Aranan Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
ŞİFÂ BİNTİ AVF (R. ANHÂ)

Şifa Hatun (r. anhâ), Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in dünyayı teşrifleri sırasında hizmetiyle tanınan bir hanımefendi... Hazreti Âmine annemize ebelik yapan bir hizmet eri... Allah Rasûl’ünün nur bed...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
ÜMMÜ MİHCEN (R. ANHÂ)

A llah (c.c.)’ın evini temizleyen sahabe Ümmü Mihcen (r. anhâ) Medine’nin kenar mahallelerinde oturan yaşlı bir kadındı. Kendisi temiz olduğu kadar düşünceleri de tertemiz olan bu hanım sahabe bir gün...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
DÖRT ŞEHİT ANNESİ; HANSA BİNTİ AMR

İki cihanın nebisi (s.a.v.)’i görmek, onun huzurunda ve sohbetinde bulunmakla şeref ve değer bulan ve dört şehit annesi olmakla şerefyap olan Hz. Hansa (r. anhâ); zenginlik gibi, evlad ü iyalın da, in...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
ESMÂ BİNT-İ ÜMEYS (R. ANHÂ)

Peygamberimiz (s.a.v.)’in İslâmiyet’i yaydığı ilk yıllardı. Müşrikler işkencelerle Müslümanları yıldırmaya, dinlerini terk ettirmeye çalışıyorlardı. Peygamberimiz, bu duruma çok üzülüyordu. Bir gün...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
FÂTIMA BİNT-İ ESED (R. ANHÂ)

Hz. Ali’nin mübarek annesi Hz. Fâtıma, kalabalık bir ailenin yükü kocası Ebû Tâlib ile kendisinin omzundaydı. Ebû Tâlib, evinin iaşesini zor kazanan, fakat Kureyş’te sevilen bir şahsiyetti. Babası Abd...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
HÂLİDE BİNTİ ESVED (R. ANHÂ)

Âmine Hatun Annemizin kız kardeşi olup Hazreti Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in teyzelerindendir. O Mekkeli’dir ve Esved İbni Abdiyeğus’un kızıdır. Annesi Âmine binti Nevfel’dir. Hâlide, Abdullah...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
ÜMMÜ GÜLSÜM (R. ANHÂ)

Ümmü Gülsüm (r.anhâ), Peygamberimiz (s.a..v)’in azılı düşmanı Ukbe bin Ebî Muayt’ın kızıydı. Hz. Osman’ın anne bir kız kardeşiydi. Mekke’deyken Müslüman olmuştu. Annesi, Ervâ bint-i Kureyz’di. O da il...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
HAMNE BİNT-İ CAHŞ (R. ANHÂ)

Hz. Hamne (r. anhâ), Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in halası Ümeyme bint-i Abdülmuttalib’in kızıydı. Peygamberimiz’in zevcesi Zeyneb bint-i Cahş’ın kardeşi olması hasebiyle Rasûlullah’ın baldızı olma ...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
SÜMEYRÂ BİNT-İ KAYS (R. ANHÂ)

“Anam babam size feda olsun ya Rasûlallah! Siz sağ olduktan sonra her türlü musibet hiç gelir bana.” sözüyle Allah Rasûlü’ne göstermiş olduğu teslimiyeti, sadakati ve sabrıyla örnek gösterilen bir şah...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
FATIMA BİNTİ YEMAN (R. ANHÂ)

Akrabalarının Müslüman olup Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e biat etmelerine öncülük yapan mücahide bir hanım. Rasûlullah’ın sırdaşı olan meşhur sahabisi Huzeyfe ibni Yeman (r.a.)’ın kız kardeşi... B...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
ÜMMÜ VARAKA (R.ANHÂ)

Allah yolunda şehit düşmeyi çok isteyen sahabi kadın Hazreti Ümmü Varaka (r. anhâ). Yine Allah ve Rasûlü yolunda cihad etmeyi can u gönülden arzulayan bu hanım sahabi, Bedir Muharebesi için ordu hazır...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
ÜMMÜ ATİYYE (R.ANHÂ)

Hazreti Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’le yedi gazvede bulunma şerefine nail olan bir hanım sahabi!... Müslüman kadınların cenazelerini yıkama hizmetiyle ün salan, ashâb-ı kiramın fakihlerinden sayılan ...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
ÜMMÜ HÂNÎ (R. ANHÂ)

Ümmü Hânî (r. anhâ) Rasûlullah (s.a.v.)’in amcakızı... Hz. Ali (r.a.)’ın kız kardeşi... İsmi Mevlid-i Nebevî’nin Mirâc bölümünde devamlı yâd olunan bir bahtiyar... Hanesi mirac ışığıyla aydınlanma ...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
HASSÂNE EL MÜZENİYYE (R. ANHÂ)

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismini değiştirdiği bahtiyar bir hanım sahâbî… Hazreti Hatice (r. anhâ) Validemiz’in samimi arkadaşı idi. Arada bir buluşur, bir araya gelir ve sohbet ederlerdi. ...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Uygulamadan devam edin