Aranan Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAK (TEVÂZÛ)

Bizleri ve kainatı yaratan, sayısız ve sonsuz nimetlerle donatan Rabbimize karşı kulluğumuz, Allah'a karşı en başta gelen görevlerimizden biridir. İnsanın Cenab-ı Hakkın ilâhî kudret ve azameti karşıs...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
VAKİT NAKİTTİR

Müslüman kişi vaktin kıymetini bilir. Vaktini boşa geçirmez. Ecdadımız vaktin önemini belirtmek için “Vakit nakittir.” demişler. Kur’an-ı Kerim’de “Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.”...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMAN’IN GİYİM VE KUŞAMI

“Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.”1 İnsanın öğrenme yollarından birisi de başkasını taklit etmektir. Yapacağı hareketi bir örnekte gören kişi o hareketi hayatına daha kol...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
MERHAMET DUYGUSU

İnsanda olması gereken, insanı insan yapan en önemli erdemlerden biri hiç şüphesiz merhamettir. İslâm inancının da gereğidir. İslâm, Allah’ın emirlerine sarılmak ve hürmet etmek; bütün mahlûkata şefka...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
“ANNE-BABA” SEVGİSİ

“Öf bile deme!” ilahî emrinin bazen insanlık için, susuzluktan çatlamış toprağın suya ihtiyacı kadar hayati değer kazandığı zamanlar olur. İsrâ Suresi’nin 23-24’üncü ayetleri de, bugünün insanlığı içi...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERİMİZ

Rabb’imiz, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak ve en güzel surette yaratmıştır. Bu üstün özelliklere sahip olan insanın olmazsa olmazlarının başında iman nimetinin yanında hür olması gelir. Bir...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
ŞEYH HAMİD-İ VELÎ / SOMUNCU BABA (1331–1412)

Talas’tan yukarı doğru tırmandığınız vakit, Reşadiye/Erciyes Kasabası, Zincidere derken Zincidere’nin mahallesi durumuna gelen eski Akçakaya Köyü’ne ulaşıyorsunuz. Burada Somuncu Baba’nın cami-i şerif...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
İYİLİK, YARDIMLAŞMA, RAMAZAN AHLÂKI

Allahu Teâlâ mübarek Kur’an’da; “İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (5/Maide, 2.) buyuruyor. Şüphes...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
VATAN SEVGİSİ, ÖZGÜRLÜK VE ŞEHADET

Vatan sevgisinin önemini, özgürlüğün değerini ve şehitliğin kutsallığını kalıp gözüyle değil, kalp gözüyle bakanlar anlar. Nasıl ki aile olarak yuvamız ev ise, millet olarak da yuvamız cennet misali v...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM HUKUKUNDA “KADIN”

İnsanlık tarihinde kadın, lâyık olduğu yeri ve itibarı, ancak İslâm’ın manevî ikliminde bulabilmiştir. İslâm, kadının kişisel ve toplumsal hayatında büyük bir değişiklik meydana getirmiş, ona üstün bi...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜĞÜN ÖNEMİ

Müslümanlarda görmemiz gereken en önemli davranışların başında doğruluk ve dürüstlük olmalıdır. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” emri üzerinde günümüz insanları olarak çok düşünmemiz gerekiyor. Bugün ...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
AİLE İÇİN EV EKONOMİSİNİN ÖNEMİ

Ailede mutluluğu etkileyen ekonomik nedenler, maddî imkânlar evliliğin kurulması ve sürdürülmesinde gerekli ve önemlidir ama yeterli değildir. Öyle olsaydı bütün zenginlerin mutlu olması gerekirdi. Hâ...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
KUL HAKKI

Günümüzde yaşayan Müslümanlar olarak, kul haklarına dikkat etmediğimizi, bu konuda gereken duyarlılığı göstermediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki; dinin temel hedef...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
AİLEDE ŞİDDETİ NASIL ÖNLERİZ

Aile, toplumun özünü, çekirdeğini oluşturan huzur yuvasıdır. Sağlıklı bir toplum için her yönüyle mükemmel bir aileye ihtiyaç vardır. Ailede mutluluğun yakalanması için ekonomik, sosyolojik ve psikolo...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
DOĞAL TEDAVİ

Sağlık, Rabb’imizin bizlere bahşettiği en büyük nimetlerden biri. Hastalık gelmeden önce gereken tedbirleri almamızda son derece önemlidir. Koruyucu hekimlik günümüzde büyük önem arz etmektedir. İlaç ...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
ZAMANIN İSRAFI

Zaman; salise, saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl ve asır ölçü birimleri ile hakkında bilgi sahibi olduğumuz, bizi çepeçevre kuşatan, beşer olarak her halükârda tâbi olduğumuz, mahlûkatın yarat...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
Akraba İlişkileri

Günümüz dünyasında kaybettiğimiz değerlerin başında, akraba ilişkilerimiz geliyor. Aylar oluyor ki akrabalar bir araya gelip görüşemiyorlar. Ancak ölüm ve düğünlerde görüşme imkânı oluyor. Cenab-ı All...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
BERCESTELER ARASINDA

"Aşk nedir o halde? Bugünün materyalist ve felsefî bakış açısı ile bulandırdığımız¸ toprağın altına gömüp nefessiz bıraktığımız şey midir? Yoksa muhabbetin kaynağı olan Yaratıcı'dan ö...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
ÇOCUK EĞİTMENİN YOLLARINI BİLİYOR MUYUZ?

J. Jaubert¸ "Çocukların öğütten daha çok örneklere ihtiyacı vardır." diyor. Eğer biz çocuğumuza iyi bir terbiye vermişsek çevre ona çok fazla tesir edemeyecektir. Kötü eğitimin ilk ve ...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Uygulamadan devam edin