1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 244.Sayı

Makale Kapak Resmi
GİDER

Âdemoğlu, ebediyet vehmi gütmektedir Gaflet içindeyken aylar, yıllar geçer gider   Her gün ömür binâsından bir taş düşmektedir Her nefs bir gün ecel şerbetini içer gider   ...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Kur’ân Ve Takva Ehli Bir Müslüman; Hz. Osman

İslâm tarihine damga vurmuş şahsiyetler ve özellikle sahabe-i kiram, genellikle kritik rol üstlendikleri bazı hadiselerle anılmakta veya güzel ahlaka taalluk eden bir hasletle bilinmektedirler. Bu dur...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Çiçek Aşısını Osmanlı Keşfetti

Lale bitkisiyle sembolize edilen meşhur devrin padişahı III. Ahmed, İstanbul’daki herkes gibi doğal olarak bahçeyi ve çiçeği çok severdi. Osmanlı’daki adı “şükûfecilik” olan çiçekçilik, onun zamanında...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
EBRU’NUN SIRRINI KEŞFEDEN SANATKÂR: MUSTAFA ESAT DÜZGÜNMAN

Mehmet Nuri Yardım Cumhuriyet dönemi Türk sanatında bazı şahsiyetler vardır ki, onların manevi alt yapısını ve beslendikleri şahsiyet ve ocakları bilemezsek üstün sanatlarının da sırlarını da kavra...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
GÖZLERİN AĞIR SINAVI

Hadis "Benden sonra erkeklere, kadınlardan daha tehlikeli bir imtihan bırakmadım."[1] Somuncu Baba Diyor ki: “Nefsini nikâhla koru ki şehevî fitnelerden kurtulasın. Kalbini de murâkabe i...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Kapak Resmi
244.Sayı
Makale Kapak Resmi
DARENDE’DE BİR YAZMA ESER HÂZÂ KİTÂB-I SEYYİD BATTÂL GÂZÎ

Darende ilim ve irfân ehli birçok şahsı bağrında saklayan saklı bir inci izlenimi veren nadide yerleşim merkezlerinden biridir.[1] Darende, özellikle Somuncu Baba’nın bu güzide mekâna dokunuşu ile mad...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
DOST KAPISINDA

Kana kana içip aşk meclisinde, Sermest olup muhabbete dal gönül. Daim ümitvâr ol dost kapısında, El bağlayıp asırlarca kal gönül. Hasretinden ölüp ölüp dirilsen, Geceleri yıldız yıldız kırıls...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
EBRÛ USTALARI VE EBRÛ SANATININ TASAVVUFÎ ANLAM BOYUTU

Ebrûya dair çalışmalar 8. yüzyıl Çin’inde “liu sha shien” adıyla, 12. yüzyıl Japonya’sında “suminagashi” adıyla yapılır olmuştur. 16. yüzyıl Hindistan’ında ise Mir Muhammed Tâhir tarafından ortaya kon...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
KANYON

Kim demiş Su girdiği kabın şekline girer Diye   Bak da gör Onun Köpükten elleriyle Dağların gövdesindeki Derin yaraları Nasıl da kesip açıyor   O bir ince ku...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
HİKMETİN ÖZÜ SEVGİLİNİN SÖZÜ

Tasavvufî anlamda hikmet kelimesi, ilham yoluyla verilmiş bâtın bilgisi yahut mârifetle özdeş sayılmıştır. Eşyânın hakîkatini olduğu gibi bilen, Allah ile kâinat, insanla âlem arasındaki bağları, âlem...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
HİÇBİR DÜNYEVÎ ÇABA BİZİ ALLAH’I ANMAKTAN ALIKOYMAMALIDIR

Medine yılları…  Günlerden Cuma...  Allah Rasûlü Hz. Muhammed (s.a.v.)Ravza-i Mudahhara’nın minberinde Cuma hutbesi okumaktadır.Tam bu esnada Medine’ye bir ticaret kervanının ulaştığını ilân eden sesl...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
EBRÛZEN HİKMET BARUTÇİGİL İLE EBRU SANATI ÜZERİNE

Özgeçmiş 1952′de Malatya’da dünyaya geldi.  1973′de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda tekstil eğitimine başladı. Yükseköğreniminin ilk yılında...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA MAHLAS VE HULÛSÎ EFENDİ(K.S.)’NİN MAHLASI

Mahlas geleneği Mahlâs, şairin şiirdeki ismidir ve aynı zamanda şiire attığı imzadır. Türk edebiyatı geleneğinde hemen her şairin gerçek isminin dışında şiirlerinde kullandığı “mahlâs” diye adlandı...

Yazar: Nihat ÖZTOPRAK

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ’YE GÖRE VARLIK MERTEBELERİ

İmâm-ı Rabânî Ahmed Sirhindî (k.s.) tasavvufî eğitimi sürecinde varlık (vücûd) konusunda farklı bilgi, düşünce ve telakkîlere (algılamalara) ulaşmıştır. Ulaştığı bilgileri eserlerinde anlatan Sirhindî...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
HAKÎKATİ GÖRÜNCE TESLİM OLAN DİRÂYETLİ YÖNETİCİ: SEBE’ KRALİÇESİ

Kur’ân’ın anlattığına göre Hz. Süleyman, güneşe tapan Sebe’* kraliçesine, halkıyla birlikte emrine itâat ederek teslim olmaları için bir mektup gönderir. Mektubu alan kraliçe, Hz. Süleyman’a bir hediy...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
SU İLE KÂĞIDA YANSIYAN GÜZELLİK: EBRÛ

Bir toplumun ortaya koymuş olduğu sanat eserleri; o toplumun ortak değerlerinin yansımasıdır.  Asırlardır kâinattaki güzellikleri kendi kültür zenginliklerimizle yorumlayan sanat erbabı, gönül ve düşü...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin