1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 264.Sayı

Kapak Resmi
264.Sayı
Makale Kapak Resmi
Varlığın Ayakta Kalması Adâlet İledir

Adâlet kavramı, insan olarak yaşadığımız hayatın bütün safhalarında herkes için elzemdir. Fert hayatı kadar toplumun, toplum hayatından daha mühim şekilde devlet düzeninin ölçütüdür. Devletlerin kurul...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Kalk bak ki bî-çâre aceb seyrân olur vakt-i seher

1. Kalk bak ki bî-çâre aceb seyrân olur vakt-i seherHer nesneye bin lutf-ı Rabb ihsân olur vakt-i seher2. Gün tek cemâli perdesin Leylâ yüzünden ref‘ ederMecnûn’u rüsvâlar görüp handân olur vakt-i seh...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
İki Yüzlü Münâfıkların Hastalığı: Nifak

İslâm’ın Medine dönemi…Allah Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hicretinden sonra İslâm’ın Medine’sinde sadece Müslümanlar yaşamıyordu. Müslümanlarla birlikte; Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslüman görünü...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Sıradan İnsan ve Tarih

Genellikle siyasî, iktisadî,  askerî, sosyal ve kültürel alanda temayüz eden insanların hayat hikâyeleri dikkatimizi çeker; onlara ilişkin biyografik ve monografik eserler yazılır, belgeseller ha...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Prof. Dr. Ali Akpınar ile Röportaj

“TOPLUMLAR ADÂLETLE ÂBÂD, ZULÜMLE BERBAT OLURLAR”Bu sayımızda Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dergimizin yazarı Prof. Dr. Ali Akpınar Hoca’mızla yaptığımız adâlet ile ilgili söyleşimiz...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Mülkün Temeli

Adâlet mülkün temeliÂdil herkesin emeliAdâlet, eşitlik değilHakkı yerine koymak bilOlmazsa bozulur düzenSen gel adâlete güvenO hakkāniyetli kantarTerâzisi hassas tartarÇok güçlü kıldı devletiÖmer'leri...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Adâletle Sağlanan Nizam

Yûnus Emre’nin din ve hayat anlayışında parçacı zihniyet değil bütüncül bir yaklaşım esastır. Yûnus Emre’nin hayata bakışı klişe yaklaşımların ötesinde hayatın anlamına yöneliktir. Onun hayat felsefes...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: Adalet

Devletin mülküdür temeli harcıHuzur icre kılar yurdu Adalet Merhamet kalesi vicdandır burcuYürütür koyunla kurdu AdaletÖmerül  Faruk’ta inkişaf ettiMazlumun carına car olup yettiFatih sultan...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Herkes İçin Adalet

Yaşadığımız dünya üzerinde bir ahengin olduğuna inanırız. Bu ahengin bir yaratıcı tarafından meydana getirildiğine inanırız. Müslümanlar olarak Allah'a inanır ve inandığımız dinin en önemli özelliğind...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Ziyaretçilerin Kaleminden Hulûsi Efendi’nin Gönül Eğitimi

Darende’de tasavvufî irşad hizmetlerini güzel bir biçimde yürüten Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, dergâh kültürünü canlı olarak yaşattığı hanesinde tasavvuf eğitimini gönüllere nakşederek dinî ve içtim...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Adâlet Gününe Hazırlık

İnsan nihâyetinde kendisine takdir edilmiş olan ömrü bir şekilde tamamlayıp ebedî âleme intikal ediyor. Zira Allah bugüne kadar hiç kimseye dünyada ebedî yaşama imkânı vermedi. Bundan sonra da vermeye...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Şiir: Kul Hakkı

Başkasının sırasınıAlmak kul hakkı değil mi?Çalışanın zamanınıÇalmak kul hakkı değil mi?Dikkat eyle fazilete,Sakın düşme cehalete;Kendinden geçip gıybeteDalmak kul hakkı değil mi?Düş yoksulun yakasınd...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Hidâyet Rehberine Uymak

Tam künyesi Ebû Abdillâh Şerefüddîn Muhammed b. Saîd b. Hammâd b. Muhsin olan Bûsîrî, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e yazdığı kasidelerle meşhur olmuş Mısırlı bir şairdir. Eğitim hayatının detayları tam bili...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
El-Harizmî’nin Evrensel Olarak Bilim Üzerindeki Etkileri

Bağdat OkuluDünyanın matematik düşünce hayatını değiştirerek bilim tarihine ismini yazdırmış, kuramlarının kullanımı günümüz bilimi içinde de gelişerek süren çok az çalışma sahibi vardır. Bunlardan bi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Kastamonu’da Bir Gönül Eri: Şeyh Şabân-ı Velî ve Çağrısı

Şeyh Şa’bân-ı Velî (ö.976/1569), Halvetiyye Tarikatı’nın Cemâliyye kolunun Şa’bâniyye adlı alt kolunun kurucusudur. Hazret’in yolunun tasavvuf tarihi ve Anadolu’da gelişen tasavvufî düşünce açısından ...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Sevgilinin Derdiyle Dertlenmek

Seyyid Hulûsi Efendi’nin “ulaşdır” redifli 72 numaralı şiiri bir na’t olup baştan sona Hz. Peygamber (s.a.v.) sevgisini, hasretini ifade etmesi bakımından dikkate değer. Şiirde içli bir anlatım ile Hz...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Adaletli Öğüt

Allah’ın emrine uyma yolunda,Sakın adaletten ayrılma yavrum.Hassas bir terazin olsun elinde,Sakın adaletten ayrılma yavrum.Helal lokma varken harama batma,Komşun aç uyurken asla tok yatma,Aman ha nime...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Ezelden Ebede Örnek İnsan

"Ş’ol müselsel turrene bendeylemiş tâ ezelTarîk-i Mustafâ’da örnek insan ol örnek"Osman Hulûsi Efendi’nin yukarıdaki beytinden önce nasihat maksadıyla yazdığı bu gazelin tamamında neler anlattığına şö...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Tarihinden Günümüze Emsalsiz Adalet Örnekleri

“Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu,Gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer'den onu!”(M. Akif Ersoy)Adalet her şeyin yerli yerinde  (olması gereken yerde) olmasıdır.Türkçeye Arapçadan geçen, hep...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’nın İki Kahraman Paşası

Şanlı tarihimiz, sıradağları andıran nice ölümsüz kahramanla doludur. Destansı şahlanışlarıyla tarihimizi birbirinden eşsiz iftihar tablolarıyla bezeyen baş mimarlardan biri de aziz kahramanlarımızdır...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Şiir: Selam Olsun

Alın teri helal lokmaYutanlara selam olsunAdaleti hep ayaktaTutanlara selam olsunPetek petek çiçek çiçekYorulmadan gezer böcekÖz yoğurup ölçek ölçekKatanlara selam olsunHak yoluna edip nazarAlıp nefsi...

Şair: Hulusi TATAR

Makale Kapak Resmi
Hüdâyî Hazretleri’nin Bereketli Hayatı

Aziz Mahmud Hüdayi kimdir?Celvetiye Tarikatı’nın piri olarak bilinen Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri yaklaşık olarak 1541 tarihinde Şereflikoçhisar’da doğmuştur. Babası Fadlullah bin Mahmud’tur. Asıl ad...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Tarih-i Nûr-ı Muhammedî

Son dönemde Sivas'ta yetişmiş büyük âlimlerden olan Mustafa Takî Efendi (k.s.) millî mücadelenin ve Anadolu'nun manevî mimarlarındandır. Mustafa Takî Efendi (k.s.) çok sıkıntılı bir dönemde yaşamış ol...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Yolu Hukuk Fakültesi’nden Geçen Yazarlar

Doğrusu sade, kolay ve rahat gibi görülen başlığımızın bu kadar geniş kapsamlı, çetrefilli ve girift olabileceğini hiç düşünememiştim. Zira şair ve yazarlarımızı araştırdığımda, şunu gördüm ki pek çok...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Uygulamadan devam edin