Aranan Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
KUR'ÂN AÇISINDAN AKIL VE AKILLI

"Faydalı bilgilerin en başta geleni ise Allah'ı bilmek ve tanımaktır. Zira insan ancak bu bilgi sayesinde¸ hem dünyası hem de âhireti için yararlı olan eylemlere yönelebilir. Allah'ı bilen ins...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
TEVEKKÜLÜN ANLAMI ÜZERİNE

"Kur'an'ın açık ifadesiyle herkes dünya ve ahrette kendi çalışmasının karşılığını görecektir. Bununla birlikte hiç kimse¸ Allah'a rağmen sonucu istediği gibi belirleme imkânına sahip değil...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
HER HÂLÜKÂRDA ŞÜKRETMENİN ANLAMI ÜZERİNE

"Belaları büyük bir talihsizlik ve eksiklik olarak görmek yerine¸ onları ebedî hayır ve saadetin temînini sağlayan birer fırsat ve imkân olarak görmek gerekir. Bu fırsat ve imkânı değerlend...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBER VE BERABERİNDEKİ MÜ'MİNLER DEDİLER Kİ: ALLAH'IN YARDIMI NE ZAMAN?

Her görevin zorluk oranında büyük riskler taşıdığı herkesin malumudur. Bu bakımdan¸ Kur'ân'ın açıkça zorluğuna işaret ettiği görevlerde¸ her mü'minin çok dikkatli olması gerekm...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
DUA VE KADER

Bu ümitsizlik ve dışlanmışlık hissi¸ bazen çok tehlikeli bir biçimde¸ "Bir kere bahtın kara olmaya dursun¸ ne yapsan boş; dua da etsen sesini Rabbine duyuramazsın." tarzınd...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
ŞİDDETİN KAYNAĞI DİN Mİ?

Âyetleri kendi özel bağlamlarından kopararak yapılan yorum ve içtihadlardan kaynaklanan bu tür tehlikeli ve dinin temel amaçlarıyla hiç de uyuşmayan eğilimlerin¸ Kur'an'a bir bütün olara...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
SADECE ALLAH'A UMUT BAĞLAMAK

Bu çelişkili durumun sebebi¸ umut edenin¸ umudunu bağladığı varlığı¸ Allah'tan müstağnî/bağımsız görmesidir. İnsanları böyle bir görüşe saplanmaya sevk eden temel etken ise¸...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
KUR'ÂN AÇISINDAN ALLAH'I TANIMA / MARİFETULLAH

"Kur'ân Allah'ın tanınması/marifetullah konusunda gözleme dayalı bir akıl yürütmeyi esas alır: Ona göre öncelikle Allah'ın âyetlerine ve yaratıklarına bakmamız gerekir."Allah (c....

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
ALLAH'IN YARATIKLARI HAKINDA DÜŞÜNMEK

"Yaratılıºtaki düzen ve harikalık üzerinde düºünmek¸ insanda ancak sonsuz bir ilim¸ hikmet ve kudret sahibinin bu tür bir yaratılıºı gerçekleºtirebileceği bilincini oluºturur."Kur'an-ı Kerim'd...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
HAYIR VE ªERR ALLAH'TAN

Bu bilmenin imkânı ve özgürlük düºüncesine bir kısıtlama getirmediği meselesi¸ insan aklını zorlasa da bu böyledir. Dolayısıyla zamana mahkûm bir var...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
HZ. MUHAMMED (S.A.V)'İN PEYGAMBERLİĞİNİ KANITLAYAN SIFATLARI

"Onun üstün sıfatlarından biri de¸ insanların en fasih konuşanı olmasıdır. O¸ bu özelliğini vurguladığı hadislerinin birinde¸ kendisine az sözle çok sayıda anlamı aktarma kabiliyetinin (cevâmiu'l...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
GERÇEK ZENGİNLİK

"Gerçek zenginlik Allah'ı bulmak¸ O'na kul olmak ve bütün kalbiyle O'na bağlanmaktır. Allah'ı kaybeden¸ O'nun sevgisinden yoksun olan¸ tüm dünyayı elde etmiş...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMANLARIN BİRLİĞİ VE DİRLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN BUGÜNKÜ SELEFÎLİK

“Şiddeti ve terörü bir cihad yöntemi olarak benimseyen aşırı radikal gruplar¸ itikâdî görüşleri itibariyle Vahhâbîlere¸ kendi başlarına buyruk hareket ederek şiddet ve terörü bir cih...

Yazar: Metin ÖZDEMİR

Uygulamadan devam edin