Aranan Yazar: Mustafa AKYOL

Makale Kapak Resmi
KENDİNE GÜVEN VE KENDİNE SAYGI

Hemen herkes zaman zaman kendisinden şüpheye düşme şeklinde duyguları tecrübe eder. Çoğumuz olumlu yanlarımızdan çok olumsuz yanlarımız üzerinde durarak kendimizi eleştirme yoluna gideriz. Eğer kendi ...

Yazar: Mustafa AKYOL

Makale Kapak Resmi
DÜŞÜNCE VE MOTİVASYON

Düşünce; insan davranışlarına yön veren tek değer. Düşünce; İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik.Düşünce; insan davranışlarına yön veren tek değer. Düşünce; İnsanı diğer varlıklardan ayı...

Yazar: Mustafa AKYOL

Makale Kapak Resmi
İNANÇ-İKNA VE MOTİVASYON

"Evet zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldı mı yine kalk başka bir iş ve ibadetle yorul.” (İnşrah Süresi 6-7)"Evet zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldı mı yi...

Yazar: Mustafa AKYOL

Makale Kapak Resmi
BAŞARI STRATEJİLERİ

Başarı¸ insanların belli bir çalışma sonucunda elde ettikleri üründür.Başarı¸ insanların belli bir çalışma sonucunda elde ettikleri üründür. Bugün tüm insanlar belli görev ve sorumlulukları başarmak ü...

Yazar: Mustafa AKYOL

Makale Kapak Resmi
YUNUS EMRE'YE GÖRE GERÇEK EĞİTİM VE UYGULAMASI

Yunus'a göre gerçek eğitim medresede yapılandan tamamen farklıdır. Medrese eğitimi sosyal hayatın ayrıntılarıyla uğraşırken¸ tasavvuf eğitimi bireysel hayata ve tabiata yönelir¸ onların özüyle meş...

Yazar: Mustafa AKYOL

Makale Kapak Resmi
ÇOCUK VE AİLE

Günümüzde ailelerin en çok zamanını alan konulardan biri çocuk eğitimidir. Bu konuda da aileler belirli oranda zorlanmakta ve çevresinden yardım almak için girişimlerde bulunmaktadır.Günümüzde aileler...

Yazar: Mustafa AKYOL

Makale Kapak Resmi
TASAVVUF VE İNSAN

Felsefede mistisizm (gizemlilik) doğaüstü güçlerin var olduğunu ve bu güçlerle ilişki kurabileceğini savunan felsefe düşüncedir. Başka bir ifade ile mistisizm aklın kavramayacağı gerçekleri mistik sez...

Yazar: Mustafa AKYOL

Makale Kapak Resmi
AHLAKİ DAVRANIŞLARIN PSİKOLOJİK YÖNÜ

Ahlâk herşeyden önce bir öğrenme hadisesidir. Yani insanda bir takım psikolojik mekanizmaların faaliyeti sonunda kazanılan davranış şemalarından ibarettir. Ahlâk herşeyden önce bir öğrenme hadisesidir...

Yazar: Mustafa AKYOL

Makale Kapak Resmi
ÖĞRETMENLERİN SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ

Öğretmenlerin sahip olması gereken sosyal iletişim becerileri geçmişten günümüze konuşulan bir konudur. Öğretmenlerin sahip olması gereken sosyal iletişim becerileri geçmişten günümüze konuşulan bir k...

Yazar: Mustafa AKYOL

Uygulamadan devam edin