Aranan Kategori: 218.Sayı

Makale Kapak Resmi
Tevbe: Mânevî Temizlik

“Ey mü’minler, hepiniz Allah’a tevbe ediniz. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.”1 diye buyuruyor Yüce Yaratıcı’mız. Kul olarak her zaman zayıf ve âciz olan insanoğlunun, ilâhî kudrete sığınma ve bağışlanm...

Yazar: Emine Elif ÇAKMAK İGALÇİ

Makale Kapak Resmi
Gönül Ehli Taassuptan Uzaktır

Tasavvuf ve taassup… Taban tabana zıt olan bu iki kavram zaman içerisinde çeşitli sebeplerle birlikte anılmaya başlanmış, daha doğru bir ifadeyle tasavvuf ehli mensup oldukları yollarını diğer anlayış...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Anadolu’m

Üstünde kıyama durdum Üç kıtaya mühür vurdum Ay-yıldızlı cennet yurdum Anadolu’m, Anadolu’m. Ezan, ezan minaresi Ecdadımın emaresi Hakk yolunun divanesi Anadolu’m, Anadolu’m. Alparslan’ın ...

Yazar: Hacı KISIR

Makale Kapak Resmi
Üçüncü Murad Han

Babadan, dededen aldığın hızla, Tebriz’e, Şirvan’a, Hazar’a dayan, Osmanlı olana, bu uyku fazla, Kaybetmeye mahkûm, yerinde sayan, Uyan ey Üçüncü Murad Han uyan! Tiflis müdafâsı, Çıldır seferi,...

Yazar: Halil GÖKKAYA

Kapak Resmi
218.Sayı
Makale Kapak Resmi
İnsanlarıKüçümseme Hastalığı

Hiçbirimize dünyaya gelirken “Doğmak istiyor musun?” diye sorulmadı. Aynı şekilde önümüze seçenekler konularak, “Nasıl bir vücutla dünyaya gelmek istersin?” yönünde bir liste de konulmadı. Anne rahmin...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Fâiz Hassasiyeti

Fâiz, karşısındakini bir şekilde sömürmek için verilen borç için önceden şart koşulan fazlalıktır. Borç alan batsa da çıksa da, kazansa da kaybetse de borç veren fâizini baştan kararlaştırdığı oranda ...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
Duyguların ve Tutkuların Sultanı: III. Murad

Osmanlı Padişahlarının 12.’si ve İslâm Halifelerinin 91.’si Sultan III. Murad Osmanlı padişahlarının 12.’si ve İslâm halifelerinin 91.’si olan Sultan III. Murad, II. Selim’in Venedik asıllı eşi Afife...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Haberlerin Ağında İslâm ve Müslümanlar

Sözlükte haber; “bir nesneyi gereği gibi bilmek için yoklayıp sınamak, bir şeyin iç yüzünden haberdar olmak” mânâsına gelen hubr (hıbre) kökünden türemiş bir isimdir. Terim olarak “geçmişte meydana ge...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Mevlânâ Halid El-Bağdâdî (k.s.)

Tam adı Ebu’l-Baha Ziyaüddin Halid b. Ahmed eş-Şehrezurî olmakla birlikte Bağdat’ta medfun olduğu için Halid el-Bağdâdî diye meşhurdur. Halid el-Bağdadî (k.s.), 1193/1779’da Irak’ın kuzeyindeki Süleym...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Hayatın İçinden İki Hayvan: Koyun-Keçi

Kur’ân-ı Kerim’de insanların en fazla kullandığı evcil hayvanlar olan deve-sığır ve davar cinsi için ‘enâm’ kelimesi 26 yerde geçmiştir. Bunun yanında koyun ve keçi farklı kelimelerle ayrıca zikredilm...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

1.    Yüzün âyîne-i âlem-nümâ şems-i münevverdir Sözün gencîne-i esrâr-ı âyât-ı musahhardır 2.    Nikâb-ı hüsnü açsan kim anı görse sücûd etmez Anı görmezden ön kim secdesiz küfrü mukarrerdir ...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Sultan III. Murad Han’ın İhya Faaliyetleri

Sultan III. Murad Han’ın; halim tabiatlı, ince ruhlu, merhamet ehli, gayet zeki, dindar ve hikmet sahibi olduğu söylenir. Yük hayvanlarına eziyet edilmemesi için Dîvân-ı Hümayun toplantısında verdiği ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin