1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 245.Sayı

Makale Kapak Resmi
KUR’AN’DA KARAKTER İNŞASI

Modern çağda ulvî yönelişini kaybeden insan, tarihte yaşanan cahiliye devirlerini aratacak derecede özünden kopmuş, Yüce Yaratıcı'nın bahşettiği erdemleri elinin tersiyle bir kenara itmiş, süflî hedef...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
KENDİ BAŞINA İSLÂM’I YAŞAMANIN TEHLİKESİ

Hadis "Meşrû idarecinin emrinden çıkıp cemâatten ayrılan kimse, Câhiliye ölümü ile ölür.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: "Sultan çoban, şeytan da kurttur. Velâyet sultanına itâatten uzaklaşa...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
MEVLÎDÜ’N-NEBÎ

şems-i sivâsî’nin darende h. hulûsî ateş şeyhzâdeoğlu özel kitaplığı’nda bulunan “mevlîdü’n-nebî” adlı eserinin yazma bir nüshası   Şems-i Sivâsî (1007/1597), velûd bir İslâm âlimi ve Hakk’...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
TEVHÎD NAZARIYLA BAKABİLMEK

Tasavvuf, kulu hakîkî kulluk makamına eriştiren, ahlâkî erdemler ve güzel huylarla bezendiren bir gönül mektebidir. Tasavvuf, böylece kulu Hakk ile buluşturma, varlık ve Allah çizgisinde varlıkta birl...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
ALLAHU TEÂLÂ ÂHİRETTE GÖRÜLECEKTİR

Sahabeden Süheyb (r.a), “İyilik edenler için daha güzeli ve fazlası vardır.”[1] mealindeki ayet hakkında Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Cennetlikler cennete girdikleri zama...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
MÜZEHHİBE ASİYE KAFALIER DÖNMEZ İLE TEZHİB SANATI ÜZERİNE SÖYLEŞİ

1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. 1991-92 yılları arasınd...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
TEZHİP SANATI

Bir şiirdir, bir sihirdir çizgiler, Cümbüşlü dünyadır tezhip sanatı, Boyaların sızdırdığı ezgiler, Sessiz bir sayhadır tezhip sanatı…   Yazma kitap, levha, murakkaları, Koltuk t...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
ELLERİMİ TUTUVER

Gecenin dallarında üşürken umutlarım Yüreğine sığınan ellerimden tutuver Bilesin bu sevdanın tellerinde ben varım Beni bin hayalden al bin bir hayale gönder Tutunurum rüzgârın çılgın yelel...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
HZ. YÛSUF’UN SINAV SORUSU OLAN SARAY KADIN(LAR)I

Hayat Kitabımız Kur’ân, şu sınav dünyasında her zaman karşılaşabileceğimiz zorlu sorulara hazır olmamız için, geçmiş dönemlerde yaşanmış kıssalarla bize mesajlar sunar. İşte onlardan biri de Hz. Yûsuf...

Yazar: Ali AKPINAR

Kapak Resmi
245.Sayı
Makale Kapak Resmi
TEZHİP’TEN TEHZÎBE GÜZELLİKLER

Sözlüklerde bir sanat dalı olarak tezhip; “altınlamak” olarak geçmektedir. Bu sanatla iştigal edenlere müzehhib/müzehhibe adı verilmektedir. Bu tezyinî sanatımız icra edilirken, desenler ve motiflerle...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin