Aranan Kategori: 241.Sayı

Kapak Resmi
241.Sayı
Makale Kapak Resmi
CAN AZERBAYCAN'A

Selamın gönlümün direğinde can, Derdin saplı hançer yüreğimde can, Beş vakit sen varsın dileğimde can, ... Kurban olam gardaşımın destine, Gül selamın başım gözüm üstüne.   E...

Yazar: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Sohbetler

Zaman bilincinin zirvesi “ibnü’l-vakt” olmak; mekân bilincinin zirvesi ise “medenî” olmaktır. İbnü’l-vakt, her an yeniden doğandır, akıp giden vakte karşı daima yeni ve yenileyen sözler söyleyendir. M...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
YÜREĞİMİ AZATLIK’TA BIRAKTIM

İstanbul’dan havalanan yüreğim, Azerbaycan diyarına süzüldü. Hak yol üzre kabul olan dileğim, Bayrağımın yıldızına yazıldı.   Bakü toprağına ayak basanda, Ay yıldız altında özüm...

Yazar: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Tasavvufun Cevheri Muhabbet

Yahya b. Muaz buyurdu ki “Muhabbetin hakikati, safâ ile artmaması cefâ ile azalmamasıdır.” Hucvirî ise Yahya b. Muaz’ın sözüne bağlı olarak şöyle der: “Cefa ve ihsan, muhabbetin sebebidir. Sebepler...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
GEÇTİ EYLÜL

Geçti Eylül sevdiğim yapraklar gazel oldu Düştükleri dallar da cümlesine el oldu   Bilmezsin sen gideli âşık hâli nicedir Gözyaşı sînesini dolduran bir sel oldu   Ağarsın â...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
BİR ÖNCÜ ÂLİM: KÖPRÜLÜZÂDE MEHMET FUAT

Son dönemlerde akademik dünyada Köprülüzâde Mehmet Fuat’a olan ilgi yeniden artmıştır. Onun siyasî kimliği, ayrı bir konudur. Orada yapıp ettikleriyle ortaya çıkan portreyi, Samet Ağaoğlu’nun Aşina Yü...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Velilere Göre Mürşide Duyulan İhtiyaç

Tasavvuf büyükleri manevî yolun birçok zorluklarla dolu olması hasebiyle, bu yolda usul ve erkân öğretecek ehliyetli mürşidlere ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir. Hazreti Mevlâna bu yolun tehlikelerine ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
KELİMELERİN GİZEMİ

“Kelimelerin yerinde kullanılmaması sonucunda toplumsal bir ahlaki erozyona maruz kalabilir ve bunun kötü sonuçlara sebep olduğunu görebiliriz. O yüzden kelimelerin değersizleştirilmesine izin vermeme...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Bir indi mi perde, ne sen kalırsın ne ben...

Selçuk Alkan Âlem bir deniz Sen bir gemi Aklın yelkeni Fikrin dümeni Kurtar kendini Ha göreyim seni[1]   Hayat; sadece defterde, kitapta bulunan birkaç satır bilgi ya...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
İttihatçıların Güdümünde Geçen Çöküş Yılları ve V. MEHMED REŞAD

Uzun süren şehzadelik döneminde serbest bir hayat yaşadı. Babası Sultan Abdülmecid ve amcası Sultan Abdülaziz saraydaki yaşantısına fazla müdahale etmediler. 27 Nisan 1909’da Osmanlı’nın 35. padişahı ...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
HASEDDEN GIPTAYA GEÇİŞ

Hadis “Hased ancak iki kişi hakkında meşrudur: Biri, Allah’ın kendisine vermiş olduğu Kur’an'ı gece gündüz okuyan kişi. Diğeri de Allah’ın kendisine ihsân etmiş olduğu maldan gece gündüz infâk...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
MİKHAEL KOSSES’DEN KÖSE MİHAL’E: OSMANLI DA BİR AKINCI AİLESİ

Aslen Rum olan Köse Mihal’in esas adı Mikhael Kosses’ti. Bizans hanedanı ile yakınlığı ve kan bağı olduğu bilinen Mikhael Kosses, Bizans İmparatoru’nun Sakarya Havzası’ndaki önemli komutanları arasınd...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
SULTAN V. MEHMED REŞAD’IN CİHÂD-I MUKADDES ÇAĞRISI

Mehmed Reşad Paşa’yı yetiştiren isimlerin başında Sa’diyye şeyhi Mehmed Vehbi Efendi gelmektedir. Yenişehir müftüsü ve Sa’dî dergâhı şeyhi Muhyiddin Efendi’nin (ö. 1265/1849) oğlu­ olan Mehmed Vehbî E...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
TAHTI VE BAHTI GEÇ AÇILAN BİR PADİŞAH: SULTAN MEHMED REŞAD

65 Yaşında Tahtı ve Bahtı Açılan Bir Padişah: Sultan Mehmed Reşad Osmanlı padişahlarının 35. si, İslâm halifelerinin ise 114. sü olan Sultan Mehmed Reşad, 2 Kasım 1844'te İstanbul'da Eski Çırağan S...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İtikâdî ve Amelî Şirkten Kaçınmak

Arapçada “eş-şerîke” ve “eş-şirk” şeklinde kullanılan şirk sözcüğü, “ortaklık” mânâsına gelir. İtikadî anlamda şirk, Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olduğunu kabul etmek, O’ndan b...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Mânevî Yolculuk

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.)’ye göre seyr-u sülûk (mânevî yolculuk) ilimdeki bir hareketten ibârettir. Düşük seviyeli ilim ve idrâkten yüksek seviyeli ilme, oradan da daha yükseğe ulaşmaktır.[...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
DÜNDEN YARINA

Vatan, millet işlerinde, en ön safta yürü Gâfil kalabalıkları, yüreklendir, sürü   Sanat altın bileziktir, çalışmak ibâdet Üstün başarılarınla, ufukları bürü   İnsan, eşref...

Yazar: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
İFFET ÂBİDESİ İKİ GENÇ KIZ

Müslüman, imanı ile iç dünyasını kuran; İslâm’ı ile dış dünyasını aydınlatan kimsedir. Mü’minin iç dünyasının güzelliği, dış dünyaya yansıyan davranışları ve duruşları ile kendini gösterir. Kur’ân, Pe...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Sultan V. Mehmed Reşad ve Buhranlı Yıllar

2 Kasım 1884 tarihinde İstanbul'da Çırağın Sarayı'nda dünya gelen Mehmed Reşad, babası Abdülmecid'in ihtimamıyla saray geleneklerine göre yetiştirilmiş, kendisine okuma yazma dışında adet olduğu gibi ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin