1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 256.Sayı

Makale Kapak Resmi
Eğitim-Öğretim

İnsanlık uygarlığı Eğitime borçludur Kültür denen varlığı Eğitime borçludur Azimle geliştiren Sabırla eleştiren Sebatla birleştiren Öğretime borçludur Birbirinden ayrılmaz Eğitim ve öğretim Bir rol mo...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Rabb’im

Gönlümü yakan gönül gönlümce yansın Rabb’imAdını andığım yâr adımı ansın Rabb’imİnandım âh aşkına âşık-ı sâdık diyeO da benim aşkıma aşkla inansın Rabb’imBuluşsun gözyaşlarım gözyaşıyla her gece.İçsin...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Anne Baba ve Çocuk İlişkisi

Geleceğimiz olan yavrularımızın iyi bir eğitim alması, yararlı bir insan olması için elimizden anne babalar olarak gelen her şeyi yapıyoruz ama bir türlü istediğimiz sonucu alamıyoruz. Çocuklarımızla ...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
Nurettin Topçu’nun Eğitim Anlayışı

Güneş şahsiyetler vardır ve etraflarında dönüp duran pırıl pırıl yıldızlar! Aslında o yıldızlar da güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Bu bakımdan bazen yıldızlara bakmak, güneşe nazar etmenin bir b...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Kültür Dünyamızdaki Kur’ân Motifleri

Milletleri ayakta tutan temel dinamiklerden biri de kültürdür. Kültür, bir toplumun köklerini ve dallarını oluşturan, geçmişi ile geleceği arasında köprüler kuran, böylece toplum bireylerinin ufkunu a...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Öğretmenlik Fıtratı Tanımaktır

Osmanlı padişahlarımızdan Sultan Mehmet Reşat çocukları çok sevdiği için, mezarından çocuk sesleri eksik olmasın diye, vasiyetinde türbesinin yanına bir okul yaptırılmasını istemiş. Yaratılanı Yaratan...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Yarınımız Daha Güzel Olacak

Umut topla yıldızlardan can çocukİnan, güven hak yerini bulacakKardeşlikle, sevgi, barış, dostluklaYarınımız daha güzel olacakKötü günler hazânında solacakHaykır hakkı güzellikler var olsunİyilikler g...

Şair: Celalettin KURT

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Medreseleri Geriledi Mi?

Osmanlı’nın askerî, ilmî ve teknolojik gelişiminin durması ve gerilemesinde, Batı’daki gelişmeleri takip etmekte gevşek davranmasının tesirli olduğu, hakikati bütün cephesiyle ortaya koymada yeterli o...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Medrese Eğitimi ve Fatih Medreseleri Örneği

Medreseler Uzun Yıllar İlme Hizmet EtmiştirMedrese “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak” anlamına gelen ders (dirâse) kökünden gelir. Medreseler tarih boyunca İslâm mede...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
2. Bâyezîd / Adlî’ nin Na’tine Dair

Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisi, klasik edebiyatımızın başta gelen temalarından biridir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatının her safhası için bir edebî tür ortaya çıkmış, mübarek sözleri için kırk hadis...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Âb-ı Hayât

O yüce Mevlâ’dan aldığım güçleHer türlü engeli, aşmaya geldim.Benim öz kardeşim köpüren DicleDeli Fırat gibi, coşmaya geldim.Kavuşmak istersen o büyük üneGönül pusulanı çevir o yöneŞişte kebap gibi be...

Şair: Hanifi KARA

Makale Kapak Resmi
Ahmed ve Ahad Beyninde Bir Mîm Fark

16.yüzyıl dîvân şairlerinden Yahya Bey, Arnavut asıllı olup doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Geldiği bölgenin taşlık yapısından dolayı Taşlıcalı lakabını almıştır. Acemi Oğlanlar Ocağı’nda askerî...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Rabb’imizi Hayatın Merkezine Almak

37.Hadis"(Rasûlullah Rabb’inden naklederek şöyle buyurmuştur): ‘Ey kullarım! Benim hidâyete erdirdiklerim müstesnâ, hepiniz dalâlettesiniz! O hâlde benden hidâyet dileyin de sizi doğru yola kavuşturay...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Hep Eğitim

Sahte gözlükleri çıkarıp, gözden,Gördükçe öğrendik biz bu dersleri,Aşk için özleri arıtıp özden,Verdikçe öğrendik biz bu dersleri.Ne anladık sanki gençlik çağından,Kolay mı kurtulmak nefsin ağından,Do...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Tuhfetü’l-Fükahâ

“Tuhfetü’l-Fukahâ”, Hanefî fakîhi Semerkandî’nin (ö.539/1114?) bir çalışmasıdır.[1] Semerkandî, bu eseri, Kudûrî’nin (ö.418/1027) “el-Muhtasar” adlı eserini şerh etmek gayesiyle kaleme almış ancak içe...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mütefekkir Olarak İslâm Filozofu: Farabî

Tam adı Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed b. Tarhan b. Uzluk’tur. İbni Halikan’a göre Türk kökenlidir. Ortaçağın Lâtince metinlerinde ve diğer eserlerde adı “Al Farabîus” ya da “Avennasar” diye geçer. Fa...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Kitapla Yaşamak

Bir kitap sayfasınaYolun düşerse eğer,Sarıl dostun hasınaKitap her şeye değer.Her kitap bir macera,Heyecan dolar için.Kitap düşer yollara,Sana kavuşmak için.Nerde kitap görürsen,Dostum diye seç onu.Ki...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Hayata Don Kişot Penceresinden Bakabilmek

Don Quijote (Don Kişot) deyince genellikle gülümsüyor insanlar… Belki haklılar, çünkü onu anımsadığımızda, hayalperest, biraz da kaçık, yel değirmenlerine karşı kılıç sallayan bir “uçuk” olarak karşım...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Hoş Geldin Öğretmenim

Sevgili öğretmenim,Dağları, tepeleri geçerekBilgi ırmağı gibiNasıl da coşup geldin?Annen, baban, çocuklarınYok muydu memlekette?Nasıl sevdin bizleri,Yollara düşüp geldin?Söyler misin öğretmenim,Hangi ...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Bilmediğin Şeyin Ardına Düşme

Yüce Allah, İsrâ Sûresi 36. âyette şöyle buyurmaktadır:“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”Âyetin başında geçen “latakfu”, “iz s...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Tasavvufî Eğitimin İncelikleri

Tasavvuf ilmi tecrübeye dayalı bir disiplin olup kişinin mânevî gelişimini esas almaktadır. Başlangıçtan son merhaleye kadar dervişin gelişim ve kazanımlarını artırmayı hedeflemektedir. Tasavvuf eğiti...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Eğitimcilerin Kaleminden Hulûsi Efendi

Eğitimcilerin Kaleminden: İrfan ve Kültür Eğitimcisi Olarak Hulûsi Efendi (k.s.)Tasavvuf, irfan geleneği ile özünde bir eğitim müessesesi olma özelliği taşıyan yüce bir kurumdur. Tasavvuf yoluna giren...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Eğitim Ailede Başlar - Bizi Teknoloji Kurtarmaz

İnsanlık hayata gözlerini açtığı andan beri hatta anne karnından doğup büyüdüğü ana kadar her zaman eğitime ihtiyaç duymuştur. Daha anne karnında iken etrafında olan bitenlere belki de duyarak ya da h...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Müslümanların Vahiyle İlişkisi

İslâm tarihinde ve günümüzde saldırılar Kur’an’dan ziyâde daha çok Hz. Peygamber (s.a.v.)’in risâletine dönük yapılmıştır ve hâlâ yapılmaktadır. Sebebi, Kur’an’ın nübüvvet temeli üzerine oturmuş olmas...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Din Eğitiminin Güncelliği: Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ile Röportaj

Din Eğitiminin Güncelliği Konusunda Röportaj- Saygıdeğer Hocam, röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sohbetimizin başında  “Niçin din eğitimi?” diye sorsam neler söylersiniz...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Uygulamadan devam edin