Aranan Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
AİLEDEN, TOPLUMA: BİR VAROLUŞ SANCISI

Aileyi, kestirmeden en küçük ve güçlü toplum öğesi diye tanımlarız. Bizim, sığınılacak en son ve biricik limanımızdır. Doğumla bize kollarını açar, mezara girinceye kadar da yoldaşlığına devam eder. P...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
A’MAKI HAYAL: NEFSİN SEYRÜ SÜLUK YOLCULUĞU

Filibeli Şehbenderzade Ahmet Hilmi’nin modern dünyanın göz ardı ettiği, kenarda kalmış, bir eserinin sayfalarında yeni bir keşfe çıkacağız. Kitap, A’makı Hayal’in (Hayalin Derinliklerinde Yapılan Bir ...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
TÜRKİYE’NİN MAARİF DAVASI VE NURETTİN TOPÇU

Nurettin Topçu’nun kaleme aldığı bu kitap, Dergâh Yayınları’ndan çıkmış olup, üç bölümden ibarettir. Birinci baskısı 1960’ de yayınlanan kitabın şu an incelemekte olduğum baskısı 36. olup, yılı ise 20...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
KEŞFU’Z-ZÜNUN: İLİMLERİN SONSUZ YOLCULUĞUNDA BİR GEZİNTİ

İslâm, hikmet gemisinde sonsuz bir ilim ve itikat bir yolculuğunu teşvik eder. Âlimler, zâhir ilmini damla damla solumaya çalışır. Derinlik kesbetmiş gönül ehli, görünenin ötesinde görünmeyen bir düny...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
ECDADIN KÖK SALMIŞ YAZILI VİCDANI: ÂŞIKPAŞAZÂDE TARİHİ

Tarihi, milletlerin dünü olmakla beraber yarınına ışık tutan yaşanmışlıklar bütünü diye tarif edebiliriz. Milletlerin kahramanları tarih yapar, bilim ehli bunu satır satır yazarak kayda geçer. Başka b...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
DÜNYAYA YAYILAN BİR KAHRAMANLIK HİKÂYESİ: HAMZANÂME

Milletlerin, hayatlarını canlı tutan, kültür dünyalarını süsleyen değerler vardır. Bunların başında, masal, hikâye anlatıcılığı, menakıbnâme, destanlar gibi dilden dile çoğalarak, kartopu gibi bugüne ...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
ANADOLU İRFANIN KADİM KİTABI: MÜZEKKİ’N-NÜFUS

Tasavvuf, günlük hayatın bin bir zahmetinden arınmanın uzun ve çileli bir yolculuğudur. Durak yok, soluk yok. Zira en küçük tereddüt seni alır, sonsuz bir şüphe deryasında boğar.  Tasavvuf, huzurun he...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
İRFAN EHLİNİN DOSDOĞRU KİTAPLARI: ENVARU’L-AŞIKIN

Anadolu’nun yurt olmasında, yalın, sade ve irfanî geleneğin tevhit çizgisinde, yıllar yılı akan bir volkanik yapısı vardır. Bu havzayı besleyen, içten içe sessiz ve derinden akan bu damarın, mana ve z...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
DERGİCİLİK ve SOMUNCU BABA DERGİSİ

Dergicilik, ilk sevdaların sessiz ve derinden çağladığı, ilk heyecanların anaforunda kararlı bir deniz yolculuğuna benzer. Limana varmadan, bazen ilk çıkan fırtınada alabora olur, sağ salim eve dönmey...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
NURULLAH GENÇ ve YAĞMUR ŞİİRİ

Yazmayı hiç düşünmediğim, yazı türlerinden biri de biyografik eserledir. Nasıl yazılır, nerden başlanır, bir sayfada, bir ciltlik hayat serüveni nasıl derdest edilir, hep tereddüt içinde boğulup kalır...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
BİR MEDENİYET KRİZİ ROMANI: SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

Tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçişimiz hiç de kolay olmadı. Sancılı, tereddütlü, ikilemi bol bir vahada izlek sürdük. Toplumlar, değişime direnerek karşı koyarlar. Sonrası iyisi ile kötüsü ile ...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
HAYY B. YEKZAN: BİR YOL HİKÂYESİ

İslâm düşünce geleneğinde, bir arayış, bir hakîkat yolcusu, ilk felsefî roman olarak İbn Tufeyl’in Hayy b. Yekzan adlı eseri gösterilir. Roman, sembollerle anlatılan alegorik bir çalışma olarak hâlâ y...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
AHMET YESEVİ ve DİVAN-I HİKMETİ (Modern Çağın İlacı /Naif Ve Nazik Söylem Sırrı)

Tasavvuf edebiyatımızın ve irfan kültürümüzün medarı iftiharlarından biride, Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî’dir. Anadolu’nun manevîyat meşalesini sonsuza kadar yakan, ruhları mayalayan bir terbiye merke...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
DİVAN-U LÜGATİ’T-TÜRK VE KÜLTÜRÜMÜZ

Divan-u Lügati’t-Türk, Türk-İslâm klasikleri arasında, dil ve kültür üzerine yazılmış en kapsamlı eser olarak kabul edilir. Eserimizin yazarı, Kaşgarlı Mahmut, Maveraünnehir Havzası’nı içine alan Kaşg...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
Bin Yıllık Gelenek ve 15 Temmuz

Anadolu’nun vatan olmasında Orta Asya bozkırından yeşeren manevî iklimin rolünü asla inkâr edemeyiz. Vatan, toprak parçasına akıtılan kan, dökülen ter, verilen kutsal mücadele ile şekillenir. Ahmet Y...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
Atebetü’l-Hakâyık ve Bir Haslet

Tarım toplumundan bilgi toplumuna geçiş, hiç de sanıldığı gibi kolay olmadı. Avrupa, kendi içinde sanayisini zorluklarla tamamladı. 18. yüzyılı buharlı makina ve matbaanın bulunması ile sancılı geçird...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Uygulamadan devam edin