilgili davranışları zamanında...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
DİN EĞİTİMİNDE SEVGİ DİLİ 1

Kişi, sevdiği ile beraberdir. Kişi, en çok sevdiği kişilerden etkilenir. Kişi, sevdiği kişiler gibi olmak ister. Dahası kişi, sevdiği kişilerin değer verdiklerine değer verir; sevdiklerini sever veya ...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
DİN GELİŞİMİNDE AİLENİN ROLÜ

Din gelişimi, fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve ahlakî gelişim alanlarında olduğu gibi, çocuğun bir gelişim alanıdır. Çocukluk dönemi, özellikle de ilk çocukluk dönemi, insanın eğitim ve öğret...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Uygulamadan devam edin