Aranan Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Cennete Özlem

Kavuşmak arzusuyla, asli vatana, Cenneti özler insan, ezelden beri. Dünya da mamur olmaz, miskin yatana, Yaşanan sermayeymiş, emeğin feri.   Yasak meyve yüzünden, yaşanır gurbet, ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Çağını Aşan ve Gelecek Çağlara Işık Tutan Mana Erlerinden MEVLÂNA CELÂLEDDİN ER-RÛMÎ (1207-1273)

Asıl adı Muhammed olan Mevlâna’nın lakabı Celaleddin’dir. Sevenleri Ona dostumuz anlamında Mevlâna dedikleri için bu lakap ile meşhur olmuştur. Selçuklular zamanında Rumlardan alınan Anadolu topraklar...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
DÜNYA HAYATININ DEĞERİ

İçinde yaşadığımız gezegene yerküre, yerküredeki canlı varlıkların, özellikle de beşer hayatının devam ettiği ortama ise dünya diyoruz. Dünya ile ilgili olan her şey “dünyevî” ahiretle ilgili olanlar ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
DİNDE İHLAS VE SAMİMİYET

İnançta tevhid üzere olmaya, söz ve davranışta ise yalnızca Allah’ın rızasını gözetmeye ihlas denir.  Din ıstılahında ihlas; iman, ibadet, ahlak, amel ve dua gibi her türlü dinî görevleri halkın övme ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
SABIR AHLAKI

Beşer olarak bizler; akıl, güç, imkân ve yetki bakımından sınırlı varlıklarız. Bu sebeple her şeyi tam olarak akıl edemeyiz, her işe güç yetiremeyiz, bazılarını tek başımıza yapamayız, bazılarını şimd...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İN VEDA HACCI

Hz. Peygamber (s.a.v.), Hicret’in X. yılında (M. 632) hayatının ilk ve son haccını eda etti. Hac ibadetinin ne zaman farz kılındığına dair rivayetler muhtelif olsa da hicretin VIII. yılında farz kılın...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Küreselleşmeye Karşı Millî Bilinç Kalkanı

Batılı ülkeler ve özellikle ABD, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler üzerindeki sömürgeci emperyalist politikalarını son yarım yüzyılda, fazla rahatsızlık vermeden sinsice yürütmektedir. Bunu da sa...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Birleştirici ve Samimî Dil “Üslup”

İnsanlar konuşarak anlaşır, kaynaşır. İnsanların ayrışması, tartışması ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi de farklı dil, üslup ve niyetle yapılan konuşma ile başlar. Bayramlarda, vaazlarda, çeşitli vesi...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Ticaret Ahlâkı Bağlamında En Kârlı Ticaret

Her insanın ya tüccar olarak ya da müşteri olarak ticaretle ilişkisi vardır. Ticaret, ferdî, ailevî ve sosyal hayatın en temel faaliyetidir. Ticaret, bir malın/ürünün eş değer başka bir ürünle takas ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Üç Ayların Fazileti ve Kandiller

İnsanlar, dünyevî meşgalelere kendilerini bazen öyle kaptırırlar ki dinî görevler ikinci planda kalır. Zamanın normal seyri sırasında rutin meşguliyetlerle devam eden hayat sıradanlaşır, hatta sıkıcı ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Ömrü Değerlendirme Bilinci

Zaman; bakî olan Allah’ın fanî olan mahlûkatı var edip yaşattığı dönem/evre/sürenin genel adıdır. Zamanın içinde bize verilen hayata ömür denir. Vakit, bir olay ve varlıkla birlikte taayyün eden zaman...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Güzellik ve Estetiğe Dair

Beğeni hissi oluşturan şekil, görüntü, oluş ve duruş güzel olarak nitelenir. Güzelliğin objesi dışarıda orijini içeridedir. Hoş, latif, zarif, tatlı, vb. sıfatlar güzellik kavramının açıklar ve tamaml...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Gençlere Rehberlik

Gençlik; kişiliğin oluştuğu ve geleceğe yönelik hayatî kararların verildiği bir dönemdir. Gençte, umut ve ideal, enerji ve aksiyon zirve noktasında, bilgi ve tecrübe, irade ve idrak ise başlangıç aşam...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
BAŞARININ PRENSİPLERİ (20 KURAL)

Başarı; kişi ya da kuruluşların, planladığı hedefe ulaşması, maddî-manevî durumunu ve sosyal statüsünü geliştirmesi şeklinde tanımlanabilir. Hiçbir başarı tesadüfen kazanılmamıştır. Her başarı; ince v...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
KUR’AN’A GÖRE DOĞRU VE GÜZEL SÖZ

Kur’an-ı Kerim, kendisine iman eden bir mü’min için yine Kur’an’ın kendi ifadesiyle bir öğüt, gönüllerde olana şifa,1 hak, rahmet, nur, nimet ve yol gösterici rehberdir.2 Sözün en güzelinin rehberliği...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
KARAKTER EĞİTİMİ

Karakter, davranışlarımızın dozajını, rengini ve şeklini belirleyen, önemli bir kısmı fıtrî bir kısmı da kesbî olan doğal reflekslerimizdir. Şuuraltında olayların gelişimine göre formatlanmış halde bu...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
DOSTLUĞA DAİR

Mahallede, okulda, askerde, işte ve muhtelif yerlerde tanıdığımız, eşit şartlarda, aynı ortamları paylaştığımız ve insana olan saygımızın bir gereği olarak, kişiliğinin özel oluşunu kabul edip saygı d...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
YERELDEN KÜRESELE, ULUSALDAN EVRENSELE TEK MİLLET

Ulus, devleti oluşturan üç temel yapı (vatan, halk, otorite)’dan biridir. Ulus, sadece bir ırkın oluşturduğu topluma denir. İslâm toplumu, ulusu değil, millet mefhumuna göre oluşur. Sıradan halk yığın...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
“İNSAN ONURU” İZZET VE ŞEREF

Onur ya da şeref, insanî değeri, üstün ve erdemli olma hâlini ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de bu durum için “izzet” kelimesi kullanılmıştır. Eskiden itibar, vakar, şeref ve haysiyeti ifade etmek için ku...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
RAMAZAN AYINA GİRERKEN

Ramazan ayı, fazileti ayetle sabit mü’minler için rahmet ve bereket ayıdır. Kur’an-ı Kerim’de Ramazan ayından şöyle bahsediliyor: “O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
VATAN SAVUNMASI VE ŞEHİTLİK

Şehitlik, bir Müslüman’ın Allah için dinini, vatanını ve namusunu korumak isterken canını feda etmesidir. Şahadet, ebediliği arzulayan insana Allah’ın sunduğu bir ölümsüzlük fırsatıdır. Bedenen vefat ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
ONLARDIR CENNETTEYKEN, TOPRAĞA DEĞER KATAN

Şuursuz bir parmağın tetiğinden fırlayan, Serseri bir mermidir bedenin, dokunan. Satılmış bu güruhun her yaptığı rezalet Haine vurmak düşer, vurulana şehadet. Alçağın mermisidir, yiğidi şehit eden...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
MİLLET YAPISININ TAHKİMİ

Millet; Türkçede, ulus, topluluk, halk, İslâm’da ise din, ümmet cemaat vd. anlamlara gelir. Millet, devleti oluşturan üç temel yapıdan (vatan, millet, otorite) biridir. Sıradan halk yığınları, ortak d...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE

Gönül, manevî olarak iyi ve kötü duyguların mahallidir. Gönüle, Arapçada kalp, Farsçada dil denilir. Edebiyatımızda gönül ehli anlamında ehl-i dil terkibi de kullanılır. İmanın mahalli de kalptir. ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
FİTNE ATEŞİ HERKESİ YAKAR

Sözlükte, deneme ve imtihana tabi tutmak, maddî ve manevî sıkıntı, belâ ve felaketlerle imtihan etme gibi anlamlara gelir. Kur’ân’da fitne kelimesi; Deneme, belâya uğratma, Küfür, şirk, Müslü...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Uygulamadan devam edin