1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 243.Sayı

Kapak Resmi
243.Sayı
Makale Kapak Resmi
İNSAN YETİŞTİRME SANATI

Uzun yıllar eğitimin içinde olan bir eğitimci olarak en büyük amacım, hayırlı insanlar yetiştirmekti. Toplumun en çok ahlâklı, kaliteli insanlara ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Altmış beş yaşına gelmi...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
HÜSN-İ HAT VE HADİS

Hat sanatı, kalem ve is mürekkebinin yüzyıllar süren serüvenini anlatır. Çizilen her bir çizgi, harfleri zarifleştirirken diğer yandan da gönülde olana işaret eder. Hüsn-i hat, kelimelerdeki zarafet v...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
DİVAN KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA BİR BEYTE BAKIŞ

Zülfünü yüzden götür esrâr-ı hattı zâhir et  Âyet-i hüsnünü uşşâka okut çekme nikâb (Ey sevgili! Saçlarını yüzünden kaldır, yüzündeki ayva tüylerinin/yüz çizgilerinin sırlarını ortaya çıkar. Gü...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
SANATIMIZA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: FUAT BAŞAR

Bizim yeni yeni keşfettiğimiz klasik Türk-İslâm sanatlarımıza ömrünü adamış sanatkârlar vardır. Geçmişte de böyleydi bugün de öyledir. Fuat Başar Hoca hem ebru hem de hat sanatlarımıza yarım yüzyıldan...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
DUÂYA HAZIR OLMAK

Hadis Allah güzeldir. Ancak güzel ve temiz şeyleri kabul eder. Allah mü’minlere, peygamberlere de emrettiği şeyleri emrederek şöyle buyurmuştur: "Ey Peygamberler! Temiz şeylerden yiyin, yararl...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL

Nice elem içinde dolaştı da bu gönül Gelip senin gönlünü ebedî mekân tuttu Güldür gönlü sevdiğim gönlümle beraber gül Sade senin gönlünde cümle derdi unuttu   Elbet cihân fânîdir a...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
MU’İZZE’D-DİN EBU’L–FETH SULTAN CELALEDDİN MELİK ŞAH

Büyük Selçuklu Sultanı Celaleddin Melik Şah; 6 Ağustos 1055,- 20 Kasım 1092 tarihleri arasında yaşamıştır. Unvanı Mu’izze’ddin Ebu’l-Feth olup, Türklere Anadolu kapısını açan Selçuklu Sultanı Alparsla...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
YUNUS’UN GÜLLERİ

Dünyayı boşadım üç talak ile Dergâh kapısına vardım Yunus’un İçimi doldurdum yalnız Hakk ile Aşkımı aşkına kardım Yunus’un…   Sevgiyi kalbime ışık eyledim Her zerremi Hakk’a âşı...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
HAT SANATIMIZ

Bilekten, levhaya geçen, İhlastır hat sanatımız, Yüreklerden takva içen, Elmastır hat sanatımız… Bin bir türlü şekle giren, Çizgilere mana veren, Harflere resim giydiren, Libastır hat sanatım...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
KADER VE ECEL İLİŞKİSİ

Hicretin ikinci yılında (624), Müslümanlarla Mekkeliler arasında cereyân eden Bedir Savaşı’nda ağır bir yenilgi alan müşrikler, bunun intikamını almaya yemin etmişlerdi. Aradan bir yıl geçmişti. Mekke...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
HATTAT FUAT BAŞAR İLE RÖPORTAJ

“DÜNYADAKİ BÜTÜN SANATLARIN BAŞ TACI YAZIDIR, İSLÂM YAZISIDIR, HÜSN-İ HATTIR.” Özgeçmiş 7 Mart 1953 tarihinde Erzurum’da Dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bir süre devam etti....

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
GARİPLİK GAZELİ

Tâ ezelden künyemiz, gariplere yazılmış Kalbimize gariplik, dağlanarak kazılmış   Bu din garip gelmiştir, yine garip gidecek Ne mutlu gariplere, kutsal rota çizilmiş   Beşi...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
İmâm-ı Rabbânî'ye Göre Mânevî Yolculuğun Mertebeleri

İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’nin tâkipçileri olan Müceddidiyye meşâyıhına göre, Kemâlât-ı Ulü’l-Azm Dâiresi’nden sonra mânevî yol ikiye ayrılır. Bu yollardan birine “Hakâik-ı İlâhiyye/İlâhî Hakîkatler”, diğe...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
TAŞLARIN DİLİ

Ah efendim Ah Hakanım Uyusunlar diye mi yazdın O mermerden kitabı Dil kendine ait zanneder insan Taşlar da konuşur sanmadılar   Bakın biz gönlümüzde tutamadık Taşlar gözle...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
Ayağının Altında Cennet Olan Kadın: Meryem Ana

Kur’ân’a Adını Yazdıran Kahraman Hz. Meryem, Kur’ân’da ismi açıkça geçen tek hanımdır. Kur’ân, geleneğe uyarak âyetlerinde kadın ismi zikretmez. Sözgelimi, pek çok âyette konu edildiği halde Hz. Âdem’...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
GÜZEL YAZI SANATIMIZ

Kalem’e yemin eden Yüce Rabbimiz; yazı sanatını bütün sanatlardan üstün kılmış, Kur’an-ı Kerim’in muhafazasını da dünya tarihinde pek mühim bir suretle yazı sanatının baş tacı etmiştir. Fânî ömrün geç...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin