Aranan Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
Manevî ve Zihnî Gelişim İçin

Akıl sahiplerini hayırlı işlere götüren ilahi kanunlar bütününe kısaca din denir. Din; vahye iman ve ilâhi ahittir¸ din; özdeki tevhiddir. Yaratılış itibariyle insan dini inanca meyyaldir. İnsanlığın ...

Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
Cömertlik ve Civan-Mertlik

Güzellikler ve sevinçlerin paylaşıldıkça çoğaldığını hepimiz biliriz. Paylaşmanın bir adı da "Cömertlik"tir.Güzellikler ve sevinçlerin paylaşıldıkça çoğaldığını hepimiz biliriz. Paylaşmanın bir adı da...

Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
Aşk Deryası Coşunca

Kainatın yaratılışındaki güzelliğin adıdır aşk. Allah'ın üstün güzelliğinin dünyadaki muradıdır aşk. Gönülde sevgili için hissedilen her duygu ve ruh aydınlığının kaynağıdır aşk. Âlemdeki dertlerin de...

Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
Güzel İzler

İnsanın bu dünya hayatında faziletli bir şekilde yaşaması hakikaten hayatta olması demektir. Kalp huzurunu¸ gönül dinginliği dünyevî makamların¸ maddî zenginliklerin sağlayamayacağını bilenler¸ saadet...

Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
Evimizin Bereketi

"Yetimlerin İncisi" olan Sevgili Peygamberimizin hayatını anlatırken¸ velînimetimiz canımız babamız; Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin gözleri çakmak çakmak dolardı. Yetimlere karşı ayrı bir şefkat du...

Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
Sevenlerin Beraberliği

İnsanların¸ geçmiş devirlerde yaşamış insanların hayatlarından hareket ederek gelecekle olan bağını kurmak için büyük emekler sarfettiğini hepimiz biliriz. İnsanlar kendi topraklarında yaşanmış hadise...

Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
Zamanın Şahitliğinde Çizgiler

İnsan¸ yaratılmışların en üstünüdür. Özü topraktan meydana getirildiği için tevazu sahibidir. İlimle ve nurla donatılmıştır. Sadece maddi yönü olan bir varlık değil¸ aynı zamanda manevi yönü de olan b...

Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
Gönül Berraklığının Aynası: Edeb

Zarafet ve güzelliğin davranışlara yansımasıdır edeb. Toplum hayatı içerisinde yaşayan insanların¸ en çok muhtaç olduğu ilişkilerdeki ölçüyü ve hoşça geçinmeyi öğütler bize. Güzelliği çağrısında¸ kötü...

Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Makale Kapak Resmi
Gecemi Aydınlatan Nur

Dünyanın karanlık kesret denizinde seyir içinde olan insanlık¸ yol aradı¸ istikametini düzeltmek için ışık aradı her zaman. İlk İnsan ve ilk Peygamber Hz. Âdem (a.s) aydınlıklar saçtı âleme. Ondan son...

Yazar: A. Şemsettin ATEŞ

Uygulamadan devam edin