Aranan Kategori: 236.Sayı

Kapak Resmi
236.Sayı
Makale Kapak Resmi
"HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?"

Bilmek; düşünce dünyasından en iyi bir şekilde beslenmektir. İnsan bildiğini yaşamaktan zevk alır. Sevdikleriyle bilgilerini paylaşma ihtiyacı hisseder. Bu yüzden sevip saydığı, kendine yakın hissetti...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
ECDADIN KÖK SALMIŞ YAZILI VİCDANI: ÂŞIKPAŞAZÂDE TARİHİ

Tarihi, milletlerin dünü olmakla beraber yarınına ışık tutan yaşanmışlıklar bütünü diye tarif edebiliriz. Milletlerin kahramanları tarih yapar, bilim ehli bunu satır satır yazarak kayda geçer. Başka b...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
KENDİ KENDİME

Başını taşlara vurmamak için Doludizgin gitme, biraz yavaşla   Teknoloji her an işgal ediyor Biraz da kendinle kalmaya başla   Perestiş edilen her şey birer put Maddî-ma...

Yazar: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
KORONA VİRÜSÜNÜN HATIRLATTIĞI

“Çok hızlı yaşıyoruz hayatı. O kadar hızlı yaşıyoruz ki günler, aylar, yıllar birbirini kovalıyor ve bir bakıyoruz yıl denen kavram geçmiş gitmiş, ömürden bir yıl daha azalmış ve kendimizi yorgun, bit...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
HULUSİ KALB İLE

Her kuytuda bir esrar, her zerrede bir sanat, Rahmet iner semâdan, idrâksiz küfre inat, Tâzimdedir dağla taş, secde eder kâinat,   Zâviye’nin kapısı, hikmet ile açılır, Âşka hasret...

Yazar: Yaşar ÖZKAN

Makale Kapak Resmi
Hakikat Münâdîsi Velî; Osman Hulûsî-i Darendevî

Zühd ve takva hayatının ilk eserlerinin telif edilmesi ile başlayan, tasavvuf geleneğinin tarikatlar ve tekkeler şeklinde müesseseleşmesiyle devam eden süreçte tasavvuf ve edebiyat, birbirlerinden ist...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
GECE İBÂDETİ

Hadis: "Rabb’in kula en yakın olduğu vakit, gecenin son kısmındadır. O saatte Allah’ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse, öyle ol." [1] Somuncu Baba Diyor ki: “Allahu Teâlâ'ya kemâl-i k...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
CEMÂLEDDÎN-İ HULVÎ ve “LEMEZÂT”I

Cemâleddin Hulvî, on yedinci yüzyılda Halvetiyye Tarikatı’yla ilgili geniş çaplı çalışmasıyla dikkat çeken bir isimdir. Cemâleddin Efendi, 982/1574’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı “Cemâledd...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. MAHMUT HAN

Büyük bir gayretle çöküş devrine, Bir anlam katıyor İkinci Mahmut, Nefer tehdidinde on sekiz sene, Gün be gün batıyor İkinci Mahmut…   Dedeleri gibi görmüş çok ilim, Hem talebe ...

Yazar: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
DUÂ: KULLUĞUN ÖZÜ

Sahâbeden Nu’mân İbn Beşîr (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın, “Duâ ibâdettir.” buyurduktan sonra, “Rabb’iniz şöyle buyurdu: ‘Bana duâ edin, duânızı kabul edeyim. Bana kulluk/duâ etmeyi kibirlerine yed...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE TOPLUMA HİZMET VE MÜCEDDİDLİK

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) insanlara ve topluma hizmet edip faydalı olmanın önemi hakkında şöyle der: “Bir kimse Allahu Teâlâ’yı zikirle meşgul iken, bir âmâ bu esnada ortaya çıksa ve ayağını önündeki ç...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
MANZUM MEKTUP GELENEĞİ VE HULÛSÎ EFENDİ DİVAN’INDAKİ MANZUM MEKTUPLAR

Bir önceki yazıda Türk edebiyatında manzum mektup yazma geleneğinden bahsetmiş ve bu geleneğin takipçisi olarak Hulûsî Efendi (k.s.)’nin manzum mektuplarını işlemeye çalışmıştık. O yazıda ağırlıklı ol...

Yazar: Nihat Öztoprak

Makale Kapak Resmi
SINAVIN İKİ BAŞKAHRAMANI: ERKEK VE KADIN

İlk insan Hz. Âdem’in yaratılmasından hemen sonra ilk kadın yaratıldı ve o kadın ilk insana eş oldu. Erkek-kadın ilk iki insanın sınavı cennette başladı, onlar cenneti birlikte yaşadılar. Cennette bir...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
İSYANLAR KARŞISINDA SULTAN II. MAHMUD

Sultan II. Mahmud Dönemi isyanlar, darbeler ayaklanmalar dönemi olarak anılır. Aslında kendi de bir darbeyle saltanat tahtına oturmuştur ama devlet otoritesini sağlamak için çok gayret göstermiştir. A...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin